Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ligatnes pagasta biblioteka- 2011

899 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Ligatnes pagasta biblioteka- 2011

 1. 1. Es izvēlos bibliotēku!Ne visu ir iespējams nopirkt, ja man vajag kādu grāmatu , žurnālu ,informāciju - es eju uz bibliotēku," šo apgalvoumu bieži dzirdu no bibliotēkas lasītājiem. ‘’
 2. 2.  Daudzveidīgu lasītāju loku ar piedāvātās literatūras klāstu- gan dvēselei, gan pie kafijas tases, gan izglītībai. Skolas vecuma bērni un jaunieši, studenti, bezdarbnieki, pirmspensijas, pensijas vecuma lasītāji bibliotēkā lasa ne tikai grāmatas, periodiku, bet izmanto arī jauno tehnoloģiju plašo piedāvājumu.
 3. 3. Domubiedru tikšanāsvieta.Šajos sarežģītajos krīzes apstākļos bibliotēka iriespēja, kur pulcēties vientuļiem, atstumtiem unkrīzes piemeklētiem, lai sniegtu viņiem patvērumuun piedāvātu problēmu risinājumus. Bibliotēkaveicina dažādu paaudžu pašizglītošanos katrampieņemamā un pieejamā veidā.
 4. 4.  Bibliotēka atrodas ģeogrāfiski ļoti izdevīgā vietā , blakus esošajam valsts nozīmes autoceļam , priekšrocība ir arī bezvadu interneta izmantošanas iespējas. Pašvaldības teritorijā ir Līgatnes novada vidusskolas filiāle Ainavās, LMMS, bērnudārzsZvaniņos.
 5. 5.  satuvināt personību (bibliotēkas apmeklētāju) un zināšanas ar mērķi ,lai zināšanas radītu intelektuālu, ekonomisku un sociālu labumu. Bibliotēka veic informācijas, izglītības un izklaides, sabiedrības centra, cilvēcisko kontaktu tīkla veidošanas funkcijas. Bibliotēkas loma ir sakārtot un piedāvāt informāciju Līgatnes novada Augšlīgatnes iedzīvotājiem. Piedāvātā informācija var būt katalogu, kartotēku, datu bāzu, tematisko mapju, literatūras popularizēšanas pasākumu, informācijas stendu, lietotāju apmācības un citu formu veidā.Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir bibliotēkas lietotāju izglītošana. Ļoti svarīgs ir dialogs starp lietotāju un bibliotekāru. Mācīšanās ir nepārtraukts process - ne vienkārši atrast konkrētu atbildi uz jautājumu, bet gan izpētīt vairākus atbilžu variantus un iespējas. Galvenā atziņa - bibliotēka ir mācīšanās vieta, mācības ir sazināšanās un zināšanu kopīga radīšana.
 6. 6.  turpina bibliotēkas grāmatu fondu ievadīt Cēsu bibliotēkas kopkatalogā ; nodrošina krājumu veidošanu un attīstību atbilstoši Līgatnes novada-Augšlīgatnes iedzīvotāju vajadzībām; veido Līgatnes pagasta novadpētniecības datu bāzi elektroniskajā versijā, kā arī nodrošina tās pieejamību internettīmeklī; nodrošina lietotāju informacionālo vajadzību apmierināšanai nepieciešamās datu bāzes ( tradicionālajā, , tiešsaitē, u.c.), nodrošina SBA f unkciju veikšanu, nodrošina apmeklētāju konsultēšanu un apmācību dažādu informācijas resursu izmantošanā, nodrošina informāciju par bibliotēku, lasīšanu un grāmatām blogāLīgatnes pagasta bibliotēka nodrošina bibliotēkas darbinieka tālākizglītību.
 7. 7. Trūkumi1. Mazas telpas2.Ir nepieciešams remonts bibliotēkas lielākajā telpā(pēdējais remonts 1999.g.)3.Bērnu lasītāju zonas sakārtošana, bērnu stūrītis4.Ieeja bibliotēkā!!!Priekšrocības1.Ērta atrašanās vieta.2.Senas tradīcijas.3.Bagāts fonds.4. datori ar interneta pieslēgumu.skeneris,printeris, kopētājs5.Cēsu rajona bibliotēku kopkatalogs /singla18/Draudi1.Nozīmīguma samazināšanās2.Jauno tehnoloģiju ieviešanas sastingums3.Iznīkšana4.Bibliotēkas lietotāju skaita samazināšanās5.2013.gads ir bibliotēkas akreditācijas gads, lai to izietu, jāizpilda 2008.gada akreditācijas ieteikumus!Līgatnes pagasta bibliotēka akreditēta 22.05.2008., apliecības Nr.286, akreditācijas termiņš 22.05.2013.Iespējas1.Uzkrātā novadpētniecības materiāla apkopošana un pārnešana digitālā vidē.2.Savadīt kopkatalogā grāmatu fondu3.Kvalitatīva un ātri pieejama informācija,datu bāzes ir kā ‘’dzīvības glābējs’’4.Sadarboties ar Cēsu (rajona) bibliotēkām5.Popurarizēt bibliotēku6.Datorprasmju apmācības lasītājiem
 8. 8.  Bibliotēkas krājumu komplektēšanas avoti ir: Līgatnes novada domes budžets, Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Bērnu žūrija, dāvinājumi no juridiskajām un fiziskajām personām. Preses pasūtīšanas iespējas-Periodika bibliotēkai 2011.gadā pasūtīta par Ls 400 2010.gads 2011.gads AnalīzeLīgatnes 163 810.53 114 Ls 677,00 -49novada dome -133.53Dāvinājumi 50 66.27 27 96.99 -23 +30.72‘’Bērnu žūrija’’ 6 20.35 6 26.68 +6.33Kopā 224 897.15 147 Ls 800.67 -77 -96.48
 9. 9. 2010.gads 2011.gads Analīze +Lasītāju kopskaits 643 708 65t.sk. + bērni un jaunieši līdz 18 175 259 84 gadiemm +Apmeklējumu kopskaits 20065 20899 834t.sk. 8530(statistika no 05. 2010.- + 15196(statistika no 01.01.2011.- virtuālie apmeklējumi 01.01.2011.) 6666 01.01.2012)t.sk. pieaugušie 3497 3672 +175 bērni un jaunieši līdz 18 4100 5703 +1603 gadiemIzsniegumu kopskaits 12814 12412 -402no kopējā izsnieguma skaita: bērniem un jauniešiem līdz 18 3381 3404 +23 gadiem
 10. 10. 2010.gads 2011.gads AnalīzeSkolas vecuma bērni- 123 171 +48Līgatnes pamatskolasskolēni, māksluskolas audzēkņiMācās 42 73 +Jāņmuižā,Priekuļos, 31Cēsu ,Līgatnes unSiguldas vidusskolāsun ģimnāzijāMazi bērni ar saviem 10 15 +5vecākiem,vecvecākiem 175 259 +84Strādājošie-pagasta 240 216 -24padomē,pamatskolasskolotāji,gateros,veikalos,ambulancē, aptiekā,NVOBezdarbnieki 43 45 +2Pirmspensijas 101 109 +8vecuma,mājsaimniecesPensionāri 56 51 -5Augsskolās 28 28studējošie
 11. 11. 2010.gads 2011.gads AnalīzeIekšzemes starpbibliotēku + 45 61abonements (SBA) 16t. sk. no citām Latvijas bibliotēkām 24 30 +6 saņemto dokumentu skaits uz citām Latvijas bibliotēkām 21 31 10 nosūtīto dokumentu skaits
 12. 12. 2010.gads 2011.gads AnalīzeDokumentu (fizisko vienību) 9.74 -1.02skaits uz vienu lasītāju 8.72Apmeklējumu skaits uz vienu 31.21 29.52 -1.69lasītājuKārtējie izdevumi uz vienu 11.43 -0.69lasītāju 10.74Izsniegumu skaits uz vienu 19.93 17.53 -2.4lasītājuKrājuma apgrozība 2.05 2.01 -0.04Projektizstrāde 2 1Tematiskie pasākumi 8/8 16/16Izstādes 30/30 16/16

×