Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad

Más de Veska Petrova(20)

Último(20)

Publicidad

2. Животът в училище - ОС, Анубис, В. П.

 1. Аз съм някой и съм отговорен за собствените си действия – за това, което правя и говоря. Аз съм в училище, за да се уча и работя заедно със съучениците ми. Аз нося всички необходими неща за урока, изпълнявам домашните работи и се стремя към успех. Аз се представям по най- добрия начин и нито един ден не е загубен за мен. Аз участвам в работата на класа. Аз помагам на другите и всички работим за общото добро. В клас работя съсредоточено, спокойно, тихо и изслушвам този, който говори.
 2. Аз опазвам училищното имущество. Аз съм винаги любезен и учтив. Аз уважавам всеки и не говоря лоши неща за другите. Аз не се бия и не обиждам. Аз участвам в работата на класа. Аз мога и искам да преуспея. Аз строго спазвам горните правила. Аз съм някой и съм отговорен за собствените си действия – за това, което правя и говоря.
 3. Училището е общност, в която вие учите и се развивате. То предполага спазването на определени правила на поведение и уважение към личността на всички, с които вие контактувате.
 4. Училището е като втори дом за всички ученици. Защо? Животът в училище е много интересен. Там учениците учат, играят, обсъждат и се веселят заедно, но и СПАЗВАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВИЛА.
 5. Вие знаете ли правилата в училище? Спазвате ли ги? Внимателни ли сте с останалите? Отговорни ли сте за постъпките си?
 6. Разгледайте илюстрациите. Какво правят децата в училище? Поддържат добри взаимоотношения. Изразяват мнение; разговарят с директора. Дежурният ученик изпълнява задълженията си.
 7. Разгледайте илюстрациите. Какво правят децата в училище? Уважават учителите си. Учат уроците си. Оказват помощ на свои съученици.
 8. Бъдете пример за другите! Ако положите малко старание и усилие – ЩЕ УСПЕЕТЕ!!!
 9. Правата и задълженията в училище са свързани с правата на детето. Ето някои от тях: Децата имат право да изразяват свободно мнението си по въпроси, които ги засягат и то да се взема под внимание. Първоначалното образование е безплатно и задължително. Децата имат право на образование. Училището трябва да бъде достъпно за всяко дете. Всяко дете има право на храна, дом и здравеопазване. Всяко дете има право на любов, внимание и специални грижи. Специално учредени международни организации следят за спазването правата на децата.
 10. Не бива да забравяте, че всяко право е обвързано с определено задължение.
 11. Мило дете, ти си ученик и имаш следните ЗАДЪЛЖЕНИЯ: Да посещаваш редовно училище. Да учиш редовно уроците си. Да носиш винаги бележника си в училище. Да поддържаш ред и чистота в училището. Да пазиш училищната база. Да уважаваш учителите си и да си учтив с околните.
 12. Мило дете, ти си ученик и имаш следните ЗАДЪЛЖЕНИЯ: Да се явяваш в училище в приличен външен вид. Да не внасяш в училище ненужни за учебния процес и опасни за здравето вещи. Да пазиш личните си вещи, да не ги оставяш без надзор. Да изпълняваш задълженията си като дежурен ученик.
 13. Мило дете, ти си ученик и имаш следните ЗАДЪЛЖЕНИЯ: Да уважаваш мнението на другите. Да разговаряш вежливо със съученици и учители, да им помагаш при нужда. Да работиш заедно със съучениците си в екип. Да бъдеш организиран и изпълнителен през цялото време.
 14. Мило дете, ти си ученик и имаш следните ЗАДЪЛЖЕНИЯ: Не забравяй “вълшебните” думи: благодаря, моля, извинявай, ако обичаш. БЪДИ ПРИМЕР ЗА ДРУГИТЕ! Поддържай чисто и подредено работното си място и класната стая.
 15. Мило дете, освен задължения, ти имаш и ПРАВА: Ти имаш право на добро образование. Ти имаш право на да избираш училището, в което да учиш. Ти имаш право на просторна и чиста училищна сграда. Ти имаш право да изказваш свободно мнението си. Ти имаш право на помощ и съвети от твоите учители и съученици.
 16. Мило дете, освен задължения, ти имаш и ПРАВА: Ти имаш право да вземаш решения, да предлагаш идеи и да организираш. Ти имаш право да избираш приятели. Ти имаш право да участваш в различни дейности. Ти имаш право да избираш кой да защитава интересите ти пред педагогическия съвет. Ти имаш право да бъдеш насърчаван с награди.
 17. От понеделник до петък в училището се чуват весели детски гласове. Дните на седмицата минават бързо и забавно в училище. В почивните дни също можете да се забавлявате заедно.
 18. Предлагам ви моята идея за всеки ден от седмицата. ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ Сигурен съм, че вие също имате интересни идеи.
 19. Кое поведение на децата помага за добрите взаимоотношения в училище? Отбележи с .Защо? Кликни върху картинката.
 20. Кое поведение на децата НЕ ОДОБРЯВАТЕ при общуването им с възрастни? Отбележи с .Защо? Кликни върху картинката.
 21. Коментирайте и оценете поведението на учениците по време на урок. Какво бихте ги посъветвали?
 22. Коментирайте и оценете поведението на учениците по време на междучасие. Какво бихте ги посъветвали? НЕ БЪДЕТЕ КАТО ТЯХ! Това е опасно, невъзпитано, унизително!!!
 23. Какви изводи можете да направите за взаимоотношения в училище? Носим отговорност за собствените си действия – какво правим и какво говорим. Помагаме си взаимно и всички работим за общото добро. В клас работим спокойно, тихо и изслушваме този, който говори. Не накърняваме достойнството на другите.
 24. Какви изводи можете да направите за взаимоотношения в училище? Винаги любезни, учтиви и приятелски настроени. Уважаваме се взаимно и не говорим лоши неща за другите. Не се бием, не се присмиваме и не обиждаме. Пазим вещите на съучениците си. Да бъдем толерантни, а не агресивни.
 25. Какво ще направите, за да им помогнете в разрешаването на спора? Как бихте постъпили, ако бяхте на мястото на всеки от участниците? Иво е нарисувал красива коледна картичка и точно когато я завършва, Ангел неволно разлива боите си върху нея. Иво е много разочарован, разплаква се и скъсва картичката на Ангел. Ангел го нагрубява. Извод: Отстояването на собственото мнение и права не бива да става за сметка на засягане на достойнството и правата на другите. Да се научим да прощаваме.
 26. 2 Подреди и запиши правилно дните на седмицата. Кликни върху дните /думичките/. ПОНЕДЕЛНИК 2 1 3 4 5 6 7 ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ
 27. ДОМАШНА РАБОТА: стр. 4/ 1, 2
Publicidad