19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас, Булвест.

Veska Petrova
Veska Petrovaучител en ОУ "Проф. Д. Димов"
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас, Булвест.
 Живите организми 
се хранят, движат се, 
растат и се размножават.
 Растенията сами произвеждат 
храната си, а животните се хранят 
с растения или с други животни.
 Как листата на растенията използват 
слънчевата енергия, водата и въглеродния 
диоксид, за да произвеждат хранителни 
вещества. Те обогатяват въздуха с кислород 
и го очистват от въглеродния 
диоксид.
 Защо при дишането 
се приема кислород и 
се отделя въглеродния 
диоксид.
 Как се размножават цветните растения 
и кои са основните етапи от 
жизнения им цикъл.
 Птиците и други животни 
снасят яйца, от които се 
излюпват малките им.
 Бозайниците раждат малките 
си и ги хранят с мляко.
Ще научите кои са 
основните групи животни.
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас, Булвест.
По какво се различават живите 
организми от неживите тела? 
 Самолетът лети като птиците. 
 Той се захранва с гориво, от което 
получава необходимата за 
движението му енергия. 
Жив организъм ли е самолетът? 
Самолетът не е жив организъм, защото той 
не може да расте, да диша и да се размножава.
план
план 
Живите организми се нуждаят от енергия. 
Такава енергия е запасена в _хр_а_н_а_т_а__. 
 Храната е необходима за движение на тялото 
ни и за работа на неговите органи. 
 Храната доставя нужните за растежа на 
децата вещества. 
 От нея получаваме материали за „ремонт“ на 
тялото ни /зарастване на различни рани/.
Как се хранят животните? 
Към кои групи спадат? 
Хищниците изяждат други животни. 
Всеядни животни. 
Тревопасните животни се хранят с растения.
Хранителната верига показва зависимостта 
между растенията и животните. 
растение 
/зърно/ 
растителноядно 
животно 
растение 
/зърно/ 
храна за храна за 
растителноядно 
животно 
месоядно 
животно
Как растенията сами произвеждат храната си? 
 Листата са „зелените фабрики“, в които 
 Те съдържат специално вещество със зелен 
 Това вещество използва слънчевата светлина, 
за да направи от водата, минералните соли и 
въздуха храна 
за растенията. 
слънчева 
светлина 
растенията изработват храната си. 
въздух 
цвят, наречено хлорофил. 
храна, която 
по стъблото 
достига до 
всички части 
на растени- 
ето 
вода и минерални соли от почвата 
 По стъблото 
готовата храна 
се разнася в 
цялото растение 
и се използва за 
неговия растеж.
Чрез корените си растенията 
приемат вода и соли от почвата. 
По разклонени каналчета солите 
и водата достигат до листата им. 
Как растенията 
се хранят 
САМОСТОЙНО? 
Там под действието на 
слънчевата светлина и 
с участието на зеленото 
багрило на листата 
/хлорофил/, се образуват 
хранителни вещества, 
които се разнасят по 
цялото растение.
план 
Поемете си дълбоко въздух. 
Задръжте го и след това 
бавно издишайте. 
Къде отива вдишаният въздух?
въздух 
 Белите дробове вкарват _________ 
в __________. Чрез тях ние __________. 
тялото дишаме 
 Когато вдишваме, те се запълват с 
въздух. Част от въздуха се разтваря в 
кръвта и тя го разнася из цялото тяло. 
 След това кръвта връща използвания от 
тялото въздух обратно в белите дробове. 
 При издишването ние го изхвърляме навън 
и отново вдишваме свеж въздух.
 Чрез вдишания въздух живите организми 
освобождават необходимата им енергия 
от храната. 
 Чрез издишания въздух те връщат въздуха в 
околната среда.
Растенията и животните също дишат. 
Растенията дишат непрестанно с всички свои 
части. Те усвояват кислорода от околната среда 
и чрез него освобождават енергия от храната.
Дихателните органи при 
животните са различни. 
Рибите дишат 
с хриле. 
Хората и някои животни 
дишат с бели дробове. 
Насекомите дишат 
с трахеи.
Дишането е важен жизнен процес 
за живите организми, защото: 
 приемат кислород; 
 отделят въглероден диоксид; 
 извличат енергия от храната.
план 
Хората и животните се движат свободно. 
За целта те използват своите _м_уск_ул__и__. 
 За движението е необходима _енер_ги_я__. 
 Голяма част от животните се движат 
бързо и изминават големи разстояния. 
 Животът на хората също е свързан с 
непрекъснати движения.
бягат скачат 
плуват 
летят 
пълзят 
Хората също 
се движат.
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас, Булвест.
Растенията движат само отделни свои 
части. Те са прикрепени организми. 
Слънчогледът и някои 
други растения се 
обръщат към слънцето, 
следейки движението му. 
Някои цветя 
отварят листата и 
цветовете си през 
деня, и ги затварят 
през нощта.
план 
За да пораснат те се нуждаят от храна. 
От нея получават необходимите 
вещества и енергия за растежа.
Ани се ражда с 
маса само 3 кг. Тя расте и масата 
ѝ постепенно се 
увеличава. 
Ани вече е голяма 
и спира да расте. 
Необходимите за растежа вещества 
и енергия Ани получава от храната.
Слончето и кончето ще спрат да растат, когато 
станат големи /възрастни/ като майките си. 
Животните и хората спират да 
растат, когато станат големи.
Повечето растения продължават 
да растат през целия си живот.
план 
Хората, животните и растенията остаряват и 
накрая умират. Преди да умрат обаче, много от 
тях се размножават – създават свои наследници.
Хората и някои животни 
раждат малките си.
Птиците снасят 
яйца и излюпват 
малки птичета.
От семената на растенията 
поникват нови растения.
Допълни изреченията. 
1. Жизнените процеси, които извършват всички 
живи организми са: ___________________ 
хранене, дишане, 
_____________________________________. 
движение, растеж и размножаване 
2. Храната е необходима на живите организми, 
защото: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
От нея получаваме енергията, необходима 
за движение на тялото ни и за работа на 
неговите органи. 
Тя доставя нужните за растежа вещества. 
От нея получаваме материали за „ремонт“ 
на тялото ни .
При кой жизнен процес се освобождава енергия 
от храната? 
хранене растеж дишане 
Кой от изброените процеси е жизнен процес? 
изпарение горене хранене 
Жизненият процес, при който организмите се 
освобождават от непотребните вещества, се 
нарича: 
отделяне растеж размножаване 
При определена възраст НЕ спират да растат: 
хората растенията животните
Самостойно се хранят /сами произвеждат 
храната си/: 
растенията и гъбите 
само растенията 
животните 
Едно тяло е организъм, ако: 
може да се нагрява и охлажда 
има собствена форма и постоянен обем 
извършва жизнени процеси
Свържи със стрелка животното според начина 
му на придвижване. 
БЯГА ПЪЛЗИ ПОДСКАЧА ПЛУВА ЛЕТИ
В тялото на слона са скрити думите, които 
показват основни жизнени процеси. Открий ги. Кой 
процес не е написан? Допълни го тук. 
Р_ А_ З_ М _ Н_ О_ Ж _ А _ В _ А _ Н _ Е_
УЧЕБНА ТЕТРАДКА 
Посочи едно тяло, което се 
движи, но не е живо 
същество. Обясни защо не 
можем да го отнесем към 
живите организми.
План на урока: 
1. Жизнени процеси 
2. Всички живи 
организми: 
2.1. се хранят; 
2.2. дишат; 
2.3. се движат; 
2.4. растат; 
2.5. се размножават 
Речник: 
жизнени процеси – 
това, което отличава 
живите организми от 
неживите тела /хранене, 
дишане, движение, 
растеж, размножаване/
1 de 42

Recomendados

27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест por
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
36.3K vistas57 diapositivas
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест por
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
42.5K vistas37 diapositivas
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест por
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
36.3K vistas31 diapositivas
среда на живот por
среда на животсреда на живот
среда на животDani Parvanova
12.9K vistas17 diapositivas
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест por
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
45.5K vistas29 diapositivas
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест por
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
48K vistas46 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест - por
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -Veska Petrova
48.5K vistas35 diapositivas
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест por
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
76.3K vistas31 diapositivas
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест por
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
52.3K vistas41 diapositivas
жизнени процеси por
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процесиAneliya Shopova
9.1K vistas20 diapositivas
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест por
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
48.9K vistas30 diapositivas
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест por
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, БулвестVeska Petrova
32.3K vistas36 diapositivas

La actualidad más candente(20)

36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест - por Veska Petrova
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
Veska Petrova48.5K vistas
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova76.3K vistas
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova52.3K vistas
жизнени процеси por Aneliya Shopova
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
Aneliya Shopova9.1K vistas
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova48.9K vistas
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест por Veska Petrova
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест
29. България през 20 век - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova32.3K vistas
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova48.3K vistas
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova41.3K vistas
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova50.2K vistas
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova50.5K vistas
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova32.7K vistas
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova45.6K vistas
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova53.3K vistas
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
Veska Petrova55.3K vistas
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova58K vistas
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova37K vistas
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova61.4K vistas
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova49.1K vistas
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova27.8K vistas
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova37.8K vistas

Destacado

20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест por
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
40.2K vistas29 diapositivas
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест por
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
35.3K vistas22 diapositivas
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест por
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
36.8K vistas23 diapositivas
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест por
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
31.9K vistas27 diapositivas
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест por
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
33.5K vistas44 diapositivas
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест por
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
37.8K vistas35 diapositivas

Destacado(18)

20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
20. Растенията - производители на храна - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova40.2K vistas
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova35.3K vistas
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova36.8K vistas
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova31.9K vistas
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova33.5K vistas
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
16. Слънцето и Луната - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova37.8K vistas
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
6. Замърсяване и пречистване на водите - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova42.5K vistas
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
5. Водата при различни температури - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova43.8K vistas
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
15. Защо се сменят сезоните - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova42.9K vistas
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova43.8K vistas
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест
16.Издигане на българската държава - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova26.6K vistas
25. Движението за национално освобождение - 4 клас, ЧО, Булвест por Veska Petrova
25. Движението за национално освобождение - 4 клас, ЧО, Булвест25. Движението за национално освобождение - 4 клас, ЧО, Булвест
25. Движението за национално освобождение - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova23.1K vistas
26. Освобождението на България - 4 клас, ЧО, Булвест por Veska Petrova
26. Освобождението на България - 4 клас, ЧО, Булвест26. Освобождението на България - 4 клас, ЧО, Булвест
26. Освобождението на България - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova30.4K vistas
27. Да проверим какво знаем и можем - Българското възраждане - XVIII - XIX ве... por Veska Petrova
27. Да проверим какво знаем и можем - Българското възраждане - XVIII - XIX ве...27. Да проверим какво знаем и можем - Българското възраждане - XVIII - XIX ве...
27. Да проверим какво знаем и можем - Българското възраждане - XVIII - XIX ве...
Veska Petrova15.2K vistas
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг... por Veska Petrova
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...
28. Българската държава /края на 19 - края на 20 в./ - Възстановяване на бълг...
Veska Petrova28K vistas
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест por Veska Petrova
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест
24. Възрожденските хора - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova18.2K vistas
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест por Veska Petrova
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
17. България - част от християнска Европа - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova26K vistas
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б... por Veska Petrova
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на б...
Veska Petrova41.5K vistas

Similar a 19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас, Булвест.

жизнени процеси por
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процесиAneliya Shopova
1.5K vistas15 diapositivas
Алекс Живите организми por
Алекс Живите организмиАлекс Живите организми
Алекс Живите организмиElisaveta Ivanova
702 vistas7 diapositivas
Как се развиват растенията - ОС - 2 клас por
Как се развиват растенията - ОС - 2 класКак се развиват растенията - ОС - 2 клас
Как се развиват растенията - ОС - 2 класVeska Petrova
11.1K vistas25 diapositivas
живите организми и тяхната среда por
живите организми и тяхната средаживите организми и тяхната среда
живите организми и тяхната средаСветла Събева
11.1K vistas19 diapositivas
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест por
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
41.9K vistas24 diapositivas
човекът и природата por
човекът и природатачовекът и природата
човекът и природатаЛидия Ганева
6.8K vistas23 diapositivas

Similar a 19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас, Булвест.(20)

жизнени процеси por Aneliya Shopova
жизнени процесижизнени процеси
жизнени процеси
Aneliya Shopova1.5K vistas
Алекс Живите организми por Elisaveta Ivanova
Алекс Живите организмиАлекс Живите организми
Алекс Живите организми
Elisaveta Ivanova702 vistas
Как се развиват растенията - ОС - 2 клас por Veska Petrova
Как се развиват растенията - ОС - 2 класКак се развиват растенията - ОС - 2 клас
Как се развиват растенията - ОС - 2 клас
Veska Petrova11.1K vistas
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova41.9K vistas
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест por Veska Petrova
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Veska Petrova28.1K vistas
развитие на растенията por Dani Parvanova
развитие на растениятаразвитие на растенията
развитие на растенията
Dani Parvanova9.5K vistas
Evolution por aniezina
EvolutionEvolution
Evolution
aniezina3.1K vistas
органи на растенията 1.клас por Luiza Antova
органи на растенията 1.клас органи на растенията 1.клас
органи на растенията 1.клас
Luiza Antova12.3K vistas
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K vistas
Проверете какво сте научили за живите организми и тяхната среда - ЧП,-3-клас,... por Veska Petrova
Проверете какво сте научили за живите организми и тяхната среда - ЧП,-3-клас,...Проверете какво сте научили за живите организми и тяхната среда - ЧП,-3-клас,...
Проверете какво сте научили за живите организми и тяхната среда - ЧП,-3-клас,...
Veska Petrova8.7K vistas
Водата като екологичен фактор на сушата por Rumiana Tarpova
Водата като екологичен фактор на сушатаВодата като екологичен фактор на сушата
Водата като екологичен фактор на сушата
Rumiana Tarpova6.4K vistas
Биодинамична ферма на сем. Стоянови в Бачково por Gorichka
Биодинамична ферма на сем. Стоянови в БачковоБиодинамична ферма на сем. Стоянови в Бачково
Биодинамична ферма на сем. Стоянови в Бачково
Gorichka16.1K vistas
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П. por Veska Petrova
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
14. Животните и средата им на живот. Приспособления. - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova9.9K vistas

Más de Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. por
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
56.9K vistas84 diapositivas
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. por
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
41.8K vistas45 diapositivas
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. por
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
6.8K vistas45 diapositivas
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... por
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...Veska Petrova
13.8K vistas36 diapositivas
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... por
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...Veska Petrova
8.8K vistas36 diapositivas
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. por
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.Veska Petrova
24.5K vistas37 diapositivas

Más de Veska Petrova(20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova56.9K vistas
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova41.8K vistas
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova6.8K vistas
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... por Veska Petrova
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova13.8K vistas
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... por Veska Petrova
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova8.8K vistas
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. por Veska Petrova
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova24.5K vistas
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K vistas
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5.7K vistas
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova27.8K vistas
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.1K vistas
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova11.4K vistas
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova2.7K vistas
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.5K vistas
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova14.3K vistas
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova21.4K vistas
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova23K vistas
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova9.4K vistas
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova3.3K vistas
14. Календар - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5K vistas
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova13.3K vistas

19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас, Булвест.

 • 2.  Живите организми се хранят, движат се, растат и се размножават.
 • 3.  Растенията сами произвеждат храната си, а животните се хранят с растения или с други животни.
 • 4.  Как листата на растенията използват слънчевата енергия, водата и въглеродния диоксид, за да произвеждат хранителни вещества. Те обогатяват въздуха с кислород и го очистват от въглеродния диоксид.
 • 5.  Защо при дишането се приема кислород и се отделя въглеродния диоксид.
 • 6.  Как се размножават цветните растения и кои са основните етапи от жизнения им цикъл.
 • 7.  Птиците и други животни снасят яйца, от които се излюпват малките им.
 • 8.  Бозайниците раждат малките си и ги хранят с мляко.
 • 9. Ще научите кои са основните групи животни.
 • 11. По какво се различават живите организми от неживите тела?  Самолетът лети като птиците.  Той се захранва с гориво, от което получава необходимата за движението му енергия. Жив организъм ли е самолетът? Самолетът не е жив организъм, защото той не може да расте, да диша и да се размножава.
 • 13. план Живите организми се нуждаят от енергия. Такава енергия е запасена в _хр_а_н_а_т_а__.  Храната е необходима за движение на тялото ни и за работа на неговите органи.  Храната доставя нужните за растежа на децата вещества.  От нея получаваме материали за „ремонт“ на тялото ни /зарастване на различни рани/.
 • 14. Как се хранят животните? Към кои групи спадат? Хищниците изяждат други животни. Всеядни животни. Тревопасните животни се хранят с растения.
 • 15. Хранителната верига показва зависимостта между растенията и животните. растение /зърно/ растителноядно животно растение /зърно/ храна за храна за растителноядно животно месоядно животно
 • 16. Как растенията сами произвеждат храната си?  Листата са „зелените фабрики“, в които  Те съдържат специално вещество със зелен  Това вещество използва слънчевата светлина, за да направи от водата, минералните соли и въздуха храна за растенията. слънчева светлина растенията изработват храната си. въздух цвят, наречено хлорофил. храна, която по стъблото достига до всички части на растени- ето вода и минерални соли от почвата  По стъблото готовата храна се разнася в цялото растение и се използва за неговия растеж.
 • 17. Чрез корените си растенията приемат вода и соли от почвата. По разклонени каналчета солите и водата достигат до листата им. Как растенията се хранят САМОСТОЙНО? Там под действието на слънчевата светлина и с участието на зеленото багрило на листата /хлорофил/, се образуват хранителни вещества, които се разнасят по цялото растение.
 • 18. план Поемете си дълбоко въздух. Задръжте го и след това бавно издишайте. Къде отива вдишаният въздух?
 • 19. въздух  Белите дробове вкарват _________ в __________. Чрез тях ние __________. тялото дишаме  Когато вдишваме, те се запълват с въздух. Част от въздуха се разтваря в кръвта и тя го разнася из цялото тяло.  След това кръвта връща използвания от тялото въздух обратно в белите дробове.  При издишването ние го изхвърляме навън и отново вдишваме свеж въздух.
 • 20.  Чрез вдишания въздух живите организми освобождават необходимата им енергия от храната.  Чрез издишания въздух те връщат въздуха в околната среда.
 • 21. Растенията и животните също дишат. Растенията дишат непрестанно с всички свои части. Те усвояват кислорода от околната среда и чрез него освобождават енергия от храната.
 • 22. Дихателните органи при животните са различни. Рибите дишат с хриле. Хората и някои животни дишат с бели дробове. Насекомите дишат с трахеи.
 • 23. Дишането е важен жизнен процес за живите организми, защото:  приемат кислород;  отделят въглероден диоксид;  извличат енергия от храната.
 • 24. план Хората и животните се движат свободно. За целта те използват своите _м_уск_ул__и__.  За движението е необходима _енер_ги_я__.  Голяма част от животните се движат бързо и изминават големи разстояния.  Животът на хората също е свързан с непрекъснати движения.
 • 25. бягат скачат плуват летят пълзят Хората също се движат.
 • 27. Растенията движат само отделни свои части. Те са прикрепени организми. Слънчогледът и някои други растения се обръщат към слънцето, следейки движението му. Някои цветя отварят листата и цветовете си през деня, и ги затварят през нощта.
 • 28. план За да пораснат те се нуждаят от храна. От нея получават необходимите вещества и енергия за растежа.
 • 29. Ани се ражда с маса само 3 кг. Тя расте и масата ѝ постепенно се увеличава. Ани вече е голяма и спира да расте. Необходимите за растежа вещества и енергия Ани получава от храната.
 • 30. Слончето и кончето ще спрат да растат, когато станат големи /възрастни/ като майките си. Животните и хората спират да растат, когато станат големи.
 • 31. Повечето растения продължават да растат през целия си живот.
 • 32. план Хората, животните и растенията остаряват и накрая умират. Преди да умрат обаче, много от тях се размножават – създават свои наследници.
 • 33. Хората и някои животни раждат малките си.
 • 34. Птиците снасят яйца и излюпват малки птичета.
 • 35. От семената на растенията поникват нови растения.
 • 36. Допълни изреченията. 1. Жизнените процеси, които извършват всички живи организми са: ___________________ хранене, дишане, _____________________________________. движение, растеж и размножаване 2. Храната е необходима на живите организми, защото: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ От нея получаваме енергията, необходима за движение на тялото ни и за работа на неговите органи. Тя доставя нужните за растежа вещества. От нея получаваме материали за „ремонт“ на тялото ни .
 • 37. При кой жизнен процес се освобождава енергия от храната? хранене растеж дишане Кой от изброените процеси е жизнен процес? изпарение горене хранене Жизненият процес, при който организмите се освобождават от непотребните вещества, се нарича: отделяне растеж размножаване При определена възраст НЕ спират да растат: хората растенията животните
 • 38. Самостойно се хранят /сами произвеждат храната си/: растенията и гъбите само растенията животните Едно тяло е организъм, ако: може да се нагрява и охлажда има собствена форма и постоянен обем извършва жизнени процеси
 • 39. Свържи със стрелка животното според начина му на придвижване. БЯГА ПЪЛЗИ ПОДСКАЧА ПЛУВА ЛЕТИ
 • 40. В тялото на слона са скрити думите, които показват основни жизнени процеси. Открий ги. Кой процес не е написан? Допълни го тук. Р_ А_ З_ М _ Н_ О_ Ж _ А _ В _ А _ Н _ Е_
 • 41. УЧЕБНА ТЕТРАДКА Посочи едно тяло, което се движи, но не е живо същество. Обясни защо не можем да го отнесем към живите организми.
 • 42. План на урока: 1. Жизнени процеси 2. Всички живи организми: 2.1. се хранят; 2.2. дишат; 2.3. се движат; 2.4. растат; 2.5. се размножават Речник: жизнени процеси – това, което отличава живите организми от неживите тела /хранене, дишане, движение, растеж, размножаване/