Човекът и природата - ОС - 2 клас

Veska Petrova
Veska Petrovaучител en ОУ "Проф. Д. Димов"
Човекът и природата - ОС - 2 клас
Човекът и природата - ОС - 2 клас
Човекът и природата - ОС - 2 клас
Природата винаги е внушителна, убедителна, прекрасна.
Тя е храм, в който трябва винаги да влизаме с преклонение.
Но тя е и великата работилница, в която всички хора сме
само скромни работници.
Природна среда е естествената част от природата.
    Нейни основни компоненти са:
Разгледайте картините.Какво се е променило в града?
Къде е по – приятно за живеене? Защо?
 Чист и красив град.
 Няма заводи и въздухът е
 чист.
 Красива гледка към
 планината.
 Чист парк с места за почивка
 и разходка.
 Красиви градинки,
 озеленени с дървета и цветя.
 Приятно е да гледаш
  плуващите рибки в езерото.
 Искате ли и вие да живеете
 в този град?
 Градът прилича на кошче за
  отпадъци .
 Красивата гледка към
 планината е закрита от
 димящите комини на завода.
 В парка е мръсно и неприятно.
 Няма места за почивка и
 разходка.
 Тъжно е да гледаш счупените
 клони на дърветата. Няма
 цветя. Пусто и грозно е.
 Вместо с вода и рибки,
 езерото е пълно с отпадъци.
 Искате ли и вие да живеете
 в този град?
А кой е виновен за всичко това?
Със своите действия човек често предизвиква
нарушаване на равновесието и хармонията в природата.
Появата на нови производства, продукти и технологии
улеснява живота на човека, но и създава екологични
проблеми.
   ЗЕМЯТА Е В ГОЛЯМА
     ОПАСНОСТ !
Един от глобалните екологични проблеми е
изтъняването на озоновия слой и появата на
т.нар. “озонова дупка”.
        Причините за изтъняването на
        озоновия слой са отделяните в
        резултат на човешката дейност
        озон-разрушаващи вещества:
        Фреони – използвани в хладилната
        техника; аерозолните опаковки…
        Халони – използвани в
        пожарогасителите;
        Различни разтворители
        и пестициди.
За да не стигнем до глобална катастрофа:
- Да намалим емисиите на вредните газове;
- Производство на продукти, които не отделят фреони;
- Да закрием вредни производства.
Глобалното затопляне и “парников ефект”
         През последните години
         температурата на Северния
         полюс се е повишила с 1,1 градуса.
         България е сред най-засегнатите
         от глобалното затопляне.
Причините за глобалното затопляне на климата са:
 - Слънчевата радиация;
 - Изсичането на огромен брой гори.
 - Повишеното съдържание на парникови газове в
  атмосферата, които се отделят от фабриките,
  автомобилите и домакинствата, използващи
  за отопление дърва и въглища. Тези газове
  създават така наречения парников ефект.
За да не стигнем до глобална катастрофа:
- Да използваме хибридни автомобили, които отделят
 по – малко вредни газове;
- Да намалим употребата на пластмаси като търсим техни
 заместители;
За да не стигнем до глобална катастрофа:
- Разумно да използваме горите, чиято дървесина се
 използва за производство на хартия, мебели, огрев;
- Да засаждаме повече дървета;
- Да свикнем да събираме отпадъците разделно, за да се
 рециклират и да се използват отново;
За да не стигнем до глобална катастрофа:
- Да използваме енергоспестяващи уреди и крушки;
- Да рециклираме стара техника;
За да не стигнем до глобална катастрофа:
- Да търсим алтернативни горива и източници на енергия.
Глобален ефект от човешкото замърсяване
са и киселинните дъждове.
               Чернобил

Радиоактивност
В  Смог /индустриална мъгла/


Ъ
З
Д
У
Х
Засиленото използване на
      пътни превозни средства
Те изхвърлят вредни вещества, които от въздуха попадат
върху почвата и растенията. Дишаме ги и ние.
Нефт и нефтопродукти


В
О
Д
А
Изхвърляне на отпадъци
Използването на торове и препарати

П
О
Ч
В
И
Сечем и опожаряваме гори
Битови отпадъци
Шумът
от двигателите на превозните средства
Между човека и неговата природна и околна среда
 съществува двупосочна връзка.
От една страна, чрез заводите,
битовите отпадъци
и други дейности човекът
замърсява и променя природата.
От друга страна, увредената природна среда оказва
негативно влияние върху човека – увеличават се
заболяванията, човек по - често се чувства уморен,
трудно се възстановява, живее в еднообразна откъм
растителни и животински видове околна среда.
ВРЕМЕ Е
            ВСИЧКО ТОВА
             ДА СПРЕ!!!
Трябва да пазим природата и да се грижим за нея,
за да я съхраним за следващите поколения,
за да се радваме на красотата й.
Какво можете да направите вие
за опазването на природата?
 Да засаждаме дръвчета и цветя;

 Да слагаме хранилки за птички и да ги храним
 през зимата;

 Да почистваме пред домовете си;

 Да изхвърляме отпадъците разделно и на
 определените за това места, за да се преработват
 отново;

 Да пестим водата. За едно денонощие при капещ
 кран на чешмата се губят около 80 литра вода;
 Да пестим електроенергията.
Учебна тетрадка
     стр. 34
1. Напиши какви според
 теб са последиците от
замърсяването на
водата, почвата, въздуха
и околното пространство,
в което хората живеят.
 Учебна тетрадка
   стр. 35/ 2
Човекът и природата - ОС - 2 клас
Човекът и природата - ОС - 2 клас
Човекът и природата - ОС - 2 клас
Използвани са изображения от Интернет.
1 de 35

Recomendados

17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П. por
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.Veska Petrova
32.8K vistas55 diapositivas
Опазване на природата 1. и 2. клас por
Опазване на природата 1. и 2. класОпазване на природата 1. и 2. клас
Опазване на природата 1. и 2. класLuiza Antova
8K vistas21 diapositivas
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П. por
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
15.1K vistas42 diapositivas
Предпазване от злополуки - ОС - 2 клас por
Предпазване от злополуки - ОС - 2 класПредпазване от злополуки - ОС - 2 клас
Предпазване от злополуки - ОС - 2 класVeska Petrova
9.6K vistas19 diapositivas
Природни бедствия - ОС - 2 клас por
Природни бедствия - ОС - 2 класПриродни бедствия - ОС - 2 клас
Природни бедствия - ОС - 2 класVeska Petrova
29.6K vistas34 diapositivas
Разнообразният свят на растенията - 2 клас por
Разнообразният свят на растенията - 2 класРазнообразният свят на растенията - 2 клас
Разнообразният свят на растенията - 2 класVeska Petrova
22.7K vistas22 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П. por
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.Veska Petrova
29.7K vistas33 diapositivas
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П. por
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
2.7K vistas15 diapositivas
Животните около нас - 2 клас - В. П. por
Животните около нас - 2 клас - В. П.Животните около нас - 2 клас - В. П.
Животните около нас - 2 клас - В. П.Veska Petrova
20.5K vistas30 diapositivas
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П. por
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
11.4K vistas57 diapositivas
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест por
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестКръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
64.6K vistas36 diapositivas
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. por
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
56.9K vistas84 diapositivas

La actualidad más candente(20)

20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П. por Veska Petrova
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova29.7K vistas
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova2.7K vistas
Животните около нас - 2 клас - В. П. por Veska Petrova
Животните около нас - 2 клас - В. П.Животните около нас - 2 клас - В. П.
Животните около нас - 2 клас - В. П.
Veska Petrova20.5K vistas
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova11.4K vistas
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестКръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova64.6K vistas
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova56.9K vistas
трудът на хората в моя роден край por daniela velcheva
трудът на хората в моя роден крайтрудът на хората в моя роден край
трудът на хората в моя роден край
daniela velcheva1.4K vistas
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест por Veska Petrova
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Veska Petrova30.3K vistas
България - отечество на всички български граждани - ос - 2 клас - В. П. por Veska Petrova
България - отечество на всички български граждани - ос - 2 клас - В. П.България - отечество на всички български граждани - ос - 2 клас - В. П.
България - отечество на всички български граждани - ос - 2 клас - В. П.
Veska Petrova8.6K vistas
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас por Veska Petrova
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класКак да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Veska Petrova36K vistas
Трудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Трудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората и околната среда - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova19.4K vistas
7.Сезони - РК, Просвета - В. П. por Veska Petrova
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.7.Сезони - РК, Просвета - В. П.
7.Сезони - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova16.2K vistas
Труд и отдих в родния край ОС - 2 клас - В. П. por Veska Petrova
Труд и отдих в родния край  ОС - 2 клас - В. П.Труд и отдих в родния край  ОС - 2 клас - В. П.
Труд и отдих в родния край ОС - 2 клас - В. П.
Veska Petrova5K vistas
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova26.8K vistas
Деца на пътя - ОС - 2 клас por Veska Petrova
Деца на пътя - ОС - 2 класДеца на пътя - ОС - 2 клас
Деца на пътя - ОС - 2 клас
Veska Petrova26.6K vistas
Празници и обичаи на българските граждани por marianadr
Празници и обичаи на българските гражданиПразници и обичаи на българските граждани
Празници и обичаи на българските граждани
marianadr9.1K vistas
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест por Veska Petrova
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova36.9K vistas

Destacado

Как се развиват растенията - ОС - 2 клас por
Как се развиват растенията - ОС - 2 класКак се развиват растенията - ОС - 2 клас
Как се развиват растенията - ОС - 2 класVeska Petrova
11.1K vistas25 diapositivas
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П. por
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
13.3K vistas34 diapositivas
22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П. por
22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П.22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П.
22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П.Veska Petrova
8.8K vistas28 diapositivas
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П. por
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
4.9K vistas29 diapositivas
Зима por
Зима Зима
Зима Марияна Христова
7.3K vistas31 diapositivas
замърсяване на водата por
замърсяване на водатазамърсяване на водата
замърсяване на водатаЦвети И.
23K vistas20 diapositivas

Destacado(20)

Как се развиват растенията - ОС - 2 клас por Veska Petrova
Как се развиват растенията - ОС - 2 класКак се развиват растенията - ОС - 2 клас
Как се развиват растенията - ОС - 2 клас
Veska Petrova11.1K vistas
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova13.3K vistas
22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П. por Veska Petrova
22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П.22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П.
22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova8.8K vistas
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova4.9K vistas
замърсяване на водата por Цвети И.
замърсяване на водатазамърсяване на водата
замърсяване на водата
Цвети И.23K vistas
да опазим въздуха чист! por Emilia Petkova
да опазим въздуха чист!да опазим въздуха чист!
да опазим въздуха чист!
Emilia Petkova33.8K vistas
10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П. por Veska Petrova
10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П.10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П.
10. Органи на растенията - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova15.4K vistas
развитие на растенията por Dani Parvanova
развитие на растениятаразвитие на растенията
развитие на растенията
Dani Parvanova9.5K vistas
органи на растенията 1.клас por Luiza Antova
органи на растенията 1.клас органи на растенията 1.клас
органи на растенията 1.клас
Luiza Antova12.3K vistas
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П. por Veska Petrova
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova14.3K vistas
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС por Vаlentina Bikova
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАСРАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС
Vаlentina Bikova15.6K vistas
Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1 por rossitsazlankova
Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1
Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1
rossitsazlankova33.9K vistas
въздух(замърсяване и-опазване)---дани por Emilia Petkova
въздух(замърсяване и-опазване)---данивъздух(замърсяване и-опазване)---дани
въздух(замърсяване и-опазване)---дани
Emilia Petkova33.3K vistas
екологична приказка por Elena Divizieva
екологична приказкаекологична приказка
екологична приказка
Elena Divizieva18.4K vistas
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П. por Veska Petrova
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
15, 16. Зима. Зима в родния край - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova12.1K vistas
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. por Veska Petrova
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova24.5K vistas

Similar a Човекът и природата - ОС - 2 клас

Essays por
EssaysEssays
EssaysStefka Pavlova
158 vistas13 diapositivas
The colors of the rainbow por
The colors of the rainbowThe colors of the rainbow
The colors of the rainbowStefka Pavlova
46 vistas13 diapositivas
znaete por
znaeteznaete
znaeteIvanPanchev
267 vistas11 diapositivas
енергия и околна среда 4 клас por
енергия и околна среда 4 класенергия и околна среда 4 клас
енергия и околна среда 4 класivnik
10.3K vistas12 diapositivas
биомасата като енергиен източник por
биомасата като енергиен източникбиомасата като енергиен източник
биомасата като енергиен източникХристиян Георгиев
786 vistas22 diapositivas
22 april por
22 april22 april
22 aprilDimitrina Georgieva
1.4K vistas30 diapositivas

Similar a Човекът и природата - ОС - 2 клас(20)

енергия и околна среда 4 клас por ivnik
енергия и околна среда 4 класенергия и околна среда 4 клас
енергия и околна среда 4 клас
ivnik10.3K vistas
Замърсители на въздуха por dessylicious
Замърсители на въздухаЗамърсители на въздуха
Замърсители на въздуха
dessylicious1.6K vistas
застрашената природа por Pepa Kibriteva
застрашената природазастрашената природа
застрашената природа
Pepa Kibriteva6.5K vistas
zamarsqvane na vazdyha por Tanq Mileva
zamarsqvane na vazdyhazamarsqvane na vazdyha
zamarsqvane na vazdyha
Tanq Mileva1.8K vistas
Опазване на природата - Бранимир Борисов - 4 клас por NinaKaneva
Опазване на природата - Бранимир Борисов - 4 класОпазване на природата - Бранимир Борисов - 4 клас
Опазване на природата - Бранимир Борисов - 4 клас
NinaKaneva2.9K vistas
ОБЛАСТТА НА УНИВЕРСАЛНАТА ОЦЕЛЯВАНЕ por Hernando Coral Rosero
ОБЛАСТТА НА УНИВЕРСАЛНАТА ОЦЕЛЯВАНЕОБЛАСТТА НА УНИВЕРСАЛНАТА ОЦЕЛЯВАНЕ
ОБЛАСТТА НА УНИВЕРСАЛНАТА ОЦЕЛЯВАНЕ
Global worming by Sly One por slyone
Global worming by Sly OneGlobal worming by Sly One
Global worming by Sly One
slyone506 vistas
Да спася моят град por maribob
Да спася моят градДа спася моят град
Да спася моят град
maribob645 vistas
Presentation1 por Krasiiii96
Presentation1Presentation1
Presentation1
Krasiiii96477 vistas
замърсяване на природата por kutity
замърсяване на природатазамърсяване на природата
замърсяване на природата
kutity8K vistas
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест por Veska Petrova
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест
12. Енергия и околна среда - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova45.6K vistas
въведение por nelisvet
въведениевъведение
въведение
nelisvet781 vistas
замърсяване на водите por Iva Todorova
замърсяване на водитезамърсяване на водите
замърсяване на водите
Iva Todorova3.4K vistas

Más de Veska Petrova

31. Лято - ОС, Анубис - В. П. por
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
41.8K vistas45 diapositivas
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. por
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
6.8K vistas45 diapositivas
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... por
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...Veska Petrova
13.8K vistas36 diapositivas
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... por
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...Veska Petrova
8.7K vistas36 diapositivas
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. por
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
6.7K vistas42 diapositivas
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П. por
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
5.7K vistas39 diapositivas

Más de Veska Petrova(20)

31. Лято - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova41.8K vistas
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova6.8K vistas
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... por Veska Petrova
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova13.8K vistas
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... por Veska Petrova
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova8.7K vistas
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K vistas
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5.7K vistas
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova27.8K vistas
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.5K vistas
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova14.2K vistas
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova21.4K vistas
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova22.9K vistas
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova9.4K vistas
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П. por Veska Petrova
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova3.3K vistas
14. Календар - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5K vistas
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K vistas
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П. por Veska Petrova
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.
Veska Petrova2.4K vistas
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova4.3K vistas
8. Движение на улицата - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
8. Движение на улицата - ОС, Анубис - В. П.8. Движение на улицата - ОС, Анубис - В. П.
8. Движение на улицата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova26.5K vistas
7.У дома - ОС, Анубис - В. П. por Veska Petrova
7.У дома - ОС, Анубис - В. П.7.У дома - ОС, Анубис - В. П.
7.У дома - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova2.8K vistas
6. Празници и развлечения - ОС, Анубис - В.П. por Veska Petrova
6. Празници и развлечения - ОС, Анубис - В.П.6. Празници и развлечения - ОС, Анубис - В.П.
6. Празници и развлечения - ОС, Анубис - В.П.
Veska Petrova2.5K vistas

Човекът и природата - ОС - 2 клас

 • 4. Природата винаги е внушителна, убедителна, прекрасна. Тя е храм, в който трябва винаги да влизаме с преклонение. Но тя е и великата работилница, в която всички хора сме само скромни работници.
 • 5. Природна среда е естествената част от природата. Нейни основни компоненти са:
 • 6. Разгледайте картините.Какво се е променило в града? Къде е по – приятно за живеене? Защо?
 • 7.  Чист и красив град.  Няма заводи и въздухът е чист.  Красива гледка към планината.  Чист парк с места за почивка и разходка.  Красиви градинки, озеленени с дървета и цветя.  Приятно е да гледаш плуващите рибки в езерото. Искате ли и вие да живеете в този град?
 • 8.  Градът прилича на кошче за отпадъци .  Красивата гледка към планината е закрита от димящите комини на завода.  В парка е мръсно и неприятно. Няма места за почивка и разходка.  Тъжно е да гледаш счупените клони на дърветата. Няма цветя. Пусто и грозно е.  Вместо с вода и рибки, езерото е пълно с отпадъци. Искате ли и вие да живеете в този град?
 • 9. А кой е виновен за всичко това? Със своите действия човек често предизвиква нарушаване на равновесието и хармонията в природата.
 • 10. Появата на нови производства, продукти и технологии улеснява живота на човека, но и създава екологични проблеми. ЗЕМЯТА Е В ГОЛЯМА ОПАСНОСТ !
 • 11. Един от глобалните екологични проблеми е изтъняването на озоновия слой и появата на т.нар. “озонова дупка”. Причините за изтъняването на озоновия слой са отделяните в резултат на човешката дейност озон-разрушаващи вещества: Фреони – използвани в хладилната техника; аерозолните опаковки… Халони – използвани в пожарогасителите; Различни разтворители и пестициди.
 • 12. За да не стигнем до глобална катастрофа: - Да намалим емисиите на вредните газове; - Производство на продукти, които не отделят фреони; - Да закрием вредни производства.
 • 13. Глобалното затопляне и “парников ефект” През последните години температурата на Северния полюс се е повишила с 1,1 градуса. България е сред най-засегнатите от глобалното затопляне. Причините за глобалното затопляне на климата са: - Слънчевата радиация; - Изсичането на огромен брой гори. - Повишеното съдържание на парникови газове в атмосферата, които се отделят от фабриките, автомобилите и домакинствата, използващи за отопление дърва и въглища. Тези газове създават така наречения парников ефект.
 • 14. За да не стигнем до глобална катастрофа: - Да използваме хибридни автомобили, които отделят по – малко вредни газове; - Да намалим употребата на пластмаси като търсим техни заместители;
 • 15. За да не стигнем до глобална катастрофа: - Разумно да използваме горите, чиято дървесина се използва за производство на хартия, мебели, огрев; - Да засаждаме повече дървета; - Да свикнем да събираме отпадъците разделно, за да се рециклират и да се използват отново;
 • 16. За да не стигнем до глобална катастрофа: - Да използваме енергоспестяващи уреди и крушки; - Да рециклираме стара техника;
 • 17. За да не стигнем до глобална катастрофа: - Да търсим алтернативни горива и източници на енергия.
 • 18. Глобален ефект от човешкото замърсяване са и киселинните дъждове. Чернобил Радиоактивност
 • 19. В Смог /индустриална мъгла/ Ъ З Д У Х
 • 20. Засиленото използване на пътни превозни средства Те изхвърлят вредни вещества, които от въздуха попадат върху почвата и растенията. Дишаме ги и ние.
 • 23. Използването на торове и препарати П О Ч В И
 • 26. Шумът от двигателите на превозните средства
 • 27. Между човека и неговата природна и околна среда съществува двупосочна връзка. От една страна, чрез заводите, битовите отпадъци и други дейности човекът замърсява и променя природата. От друга страна, увредената природна среда оказва негативно влияние върху човека – увеличават се заболяванията, човек по - често се чувства уморен, трудно се възстановява, живее в еднообразна откъм растителни и животински видове околна среда.
 • 28. ВРЕМЕ Е ВСИЧКО ТОВА ДА СПРЕ!!! Трябва да пазим природата и да се грижим за нея, за да я съхраним за следващите поколения, за да се радваме на красотата й.
 • 29. Какво можете да направите вие за опазването на природата?
 • 30.  Да засаждаме дръвчета и цветя;  Да слагаме хранилки за птички и да ги храним през зимата;  Да почистваме пред домовете си;  Да изхвърляме отпадъците разделно и на определените за това места, за да се преработват отново;  Да пестим водата. За едно денонощие при капещ кран на чешмата се губят около 80 литра вода;  Да пестим електроенергията.
 • 31. Учебна тетрадка стр. 34 1. Напиши какви според теб са последиците от замърсяването на водата, почвата, въздуха и околното пространство, в което хората живеят. Учебна тетрадка стр. 35/ 2