ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

varalig
varalig-- en varalig
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Αλέξανδρος Γ΄ ο Μακεδών
(αρχαία Πέλλα, Ιούλιος 356 π.χ.
- Βαβυλώνα, Ιούνιος 323 π.χ.)
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Ο Μέγας Αλέξανδρος
πέθανε στη Βαβυλώνα τον Ιούνιο του 323 π.χ., σε ηλικία 33
ετών ...
... έχοντας ήδη δημιουργήσει μια τεράστια αυτοκρατορία.
• Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου, η Μακεδονική
Αυτοκρατορία ή Ελληνιστική Αυτοκρατορία,
ήταν η ενοποιημένη μετά τις κατακτήσεις περιοχή, υπό
το βασίλειο της Μακεδονίας .
• Κατά τη μεγαλύτερη έκταση της, περιελάμβανε τις
περιοχές από τα ανατολικά παράλια της Αδριατικής έως
τη βορειοδυτική Ινδία.
Διαλύθηκε το 305 π.Χ κατά τους πολέμους των
Διαδόχων με την οριστική διάσπασή της σε
τέσσερις ηγεμονίες:
α. βασίλειο της Μακεδονίας υπό τον Κάσσανδρο,
β. βασίλειο της Θράκης του Λυσίμαχου,
γ. βασίλειο της Συρίας του Σέλευκου και
δ. βασίλειο της Αιγύπτου του Πτολεμαίου.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
• Το κράτος της Θράκης διαλύθηκε γρήγορα.
Αντίθετα, η περιοχή της Περγάμου που
παραχωρήθηκε από τον Σέλευκο στον
Φιλέταιρο (281 π.Χ.) εξελίχθηκε σταδιακά σε
ανεξάρτητο κράτος , ενώ απέκτησε μεγάλη
δύναμη επί Αττάλου Α’ (241-197 π.Χ.)
• Τα ελληνιστικά βασίλεια δέχθηκαν ένα μεγάλο
μεταναστευτικό ρεύμα από την Ελλάδα και
απέβησαν για πολλά χρόνια κυψέλες του
ελληνικού πολιτισμού.
• Βαθμιαία παρήκμασαν και υπέκυψαν στη
Ρώμη, τη νέα δύναμη που πρόβαλε στη
Δύση.
Ο θνήσκων Γαλάτης (Ρώμη, Μουσείο Θερμών).
ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ Όλοι οι δρόμοι
οδηγούν στη
Ρώμη
Την εποχή που ο ελληνικός
κόσμος σπαράσσεται από
έριδες και συγκρούσεις,
στην ιταλική χερσόνησο ο
αντίστοιχος ιταλικός
σταδιακά ενοποιείται.
Η ένωση αυτή γίνεται με
κέντρο τη Ρώμη, η οποία σε
μικρό χρονικό διάστημα
έγινε κοσμοκράτειρα
ΡΩΜΗ, Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ
Η Ρώμη απέκτησε γρήγορα
δύναμη χάρη στην
προνομιακή της θέση.
Ήταν κτισμένη στις όχθες
του Τίβερη ποταμού, μέσω
του οποίου έφθαναν εκεί τα
ελληνικά και φοινικικά πλοία
με άφθονα εμπορεύματα.
Η ανάπτυξή της αποτέλεσε πόλο έλξης για πολλούς κατοίκους
της υπαίθρου
Κατασκευή ρωμαϊκής
οδού(αναπαράσταση)
ΤΙΒΕΡΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
«Οι Ρωμαίοι δεν υπέταξαν μόνο κάποια μέρη, αλλά
ολόκληρη την οικουμένη. Απλώνονται σε μια έκταση,
που ξεπερνά όλα τα κράτη και έτσι δεν φοβούνται κάποιο
μελλοντικό ανταγωνισμό». Πολύβιος, Ιστορίαι.
Η «ρωμαϊκή ειρήνη»...
... είναι το ιστορικό πλαίσιο μέσα
στο οποίο θα αναπτυχθεί, κατά
τους τρεις πρώτους αιώνες μ.Χ.,
ο Χριστιανισμός.
Το Ευαγγέλιο, η διδασκαλία του
Χριστού, διαδίδεται ταχύτατα.
Μέσα στους τρεις πρώτους
αιώνες η Εκκλησία, που την
ίδρυσαν οι απόστολοι, παρά τους
διωγμούς εδραιώνεται.
3ος αιώνας μ.Χ.
Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε κρίση.
• Η Ρώμη, αντιμέτωπη με δισεπίλυτα οικονομικά
προβλήματα, αρχίζει να παρακμάζει και εισέρχεται σε
περίοδο μεγάλης κρίσης.
Οι αυτοκράτορες διαδέχονται ο ένας τον άλλο.
Το αποτέλεσμα: η επικράτηση πλήρους αναρχίας.
ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Στην κρίσιμη αυτή για την Αυτοκρατορία
ιστορική στιγμή μια σειρά
στρατιωτικών ιλλυρικής
καταγωγής,
που αναγορεύθηκαν αυτοκράτορες από τα
στρατεύματά τους με κορυφαίο
τον Διοκλητιανό (284-305), πετυχαίνουν,
με σειρά μεταρρυθμίσεων, την ανόρθωση
του κράτους.
• Για να αποφύγει την οριστική
κατάρρευση της Αυτοκρατορίας
ο Διοκλητιανός αποφασίζει να
μοιραστεί την εξουσία μ’ έναν
πιστό σ’ αυτόν στρατιωτικό,
τον Μαξιμίνο, ο οποίος έλαβε
τον τίτλο του αυγούστου
• Το 293 ο Διοκλητιανός κάνει ένα ακόμη βήμα προς τον
καταμερισμό της εξουσίας. Καθένας από τους δύο αυγούστους
προσλαμβάνει έναν βοηθό, ο οποίος θα ασκεί πλήρη εξουσία
στην περιοχή του και θα φέρει τον τίτλο του καίσαρα.
• Έτσι η Αυτοκρατορία διοικείται πια από μια Τετραρχία, της
οποίας ο Διοκλητιανός είναι καθοδηγητής. Η Ρώμη,
θεωρητικά, παραμένει η πρωτεύουσα του κράτους, όμως οι
τετράρχες έχουν την έδρα τους σε άλλες πόλεις.
τετραρχία
Τετράρχες. (Ανάγλυφο.
Άγιος Μάρκος, Βενετία)
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ
• Η Τετραρχία ήταν ένα σύστημα πολύπλοκο, δύσκολα
επιβιώσιμο.
• Μετά την παραίτηση του Διοκλητιανού (305 μ.Χ.)
ακολουθεί περίοδος σύγχυσης, αναταραχής και
συγκρούσεων.
• Για την εξουσία και τον τίτλο του αυγούστου στη Δύση
συγκρούονται ο Κωνσταντίνος και ο Μαξέντιος.
• Ο Κωνσταντίνος, στην κρίσιμη φάση του αγώνα του
εναντίον του Μαξέντιου, στρέφεται προς τους
Χριστιανούς.
Μετά τη νίκη του στη Μουλβία γέφυρα και τον θάνατο του
Μαξέντιου (312 μ.Χ.), ο Κωνσταντίνος, αύγουστος στη Δύση,
εκδίδει, τον Φεβρουάριο του 313 το Διάταγμα των Μεδιολάνων,
το οποίο αποτελεί μια αποφασιστική καμπή στην ιστορία των
σχέσεων της Χριστιανικής Εκκλησίας και του Ρωμαϊκού Κράτους
• Το 324 μ.Χ. ο Κωνσταντίνος εξουδετερώνει τον Λικίνιο
και γίνεται απόλυτος κύριος της Αυτοκρατορίας.
ΛΙΚΙΝΙΟΣ
• Τότε αποφασίζει να μεταφέρει την πρωτεύουσα του
κράτους από τη Ρώμη σε μια νέα πόλη που θα έχτιζε στις
όχθες του Βοσπόρου, στη θέση της αρχαίας αποικίας των
Μεγαρέων, Βυζάντιο.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
• Ο Κωνσταντίνος με το διάταγμα των Μεδιολάνων και τη
μεταφορά της πρωτεύουσας του κράτους στο Βυζάντιο
μεταλλάσσει την πορεία της ιστορίας και θέτει τα θεμέλια για τη
δημιουργία της Ελληνικής Μεσαιωνικής Αυτοκρατορίας
• Το κέντρο βάρους της Αυτοκρατορίας μετατοπίζεται όλο και
περισσότερο προς τον ανατολικό μεσογειακό χώρο, όπου το
ελληνικό στοιχείο κυριαρχεί, όπως και η ελληνική γλώσσα.
ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΟ ΒYΖΑΝΤΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
ΠΗΓΕΣ - ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ
• Αρχαία Ιστορία (Α΄ Γυμνασίου)
• Ιστορία (Ε΄ Δημοτικού)
• Ιστορία (Α΄ Λυκείου)
• ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
• ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
• ΛΙΓΗ ΑΚΟΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ- museduc. Gr
• ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
• ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ
• COMIC: ΑΣΤΕΡΙΞ και ΟΒΕΛΙΞ, ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ
1 de 36

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ.
Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ.
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής30.2K vistas
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ και η αυγή της Νέας Εποχής. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ και η αυγή της Νέας Εποχής. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ και η αυγή της Νέας Εποχής. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής8.6K vistas
1η Ενότητα, Παρατακτική και Υποτακτική Σύνδεση Προτάσεων, Νεοελληνική Γλώσσα ...1η Ενότητα, Παρατακτική και Υποτακτική Σύνδεση Προτάσεων, Νεοελληνική Γλώσσα ...
1η Ενότητα, Παρατακτική και Υποτακτική Σύνδεση Προτάσεων, Νεοελληνική Γλώσσα ...
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής15.9K vistas
Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς, Ενότητα 8, Αρχαία Γ΄ ΓυμνασίουΈνα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς, Ενότητα 8, Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου
Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς, Ενότητα 8, Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής17.3K vistas
Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους ΒουλγάρουςΗ διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής26.8K vistas
5. Η Εικονομαχία5. Η Εικονομαχία
5. Η Εικονομαχία
Kvarnalis7552.3K vistas
2η ενότητα, Γλώσσα – Γλώσσες και Πολιτισμοί του Κόσμου. Είδη δευτερευουσών πρ...2η ενότητα, Γλώσσα – Γλώσσες και Πολιτισμοί του Κόσμου. Είδη δευτερευουσών πρ...
2η ενότητα, Γλώσσα – Γλώσσες και Πολιτισμοί του Κόσμου. Είδη δευτερευουσών πρ...
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής23.8K vistas
Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους δυνατούς.Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους δυνατούς.
Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους δυνατούς.
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής33K vistas
Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία. α. Οικονομία και κοινωνία της υ...Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία. α. Οικονομία και κοινωνία της υ...
Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία. α. Οικονομία και κοινωνία της υ...
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής44.6K vistas
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας. Ιστορί...5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας. Ιστορί...
5. Η Βυζαντινή Εποποιία. Επικοί αγώνες και επέκταση της Αυτοκρατορίας. Ιστορί...
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής10.5K vistas

Similar a ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ(20)

Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.
Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής12.7K vistas
konstantinos i megali strofikonstantinos i megali strofi
konstantinos i megali strofi
Χαράλαμπος Γαρίτατζης97 vistas
6.ύστερη αρχαιότητα6.ύστερη αρχαιότητα
6.ύστερη αρχαιότητα
Vasilis Vasileiou400 vistas
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ ΓυμνασίουΑπό τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής18.2K vistas
Από τη ρώμη στο βυζάντιοΑπό τη ρώμη στο βυζάντιο
Από τη ρώμη στο βυζάντιο
Gabriella Aspraki7.7K vistas

Más de varalig(20)

Διαφήμιση.pptxΔιαφήμιση.pptx
Διαφήμιση.pptx
varalig68 vistas

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

 • 1. ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
 • 2. Αλέξανδρος Γ΄ ο Μακεδών (αρχαία Πέλλα, Ιούλιος 356 π.χ. - Βαβυλώνα, Ιούνιος 323 π.χ.)
 • 4. Ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε στη Βαβυλώνα τον Ιούνιο του 323 π.χ., σε ηλικία 33 ετών ...
 • 5. ... έχοντας ήδη δημιουργήσει μια τεράστια αυτοκρατορία.
 • 6. • Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου, η Μακεδονική Αυτοκρατορία ή Ελληνιστική Αυτοκρατορία, ήταν η ενοποιημένη μετά τις κατακτήσεις περιοχή, υπό το βασίλειο της Μακεδονίας . • Κατά τη μεγαλύτερη έκταση της, περιελάμβανε τις περιοχές από τα ανατολικά παράλια της Αδριατικής έως τη βορειοδυτική Ινδία.
 • 7. Διαλύθηκε το 305 π.Χ κατά τους πολέμους των Διαδόχων με την οριστική διάσπασή της σε τέσσερις ηγεμονίες: α. βασίλειο της Μακεδονίας υπό τον Κάσσανδρο, β. βασίλειο της Θράκης του Λυσίμαχου, γ. βασίλειο της Συρίας του Σέλευκου και δ. βασίλειο της Αιγύπτου του Πτολεμαίου.
 • 9. • Το κράτος της Θράκης διαλύθηκε γρήγορα. Αντίθετα, η περιοχή της Περγάμου που παραχωρήθηκε από τον Σέλευκο στον Φιλέταιρο (281 π.Χ.) εξελίχθηκε σταδιακά σε ανεξάρτητο κράτος , ενώ απέκτησε μεγάλη δύναμη επί Αττάλου Α’ (241-197 π.Χ.)
 • 10. • Τα ελληνιστικά βασίλεια δέχθηκαν ένα μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα από την Ελλάδα και απέβησαν για πολλά χρόνια κυψέλες του ελληνικού πολιτισμού. • Βαθμιαία παρήκμασαν και υπέκυψαν στη Ρώμη, τη νέα δύναμη που πρόβαλε στη Δύση. Ο θνήσκων Γαλάτης (Ρώμη, Μουσείο Θερμών).
 • 11. ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη
 • 12. Την εποχή που ο ελληνικός κόσμος σπαράσσεται από έριδες και συγκρούσεις, στην ιταλική χερσόνησο ο αντίστοιχος ιταλικός σταδιακά ενοποιείται. Η ένωση αυτή γίνεται με κέντρο τη Ρώμη, η οποία σε μικρό χρονικό διάστημα έγινε κοσμοκράτειρα
 • 14. Η Ρώμη απέκτησε γρήγορα δύναμη χάρη στην προνομιακή της θέση. Ήταν κτισμένη στις όχθες του Τίβερη ποταμού, μέσω του οποίου έφθαναν εκεί τα ελληνικά και φοινικικά πλοία με άφθονα εμπορεύματα.
 • 15. Η ανάπτυξή της αποτέλεσε πόλο έλξης για πολλούς κατοίκους της υπαίθρου Κατασκευή ρωμαϊκής οδού(αναπαράσταση)
 • 18. «Οι Ρωμαίοι δεν υπέταξαν μόνο κάποια μέρη, αλλά ολόκληρη την οικουμένη. Απλώνονται σε μια έκταση, που ξεπερνά όλα τα κράτη και έτσι δεν φοβούνται κάποιο μελλοντικό ανταγωνισμό». Πολύβιος, Ιστορίαι.
 • 19. Η «ρωμαϊκή ειρήνη»... ... είναι το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί, κατά τους τρεις πρώτους αιώνες μ.Χ., ο Χριστιανισμός. Το Ευαγγέλιο, η διδασκαλία του Χριστού, διαδίδεται ταχύτατα. Μέσα στους τρεις πρώτους αιώνες η Εκκλησία, που την ίδρυσαν οι απόστολοι, παρά τους διωγμούς εδραιώνεται.
 • 20. 3ος αιώνας μ.Χ. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε κρίση.
 • 21. • Η Ρώμη, αντιμέτωπη με δισεπίλυτα οικονομικά προβλήματα, αρχίζει να παρακμάζει και εισέρχεται σε περίοδο μεγάλης κρίσης. Οι αυτοκράτορες διαδέχονται ο ένας τον άλλο. Το αποτέλεσμα: η επικράτηση πλήρους αναρχίας. ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑΣ
 • 23. Στην κρίσιμη αυτή για την Αυτοκρατορία ιστορική στιγμή μια σειρά στρατιωτικών ιλλυρικής καταγωγής, που αναγορεύθηκαν αυτοκράτορες από τα στρατεύματά τους με κορυφαίο τον Διοκλητιανό (284-305), πετυχαίνουν, με σειρά μεταρρυθμίσεων, την ανόρθωση του κράτους.
 • 24. • Για να αποφύγει την οριστική κατάρρευση της Αυτοκρατορίας ο Διοκλητιανός αποφασίζει να μοιραστεί την εξουσία μ’ έναν πιστό σ’ αυτόν στρατιωτικό, τον Μαξιμίνο, ο οποίος έλαβε τον τίτλο του αυγούστου
 • 25. • Το 293 ο Διοκλητιανός κάνει ένα ακόμη βήμα προς τον καταμερισμό της εξουσίας. Καθένας από τους δύο αυγούστους προσλαμβάνει έναν βοηθό, ο οποίος θα ασκεί πλήρη εξουσία στην περιοχή του και θα φέρει τον τίτλο του καίσαρα. • Έτσι η Αυτοκρατορία διοικείται πια από μια Τετραρχία, της οποίας ο Διοκλητιανός είναι καθοδηγητής. Η Ρώμη, θεωρητικά, παραμένει η πρωτεύουσα του κράτους, όμως οι τετράρχες έχουν την έδρα τους σε άλλες πόλεις.
 • 29. • Η Τετραρχία ήταν ένα σύστημα πολύπλοκο, δύσκολα επιβιώσιμο. • Μετά την παραίτηση του Διοκλητιανού (305 μ.Χ.) ακολουθεί περίοδος σύγχυσης, αναταραχής και συγκρούσεων. • Για την εξουσία και τον τίτλο του αυγούστου στη Δύση συγκρούονται ο Κωνσταντίνος και ο Μαξέντιος. • Ο Κωνσταντίνος, στην κρίσιμη φάση του αγώνα του εναντίον του Μαξέντιου, στρέφεται προς τους Χριστιανούς.
 • 30. Μετά τη νίκη του στη Μουλβία γέφυρα και τον θάνατο του Μαξέντιου (312 μ.Χ.), ο Κωνσταντίνος, αύγουστος στη Δύση, εκδίδει, τον Φεβρουάριο του 313 το Διάταγμα των Μεδιολάνων, το οποίο αποτελεί μια αποφασιστική καμπή στην ιστορία των σχέσεων της Χριστιανικής Εκκλησίας και του Ρωμαϊκού Κράτους
 • 31. • Το 324 μ.Χ. ο Κωνσταντίνος εξουδετερώνει τον Λικίνιο και γίνεται απόλυτος κύριος της Αυτοκρατορίας. ΛΙΚΙΝΙΟΣ • Τότε αποφασίζει να μεταφέρει την πρωτεύουσα του κράτους από τη Ρώμη σε μια νέα πόλη που θα έχτιζε στις όχθες του Βοσπόρου, στη θέση της αρχαίας αποικίας των Μεγαρέων, Βυζάντιο.
 • 33. • Ο Κωνσταντίνος με το διάταγμα των Μεδιολάνων και τη μεταφορά της πρωτεύουσας του κράτους στο Βυζάντιο μεταλλάσσει την πορεία της ιστορίας και θέτει τα θεμέλια για τη δημιουργία της Ελληνικής Μεσαιωνικής Αυτοκρατορίας • Το κέντρο βάρους της Αυτοκρατορίας μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς τον ανατολικό μεσογειακό χώρο, όπου το ελληνικό στοιχείο κυριαρχεί, όπως και η ελληνική γλώσσα.
 • 34. ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΟ ΒYΖΑΝΤΙΟ
 • 36. ΠΗΓΕΣ - ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ • Αρχαία Ιστορία (Α΄ Γυμνασίου) • Ιστορία (Ε΄ Δημοτικού) • Ιστορία (Α΄ Λυκείου) • ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ • ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ • ΛΙΓΗ ΑΚΟΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ- museduc. Gr • ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ • ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ • COMIC: ΑΣΤΕΡΙΞ και ΟΒΕΛΙΞ, ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ