Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Último(20)

Publicidad

giai o chu.pptx

 1. M Ô P H Ạ M
 2. Mỗi bông hoa tương ứng với một nội dung câu hỏi của từ hàng ngang Các đội lựa chọn bông hoa ưa thích Giải ô chữ hàng ngang để tìm chữ cái cho từ khóa 01 điểm cho từ hàng ngang, 02 điểm cho từ khóa Phần thi sẽ kết thúc khi từ khóa được lật mở 10 giây suy nghĩ cho mỗi từ hàng ngang http://www.classtools.net/random-name-picker/75_gTj7Ni Một đại biểu bấm vòng quay, chọn thứ tự đội chơi
 3. Ô P A M Ô H M M Ô P H Ạ M Chính trị Kế toán Quản trị Tài chính Cơ sở Nông lâm 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
 4. Thiết bị hiện đại gắn với đổi mới phương pháp dạy học Á Y C H I Ế M U M 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 01
 5. Á O T R Ì N I H G H Tài liệu bắt buộc sinh viên phải có trong quá trình học tập 01 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 6. C Ọ H V Ấ C Ố P Ậ T N Người chịu trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ sinh viên phát huy tối đa khả năng học tập, lựa chọn môn học phù hợp. 01 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 7. Đây là cái gì? Ấ N H P Ê N I V P Da trắng muốt Ruột trắng tinh Bạn với học sinh Thích cọ đầu vào bảng 01 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 8. Kế hoạch và dàn ý giờ lên lớp của giảng viên N Á O I G Á 01 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 9. Một loại văn bản mà tổ trưởng bộ môn phải chịu trách nhiệm kiểm tra và ký xác nhận. Ể M I Đ N G Ả B M 01 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00
 10. http://www.classtools.net/random-name-picker/75_gTj7Ni
 11. Chính trị: Kế toán: Quản trị: TC-NH: Cơ sở: Nông lâm:
 12. Giảng viên cần phải … thường xuyên để bổ sung và làm mới kiến thức. C Ậ P N H T Ậ (2 TỪ, 7 CHỮ CÁI)
 13. Một trong những yếu tố cần thiết cho quá trình tự học. (3 TỪ, 7 CHỮ CÁI) S Ự C Ầ N C Ù
 14. IQ được dùng để đo chỉ số gì? (2 TỪ, 9 CHỮ CÁI) Ô N T H G M I N H
 15. Một loại hình văn hóa rất cần thiết cho việc tự học (1 TỪ, 3 CHỮ CÁI) Đ Ọ C
 16. Sự hiểu biết của con người được gọi là gì? (2 TỪ, 7 CHỮ CÁI) T R I T H Ứ C
 17. Cũng gáy cũng ruột đàng hoàng Cổ, kim, nhân loại, thế gian đều cần (1 TỪ, 4 CHỮ CÁI) S Á C H (Là cái gì?)
 18. Tấm gương tiêu biểu nhất cho quá trình tự học mà mọi người cần noi theo (2 TỪ, 5 CHỮ CÁI) B Á C H Ồ
 19. Bác nào thông thái nhất thế giới? (1 TỪ, 6 CHỮ CÁI) G O O G L E
 20. Khả năng đặc biệt riêng có của con người (2 TỪ, 5 CHỮ CÁI) T Ư D U Y
 21. Sư gì chẳng tụng nam mô Con người mô phạm chở đò sang sông (2 TỪ, 6 CHỮ CÁI) M Ạ H P Ư S
 22. Một trong những phần mềm hỗ trợ giảng dạy hữu ích mà giảng viên nên sử dụng (1 TỪ, 10 CHỮ CÁI) P O W E R P O I N T
 23. N G K I Ế N S Á (2 TỪ, 8 CHỮ CÁI)
Publicidad