Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Destacado(20)

Publicidad

Más de Veska Petrova(20)

Publicidad

2. България пред картата на света и Европа - ЧО, 4 клас, Булвест

 1. Погледната от космическите кораби, Земята е невероятно красива. Наричат я , план защото: - Около две трети от нея са заети от вода /океани/. - Само една трета от повърхността ѝ е суша.
 2. Сушата е разпределена на по-големи територии, наречени континенти и на по-малки - острови. план
 3. Континентите са седем. Нашият континент Европа.
 4. Европа е на шесто място по площ сред останалите континенти.
 5. Географската карта е най- добрият помощник, когато определяме мястото на дадени обекти на земната повърхност. На нея обектите са в умален вид и са представени с помощта на условните знаци и цветовете. план
 6. Условните знаци са много. Всяка карта има легенда със знаци, намираща се в долния десен ъгъл. Легендата ни помага лесно и бързо да се ориентираме.
 7. По – важни условни знаци: държавни граници селища пътища върхове реки
 8. Да припомним и цветовете на географската карта. син - водните басейни зелен - равнини, низини кафяв - планини
 9. Главните посоки на света са четири: север изток, запад, север, юг. запад изток юг Междинните посоки на света са: северозапад, североизток, югозапад, югоизток.
 10. Ако застанем с лице пред картата на България: - Нагоре посоката е север. север и з т о к - Лявата ръка показва - Надолу посоката е юг. юг - Дясната ръка показва изток. запад. з а п а д ЮИ - Между север и изток е СИ. СИ - Между север и запад е СЗ. СЗ - Между юг и изток е ЮИ. - Между юг и запад е ЮЗ. ЮЗ
 11. България е разположена в югоизточната част на континент Европа. Географски карти на континент Европа план България
 12. България е разположена в източната част на Балканския полуостров в близост до протоци Босфора и Дарданелите. България Босфор Дарданели Географски карти на Балкански полуостров
 13. Европа България Карта на света Карта на Балканския полуостров Карта на Европа Карта на България план
 14. Географското положение на България е много важно, ключово, тъй като през нея преминават главни пътища от: Западна и Средна Европа за Азия Европа Азия Африка Северна Америка Южна Америка Австралия от Северна и Източна Европа на юг към Средиземно море, отделящо Европа от континента Африка. Антарктида Затова наричат България „мост между континентите“.
 15. На север България граничи с Румъния. Западни съседки са ни С ъ р б и я и Македония. На юг съседи са ни Г ъ р ц и я и Турция. На изток България граничи с Черно море. Граници на България
 16. Почти по средата на родината ни се простира снагата на Стара планина, Балканът, дал името на целия полуостров. Разделя я на две части: Северна България Южна България
 17. На север голямата европейска река Дунав преминава границата ни с Република Румъния.
 18. Тази река е много важен воден път, който ни свързва с други страни .
 19. На изток страната ни има излаз на Черно море.
 20. Наричаме го „морската врата“ към света , тъй като тук са по-големите, вдадени в сушата заливи – Варненски и Бургаски. В тях са изградени големи пристанища, откъдето тръгват кораби във всички посоки на света.
 21. На юг наши съседи са Република Турция и Република Гърция, като границата преминава по билата на различни планини и пресича големите реки Тунджа, Марица, Места и Струма. Гърция Турция
 22. На запад граничим с Република Македония и Република Сърбия и Черна гора. През тази граница преминават пътища, водещи към Адриатическо море и към страните от Средна и Западна Европа. Сърбия и Черна гора Македония
 23. България е на четвърто място по площ сред страните от Балканския полуостров. Площта ѝ е 111 000 кв. км.
 24. Малко европейски държави могат да се похвалят както с високи и ниски планини, така и с котловини и равнини, речни долини и морско крайбрежие. план
 25. В недрата ѝ се крият ценни богатства – руди, въглища, нефт и други.
 26. Природата на страната ни е изключително красива и разнообразна. Затова трябва да я опазим и за бъдещите поколения.
 27. Важното географско положение на България е изиграло решаваща роля в нейната история план още от дълбока древност. България
 28. То е било причина за възникването на конфликти и воденето на войни. Границите ѝ не веднъж са били прекроявани.
 29. България има близки приятелски отношения с всички съседни страни. Бъдещето ѝ е свързано с изграждането на общия Европейски дом.
 30. Карта на България Карта на Балкански полуостров Карта на Европа 1 2 3
 31. 1. Допълни текста на съответните места: България е разположена в ________________ част на континента ___________ и ______________ части на _______________ полуостров в близост до ____________ Дарданели и ____________. 2. Свържи така, че да е вярно. Континент – голяма суша от земната повърхност. Полуостров – част от сушата, която е заобиколена с вода от три страни. Проток – тясна ивица вода между две суши, съединяваща съседни водни пространства.
 32. 3. Напиши границите на България и нейните съседни страни в четирите посоки на света. Румъния Сърбия и Черна гора Македония Черно море Гърция Турция
 33. 1. На картата на света надпиши континентите и океаните на съответните места. Оцвети ги. Европа Азия Африка Северна Америка Тихи океан Индийски Южна Америка Австралия океан Антарктида
 34. 2. Огради верния отговор. Колко на брой са континентите на Земята? пет шест седем България граничи на югозапад с: Македония Сърбия Турция На кое място по площ сред страните от Балканския полуостров е България? пето второ четвърто
 35. 4.На картата на Балканския полуостров надпиши съседните на България страни. Румъния Гърция Турция Сърбия и Черна гора Македония Черно море Домашна работа: УТ: стр. 4/ упр. 1, 3
 36. План на урока: 1. Земята – „Синята планета“ 3. Географска карта 4. Разположение на България на картата на Европа и на Балканския полуостров 5. България – „мост между континентите“ 6. Природата на България 2. Континенти 7. Роля на географското разположение на България в исторически план
 37. Речник: Континент – голяма суша от земната повърхност. Руди – скали, от които след преработка се получават метали. В името на рудата се съдържа и получаваният метал: напр. желязна руда, медна руда и други. Проток – тясна ивица вода между две суши, съединяваща съседни водни пространства.
Publicidad