Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Izplat seminars 27.04.2017.

239 visualizaciones

Publicado el

Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Izplat seminars 27.04.2017.

 1. 1. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā Erasmus+ projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465 Pieredzes izplatīšanas seminārs JVMV 27.04.2017.
 2. 2. • Vai taisnība, ka bērni biežāk dzimst pilnmēness laikā? Jā Nē Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 3. 3. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 4. 4. Astronomija VS Astroloģija • Vai taisnība, ka bērni biežāk dzimst pilnmēness laikā? Jā Nē Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 5. 5. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 6. 6. Problēma • skolēniem ir samazināta mācību motivācija, • skolēniem ir dažādi mācīšanās un uzvedības traucējumi • pastāv sociālas dabas apstākļi, kas traucē pilnvērtīgu izglītības apguvi • pastāv priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 7. 7. JVMV mācās sociālās atstumtības riskam pakļauti jaunieši: • jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm; • jaunieši, kas nav ieguvuši pamatizglītību - 84% izglītojamie ir vecāki par 18 gadiem; • jaunie vecāki, jaunās ģimenes; • jaunieši bezdarbnieki; • policijas redzeslokā nonākušie jaunieši un jaunieši likumpārkāpēji; • jaunieši – ieslodzītie - 24% izglītojamo apgūst izglītību ieslodzījuma vietā; • romu tautības jaunieši; • klaiņojošie jaunieši. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 8. 8. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska samazināšana • preventīvi pasākumi (atbalsts skolēniem ar atšķirīgām vajadzībām), • intervences pasākumi (kavējumu un sliktu sekmju novēršana) • kompensācijas pasākumi (papildstundas, iespējas atsākt mācības skolēniem, kuri tās pārtraukuši) Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 9. 9. Risinājums: izveidota sadarbības sistēma • izglītojamo mācību problēmu apzināšana; • atbalsta pasākumu plāna izstrāde mācību problēmu novēršanai un tā īstenošana; • atbalsta pasākumu rezultātu izvērtēšana un turpmākās darbības koriģēšana. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 10. 10. Mērķis Erasmus+ mācību mobilitātes projekts tiek organizēts, lai veidotu mūsdienīgāku, dinamiskāku, apņēmīgāku un profesionālāku vidi Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā, integrējot labu praksi un jaunas metodes ikdienas darbībā, un palielinātu JVMV pedagogu iespējas samazināt Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku.
 11. 11. Erasmus+ projekta sagatavošana • Kursu piedāvājuma izvērtēšana. • Personāla atlase dalībai Erasmus+ mobilitātē. • Eiropas attīstības plāna izstrāde, balstoties uz Stratēģiju Eiropa 2020, Latvijas Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009. – 2018. gadam un JVMV attīstības plānu. • Erasmus+ projekta izstrāde un iesniegšana. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 12. 12. Paredzētie rezultāti • mobilitātes dalībnieku lingvistisko un pedagoģisko prasmju attīstīšana, kompetenču papildināšana par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanu; • JVMV pedagogu un atbalsta personāla attieksmes izmaiņas, labās prakses un kursu laikā apgūto zināšanu un prasmju iekļaušana ikdienas darbā; • priekšlaicīgam mācību pārtraukšanas riskam pakļauto jauniešu attieksmes pret mācībām uzlabošanās.
 13. 13. Erasmus+ mobilitātes – kursi "Astronomy Adventures in Canary Islands" ("Astronomijas piedzīvojums Kanāriju salās") Spānijā, Tenerifē - dabaszinību, bioloģijas un fizikas skolotāja Daina Birkenbauma – kursi "Coaching in educational contexts to reduce early school leaving" ("Koučings izglītībā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai") Spānijā, Madridē – skolas direktore Brigita Preisa • Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 14. 14. Astronomijas piedzīvojums Kanāriju salās Erasmus+ projekta „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, līguma nr. 2016-1-LV01-KA101-022465, ietvaros Daina Birkenbauma Prezentācija pieejama: http://ejuz.lv/teide
 15. 15. Iepazīšanās 24.07.2016. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 16. 16. Kursu grupa un pasniedzēji Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 17. 17. Lekcijas un praktiskās nodarbības Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 18. 18. Lekcijas un praktiskās nodarbības Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 19. 19. SalsaJ –kosmosa attēlu apstrāde: http://www.euhou.net/index.php/salsaj-software-mainmenu-9 Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 20. 20. SalsaJ – krāsainu attēlu veidošana http://resources.faulkes-telescope.com/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=973 Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 21. 21. SalsaJ – kā atrast melnos caurumus? Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 22. 22. SalsaJ – kā atrast melnos caurumus? Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 23. 23. SalsaJ – filmas veidošana no foto https://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/data_query •Mapi atarhivē, atver ar SalsaJ •Images stacks – images to stack •Images stacks – stack animations •Saules plankumi kustās Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 24. 24. Stundu scenāriji, virtuālie LD - http://www.golabz.eu/ Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 25. 25. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 26. 26. Stellarium http://www.stellarium.org/ Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 27. 27. Stellarium http://www.stellarium.org/ Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 28. 28. e-resursi • http://www.schoolsobservatory.org.uk/ - ar astronomiju saistītas aktivitātes, materiāli skolotājiem, skolēniem Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 29. 29. e-resursi http://graasp.eu/ils/57221f65c3ddb608c844b6c3/?lang=en • Nodarbība par melnajiem caurumiem ar uzdevumiem (jāieiet ar jebkādu nikname) Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 30. 30. e-resursi http://galileoteachers.academy/ • Moodle vide • Jāpiereģistrējas • Daudz resursu Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 31. 31. e-resursi http://simulator.down2earth.eu/input.html?lang=English Meteora trieciena simulators Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 32. 32. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 33. 33. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 34. 34. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 35. 35. Kanāriju Astrofizikas institūts Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 36. 36. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 37. 37. Kanāriju Astrofizikas institūts Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 38. 38. Teides observatoriju komplekss Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 39. 39. Teides observatoriju komplekss Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 40. 40. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 41. 41. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 42. 42. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 43. 43. Teides observatoriju komplekss Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 44. 44. Teides observatoriju komplekss Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 45. 45. Teides observatoriju komplekss Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 46. 46. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 47. 47. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 48. 48. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 49. 49. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 50. 50. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 51. 51. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 52. 52. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 53. 53. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 54. 54. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 55. 55. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 56. 56. Muchachos observatoriju komplekss Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 57. 57. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 58. 58. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 59. 59. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 60. 60. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 61. 61. Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 62. 62. Bonusi....  Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 63. 63. Bonusi....  Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 64. 64. Bonusi....  Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 65. 65. Bonusi....  Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 66. 66. Bonusi....  Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 67. 67. Bonusi....  Erasmus+ projekts „ Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšana Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, projekta identifikācijas Nr. 2016-1-LV01-KA101-022465
 68. 68. 2017./18. m.g. plānots (ir iesniegts) Erasmus+ projekts „Pedagogu kompetences pilnveide priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā”, identifikācijas Nr. 2017-1-LV01-KA101- 035332
 69. 69. Mērķis Veidot mūsdienīgāku, dinamiskāku, apņēmīgāku un profesionālāku vidi Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā, integrējot labu praksi un jaunas metodes ikdienas darbībā, un palielinātu JVMV pedagogu iespējas samazināt Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku, sniedzot īpašu atbalstu galvenajām riska grupām: skolēniem, kas nevar katru dienu apmeklēt skolu objektīvu iemeslu dēļ, skolēniem ar pazeminātu mācīšanās motivāciju un/vai uzvedības traucējumiem.
 70. 70. Plānotas 3 mobilitātes • Kursi "Coaching strategies for schools – turn change into lasting educational benefits" • Kursi "How to make your school more digital" • Kursi "Reducing the incidents of indiscipline, racism and bullyng"
 71. 71. LAI MUMS PRIEKS STRĀDĀT UN LAIKS ATPŪSTIES!
 72. 72. ESAM ATVĒRTI SADARBĪBAI! Erasmus+ projekts „Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas pedagogu mācību mobilitāte Joensuu, Somijā”, projekta identifikācijas Nr. 2015-1-LV01-KA101-013198

×