Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Más de Veska Petrova(20)

Último(20)

Publicidad

1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.

 1. Допълни изреченията: Моята родина е _______________________. Моето родно селище е ______________. Уча в училище _________________________. Моето училище носи името на известен български ________. Той е и ______________________________. Членовете на моето семейство са: _______________________. 2. Оцвети българското знаме. Република България град Ловеч „Професор Димитър Димов“ писател професор по ветеринарна медицина мама, татко, брат, сестра
 2. Открий снимката на патрона на твоето училище. а б в Кой ръководи живота в училище? а родителите; б учителите; в директорът;
 3. Коe от твърденията Е вярно? Право на ученика е: а да учи редовно уроците си; б да уважава мнението на другите; в да изказва свободно мнението си; г да посещава редовно училище. Коe от твърденията Е вярно? Задължение на ученика е: а да получи добро образование; б да уважава учителите и съучениците си; в да се обръща за помощ към учителя; г да заместват своите учители.
 4. Коe от твърденията Е вярно? Право на всяко дете е: а да помага при поддържането на реда и чистотата; б да носи редовно бележника си в училище; в да обижда, когато го обидят; г да бъде обгрижвано и обичано от родителите си. Кои твърдения СА верни? Задължение на детето у дома е: а да се забавлява и играе; б да помага на родителите си; в да получава помощ и съвети от родителите си.г да уважава близките си;
 5. Кое твърдение НЕ Е вярно? а децата са различни, но имат равни права и задължения; б уважението към другите и учтивото поведение са важни в общуването; в в колектива не бива да се съобразяваме с другите около нас. Как помагам вкъщи? Посочи верния отговор. а изхвърлям боклука, избърсвам праха, поливам цветята; б пазарувам, разхвърлям си стаята, мия чиниите; в поправям бойлера, пазарувам, подреждам си нещата.
 6. Подреди и запиши правилно дните на седмицата. Кликни върху дните /думичките/. ПОНЕДЕЛНИК 2 1 3 4 5 6 7 ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
 7. сезон месеци
 8. Кой сезон е изобразен ? Попълнете така, че да е вярно. 1 2 3 4 пролет лято зима есен
 9. Допълни изреченията: През ________ е студено и вали сняг. Клоните на дърветата и храстите са ______. Животните трудно си намират _______. Слънцето грее най-силно през _________. По дърветата и храстите зреят _________. За животните има много ______. Тогава те отглеждат ____________. Дърветата и храстите се разлистват и започват да цъфтят през ___________. ___________________ се завръщат по родните места, строят гнезда и снасят яйца. През _______ дните стават по-къси. _________ на дърветата се обагрят в различни цветове и по-късно започват да падат. Прелетните птици _______________ топлите страни. зимата голи храна лятото плодове храна малките си пролетта Прелетните птици есента Листата отлитат към
 10. Посочи верния отговор. Родно селище е: а родното място на майката; б мястото, където човек живее; в мястото, където човек е роден. Посочи верния отговор. Синоним на родина НЕ е: а отечество; б родно селище; в татковина.
 11. Посочи верния отговор. За роднините е вярно, че: а живеят на един етаж; б членуват в един отбор; в имат общ дядо и прадядо. Посочи верния отговор. Всички роднини с общ корен образуват: а кръг от братовчеди; б семейство; в род.
 12. Посочи верния отговор. Коя дума назовава роднини? а съседи; б сестри; в приятели. Посочи верните твърдения. а Моята приятелка ми е роднина. в Приятелите на семейството са негови роднини. д Родителите се грижат за прехраната и възпитанието на децата си. б Братът на мама е мой вуйчо. Учителката е член на нашето семейство. г е Родно място е селището, в което човек е роден.
 13. Посочи верните твърдения. Членовете на едно семейство са: а майка, баща, баба, дядо, дете; в майка, баща, синове, дъщери;б майка, баща, вуйчо, деца; Зачертай излишното: а Помагам у дома като: подреждам стаята си, пазарувам, разхвърлям дрехите си, мия съдовете. б Членовете на моя род са: чичо и стринка, баба и дядо, съседите, братовчедите; г майка, баща, братовчед, дете; д майка, баща, дете.
 14. Посочи верния отговор. Кое сплотява семейството? а всеки зачита само своите права; в взаимното уважение и помощ;б трудът на родителите за прехраната. Посочи верния отговор. Какво свързва членовете на рода? а приятелство; б съседски връзки; в роднински връзки. Прочети изречението и отговори на въпросите: а Яна е дъщеря на Иван, а Иван е брат на Кирил. б в Какъв е Иван на Яна? ____________ Каква е Яна на Кирил? ____________ Какъв е Кирил на Яна? ____________ баща племенница чичо
 15. Посочи верния отговор. Как се нарича работата, за която човек е подготвен и с която се прехранва? впрофесия; б труд;а хоби. Кое твърдение НЕ е вярно? Хоби е: в да лекуваш животни; б колекциониране на антики; а занимание за развлечение и удоволствие. Посочи вярното твърдение. Хобито на Ани е: а Ани учи медицина. Ще става лекар. б Ани много обича да шие гоблени. в Ани заминава с приятели на море.
 16. Посочи верния отговор. Националният празник на Република България е на: в24 май;а Трети март;б Първи март. в Ден на будителите; б Ден на Съединението; а Ден на труда. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост празнуваме на: а 1 май; в11 май;б 24 май. Посочи верния отговор. На 1 ноември празнуваме:
 17. Посочи верния отговор. Боядисването на яйца е: в обичай;б празник;а хоби. а 25 и 26 декември. б 24 декември; в няма точна дата; Посочи верния отговор. Коледа празнуваме на:
 18. Посочи верния отговор. Кой от изброените празници НЕ е семеен: бКоледа;а 24 май; в рожден ден. Ден на будителите Ден на Освобождението Ден на труда Свържи правилно празниците със съответните дати. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост празнуваме на Трети март 24 май Първи ноември Първи май
 19. Свържи празниците така, че да е вярно. Рожден ден Великден 24 май Първи ноември Трети март национален празник семеен празник официален празник християнски празник Семейство Иванови уважава семейните празници и традиции. Посочи излишния празник. Рожден ден Имен ден Празник на рода Ивановден Първа пролет Годишнина от сватбата Бъдни вечер
 20. Кое поведение НЕ одобряваш? Посочи верните отговори. Кликни върху картинката.
 21. Посочи верния отговор. Когато съм на улицата: в пресичам винаги на пешеходна пътека при зелен светофар; а мога да се доверявам на непознати хора;б играя на уличното платно и тротоара; а оглеждаме се внимателно наляво, после надясно и преминаваме, ако няма превозни средства. б не е задължително да минаваме по пешеходната пътека; в пресичаме, без да се спираме и без да се оглеждаме; Посочи верния отговор. Кое правило трябва да спазваме при пресичане на пътното платно? г пресичам където ми е удобно.
 22. Ако няма тротоар, движението на пешеходеца се извършва: в в лявата страна, срещу насрещното движение;б в лявата страна, по посока на движението;а в дясната страна, срещу насрещното движение. а деца са се качили на строежа на нов блок в квартала; в две деца играят на електронни игри. б дете минава по пешеходна пътека на улица с много коли; Посочи верния отговор. При кое поведение на децата има опасност от злополука?
 23. Пресичаш улицата. Оглеждаш се и виждаш, че отляво идва кола, но смяташ, че тя все още е далеч. Как е правилно да постъпиш? а изчакваш колата да отмине и тогава пресичаш, ако няма други коли; б преминаваш бързо, като тичаш до отсрещния тротоар; в пресичаш, без да бързаш, и гледаш към колата, за да може шофьорът да те забележи и да спре при необходимост .
 24. Постави светлината, която означава: Кликни върху светлината. Спри! Спри! Приготви се! Премини! Премини!Спри!
 25. Кой знак показва, че наблизо има пешеходна пътека? Огради цифрата му. 1. 2. 3. 4. Посочи верния отговор. Какво ще направиш, ако на кръстовището има несъответствие между сигналите на регулировчика и светлинните сигнали относно предимството? а ще пресека на пешеходна пътека без да се съобразявам с тях; б ще се съобразя със сигналите на регулировчика; в ще се съобразя със светлинните сигнали на светофара.
 26. Кое дете пресича правилно? Посочи верния отговор. V Пресича на зелена светлина.
 27. Определи поведението на децата. Постави знака за правилно или неправилно. X X V X
 28. б/ не, защото ________________________________ _____________________________________________ _______________________________________ Довърши изреченията. Игрите с кибрит и огън ______________________________ ___________________ Използването на инструменти и електрически уреди от деца е _____________________________________________ ___________________________ са опасни, защото могат да предизвикат пожар. опасно. Трябва да бъдем внимателни и да се пазим от ток и нараняване. Безопасно ли е поведението на детето в тази ситуация? а/ да, защото ________________________________ _____________________________________________ когато сме сами, не бива да приемаме бонбони, храни, пари или подаръци от непознати. Не бива да се качваме в кола на непознати.
 29. Посочи верния отговор. Какво трябва да правиш при среща с непознат? в да не тръгвам с него;а да си говоря и да си играя с него;б да приема подаръка, който ми дава. а б в Посочи верния отговор. Кое поведение е неправилно?
 30. Кое твърдение НЕ Е ВЯРНО? При земетресение трябва да: а ако съм навън, заставам далече от сградите; б тичам веднага по стълбите, за да изляза от сградата; в запазвам спокойствие и заставам до вътрешна стена или под тежка мебел /маса, бюро/. Кое природно бедствие е предизвикано от проливен дъжд? Посочи верния отговор. а буря; б наводнение; в земетресение.
 31. Кое поведение Е опасно при наводнение? Посочи верния отговор. б бързо напускам наводненото място; а укривам се в подлез или надлез; в качвам се на по – високо място и търся помощ. Посочи верния отговор. Мълниите освобождават голямо количество енергия и могат да предизвикат: а наводнение; в горски пожар. б земетресение;
 32. Посочи верния отговор. Земетресенията, наводненията и ураганите са: а аварии; б природни бедствия; в злополуки. Напиши професията на човека, който: лекува хора - _______ приготвя различни ястия - ________ продава лекарства - __________ учи децата - _________ рисува картини - ___________ кара автобус - __________ лекар готвач аптекар учител художник шофьор
 33. Посочи верния отговор. Професията продавач е свързана с: а производство на стоки; б услуги на хората; в отглеждане на растения и животни. Коe от твърденията НЕ е вярно? В планинските селища трудова дейност е насочена в областта на: а дърводобива; в морския туризъм. б планинския туризъм;
 34. Посочи верния отговор. Най – скъпия и най – бърз транспорт е: а автомобилният; б въздушният; в водният. Посочи верния отговор. Кое транспортно средство НЕ замърсява околната среда? а самолет; б велосипед; в лек автомобил.
 35. Избери най – точното твърдение. Български граждани са: а хората от българската етническа общност; в всички, които са родени в България, независимо от етническата общност и мястото, където живеят. б всички, родени и живеещи в България;
 36. Трябва да помним телефонните номера за помощ и да ги набираме само при нужда.
 37. У С П Е Х
Publicidad