Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektricitetit dhe perdorimi I tyre

Projekt lendor
Lenda Fizike
Tema: Zbatimet e elektricitetit
ne jeten e perditshme
Nentema Aparatet matese dhe
perdorimi I tyre
 Te kuptojme se cfare eshte elektriciteti
 Te analizojme se cfare eshte
elektriciteti
 Te shpjegojme funksionet e
elektricitetit ne jeten e perditshme dhe
teknike
 1:C’është elektriciteti
 2: Si vjen elektriciteti tek ne?
 3:Elektriciteti ne jetën e përditshme
 4:Elektriciteti në shtëpi
 5: Elektriciteti dhe komunikimi
 6: Elektriciteti dhe transporti
 7:Pajisjet elektronike
 8: Elektriciteti në industri
 9: Elektriciteti në mjekësi
 10: Rrufeja
 11:Gjeneratori
 12: Galvanometri me kuader te levizshem
 13:Ampermetri
 14:Voltmetri
 15: Ohmetri
 16: Multimetri
 Elektriciteti është një emërtim i përgjithshëm
për llojshmërinë e dukurive që ndodhin nga
prania dhe rrjedhja e ngarkesës. Nëse një trup
është i ngarkuar me një lloj ngarkesë ai
konsiderohet trup i ngarkuar elektrikisht. Nëse
një trup ka numër të barabartë ngarkesash të
kundërta atëherë ai nuk është i ngarkuar
elektrikisht, është elektroasnjëanës. Shumë
trupa janë përcjellës dhe të tjerë janë vecues.
Ato lëndë të cilat përmbajnë elektrone të lira
apo elektrone të cilat levizin lirisht në brendësi
të trupit quhen përcjellës. Të tjerët janë vecues.
Punoi:
 Nuk është aspak e lehtë që elektriciteti të vijë
nëpër shtëpitë tona. Centrali elektrik ku prodhohet
rryma elektrike mund të jetë me qindra kilometra
larg nesh. Ajo vjen te ne me anë të shtyllave
elektrike dhe telat që ne shohim përgjatë
largpërçuesit quhen: transmision elektrik, apo
sistem distribuimi (shpërndarje).
 Linjat e transmetimit quhen 90-AC dhe në një
shtyllë të tensionit të lartë kemi 5 përcjellësa ku dy
përcjellësat e sipërm quhen trosa dhe roli i vetëm i
tyre është që të mbrojnë 3 përcjellësat e tjerë.
Linjat transmetuese kanë për qëllim të rrisin
tensionin dhe uljen e rrymës.
 Në sistemin tonë transmetues kemi 3 lloj
tensionesh 400 KV, 20 KV dhe 110 KV.
Transformatorët Ulës (NënStacionet) nga 110KV e
ulin tensionin në 10 KV ose 6 KV, më pas kemi të
vendosur edhe Transformatorin Ulës të fundit i cili
nga 10 KV e kthen në 0.4 KV. Ky tension shkon tek
qytetaret për përdorim familjar.
 Elektriciteti është një nevojë integrale e shoqërisë modern,
e lidhur me cdo gjë, që nga frika e errësirës deri te puna e
botës së super industrializuar. E gjithë bota funksionon në
sajë të elektricitetit, në një formë apo në një tjetër.
Elektriciteti lidhet jo vetëm me jetën e kohëve tona por edhe
me të ardhmen. Kjo pasi, lëndet e djegshme megjithëse
shumë të nevojshme për jetën tonë, janë në mbarim. Të
gjitha strategjitë moderne ekonomike janë të fokusuara në
prodhimin e energjisë elektrike me anë të burimeve të
rinovueshme, si nëpërmjet: erës, rrezeve diellore, ngrohjes
gjeotermike, ujit etj. Elektriciteti nuk është vetëm e
ardhmja, por edhe e tashmja dhe e kaluara. Në ditët tona
një pjesë shumë e madhe e trajtimeve mjekësore do të ishin
shumë të rrezikshme, për të mos thënë të pamundura për
t’u realizuar pa praninë e elektricitetit.
 Rëndësia e elektricitetit lidhet që te ndricimi. Pa
ndricim jeta dhe zhvillimi ynë do të pësonin regres.
Edhe sikur të udhëtosh në cepin më të humbur të botës
do të gjesh elektricitet. Njerëzimi nuk e përfytyron më
ekzistencën e tij pa këtë gjigand të zhvillimit. Ai luan
një rol të rëndësishëm në shtëpi, shkollë, punë, rrugë,
industri kudo. Shekuj më parë njeriu mbështetej te
zjarri për gatim, ndricim, ngrohje. Zjarri tani është
zëvendësuar nga elektriciteti.
 Që nga momenti kur zgjohemi deri në momentin që
biem të flemë jemi të rrethuar e të varur nga
elektriciteti. Në mëngjës zgjohemi nga alarmi
(punon me elektricitet). Drita e dhomës së gjumit
ashtu sic do dritë tjetër në shtëpi funksionon në
bazë të elektricitetit. Do të ishin të pafundme
pajisjet që lehtësojnë jetën tonë të cilat përdorin
elektricitetitn. Të përmendim vetëm disa prej tyre:
soba, mikrovala, toster, TV, frigorifer, DVD,
kompjuter, dush, lavatrice, kondicioner e mijëra
pajisje të tjera. Telefoni, I-Podi, telekomanda e
televizorit, ora, elektriku e shume të tjera punojnë
me bateri, por bateritë funksionojnë në sajë të
parimeve të elektricitetit.
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektricitetit dhe perdorimi I tyre
 Radio, televizioni, interneti, telefoni, faksi lidhin
njerëzit në gjithë botën. Ne i telefonojmë një miku,
i dërgojmë një mail, shohim një film, dëgjojmë
muzikë në kompjuter. Po vallë nga vijnë gjithë
këto? Cfarë i vë në punë? Sigurisht që elektriciteti.
 Edhe mjetet e transportit përdorin elektricitetin
për të funksionuar. Ato përdorin bateritë por edhe
motori funksion duke përdorur dinamon, e cila
zbaton parimet e elektricitetit. Po kështu
funksionojnë edhe trenat, avionët, satelitët, anijet
kozmike e të gjitha mjetet e transportit.
 Pajisjet elektronike - e bëjnë përdorimin e
tranzistorit një nga shpikjet më të rëndësishme të
shek. XX dhe një bllok themelor të ndërtimit të të
gjitha qarqeve moderne. Një qark modern i
integruar mund të përmbajë disa miliardë
tranzistorë në një rajon të vetëm disa centimetra
katrore.
 Elektriciteti gjen një përdorim të gjerë në industri.
Rreth 27% e energjisë elektrike shfrytëzohet nga
degët e shumta të industrisë. Pothuaj në cdo degë
të industrisë makineritë vihen në përdorim duke
përdorur elektricitetin. Dyqanet, zyrat, shërbimet
nuk do të funksiononin nëse do të mungonte
elektriciteti.
 Elektriciteti gjen përdorim edhe në fushën e
mjekësisë. Për pacientët të cilët vuajnë nga
kanceri i mëlcisë mjekët këshillojnë terapi me
pulse elektrike. Duke iu nënshtruar një terapie
me pulse elektrike për 45 sekonda, ato
krijojnë boshllëqe të shumta në membranën e
qelizave të kancerit, duke shkatërruar
tumorin. Trupi në mënyrë natyrale largon
strukturën e mbetur të qelizës kanceroze. Kjo
është një metodë efektive vetëm në fazat e
para të shfaqjes së sëmundjes. Në faza të
avancuara kjo metodë nuk funksionon.
 Një shkëndijë e fuqishme elektrike është rrufeja. Rrufeja
ndodh ndërmjet dy reve të ngarkuara me shenja të
kundërta. Tensioni ndërmjet reve, kur ndodh rrufeja është
disa milionë volt dhe rryma është shuma e madhe, kurse
rrufeja është disa të milionat pjesë të sekondës. Ajo ndodh
jo vetëm ndërmjet dy reve, por edhe ndërmjet reve dhe
tokës. Kur një re e elektrizuar i afrohet sipërfaqes së tokës,
nën ndikimin e saj në sipërfaqen e tokës shfaqen ngarkesa
të kundërta me të. Sasia e ngarkesës elektrike mund të jetë
aq e madhe (sidomos në majat e maleve), saqë mund të
ndodhë shkarkesa ndërmjet resë dhe tokës. Rrufeja, që bie
mbi një pemë, e shkatërron dhe e djeg atë. Gjatë rënies së
rrufesë në ndonjë ndërtesë, shkaktohet edhe zjarr. Njeriu,
që ndodhet pranë vendit të rënies së rrufesë, mund të
plagoset ose mund të vdesë.
Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektricitetit dhe perdorimi I tyre
 Një ndër pajisjet që bën të mundur prodhimin e
energjisë elektrike është gjeneratori. Gjeneratori
funksionon në bazë të një parimi elekromagnetik.
Një gjenerator është një pajisje që lëviz një magnet
afër një teli në mënyrë që të krijojë një rrjedhje të
qëndrueshme elektronesh. Gjeneratori mund te
vihet në punë nga lëndë djegëse apo me
mekanizma të tjera. Gjeneratori është një pajisje
shumë e rëndësishme për të vënë në punë pajisjet
që kërkojnë elektricitet dhe ka mungesë të tij.
 Ai perbehet nga nje kuader I levizshem qe permban N spira te cilat
ndodhen ne nje fushe magnetike te njetrajtshme me induksion B te
krijuar nga nje magnet I perhershem . Kur kuadri pershkohet nga
rryma elektrike me intesitet I mbi te vepron nje cift forcash
elektromagnetike me moment .
 M=NBSI , ku S paraqet siperfaqen e kuadrit .
 Si rrjedhim kuadri fillon te rrotullohet . Sapo fillon rrotullimi mbi te
vepron 1 cift I kundert forcash , te perftuara nga dy susta spirale qe
perdoren njerhkohsisht edhe per te derguar rrymen ne kuader ,
madhesia e momentit te ketij cifti eshte ne perpjestim te drejte me
kendin e rrotullimit :
 M’=Cα kur kuadri nuk leviz M=M' , qe nga : α = (NBS/C)*I
 Shmangia e kuadrit esht ne perpjestim te drejte me intesitetin e
rrymes qe e pershkon ate. Per te njejten intesitet te rrymes shmangia e
kuadrit esht me e madhe nese ai vendoset mbi nje berthame hekuri te
bute .. Me ane te ketij aparati mund te maten rryma shuma te dobeta ,
te rendit 10-6 - 10-8A duke marre masa deri ne 10-12A .
 Ne rastin e rrymave me intesitet me te madh galvanometric nuk
mund te perdoret thjesht ne formen qe u paraqit , pasi ai nuk
mund te pershkohet nga rryma te tilla .
 Nga ana tjeter nuk mund te rrisim rezistencen e tij mqns aparati
do te mase intesitetin e rrymes duhet te lidhet ne seri me
qarkun.Per kete qellim galvanometric shuntohet , dmthn. Ne
parallel me kuadrin e levizshem vihet rezistenca e vogel Rs e cila
quhet Shunt , neper te cilen kalon pjesa me e madhe e rrymes qe
do te matet .. vet galvanometric pershkohet nga rryma Ig me
intesitet Ig =I - Is .
 Ampermetri I pershkruar me siper mund te shfrytzohet vetem per
matje ne qarqet e rrymes se vazhduar .Qe ai te sherbeje dhe ne
qarqet e rrymes alternative , paisjet me nje drejtues I cili e kthen
rrymen alternative ne rrume me nje drejteim te vetem , ne kete rast
aparati percakton vleren efektive IEf te intesitetit te rrymes .
 Ai sheben per te matur diferencen e potencialit qe ekziston
midis dy pikave a dhe b ten je qarku .Per kte perdoret I
njejti galvanometer G . ne seri me kuadrin e levizshem te se
cilit ne kete rast lidhet nje rezistence e madhe R ne menyr
qe rryma L te jete sa me e vogel, keshtu qe rryma I ab qe
kalon neper degen e ab ku kryhet matja nuk ndryshon nga
rryma l qe kalonte me pare neper te .

 Galvanometri nuk gradohet ne vlerat e intesitetit te rrymes
L qe e pershkron por ne vlerat Ir
 (R +rg) =Uab ku me Uab esht shenuar vlera e differences
se potencialit ndermjet pikave a dhe b qe duhet te matet .
 Per matjet ne qarqet e rrymes alternative aparati paiset me
drejtues .
 Matjet e intesitetit dhe te tension jane matjet qe
kryhen me shpesh sepse : se pari intesiteti I rrymes
dhe tensioni jane madhesite me te rendesishme dhe
se dyti matja e tyre jep mundesine per percatktimin e
shumeve madhesive te tjera elektrike dhe joelektrike
.. .P.sh. R mund te percaktohej duke matur rrymen L
dhe tensionin U ne skajet e saj dhe pastaj pjestuar me
U me I .
 Percaktimi I rezistencave behet me matje te
drejtperdrejta me anen e nje aparati te vecante qe
quhet Ohmeter , parimi I ndertimit te se cilit eshte
paraqitur ku : E paraqet nje pile qe futet Brenda
aparatit , R nje rezistenve te pandryshueshme , Rn nje
rezistence te ndryshueshme . G nje galvanometer , A
dhe B bornat e aparatit dhe Rx rezistencen qe duhet
te matet .
 Duke perdorur nje galvanometer dhe nje seri rezistensaash te montuara do te perftohet nje
aparat I vetem qe sherben s per matje e intesitetit si dhe te differences se potencialt qe
quhet AV-METER.Po ti shtohet atij dhe nje qark aparati do te kryente dhe nje matje tjeter ate
te rezistencave, ne ketet rast ai quhet avohmetter apo mates universal .. Duke shtuar dhe
qarqe te tjera mund te plotosohet me tej aparati dhe te mati edhe madhesi te tjera : si
kapaciteti elektrik , frekuenca e nje rrymeetj.. Keto lloje aparatesh nuk e kane klasen e
saktesise me te larte se 1,5 prandaj jan te desitnuara per matje te sakta por per te
kontrolluar mdhesite elektrike per kete arsye ato quhen Kontrollues universal ose thjesht
kontrollues,
 VEREJTJE:Per te vene ne pune avhmeter duhen bere kto 3 zgjidhje : se pari zgjedhja e llojit
te punes , se dyti ajo e kalibrit dhe se treti ajo e bornave te hyrjes.
 Llogaritja e gabimit :aparatet analoge jane te klasave te ndryshme te saktesise se
precizionit .Ekzistojne keto klasa saktesie : 2.5 ;1,5 ; 1 ; 0,5 ; 0,01. Gabimi absolute merret I
barabarte me : klasa100*kalibri
 Keshtu NEse klasa e nje aparati analog esht 1 dhe esht e zgjedhur kalibri 2A gabimi
absolute do te jete 1/100 * 2A=0,02A. 6. Multimetri dixhital Nje instrument per matje
dixhitale me nje apo me shume funksione perbehet nga nje ose disa qarqe te integruar te
cilat kane funksion te ndryshojne vlerat e ndryshme te tensionit apo te rryme sne nje sinjal
dixhital qe te lejoje nje lexim direct dhe te menjehershem te vlres qe matet ..Multimetrat
dixhital jane te paisur me nje bateri 9V. Mtjet e ndryshme ne nje multimeter dixhital (Volt
DC – Volt AC –OHM- Amper DC etj ) jane te thjeshta sepse cdo funksion esht I qarte ne
panelin e instrumentit . disa multimetera kane “BUZZER” per tkontroll zanor qe sherben per
te dalluar nderprerjet e mundshme .
Galvanometri me kuader
te levizshem.
Ampermetri
Voltmetri
Ohmetri
Multimetri– MATES UNIVERSAL
1 de 25

Recomendados

Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme por
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e elektricitetit ne teknike dhe ne jeten e perditshme ornela rama
50.4K vistas15 diapositivas
Hebrenjtë në Shqipëri por
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në ShqipëriDonikaLici
39.1K vistas13 diapositivas
Projekt Fizik - Elektriciteti por
Projekt Fizik - ElektricitetiProjekt Fizik - Elektriciteti
Projekt Fizik - ElektricitetiMarinela Abedini
45K vistas21 diapositivas
Energjia dhe Burimet e Energjisë por
Energjia dhe Burimet e EnergjisëEnergjia dhe Burimet e Energjisë
Energjia dhe Burimet e EnergjisëKlajdi Proko
28.1K vistas10 diapositivas
Matematika ne jeten e perditshme por
Matematika ne jeten e perditshmeMatematika ne jeten e perditshme
Matematika ne jeten e perditshmeAna Ana
151K vistas15 diapositivas
Gazeta e shkolles por
Gazeta e shkolles Gazeta e shkolles
Gazeta e shkolles Mirsad - New
9.9K vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

energjia por
energjia energjia
energjia ANA KOSHI
27.1K vistas29 diapositivas
Gazeta e shkolles por
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkollesValeria Baçi
148.3K vistas12 diapositivas
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi por
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiProjekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiMarinela Abedini
49.2K vistas23 diapositivas
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne) por
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)Rexhino Kovaci
29.1K vistas31 diapositivas
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike por
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrikepse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrikekoralda
43.3K vistas24 diapositivas
Sëmundjet gjenetike por
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeXhuLia Muca
50.8K vistas15 diapositivas

La actualidad más candente(20)

energjia por ANA KOSHI
energjia energjia
energjia
ANA KOSHI27.1K vistas
Gazeta e shkolles por Valeria Baçi
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
Valeria Baçi148.3K vistas
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi por Marinela Abedini
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiProjekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Marinela Abedini49.2K vistas
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne) por Rexhino Kovaci
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Individi perball shtetit ne epoka te ndryshme (epoka moderne)
Rexhino Kovaci29.1K vistas
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike por koralda
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrikepse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
pse eshte e domosdoshme kursimi i energjise elektrike
koralda43.3K vistas
Sëmundjet gjenetike por XhuLia Muca
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
XhuLia Muca50.8K vistas
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore por Xheni Marku
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Xheni Marku110K vistas
Mjedisi dhe njeriu por Klarisa Klara
Mjedisi dhe njeriuMjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriu
Klarisa Klara29.2K vistas
Veprimtaria e lumit por Klevi Hoxha
Veprimtaria e lumitVeprimtaria e lumit
Veprimtaria e lumit
Klevi Hoxha24.3K vistas
Te drejtat e femijeve por 22062002
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve
2206200241.3K vistas
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshme por Jetmira Sula
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshmeTema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshme
Tema:Forca dhe levizja ne jeten e perditshme
Jetmira Sula67.4K vistas
Valet por An An
ValetValet
Valet
An An48.6K vistas
Energjia, llojet dhe perdorimi por BlerinaMuobega
Energjia, llojet dhe perdorimiEnergjia, llojet dhe perdorimi
Energjia, llojet dhe perdorimi
BlerinaMuobega34.8K vistas
Fizika ne jeten e perditshme por An An
Fizika ne jeten e perditshmeFizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshme
An An169.9K vistas
Natyra shqiptare por Megi Braka
Natyra shqiptareNatyra shqiptare
Natyra shqiptare
Megi Braka7.4K vistas

Destacado

Rryma elektrike por
Rryma elektrikeRryma elektrike
Rryma elektrikeExhitah Vasija
41.3K vistas13 diapositivas
APARATET MATES ELETRIKE DHE PERDORIMI I TYRE.....Pune laboratori ne fizike. por
APARATET MATES ELETRIKE DHE PERDORIMI I TYRE.....Pune laboratori ne fizike.APARATET MATES ELETRIKE DHE PERDORIMI I TYRE.....Pune laboratori ne fizike.
APARATET MATES ELETRIKE DHE PERDORIMI I TYRE.....Pune laboratori ne fizike.#MesueseAurela Elezaj
28.5K vistas37 diapositivas
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI por
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESIDUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESIIsmail Memushaj
13.9K vistas11 diapositivas
Instalime elektrike por
Instalime elektrikeInstalime elektrike
Instalime elektrikeXhelal Bislimi
38.1K vistas233 diapositivas
Projekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimi por
Projekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimiProjekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimi
Projekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimidritan sadikaj
17.2K vistas12 diapositivas
Trajnimi ne instalime_elektrike por
Trajnimi ne instalime_elektrikeTrajnimi ne instalime_elektrike
Trajnimi ne instalime_elektrikeMurat Hoxha
11.2K vistas20 diapositivas

Destacado(20)

APARATET MATES ELETRIKE DHE PERDORIMI I TYRE.....Pune laboratori ne fizike. por #MesueseAurela Elezaj
APARATET MATES ELETRIKE DHE PERDORIMI I TYRE.....Pune laboratori ne fizike.APARATET MATES ELETRIKE DHE PERDORIMI I TYRE.....Pune laboratori ne fizike.
APARATET MATES ELETRIKE DHE PERDORIMI I TYRE.....Pune laboratori ne fizike.
#MesueseAurela Elezaj28.5K vistas
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI por Ismail Memushaj
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESIDUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI
Ismail Memushaj13.9K vistas
Projekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimi por dritan sadikaj
Projekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimiProjekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimi
Projekt Kursi - Furnizimi me energji elektrike e nje godine banimi
dritan sadikaj17.2K vistas
Trajnimi ne instalime_elektrike por Murat Hoxha
Trajnimi ne instalime_elektrikeTrajnimi ne instalime_elektrike
Trajnimi ne instalime_elektrike
Murat Hoxha11.2K vistas
Projekt fizike por Ueda Rrukaj
Projekt fizikeProjekt fizike
Projekt fizike
Ueda Rrukaj53.4K vistas
energjia dhe burimet e energjise por ornela rama
energjia dhe burimet e energjise energjia dhe burimet e energjise
energjia dhe burimet e energjise
ornela rama78.5K vistas
Projekt kursi shperndarje dhe perdorimi i energjise elektrike por Anius Kotorri
Projekt kursi shperndarje dhe perdorimi i energjise elektrikeProjekt kursi shperndarje dhe perdorimi i energjise elektrike
Projekt kursi shperndarje dhe perdorimi i energjise elektrike
Anius Kotorri6.5K vistas
zbatimet e elektricitetit por ornela rama
zbatimet e elektricitetitzbatimet e elektricitetit
zbatimet e elektricitetit
ornela rama2.7K vistas
Projekt fizikë por Xhoana Pepa
Projekt fizikë Projekt fizikë
Projekt fizikë
Xhoana Pepa32.7K vistas
Bazat e-elektroteknikes-ne-eksperimente-dhe-ushtrime-praktike por #MesueseAurela Elezaj
Bazat e-elektroteknikes-ne-eksperimente-dhe-ushtrime-praktikeBazat e-elektroteknikes-ne-eksperimente-dhe-ushtrime-praktike
Bazat e-elektroteknikes-ne-eksperimente-dhe-ushtrime-praktike
#MesueseAurela Elezaj7.2K vistas
Leksione te elektroteknikes por Xhelal Bislimi
Leksione te elektroteknikesLeksione te elektroteknikes
Leksione te elektroteknikes
Xhelal Bislimi17.8K vistas
Elektroteknikë por Burim Guri
Elektroteknikë Elektroteknikë
Elektroteknikë
Burim Guri19.1K vistas
Rryma alternative dhe perftimi i saj por Amdi Nuredini
Rryma alternative dhe perftimi i sajRryma alternative dhe perftimi i saj
Rryma alternative dhe perftimi i saj
Amdi Nuredini10.6K vistas

Similar a Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektricitetit dhe perdorimi I tyre

Elektriciteti Hysen Doko por
Elektriciteti  Hysen DokoElektriciteti  Hysen Doko
Elektriciteti Hysen DokoHysen Doko
1.5K vistas23 diapositivas
Rryma elektrike por
Rryma elektrikeRryma elektrike
Rryma elektrikeflori daut
1.6K vistas4 diapositivas
Elektrostatika por
ElektrostatikaElektrostatika
ElektrostatikaEgla Mërzheku
7.3K vistas28 diapositivas
Fizik 2 por
Fizik 2Fizik 2
Fizik 2ElmazPuci
877 vistas31 diapositivas
Energjia dhe ndotja e mjedisit por
Energjia dhe ndotja e mjedisitEnergjia dhe ndotja e mjedisit
Energjia dhe ndotja e mjedisitEneo Petoku
41.5K vistas16 diapositivas
Vetinduksioni - Induktiviteti II por
Vetinduksioni - Induktiviteti IIVetinduksioni - Induktiviteti II
Vetinduksioni - Induktiviteti IIEra Kerliu
4.1K vistas9 diapositivas

Similar a Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektricitetit dhe perdorimi I tyre(19)

Elektriciteti Hysen Doko por Hysen Doko
Elektriciteti  Hysen DokoElektriciteti  Hysen Doko
Elektriciteti Hysen Doko
Hysen Doko1.5K vistas
Rryma elektrike por flori daut
Rryma elektrikeRryma elektrike
Rryma elektrike
flori daut1.6K vistas
Fizik 2 por ElmazPuci
Fizik 2Fizik 2
Fizik 2
ElmazPuci877 vistas
Energjia dhe ndotja e mjedisit por Eneo Petoku
Energjia dhe ndotja e mjedisitEnergjia dhe ndotja e mjedisit
Energjia dhe ndotja e mjedisit
Eneo Petoku41.5K vistas
Vetinduksioni - Induktiviteti II por Era Kerliu
Vetinduksioni - Induktiviteti IIVetinduksioni - Induktiviteti II
Vetinduksioni - Induktiviteti II
Era Kerliu4.1K vistas
Elektrofiziologjia + zemra por AlkidDapaj
Elektrofiziologjia   + zemraElektrofiziologjia   + zemra
Elektrofiziologjia + zemra
AlkidDapaj231 vistas
Elektronika por Liim Shala
ElektronikaElektronika
Elektronika
Liim Shala2.1K vistas
Valet elektomagnetike por dionis dioni
Valet elektomagnetikeValet elektomagnetike
Valet elektomagnetike
dionis dioni18.5K vistas
Fibrat optike , lazerat , magnetet ,elektromagnetet dhe perdorimi i tyre ne f... por xhessiana
Fibrat optike , lazerat , magnetet ,elektromagnetet dhe perdorimi i tyre ne f...Fibrat optike , lazerat , magnetet ,elektromagnetet dhe perdorimi i tyre ne f...
Fibrat optike , lazerat , magnetet ,elektromagnetet dhe perdorimi i tyre ne f...
xhessiana3.1K vistas
Shnderrimet e energjise (uji) por FialdoMema
Shnderrimet e energjise (uji)Shnderrimet e energjise (uji)
Shnderrimet e energjise (uji)
FialdoMema15.6K vistas

Más de Edward Newgate

Piramidat Ushqimore Crregullimet E Te Ushqyerit por
Piramidat Ushqimore Crregullimet E Te UshqyeritPiramidat Ushqimore Crregullimet E Te Ushqyerit
Piramidat Ushqimore Crregullimet E Te UshqyeritEdward Newgate
4.3K vistas41 diapositivas
Studimi i funksionit por
Studimi i funksionitStudimi i funksionit
Studimi i funksionitEdward Newgate
3.6K vistas12 diapositivas
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre por
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyreHidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyreEdward Newgate
32.9K vistas73 diapositivas
Rajoni Amerikano Verior por
Rajoni Amerikano VeriorRajoni Amerikano Verior
Rajoni Amerikano VeriorEdward Newgate
10.4K vistas24 diapositivas
Rajoni Amerikano Qendror & Rajoni Amerikano Jugor por
Rajoni Amerikano Qendror & Rajoni Amerikano JugorRajoni Amerikano Qendror & Rajoni Amerikano Jugor
Rajoni Amerikano Qendror & Rajoni Amerikano JugorEdward Newgate
7.1K vistas41 diapositivas
L'environnement Et Moi por
L'environnement Et MoiL'environnement Et Moi
L'environnement Et MoiEdward Newgate
2.4K vistas23 diapositivas

Más de Edward Newgate(6)

Piramidat Ushqimore Crregullimet E Te Ushqyerit por Edward Newgate
Piramidat Ushqimore Crregullimet E Te UshqyeritPiramidat Ushqimore Crregullimet E Te Ushqyerit
Piramidat Ushqimore Crregullimet E Te Ushqyerit
Edward Newgate4.3K vistas
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre por Edward Newgate
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyreHidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre
Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre
Edward Newgate32.9K vistas
Rajoni Amerikano Verior por Edward Newgate
Rajoni Amerikano VeriorRajoni Amerikano Verior
Rajoni Amerikano Verior
Edward Newgate10.4K vistas
Rajoni Amerikano Qendror & Rajoni Amerikano Jugor por Edward Newgate
Rajoni Amerikano Qendror & Rajoni Amerikano JugorRajoni Amerikano Qendror & Rajoni Amerikano Jugor
Rajoni Amerikano Qendror & Rajoni Amerikano Jugor
Edward Newgate7.1K vistas

Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe Aparatet matese te elektricitetit dhe perdorimi I tyre

 • 1. Projekt lendor Lenda Fizike Tema: Zbatimet e elektricitetit ne jeten e perditshme Nentema Aparatet matese dhe perdorimi I tyre
 • 2.  Te kuptojme se cfare eshte elektriciteti  Te analizojme se cfare eshte elektriciteti  Te shpjegojme funksionet e elektricitetit ne jeten e perditshme dhe teknike
 • 3.  1:C’është elektriciteti  2: Si vjen elektriciteti tek ne?  3:Elektriciteti ne jetën e përditshme  4:Elektriciteti në shtëpi  5: Elektriciteti dhe komunikimi  6: Elektriciteti dhe transporti  7:Pajisjet elektronike  8: Elektriciteti në industri  9: Elektriciteti në mjekësi  10: Rrufeja  11:Gjeneratori  12: Galvanometri me kuader te levizshem  13:Ampermetri  14:Voltmetri  15: Ohmetri  16: Multimetri
 • 4.  Elektriciteti është një emërtim i përgjithshëm për llojshmërinë e dukurive që ndodhin nga prania dhe rrjedhja e ngarkesës. Nëse një trup është i ngarkuar me një lloj ngarkesë ai konsiderohet trup i ngarkuar elektrikisht. Nëse një trup ka numër të barabartë ngarkesash të kundërta atëherë ai nuk është i ngarkuar elektrikisht, është elektroasnjëanës. Shumë trupa janë përcjellës dhe të tjerë janë vecues. Ato lëndë të cilat përmbajnë elektrone të lira apo elektrone të cilat levizin lirisht në brendësi të trupit quhen përcjellës. Të tjerët janë vecues.
 • 6.  Nuk është aspak e lehtë që elektriciteti të vijë nëpër shtëpitë tona. Centrali elektrik ku prodhohet rryma elektrike mund të jetë me qindra kilometra larg nesh. Ajo vjen te ne me anë të shtyllave elektrike dhe telat që ne shohim përgjatë largpërçuesit quhen: transmision elektrik, apo sistem distribuimi (shpërndarje).  Linjat e transmetimit quhen 90-AC dhe në një shtyllë të tensionit të lartë kemi 5 përcjellësa ku dy përcjellësat e sipërm quhen trosa dhe roli i vetëm i tyre është që të mbrojnë 3 përcjellësat e tjerë. Linjat transmetuese kanë për qëllim të rrisin tensionin dhe uljen e rrymës.
 • 7.  Në sistemin tonë transmetues kemi 3 lloj tensionesh 400 KV, 20 KV dhe 110 KV. Transformatorët Ulës (NënStacionet) nga 110KV e ulin tensionin në 10 KV ose 6 KV, më pas kemi të vendosur edhe Transformatorin Ulës të fundit i cili nga 10 KV e kthen në 0.4 KV. Ky tension shkon tek qytetaret për përdorim familjar.
 • 8.  Elektriciteti është një nevojë integrale e shoqërisë modern, e lidhur me cdo gjë, që nga frika e errësirës deri te puna e botës së super industrializuar. E gjithë bota funksionon në sajë të elektricitetit, në një formë apo në një tjetër. Elektriciteti lidhet jo vetëm me jetën e kohëve tona por edhe me të ardhmen. Kjo pasi, lëndet e djegshme megjithëse shumë të nevojshme për jetën tonë, janë në mbarim. Të gjitha strategjitë moderne ekonomike janë të fokusuara në prodhimin e energjisë elektrike me anë të burimeve të rinovueshme, si nëpërmjet: erës, rrezeve diellore, ngrohjes gjeotermike, ujit etj. Elektriciteti nuk është vetëm e ardhmja, por edhe e tashmja dhe e kaluara. Në ditët tona një pjesë shumë e madhe e trajtimeve mjekësore do të ishin shumë të rrezikshme, për të mos thënë të pamundura për t’u realizuar pa praninë e elektricitetit.
 • 9.  Rëndësia e elektricitetit lidhet që te ndricimi. Pa ndricim jeta dhe zhvillimi ynë do të pësonin regres. Edhe sikur të udhëtosh në cepin më të humbur të botës do të gjesh elektricitet. Njerëzimi nuk e përfytyron më ekzistencën e tij pa këtë gjigand të zhvillimit. Ai luan një rol të rëndësishëm në shtëpi, shkollë, punë, rrugë, industri kudo. Shekuj më parë njeriu mbështetej te zjarri për gatim, ndricim, ngrohje. Zjarri tani është zëvendësuar nga elektriciteti.
 • 10.  Që nga momenti kur zgjohemi deri në momentin që biem të flemë jemi të rrethuar e të varur nga elektriciteti. Në mëngjës zgjohemi nga alarmi (punon me elektricitet). Drita e dhomës së gjumit ashtu sic do dritë tjetër në shtëpi funksionon në bazë të elektricitetit. Do të ishin të pafundme pajisjet që lehtësojnë jetën tonë të cilat përdorin elektricitetitn. Të përmendim vetëm disa prej tyre: soba, mikrovala, toster, TV, frigorifer, DVD, kompjuter, dush, lavatrice, kondicioner e mijëra pajisje të tjera. Telefoni, I-Podi, telekomanda e televizorit, ora, elektriku e shume të tjera punojnë me bateri, por bateritë funksionojnë në sajë të parimeve të elektricitetit.
 • 12.  Radio, televizioni, interneti, telefoni, faksi lidhin njerëzit në gjithë botën. Ne i telefonojmë një miku, i dërgojmë një mail, shohim një film, dëgjojmë muzikë në kompjuter. Po vallë nga vijnë gjithë këto? Cfarë i vë në punë? Sigurisht që elektriciteti.
 • 13.  Edhe mjetet e transportit përdorin elektricitetin për të funksionuar. Ato përdorin bateritë por edhe motori funksion duke përdorur dinamon, e cila zbaton parimet e elektricitetit. Po kështu funksionojnë edhe trenat, avionët, satelitët, anijet kozmike e të gjitha mjetet e transportit.
 • 14.  Pajisjet elektronike - e bëjnë përdorimin e tranzistorit një nga shpikjet më të rëndësishme të shek. XX dhe një bllok themelor të ndërtimit të të gjitha qarqeve moderne. Një qark modern i integruar mund të përmbajë disa miliardë tranzistorë në një rajon të vetëm disa centimetra katrore.
 • 15.  Elektriciteti gjen një përdorim të gjerë në industri. Rreth 27% e energjisë elektrike shfrytëzohet nga degët e shumta të industrisë. Pothuaj në cdo degë të industrisë makineritë vihen në përdorim duke përdorur elektricitetin. Dyqanet, zyrat, shërbimet nuk do të funksiononin nëse do të mungonte elektriciteti.
 • 16.  Elektriciteti gjen përdorim edhe në fushën e mjekësisë. Për pacientët të cilët vuajnë nga kanceri i mëlcisë mjekët këshillojnë terapi me pulse elektrike. Duke iu nënshtruar një terapie me pulse elektrike për 45 sekonda, ato krijojnë boshllëqe të shumta në membranën e qelizave të kancerit, duke shkatërruar tumorin. Trupi në mënyrë natyrale largon strukturën e mbetur të qelizës kanceroze. Kjo është një metodë efektive vetëm në fazat e para të shfaqjes së sëmundjes. Në faza të avancuara kjo metodë nuk funksionon.
 • 17.  Një shkëndijë e fuqishme elektrike është rrufeja. Rrufeja ndodh ndërmjet dy reve të ngarkuara me shenja të kundërta. Tensioni ndërmjet reve, kur ndodh rrufeja është disa milionë volt dhe rryma është shuma e madhe, kurse rrufeja është disa të milionat pjesë të sekondës. Ajo ndodh jo vetëm ndërmjet dy reve, por edhe ndërmjet reve dhe tokës. Kur një re e elektrizuar i afrohet sipërfaqes së tokës, nën ndikimin e saj në sipërfaqen e tokës shfaqen ngarkesa të kundërta me të. Sasia e ngarkesës elektrike mund të jetë aq e madhe (sidomos në majat e maleve), saqë mund të ndodhë shkarkesa ndërmjet resë dhe tokës. Rrufeja, që bie mbi një pemë, e shkatërron dhe e djeg atë. Gjatë rënies së rrufesë në ndonjë ndërtesë, shkaktohet edhe zjarr. Njeriu, që ndodhet pranë vendit të rënies së rrufesë, mund të plagoset ose mund të vdesë.
 • 19.  Një ndër pajisjet që bën të mundur prodhimin e energjisë elektrike është gjeneratori. Gjeneratori funksionon në bazë të një parimi elekromagnetik. Një gjenerator është një pajisje që lëviz një magnet afër një teli në mënyrë që të krijojë një rrjedhje të qëndrueshme elektronesh. Gjeneratori mund te vihet në punë nga lëndë djegëse apo me mekanizma të tjera. Gjeneratori është një pajisje shumë e rëndësishme për të vënë në punë pajisjet që kërkojnë elektricitet dhe ka mungesë të tij.
 • 20.  Ai perbehet nga nje kuader I levizshem qe permban N spira te cilat ndodhen ne nje fushe magnetike te njetrajtshme me induksion B te krijuar nga nje magnet I perhershem . Kur kuadri pershkohet nga rryma elektrike me intesitet I mbi te vepron nje cift forcash elektromagnetike me moment .  M=NBSI , ku S paraqet siperfaqen e kuadrit .  Si rrjedhim kuadri fillon te rrotullohet . Sapo fillon rrotullimi mbi te vepron 1 cift I kundert forcash , te perftuara nga dy susta spirale qe perdoren njerhkohsisht edhe per te derguar rrymen ne kuader , madhesia e momentit te ketij cifti eshte ne perpjestim te drejte me kendin e rrotullimit :  M’=Cα kur kuadri nuk leviz M=M' , qe nga : α = (NBS/C)*I  Shmangia e kuadrit esht ne perpjestim te drejte me intesitetin e rrymes qe e pershkon ate. Per te njejten intesitet te rrymes shmangia e kuadrit esht me e madhe nese ai vendoset mbi nje berthame hekuri te bute .. Me ane te ketij aparati mund te maten rryma shuma te dobeta , te rendit 10-6 - 10-8A duke marre masa deri ne 10-12A .
 • 21.  Ne rastin e rrymave me intesitet me te madh galvanometric nuk mund te perdoret thjesht ne formen qe u paraqit , pasi ai nuk mund te pershkohet nga rryma te tilla .  Nga ana tjeter nuk mund te rrisim rezistencen e tij mqns aparati do te mase intesitetin e rrymes duhet te lidhet ne seri me qarkun.Per kete qellim galvanometric shuntohet , dmthn. Ne parallel me kuadrin e levizshem vihet rezistenca e vogel Rs e cila quhet Shunt , neper te cilen kalon pjesa me e madhe e rrymes qe do te matet .. vet galvanometric pershkohet nga rryma Ig me intesitet Ig =I - Is .  Ampermetri I pershkruar me siper mund te shfrytzohet vetem per matje ne qarqet e rrymes se vazhduar .Qe ai te sherbeje dhe ne qarqet e rrymes alternative , paisjet me nje drejtues I cili e kthen rrymen alternative ne rrume me nje drejteim te vetem , ne kete rast aparati percakton vleren efektive IEf te intesitetit te rrymes .
 • 22.  Ai sheben per te matur diferencen e potencialit qe ekziston midis dy pikave a dhe b ten je qarku .Per kte perdoret I njejti galvanometer G . ne seri me kuadrin e levizshem te se cilit ne kete rast lidhet nje rezistence e madhe R ne menyr qe rryma L te jete sa me e vogel, keshtu qe rryma I ab qe kalon neper degen e ab ku kryhet matja nuk ndryshon nga rryma l qe kalonte me pare neper te .   Galvanometri nuk gradohet ne vlerat e intesitetit te rrymes L qe e pershkron por ne vlerat Ir  (R +rg) =Uab ku me Uab esht shenuar vlera e differences se potencialit ndermjet pikave a dhe b qe duhet te matet .  Per matjet ne qarqet e rrymes alternative aparati paiset me drejtues .
 • 23.  Matjet e intesitetit dhe te tension jane matjet qe kryhen me shpesh sepse : se pari intesiteti I rrymes dhe tensioni jane madhesite me te rendesishme dhe se dyti matja e tyre jep mundesine per percatktimin e shumeve madhesive te tjera elektrike dhe joelektrike .. .P.sh. R mund te percaktohej duke matur rrymen L dhe tensionin U ne skajet e saj dhe pastaj pjestuar me U me I .  Percaktimi I rezistencave behet me matje te drejtperdrejta me anen e nje aparati te vecante qe quhet Ohmeter , parimi I ndertimit te se cilit eshte paraqitur ku : E paraqet nje pile qe futet Brenda aparatit , R nje rezistenve te pandryshueshme , Rn nje rezistence te ndryshueshme . G nje galvanometer , A dhe B bornat e aparatit dhe Rx rezistencen qe duhet te matet .
 • 24.  Duke perdorur nje galvanometer dhe nje seri rezistensaash te montuara do te perftohet nje aparat I vetem qe sherben s per matje e intesitetit si dhe te differences se potencialt qe quhet AV-METER.Po ti shtohet atij dhe nje qark aparati do te kryente dhe nje matje tjeter ate te rezistencave, ne ketet rast ai quhet avohmetter apo mates universal .. Duke shtuar dhe qarqe te tjera mund te plotosohet me tej aparati dhe te mati edhe madhesi te tjera : si kapaciteti elektrik , frekuenca e nje rrymeetj.. Keto lloje aparatesh nuk e kane klasen e saktesise me te larte se 1,5 prandaj jan te desitnuara per matje te sakta por per te kontrolluar mdhesite elektrike per kete arsye ato quhen Kontrollues universal ose thjesht kontrollues,  VEREJTJE:Per te vene ne pune avhmeter duhen bere kto 3 zgjidhje : se pari zgjedhja e llojit te punes , se dyti ajo e kalibrit dhe se treti ajo e bornave te hyrjes.  Llogaritja e gabimit :aparatet analoge jane te klasave te ndryshme te saktesise se precizionit .Ekzistojne keto klasa saktesie : 2.5 ;1,5 ; 1 ; 0,5 ; 0,01. Gabimi absolute merret I barabarte me : klasa100*kalibri  Keshtu NEse klasa e nje aparati analog esht 1 dhe esht e zgjedhur kalibri 2A gabimi absolute do te jete 1/100 * 2A=0,02A. 6. Multimetri dixhital Nje instrument per matje dixhitale me nje apo me shume funksione perbehet nga nje ose disa qarqe te integruar te cilat kane funksion te ndryshojne vlerat e ndryshme te tensionit apo te rryme sne nje sinjal dixhital qe te lejoje nje lexim direct dhe te menjehershem te vlres qe matet ..Multimetrat dixhital jane te paisur me nje bateri 9V. Mtjet e ndryshme ne nje multimeter dixhital (Volt DC – Volt AC –OHM- Amper DC etj ) jane te thjeshta sepse cdo funksion esht I qarte ne panelin e instrumentit . disa multimetera kane “BUZZER” per tkontroll zanor qe sherben per te dalluar nderprerjet e mundshme .
 • 25. Galvanometri me kuader te levizshem. Ampermetri Voltmetri Ohmetri Multimetri– MATES UNIVERSAL