Reklamosapimciuapzvalga 20130102 1

V
©TNS 2013
Reklamos apimčių apţvalga
Reklamos monitoringas, 2013 sausis-vasaris
Reklamos apimčių apţvalga
©TNS 2013
Reklamos apimčių apţvalga
 “TNS LT” reklamos apimčių apţvalgoje pateikiami ţiniasklaidos reklamos
monitoringo duomenys, reklamos apimčių pokytis lyginant 2013-ųjų ir 2012-
ųjų metų sausio-vasario mėnesių rezultatus.
 Televizijoje, radijuje ir lauko video reklamoje yra skaičiuojamas reklamos
laikas sekundėmis, spaudoje – reklamos plotas kvadratiniais centimetrais,
lauko statinėje reklamoje – kvadratiniais metrais, internete, vidaus TV, kine ir
fillboard reklamoje – kiekis (reklamų vienetai).
 Apţvalgoje pateikiami labiausiai besireklamuojančių ţiniasklaidoje
reklamdavių ir produktų grupių TOP 10.
Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
©TNS 2013
Reklamos apimčių pokytis
3
Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
2013 sausis-vasaris vs 2012 sausis-vasaris
Ţiniasklaida Reklamos apimtys Pokytis %
TV sekundės -4,5
LAIKRAŠČIAI cm² -6,2
ŢURNALAI cm² -6,8
RADIJAS sekundės 35,2
INTERNETAS kartai 3,2
LAUKO STATINĖ REKLAMA m² -21,9
LAUKO VIDEO REKLAMA sekundės -66,1
FILLBOARD kartai -3,5
VIDAUS TV REKLAMA kartai -16,0
KINO REKLAMA kartai -35,2
©TNS 2013
TV reklamos apimtys
4
 TV reklamos apimtys, lyginant 2013 ir 2012 metų sausio-vasario mėnesių
rezultatus, krito 4,5 proc. Per du 2013 metų mėnesius televizijoje buvo
ištransliuoti 162 tūkstančiai reklaminių klipų.
Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
©TNS 2013
Reklamos apimtys spaudoje
5
 Spaudos reklamos apimtys, lyginant 2013 ir 2012 sausio-vasario mėnesių
duomenis, krito 6,4 proc. Laikraščiuose reklamos ploto maţėjimas buvo 6,2
proc., ţurnaluose reklamos plotas smuktelėjo 6,8 proc. Laikraščiuose buvo
išspausdinta 1 milijonas 821 tūkstantis, ţurnaluose – 802 tūkstančiai
kvadratinių centimetrų reklamos.
Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
©TNS 2013
Reklamos apimtys radijuje
6
 Radijo stotys per 2013 metų sausį-vasarį transliavo 845 tūkstančius
sekundţių reklamos ir tai buvo 35,2 proc. reklamos daugiau nei per 2012-ųjų
pirmuosius du mėnesius. Didesnį radijo apimčių augimą įtakojo 2013 metų
pradţioje pradėta matuoti ZIP FM radijo stotis. Lyginant radijų stočių sąrašą
be ZIP FM, per 2013 ir 2012 sausį-vasarį, radijo reklamos laikas išaugo 22,4
proc.
Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
©TNS 2013
Interneto reklamos apimtys
7
 Automatinė interneto reklamos sistema Evaliant™ per pirmuosius du šių metų
mėnesius uţfiksavo 3,2 proc. daugiau reklamos negu per 2012 metų sausį-
vasarį. Evaliant™ sistema šiais metais uţfiksavo 590 tūkstančių reklamos
vienetų (occurrencies).
Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
©TNS 2013
Lauko statinės reklamos apimtys
8
 Lauko reklamos vidutinis vienos dienos plotas, lyginant 2013 ir 2012 metų
sausio-vasario mėnesių duomenis, krito 21,9%.
Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
©TNS 2013
Lauko video reklamos apimtys
9
 Lauko video reklamos ekranuose buvo transliuota 280 tūkstančių sekundţių
reklamos. Palyginus su 2012 metų pirmaisiais dviem mėnesiais, lauko video
reklamos apimtis sekundėmis krito 66 proc.
Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
©TNS 2013
Fillboard reklamos apimtys
10
 Per 2013 metų sausio-vasario mėnesius ant degalinių degalų pylimosi
pistoletų buvo uţklijuoti 9 tūkstančiai reklaminių lipdukų. Lyginant su 2012
metų sausiu-vasariu, šis rodiklis krito 3,5 proc.
Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
©TNS 2013
Vidaus TV reklamos apimtys
11
 Vidaus TV reklamos kiekis, lyginant 2013 ir 2012 metų sausio-vasario
mėnesių duomenis, maţėjo 16 proc.
Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
©TNS 2013
Kino reklamos apimtys
12
 Kino reklama per pirmuosius du šių metų mėnesius, lyginant su 2012 metų
sausiu-vasariu, krito 35,2 proc. Šiais metais per du mėnesius buvo parodyta
beveik 25 tūkstančiai reklaminių klipų.
Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
©TNS 2013
TOP 10 reklamuotojų
13
 Didţiausi reklamuotojai (TV, radijas, spauda, lauko reklama, lauko video
reklama, kino reklama, internetas, fillboard, vidaus tv reklama).
 2013 m. sausio-vasario mėn.
Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
Reklamuotojas
TELE2
STUDIO MODERNA
PROCTER&GAMBLE
OMNITEL
4FINANCE
OLIFĖJA
MAXIMA LT
UNILEVER
BITĖ
MCB FINANCE GROUP
©TNS 2013
TOP 10 produktų grupių
14
 Didţiausios produktų grupės (TV, radijas, spauda, lauko reklama, lauko video
reklama, kino reklama, internetas, fillboard, vidaus tv reklama).
 2013 m. sausio-vasario mėn.
Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
Produktų grupė
PREKYBOS TINKLAI
MOBILAUS RYŠIO IŠANKSTINIO MOKĖJIMO KORTELĖS
GREITASIS KREDITAS
VAISTINĖS
MOBILAUS RYŠIO TELEFONAI - PREKYBA
LOTERIJOS
PASKOLOS, LIZINGO PASLAUGOS
SMS PASLAUGA
POPULIARIOS MUZIKOS KONCERTAI,FESTIVALIAI
NUO KOSULIO IR GERKLĖS LIGŲ
©TNS 2013
Produktų grupių pokytis TOP’e
15
Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
Produktų grupė 2013 01-02 vs 2012 01-02
PREKYBOS TINKLAI 1 1
MOBILAUS RYŠIO IŠANKSTINIO MOKĖJIMO KORTELĖS 2 12
GREITASIS KREDITAS 3 8
VAISTINĖS 4 4
MOBILAUS RYŠIO TELEFONAI - PREKYBA 5 2
LOTERIJOS 6 13
PASKOLOS, LIZINGO PASLAUGOS 7 111
SMS PASLAUGA 8 nebuvo
POPULIARIOS MUZIKOS KONCERTAI,FESTIVALIAI 9 11
NUO KOSULIO IR GERKLĖS LIGŲ 10 9
©TNS 2013
Pastabos
16
 Duomenys pateikiami tik iš “TNS LT“ registruojamų ţiniasklaidos priemonių
sąrašo, o tai sudaro (ekspertinis vertinimas): TV – 99%, spauda – 90%,
radijas – 90%, lauko reklama – 90%, lauko video reklama – 90%, kino
reklama – 85%, interneto banerinė reklama 80%, fillboard reklama – 100%,
vidaus tv reklama – 80% reklamos rinkos apimties.
Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
1 de 16

Recomendados

Reklamos apimciu apzvalga 20120110 por
Reklamos apimciu apzvalga 20120110Reklamos apimciu apzvalga 20120110
Reklamos apimciu apzvalga 20120110tomaswebguru
292 vistas16 diapositivas
Reklamos apimčių apžvalga 201201 03 por
Reklamos apimčių apžvalga 201201 03Reklamos apimčių apžvalga 201201 03
Reklamos apimčių apžvalga 201201 03Gedas Kučinskas
2.7K vistas16 diapositivas
Živilė Litvinaitė (VU) por
Živilė Litvinaitė (VU)Živilė Litvinaitė (VU)
Živilė Litvinaitė (VU)ikv2009
442 vistas15 diapositivas
Ziniasklaidos tyrimu apzvalga 2012 por
Ziniasklaidos tyrimu apzvalga 2012Ziniasklaidos tyrimu apzvalga 2012
Ziniasklaidos tyrimu apzvalga 2012vertoad
959 vistas45 diapositivas
Operaciones con decimales por
Operaciones con decimalesOperaciones con decimales
Operaciones con decimalesXimena Becerra
80 vistas7 diapositivas
Graphic1 por
Graphic1Graphic1
Graphic1vertoad
194 vistas4 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Baltijos saliu radijo_klausomumas_2012_pavasaris por
Baltijos saliu radijo_klausomumas_2012_pavasarisBaltijos saliu radijo_klausomumas_2012_pavasaris
Baltijos saliu radijo_klausomumas_2012_pavasarisvertoad
192 vistas5 diapositivas
I love new york 2 por
I love new york 2I love new york 2
I love new york 2Jesus Ruiz
107 vistas70 diapositivas
Combination of strategies por
Combination of strategiesCombination of strategies
Combination of strategiesRhoze Anne
895 vistas16 diapositivas
Sciwri12 livescribe por
Sciwri12 livescribeSciwri12 livescribe
Sciwri12 livescribektraphagen
801 vistas13 diapositivas
Qm2 por
Qm2Qm2
Qm2Jesus Ruiz
79 vistas130 diapositivas
Mundo perdido lost world por
Mundo perdido lost worldMundo perdido lost world
Mundo perdido lost worldJesus Ruiz
72 vistas46 diapositivas

Destacado(13)

Baltijos saliu radijo_klausomumas_2012_pavasaris por vertoad
Baltijos saliu radijo_klausomumas_2012_pavasarisBaltijos saliu radijo_klausomumas_2012_pavasaris
Baltijos saliu radijo_klausomumas_2012_pavasaris
vertoad192 vistas
I love new york 2 por Jesus Ruiz
I love new york 2I love new york 2
I love new york 2
Jesus Ruiz107 vistas
Combination of strategies por Rhoze Anne
Combination of strategiesCombination of strategies
Combination of strategies
Rhoze Anne895 vistas
Sciwri12 livescribe por ktraphagen
Sciwri12 livescribeSciwri12 livescribe
Sciwri12 livescribe
ktraphagen801 vistas
Mundo perdido lost world por Jesus Ruiz
Mundo perdido lost worldMundo perdido lost world
Mundo perdido lost world
Jesus Ruiz72 vistas
The Transformation of the Widgeon II por ktraphagen
The Transformation of the Widgeon IIThe Transformation of the Widgeon II
The Transformation of the Widgeon II
ktraphagen15K vistas
Keynote new ads portfolio IAB - Colloque 2016 - Consumer First por Digitall Makers
Keynote new ads portfolio IAB - Colloque 2016 - Consumer FirstKeynote new ads portfolio IAB - Colloque 2016 - Consumer First
Keynote new ads portfolio IAB - Colloque 2016 - Consumer First
Digitall Makers29.3K vistas
Venice carnival 2010 por Jesus Ruiz
Venice carnival 2010Venice carnival 2010
Venice carnival 2010
Jesus Ruiz77 vistas
English manner articulation por oskitarf
English manner articulationEnglish manner articulation
English manner articulation
oskitarf327 vistas
Diseño de micro-MOOCs para el aprendizaje experimental de las áreas STEM por Iratxe.mentxaka
Diseño de micro-MOOCs para el aprendizaje experimental de las áreas STEMDiseño de micro-MOOCs para el aprendizaje experimental de las áreas STEM
Diseño de micro-MOOCs para el aprendizaje experimental de las áreas STEM
Iratxe.mentxaka838 vistas
English manner articulation por oskitarf
English manner articulationEnglish manner articulation
English manner articulation
oskitarf4.6K vistas

Reklamosapimciuapzvalga 20130102 1

 • 1. ©TNS 2013 Reklamos apimčių apţvalga Reklamos monitoringas, 2013 sausis-vasaris Reklamos apimčių apţvalga
 • 2. ©TNS 2013 Reklamos apimčių apţvalga  “TNS LT” reklamos apimčių apţvalgoje pateikiami ţiniasklaidos reklamos monitoringo duomenys, reklamos apimčių pokytis lyginant 2013-ųjų ir 2012- ųjų metų sausio-vasario mėnesių rezultatus.  Televizijoje, radijuje ir lauko video reklamoje yra skaičiuojamas reklamos laikas sekundėmis, spaudoje – reklamos plotas kvadratiniais centimetrais, lauko statinėje reklamoje – kvadratiniais metrais, internete, vidaus TV, kine ir fillboard reklamoje – kiekis (reklamų vienetai).  Apţvalgoje pateikiami labiausiai besireklamuojančių ţiniasklaidoje reklamdavių ir produktų grupių TOP 10. Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
 • 3. ©TNS 2013 Reklamos apimčių pokytis 3 Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga 2013 sausis-vasaris vs 2012 sausis-vasaris Ţiniasklaida Reklamos apimtys Pokytis % TV sekundės -4,5 LAIKRAŠČIAI cm² -6,2 ŢURNALAI cm² -6,8 RADIJAS sekundės 35,2 INTERNETAS kartai 3,2 LAUKO STATINĖ REKLAMA m² -21,9 LAUKO VIDEO REKLAMA sekundės -66,1 FILLBOARD kartai -3,5 VIDAUS TV REKLAMA kartai -16,0 KINO REKLAMA kartai -35,2
 • 4. ©TNS 2013 TV reklamos apimtys 4  TV reklamos apimtys, lyginant 2013 ir 2012 metų sausio-vasario mėnesių rezultatus, krito 4,5 proc. Per du 2013 metų mėnesius televizijoje buvo ištransliuoti 162 tūkstančiai reklaminių klipų. Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
 • 5. ©TNS 2013 Reklamos apimtys spaudoje 5  Spaudos reklamos apimtys, lyginant 2013 ir 2012 sausio-vasario mėnesių duomenis, krito 6,4 proc. Laikraščiuose reklamos ploto maţėjimas buvo 6,2 proc., ţurnaluose reklamos plotas smuktelėjo 6,8 proc. Laikraščiuose buvo išspausdinta 1 milijonas 821 tūkstantis, ţurnaluose – 802 tūkstančiai kvadratinių centimetrų reklamos. Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
 • 6. ©TNS 2013 Reklamos apimtys radijuje 6  Radijo stotys per 2013 metų sausį-vasarį transliavo 845 tūkstančius sekundţių reklamos ir tai buvo 35,2 proc. reklamos daugiau nei per 2012-ųjų pirmuosius du mėnesius. Didesnį radijo apimčių augimą įtakojo 2013 metų pradţioje pradėta matuoti ZIP FM radijo stotis. Lyginant radijų stočių sąrašą be ZIP FM, per 2013 ir 2012 sausį-vasarį, radijo reklamos laikas išaugo 22,4 proc. Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
 • 7. ©TNS 2013 Interneto reklamos apimtys 7  Automatinė interneto reklamos sistema Evaliant™ per pirmuosius du šių metų mėnesius uţfiksavo 3,2 proc. daugiau reklamos negu per 2012 metų sausį- vasarį. Evaliant™ sistema šiais metais uţfiksavo 590 tūkstančių reklamos vienetų (occurrencies). Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
 • 8. ©TNS 2013 Lauko statinės reklamos apimtys 8  Lauko reklamos vidutinis vienos dienos plotas, lyginant 2013 ir 2012 metų sausio-vasario mėnesių duomenis, krito 21,9%. Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
 • 9. ©TNS 2013 Lauko video reklamos apimtys 9  Lauko video reklamos ekranuose buvo transliuota 280 tūkstančių sekundţių reklamos. Palyginus su 2012 metų pirmaisiais dviem mėnesiais, lauko video reklamos apimtis sekundėmis krito 66 proc. Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
 • 10. ©TNS 2013 Fillboard reklamos apimtys 10  Per 2013 metų sausio-vasario mėnesius ant degalinių degalų pylimosi pistoletų buvo uţklijuoti 9 tūkstančiai reklaminių lipdukų. Lyginant su 2012 metų sausiu-vasariu, šis rodiklis krito 3,5 proc. Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
 • 11. ©TNS 2013 Vidaus TV reklamos apimtys 11  Vidaus TV reklamos kiekis, lyginant 2013 ir 2012 metų sausio-vasario mėnesių duomenis, maţėjo 16 proc. Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
 • 12. ©TNS 2013 Kino reklamos apimtys 12  Kino reklama per pirmuosius du šių metų mėnesius, lyginant su 2012 metų sausiu-vasariu, krito 35,2 proc. Šiais metais per du mėnesius buvo parodyta beveik 25 tūkstančiai reklaminių klipų. Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga
 • 13. ©TNS 2013 TOP 10 reklamuotojų 13  Didţiausi reklamuotojai (TV, radijas, spauda, lauko reklama, lauko video reklama, kino reklama, internetas, fillboard, vidaus tv reklama).  2013 m. sausio-vasario mėn. Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga Reklamuotojas TELE2 STUDIO MODERNA PROCTER&GAMBLE OMNITEL 4FINANCE OLIFĖJA MAXIMA LT UNILEVER BITĖ MCB FINANCE GROUP
 • 14. ©TNS 2013 TOP 10 produktų grupių 14  Didţiausios produktų grupės (TV, radijas, spauda, lauko reklama, lauko video reklama, kino reklama, internetas, fillboard, vidaus tv reklama).  2013 m. sausio-vasario mėn. Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga Produktų grupė PREKYBOS TINKLAI MOBILAUS RYŠIO IŠANKSTINIO MOKĖJIMO KORTELĖS GREITASIS KREDITAS VAISTINĖS MOBILAUS RYŠIO TELEFONAI - PREKYBA LOTERIJOS PASKOLOS, LIZINGO PASLAUGOS SMS PASLAUGA POPULIARIOS MUZIKOS KONCERTAI,FESTIVALIAI NUO KOSULIO IR GERKLĖS LIGŲ
 • 15. ©TNS 2013 Produktų grupių pokytis TOP’e 15 Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga Produktų grupė 2013 01-02 vs 2012 01-02 PREKYBOS TINKLAI 1 1 MOBILAUS RYŠIO IŠANKSTINIO MOKĖJIMO KORTELĖS 2 12 GREITASIS KREDITAS 3 8 VAISTINĖS 4 4 MOBILAUS RYŠIO TELEFONAI - PREKYBA 5 2 LOTERIJOS 6 13 PASKOLOS, LIZINGO PASLAUGOS 7 111 SMS PASLAUGA 8 nebuvo POPULIARIOS MUZIKOS KONCERTAI,FESTIVALIAI 9 11 NUO KOSULIO IR GERKLĖS LIGŲ 10 9
 • 16. ©TNS 2013 Pastabos 16  Duomenys pateikiami tik iš “TNS LT“ registruojamų ţiniasklaidos priemonių sąrašo, o tai sudaro (ekspertinis vertinimas): TV – 99%, spauda – 90%, radijas – 90%, lauko reklama – 90%, lauko video reklama – 90%, kino reklama – 85%, interneto banerinė reklama 80%, fillboard reklama – 100%, vidaus tv reklama – 80% reklamos rinkos apimties. Reklamos apimčių apţvalgaReklamos apimčių apţvalga