Publicidad
Avaluació tríptic.docx
Próximo SlideShare
Avaluació tríptic.docxAvaluació tríptic.docx
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Avaluació tríptic.docx

  1. Ítems a avaluar 1) La informació s'hi presenta d'una manera clara, directa i atractiva. 2) El text va acompanyat d'il·lustracions adequades al missatge que es vol transmetre. 3) Els continguts s'hi exposen seguint un ordre lògic, jeràrquic i coherent, de manera que puguen ser entesos fàcilment pel destinatari. 4) Les dades exposades són objectives i fiables. 5)Està redactat en tercera persona o en forma impersonal. Per a les explicacions, s'utilitza el present d'indicatiu i, per a donar instruccions, l'imperatiu i les perífrasis d'obligació. 6) El nivell de llengua utilitzat és l’estàndard, amb un llenguatge senzill i directe que inclou un vocabulari específic del tema. 7) El tríptic o díptic té l’estructura adequada (portada, pàgines centrals i contraportada). 8) A la portada apareix, en lletres destacades, el títol o eslògan de la campanya. 9) A les pàgines centrals la informació es presenta amb textos breus clarament diferenciats mitjançant recursos tipogràfics i visuals, com dibuixos, esquemes, mapes, etc. 10) En la contraportada s’oferixen solucions o suggeriments, el nom de l'entitat responsable de la publicació, els logotips d'empreses col·laboradores i les adreces on la persona interessada pot acudir. 11) Utilitza correctament els signes de puntuació.
Publicidad