Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 85 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (19)

Más de Uniq UI (19)

Anuncio

Ido Shavit - Delight in UX (Hebrew) - UXI Live 2014

 1. 1. ‫לפני‬‫מ‬‫י‬‫ליון‬‫שנה‬
 2. 2. ‫לפני‬ ‫פעם‬‫מליון‬‫שנה‬ ‫עריץ‬‫שמישות‬
 3. 3. ‫שמיש‬ ‫אתר‬?
 4. 4. ‫נזירי‬, ‫והדר‬ ‫פאר‬ ‫ללא‬- ‫פשוט‬,‫פרגמטי‬‫ומעשי‬ ‫ספרטני‬
 5. 5. ‫כסף‬ ‫מלא‬
 6. 6. 2005
 7. 7. . ‫שימוש‬ ‫קלות‬ ‫אם‬ ‫הדרישה‬ ‫הייתה‬ ‫היחידה‬,‫כולנו‬ ‫היינו‬ ‫תלת‬ ‫על‬ ‫רוכבים‬ ‫אופן‬
 8. 8. ‫כיף‬‫יעילות‬ ‫טובה‬ ‫חוויה‬
 9. 9. •‫להחליפ‬‫וידאו‬
 10. 10. ‫החדש‬ ‫השמיש‬ ‫זה‬ ‫כיף‬
 11. 11. "‫לי‬ ‫תעשה‬ ‫בא‬ ‫כמו‬‫י‬‫יפון‬"
 12. 12. ‫שיפתיע‬ ‫מגניב‬ ‫שיהיה‬ ‫קסם‬ ‫איזה‬ ‫שיעשה‬ ‫שיהיה‬‫זכיר‬
 13. 13. ‫המוצר‬‫ציפיות‬‫זיכרון‬
 14. 14. ‫רצף‬ ‫היא‬ ‫המשתמש‬ ‫חוויית‬ ‫רגעים‬ ‫של‬‫זכירים‬.
 15. 15. ‫קטנים‬ ‫תענוגות‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬
 16. 16. ‫מפתיע‬ ‫ומשמח‬ ‫מהנה‬ ‫ולעיתים‬ ‫שובב‬‫שובב‬
 17. 17. ‫קסם‬ ‫לרגעי‬ ‫הזדמנויות‬
 18. 18. ‫לחושים‬ ‫חנופה‬ ‫אסתטיקה‬ ‫ומחוות‬ ‫תחושה‬ ‫תנועה‬ ‫צליל‬ ‫למוצר‬ ‫אישיות‬ ‫ושימושיות‬ ‫שמישות‬ ‫הזדמנויות‬‫קסם‬ ‫לרגעי‬ X ‫צביטה‬‫טיבצה‬
 19. 19. ‫לחושים‬ ‫חנופה‬ ‫אסתטיקה‬ ‫ומחוות‬ ‫תחושה‬ ‫תנועה‬ ‫צליל‬ ‫אישיות‬‫למוצר‬ ‫ושימושיות‬ ‫שמישות‬ ‫הזדמנויות‬‫קסם‬ ‫לרגעי‬
 20. 20. AntalikApp Animation by JakubSpeedcam
 21. 21. SlowikWeather Rebound GIF by Chris
 22. 22. TanrimLife Minimal App GIF by Budi
 23. 23. http://Eitanit.co.il
 24. 24. ValiukhAnimation by Sergey
 25. 25. https://jordnkr.github.io/collapsible/
 26. 26. https://developer.mozilla.org/en-US/demos/detail/paperfold-css/launch
 27. 27. http://ui-animations.com
 28. 28. ‫סקאומורפיזם‬‫תנועה‬ ‫של‬
 29. 29. http://www.theipadnews.com/teenagers-best-ipad-apps-free-and-paid/
 30. 30. ‫סקאומורפיזם‬‫תנועה‬ ‫של‬
 31. 31. ‫שמישות‬‫ושימושיות‬
 32. 32. •?
 33. 33. ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫מראש‬ ‫צופה‬ ‫בצרכים‬ ‫שהצורך‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫מתעורר‬. ‫האורחים‬
 34. 34. ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫מראש‬ ‫צופה‬ ‫בצרכים‬ ‫שהצורך‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫מתעורר‬. ‫המשתמשים‬
 35. 35. Situational awareness Anticipatory computing Predictive UX
 36. 36. ‫כאן‬ ‫אנחנו‬‫בשבילך‬,‫לפניך‬ ‫צעד‬
 37. 37. ‫המאמץ‬ ‫את‬ ‫מהמשתמש‬ ‫חסוך‬ ‫או‬ "‫שביקשו‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫תן‬"
 38. 38. ‫דו‬"‫מצב‬ ‫ח‬
 39. 39. ‫טעויות‬ ‫מניעת‬
 40. 40. ‫את‬ ‫רוכשים‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫המשתמש‬ ‫לב‬
 41. 41. •‫אותנו‬ ‫מפתים‬ ‫להשתמש‬(‫ועוד‬ ‫עוד‬) •‫למוצר‬ ‫אישיות‬ ‫יוצרים‬ •‫ב‬ ‫תומכים‬"‫זכירות‬"‫של‬ ‫המוצר‬
 42. 42. •‫בידול‬ ‫יוצרים‬ •‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫מזמינים‬ ‫שוב‬ ‫ולהשתמש‬ ‫לחזור‬ (‫ולהתרגש‬) •‫לאחרים‬ ‫לספר‬ ‫וגם‬ (‫ויראלי‬)
 43. 43. •‫רגשי‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫עוזרים‬ ‫למשתמש‬ ‫המוצר‬ ‫בין‬ •‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫שמייח‬
 44. 44. ‫שמחים‬ ‫כשאנחנו‬–‫אנו‬ ‫קלות‬ ‫ביתר‬ ‫אתגרים‬ ‫פותרים‬ +‫קלות‬ ‫ביתר‬ ‫מתאהבים‬
 45. 45. ‫הביתה‬ ‫לקחת‬ ‫טיפים‬
 46. 46. ‫בין‬ ‫ומעברים‬ ‫עמודים‬ ‫בין‬ ‫מעברים‬ ‫מעולה‬ ‫הזדמנות‬ ‫הם‬ ‫מצבים‬ ‫תנועה‬ ‫בעזרת‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫ליצור‬
 47. 47. ‫לטובה‬ ‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫הפתיעו‬. ‫לפניו‬ ‫צעד‬ ‫היו‬,‫פתרון‬ ‫לו‬ ‫ותציעו‬- ‫עלה‬ ‫שהצורך‬ ‫לפני‬ ‫שנייה‬.
 48. 48. ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫יוצרת‬ ‫תנועה‬,‫חולפים‬ ‫הם‬ ‫אך‬ ‫ההפתעה‬ ‫חלוף‬ ‫עם‬. ‫שמישות‬ ‫בעיות‬ ‫שפותרים‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫נשארים‬. ‫שניהם‬ ‫את‬ ‫צרו‬.
 49. 49. ‫פתור‬ ‫בלתי‬ ‫מתח‬ ‫יש‬ ‫היכן‬ ‫חפשו‬ ‫שלכם‬ ‫המשתמש‬ ‫בתרחישי‬ ‫רגע‬ ‫בצורת‬ ‫פתרון‬ ‫שם‬ ‫שמסתתר‬ ‫יתכן‬ ‫קסם‬
 50. 50. ‫בפתרונות‬ ‫לעיתים‬ ‫מתחבאים‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫אינטואיטיביים‬ ‫אינם‬ ‫שלכאורה‬.
 51. 51. ‫שמדביקים‬ ‫משהו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫המעשה‬ ‫לאחר‬ ‫לעיצוב‬ ‫או‬ ‫לאפיון‬. ‫מעבודת‬ ‫חלק‬ ‫הם‬ ‫טובים‬ ‫קסם‬ ‫רגעי‬ ‫האפיון‬.
 52. 52. ‫תודה‬ 052-511-6990

×