моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова

Veska Petrova
Veska Petrovaучител en ОУ "Проф. Д. Димов"
Веска Петрова, ОУ”проф. Д. Димов”,
гр. Ловеч
моите права и задължения в училище  ос - 2 клас - веска петрова
Училището е общност, в която вие
учите и се развивате. То предполага
спазването на определени правила
на поведение и уважение към
личността на всички, с които вие
контактувате.
Разгледайте илюстрациите на стр. 10.
  Какво правят децата в училище?
                    Дежурният ученик
Поддържат добри
                     изпълнява
взаимоотношения.  Изразяват мнение;  задълженията си.
           разговарят с
            директора.
Разгледайте илюстрациите на стр. 10.
  Какво правят децата в училище?
 Уважават             Оказват помощ на
учителите си.            свои съученици.
        Учат уроците си.
Правата и задълженията в училище са свързани с
правата на детето.
Не бива да забравяте, че всяко право е обвързано с
определено задължение.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА:

Ти имаш право на добро  Ти имаш задължението
образование.       да се учиш редовно и да
             уважаваш учителите си.
Ти имаш право на     Ти имаш задължението
просторна и чиста    да пазиш училищната
училищна сграда.     сграда и база.

Ти имаш право да     Ти имаш задължението
изказваш свободно    да уважаваш мнението
мнението си.       на другите.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА:

Ти имаш право на    Ти имаш задължението
помощ от твоите    да разговаряш вежливо
учители и съученици.  със съученици и учители,
            да им помагаш при
            нужда.
Ти имаш право да    Ти имаш задължението
избираш училището, в  да ходиш редовно на
което ще учиш.     училище.
            Ти имаш задължението
            да поддържаш чистота в
            училище.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА:

Ти имаш право да
избираш кой да
защитава интересите ти
пред педагогическия   Не забравяй
съвет.          “вълшебните” думи:
             благодаря, моля,
Ти имаш право да     извинявай, ако обичаш.
бъдеш насърчаван с
награди.
Разгледайте илюстрациите на стр. 11.
Кое поведение на децата помага за добрите
взаимоотношения в училище? Защо?
Кое поведение на децата помага за добрите
взаимоотношения в училище? Защо?
Какви изводи можете да направите за
  взаимоотношения в училище?
Носим отговорност за собствените си
действия – какво правим и какво говорим.

   Помагаме си взаимно и всички работим за
   общото добро.

В клас работим спокойно, тихо и
изслушваме този, който говори.

   Не накърняваме достойнството на
   другите.
Какви изводи можете да направите за
  взаимоотношения в училище?
Винаги любезни, учтиви и приятелски
настроени.
   Уважаваме се взаимно и не говорим лоши
   неща за другите.

Не се бием, не се присмиваме и не
обиждаме.

   Пазим вещите на съучениците си.

  Да бъдем толерантни, а не агресивни.
Иво е нарисувал красива
коледна картичка и точно когато
я завършва, Ангел неволно
разлива боите си върху нея.
Иво е много разочарован,
разплаква се и скъсва картичката
на Ангел. Ангел го нагрубява.
  Какво ще направите, за да им
  помогнете в разрешаването на спора?
 Как бихте постъпили, ако бяхте на
 мястото на Ангел?
 - Нека да изиграем ситуацията.
Да направим анализ на поведението
на всеки от участниците в играта.

Извод:


Отстояването на собственото
мнение и права не бива да става за
сметка на засягане на достойнството
и правата на другите.


      Да се научим да прощаваме.
Домашна работа:

     Учебна тетрадка – стр. 7/ упр.3
            Указания:
 Разделям класа на 3 групи.
 Първо помисли и запиши своите предложения за правила
 на общуването.
 После ги предложи на участниците в групата.
 Нека всяка група обсъди и приеме тези правила, които
 всички са съгласни да спазват.
 Следващия час ще запишем предложенията ви на постер
 и ще го поставим в класната стая.
Веска Петрова, ОУ”проф. Д. Димов”,
гр. Ловеч
1 de 17

Recomendados

Вълшебните думи por
Вълшебните думиВълшебните думи
Вълшебните думиValentina Marinova
22.4K vistas20 diapositivas
Природа - ОС - 2 клас - В. П. por
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Veska Petrova
16.7K vistas18 diapositivas
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П. por
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.
2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
5.6K vistas32 diapositivas
Разнообразният свят на растенията - 2 клас por
Разнообразният свят на растенията - 2 класРазнообразният свят на растенията - 2 клас
Разнообразният свят на растенията - 2 класVeska Petrova
22.7K vistas22 diapositivas
съобщение por
съобщениесъобщение
съобщениеМилена Фотева
18.6K vistas21 diapositivas
врабчето и лисицата por
врабчето и лисицатаврабчето и лисицата
врабчето и лисицатаDani Parvanova
12.1K vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П. por
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
14.3K vistas37 diapositivas
трудът на хората в моя роден край por
трудът на хората в моя роден крайтрудът на хората в моя роден край
трудът на хората в моя роден крайdaniela velcheva
13.7K vistas35 diapositivas
нашата храна 2klas por
нашата храна 2klasнашата храна 2klas
нашата храна 2klasЮлия Петкова
5.2K vistas16 diapositivas
да растем здрави и силни por
да растем здрави и силнида растем здрави и силни
да растем здрави и силниМилена Фотева
34.7K vistas14 diapositivas
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. por
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
56.9K vistas84 diapositivas
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П. por
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.Veska Petrova
32.8K vistas55 diapositivas

La actualidad más candente(20)

19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova14.3K vistas
трудът на хората в моя роден край por daniela velcheva
трудът на хората в моя роден крайтрудът на хората в моя роден край
трудът на хората в моя роден край
daniela velcheva13.7K vistas
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova56.9K vistas
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П. por Veska Petrova
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova32.8K vistas
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П. por Veska Petrova
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
3.и 4. Есента дойде; Есен - ОСос, Анубис - В. П.
Veska Petrova12.6K vistas
България - отечество на всички български граждани - ос - 2 клас - В. П. por Veska Petrova
България - отечество на всички български граждани - ос - 2 клас - В. П.България - отечество на всички български граждани - ос - 2 клас - В. П.
България - отечество на всички български граждани - ос - 2 клас - В. П.
Veska Petrova8.6K vistas
Сезонни промени - 2 клас - В. П. por Veska Petrova
Сезонни промени - 2 клас - В. П.Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Сезонни промени - 2 клас - В. П.
Veska Petrova19.1K vistas
звук и буква нн por guest07ac3e
звук и буква ннзвук и буква нн
звук и буква нн
guest07ac3e12.9K vistas
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova42.5K vistas
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П. por Veska Petrova
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
26. Пролетни празници - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova24K vistas
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС por Vаlentina Bikova
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАСРАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС
Vаlentina Bikova15.6K vistas
Правопис на гласни звукове por rossitsazlankova
Правопис на гласни звуковеПравопис на гласни звукове
Правопис на гласни звукове
rossitsazlankova13.2K vistas
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П. por Veska Petrova
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova93.3K vistas
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П. por Veska Petrova
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
24 и 25. Пролет - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova17.4K vistas

Destacado

Моето семейство - РК, Просвета - В. П. por
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.Veska Petrova
18.8K vistas22 diapositivas
презентация за семейството por
презентация за семействотопрезентация за семейството
презентация за семействотоmegikatq
4K vistas3 diapositivas
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П. por
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
8.1K vistas29 diapositivas
Права и задължения на учениците por
Права и задължения на ученицитеПрава и задължения на учениците
Права и задължения на ученицитеСУ "Проф. д-р Асен Златаров"
17K vistas12 diapositivas
Proletno letni praznici i obichai por
Proletno letni praznici i obichaiProletno letni praznici i obichai
Proletno letni praznici i obichaiguest45afc9e
4.4K vistas26 diapositivas
есенно зимни празници и обичаи por
есенно зимни празници и обичаиесенно зимни празници и обичаи
есенно зимни празници и обичаиbojiinuku19
14.2K vistas11 diapositivas

Destacado(11)

Моето семейство - РК, Просвета - В. П. por Veska Petrova
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Моето семейство - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova18.8K vistas
презентация за семейството por megikatq
презентация за семействотопрезентация за семейството
презентация за семейството
megikatq4K vistas
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova8.1K vistas
Proletno letni praznici i obichai por guest45afc9e
Proletno letni praznici i obichaiProletno letni praznici i obichai
Proletno letni praznici i obichai
guest45afc9e4.4K vistas
есенно зимни празници и обичаи por bojiinuku19
есенно зимни празници и обичаиесенно зимни празници и обичаи
есенно зимни празници и обичаи
bojiinuku1914.2K vistas
Сезони por kmjrz J-a
СезониСезони
Сезони
kmjrz J-a18.6K vistas
Mоето семейство 1.клас por Luiza Antova
Mоето семейство 1.класMоето семейство 1.клас
Mоето семейство 1.клас
Luiza Antova6K vistas
зеленчуци за добро здраве por Elena Divizieva
зеленчуци за добро здравезеленчуци за добро здраве
зеленчуци за добро здраве
Elena Divizieva26.3K vistas
екологична приказка por Elena Divizieva
екологична приказкаекологична приказка
екологична приказка
Elena Divizieva18.4K vistas

Similar a моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова

позитивно възпитание в класната стая por
позитивно възпитание в класната стаяпозитивно възпитание в класната стая
позитивно възпитание в класната стаяCveta Gergova
14.9K vistas60 diapositivas
Обогатяващо живота образование por
Обогатяващо живота образованиеОбогатяващо живота образование
Обогатяващо живота образованиеElitsa Peltekova
2.9K vistas34 diapositivas
Programa konflikti por
Programa konfliktiPrograma konflikti
Programa konfliktiRumiela Markova
2K vistas15 diapositivas
Pravila dr por
Pravila drPravila dr
Pravila drPepi Nikova
251 vistas2 diapositivas
правила друмева1 por
правила друмева1правила друмева1
правила друмева1Pepi Nikova
226 vistas2 diapositivas
правила por
правилаправила
правилаPepi Nikova
9K vistas2 diapositivas

Similar a моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова(20)

позитивно възпитание в класната стая por Cveta Gergova
позитивно възпитание в класната стаяпозитивно възпитание в класната стая
позитивно възпитание в класната стая
Cveta Gergova14.9K vistas
Обогатяващо живота образование por Elitsa Peltekova
Обогатяващо живота образованиеОбогатяващо живота образование
Обогатяващо живота образование
Elitsa Peltekova2.9K vistas
правила друмева1 por Pepi Nikova
правила друмева1правила друмева1
правила друмева1
Pepi Nikova226 vistas
Naruchnik purvoklasnici 2011 por rossmar68
Naruchnik purvoklasnici 2011Naruchnik purvoklasnici 2011
Naruchnik purvoklasnici 2011
rossmar68718 vistas
наръчник за първокласници 2011 por imur57
наръчник за първокласници 2011наръчник за първокласници 2011
наръчник за първокласници 2011
imur574.8K vistas
Book from pаrents por iskam
Book from pаrentsBook from pаrents
Book from pаrents
iskam1.2K vistas
Наръчник за първокласници - 2013 por souhs
Наръчник за първокласници - 2013Наръчник за първокласници - 2013
Наръчник за първокласници - 2013
souhs1K vistas
training por Mira
trainingtraining
training
Mira581 vistas
Disciplina v klas_r_markova por Rumiela Markova
Disciplina v klas_r_markovaDisciplina v klas_r_markova
Disciplina v klas_r_markova
Rumiela Markova33.3K vistas
1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.
1. Моят свят - Нашето училище - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova2.2K vistas
прекалената любов на родителите(1) por imur57
прекалената любов на родителите(1)прекалената любов на родителите(1)
прекалената любов на родителите(1)
imur57559 vistas
Kliuchovi otzivi_Darplay_obuchenie_RIO_Vidin por Darplay
Kliuchovi otzivi_Darplay_obuchenie_RIO_VidinKliuchovi otzivi_Darplay_obuchenie_RIO_Vidin
Kliuchovi otzivi_Darplay_obuchenie_RIO_Vidin
Darplay2.7K vistas
нашият ден започва с усмивка por D. Andronova
нашият ден започва с усмивканашият ден започва с усмивка
нашият ден започва с усмивка
D. Andronova677 vistas

Más de Veska Petrova

31. Лято - ОС, Анубис - В. П. por
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
41.8K vistas45 diapositivas
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. por
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
6.8K vistas45 diapositivas
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... por
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...Veska Petrova
13.8K vistas36 diapositivas
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... por
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...Veska Petrova
8.8K vistas36 diapositivas
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. por
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.Veska Petrova
24.5K vistas37 diapositivas
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. por
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
6.7K vistas42 diapositivas

Más de Veska Petrova(20)

31. Лято - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova41.8K vistas
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova6.8K vistas
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... por Veska Petrova
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova13.8K vistas
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... por Veska Petrova
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova8.8K vistas
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. por Veska Petrova
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova24.5K vistas
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K vistas
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5.7K vistas
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova27.8K vistas
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.1K vistas
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova11.4K vistas
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova2.7K vistas
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.5K vistas
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova21.4K vistas
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova23K vistas
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova9.4K vistas
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova3.3K vistas
14. Календар - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5K vistas
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K vistas
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova13.3K vistas
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova4.9K vistas

моите права и задължения в училище ос - 2 клас - веска петрова

 • 1. Веска Петрова, ОУ”проф. Д. Димов”, гр. Ловеч
 • 3. Училището е общност, в която вие учите и се развивате. То предполага спазването на определени правила на поведение и уважение към личността на всички, с които вие контактувате.
 • 4. Разгледайте илюстрациите на стр. 10. Какво правят децата в училище? Дежурният ученик Поддържат добри изпълнява взаимоотношения. Изразяват мнение; задълженията си. разговарят с директора.
 • 5. Разгледайте илюстрациите на стр. 10. Какво правят децата в училище? Уважават Оказват помощ на учителите си. свои съученици. Учат уроците си.
 • 6. Правата и задълженията в училище са свързани с правата на детето. Не бива да забравяте, че всяко право е обвързано с определено задължение.
 • 7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА: Ти имаш право на добро Ти имаш задължението образование. да се учиш редовно и да уважаваш учителите си. Ти имаш право на Ти имаш задължението просторна и чиста да пазиш училищната училищна сграда. сграда и база. Ти имаш право да Ти имаш задължението изказваш свободно да уважаваш мнението мнението си. на другите.
 • 8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА: Ти имаш право на Ти имаш задължението помощ от твоите да разговаряш вежливо учители и съученици. със съученици и учители, да им помагаш при нужда. Ти имаш право да Ти имаш задължението избираш училището, в да ходиш редовно на което ще учиш. училище. Ти имаш задължението да поддържаш чистота в училище.
 • 9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА: Ти имаш право да избираш кой да защитава интересите ти пред педагогическия Не забравяй съвет. “вълшебните” думи: благодаря, моля, Ти имаш право да извинявай, ако обичаш. бъдеш насърчаван с награди.
 • 10. Разгледайте илюстрациите на стр. 11. Кое поведение на децата помага за добрите взаимоотношения в училище? Защо?
 • 11. Кое поведение на децата помага за добрите взаимоотношения в училище? Защо?
 • 12. Какви изводи можете да направите за взаимоотношения в училище? Носим отговорност за собствените си действия – какво правим и какво говорим. Помагаме си взаимно и всички работим за общото добро. В клас работим спокойно, тихо и изслушваме този, който говори. Не накърняваме достойнството на другите.
 • 13. Какви изводи можете да направите за взаимоотношения в училище? Винаги любезни, учтиви и приятелски настроени. Уважаваме се взаимно и не говорим лоши неща за другите. Не се бием, не се присмиваме и не обиждаме. Пазим вещите на съучениците си. Да бъдем толерантни, а не агресивни.
 • 14. Иво е нарисувал красива коледна картичка и точно когато я завършва, Ангел неволно разлива боите си върху нея. Иво е много разочарован, разплаква се и скъсва картичката на Ангел. Ангел го нагрубява. Какво ще направите, за да им помогнете в разрешаването на спора? Как бихте постъпили, ако бяхте на мястото на Ангел? - Нека да изиграем ситуацията.
 • 15. Да направим анализ на поведението на всеки от участниците в играта. Извод: Отстояването на собственото мнение и права не бива да става за сметка на засягане на достойнството и правата на другите. Да се научим да прощаваме.
 • 16. Домашна работа: Учебна тетрадка – стр. 7/ упр.3 Указания:  Разделям класа на 3 групи.  Първо помисли и запиши своите предложения за правила на общуването.  После ги предложи на участниците в групата.  Нека всяка група обсъди и приеме тези правила, които всички са съгласни да спазват.  Следващия час ще запишем предложенията ви на постер и ще го поставим в класната стая.
 • 17. Веска Петрова, ОУ”проф. Д. Димов”, гр. Ловеч