Publicidad

22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на българите - 4 клас - ЧО, Булвест

учител en ОУ "Проф. Д. Димов"
28 de Feb de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a 22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на българите - 4 клас - ЧО, Булвест(20)

Publicidad

Más de Veska Petrova(20)

Publicidad

22. Българско възраждане - XVIII - XIX век - Възраждането - новото време на българите - 4 клас - ЧО, Булвест

 1. 28.2.2015г.
 2. 28.2.2015г.
 3. план  След завоюването на българските земи от османците българите били изцяло откъснати от останалите европейски страни.  Те живеели сред завоеватели с други обичаи и религия.
 4.  В първите три века на чуждото владичество те се борели само за своето съществуване.  Започнали да изгубват спомена за миналото си.  Нямали свои свещеници и не можели точно да спазват всички християнски обичаи.  Но те постигнали най-важното – .
 5.  Това било началото на за българските земи.  През него настъпили много .  Българите започнали да напредват , и . Епохата на започнала през 30-те години на ХVІІІ век.
 6. Занаятчийството станало доходен поминък. Гайтанджийска работилница Килимарска работилница Бакърджийница Кожухарница Ковачница Златарница Мутафчийница
 7.  Развитието на занаятите и търговията и Новото време раждали нуждата от нови знания, които българите можели да получат в нови училища.
 8.  Българите започнали да се обединяват с идеята, че трябва , за да имат достойно място сред останалите европейски държави.
 9. БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ XVIII век XIX век 1762 г. Паисий Хилендарски създава “История славянобългарска” 1835 г. Откриване на първото взаимно училище в Габрово 1870 г. - църковна независимост Комитетска мрежа Васил Левски Това време на борба за: , се нарича  То завършило с освобождението на България през 1878 година.  Така българите се включили в новото време, което от два века преобразявало цяла Европа.
 10.  Там Паисий заживял с гръцки и сръбски калугери, които при всеки повод не пропускали да изтъкнат величието на своите народи.  Те често унизявали българина, припомняйки му, че е представител на народ, който няма свое минало и история. През 1745 г. в Света гора /Атон/ пристигнал един млад монах от Българско. Наричал се Паисий. Той отседнал в Хилендарския манастир, където игумен бил по-големият му брат. план
 11. Паисий осъзнавал, че те имали право, защото османското владичество продължавало вече 4 века. Споменът за великата българска държава бил заличен. Народът не помнел нито старите си ханове и царе, нито техните победоносни походи. Не знаел почти нищо за своето минало. За младия монах било мъчително да понася подигравки и хули, че българите нямат минало, с което да се гордеят.
 12. Така ПРЪВ запалил будителската искра МОНАХЪТ от ХИЛЕНДАРСКИЯ МАНАСТИР - .
 13. Той положил много труд и близо две години издирвал различни книги и сведения за миналото ни. Ровил в библиотеките на много манастири и открил стари ръкописи, царски грамоти и жития на български светци.
 14.  През събрал всички сведения в , която нарекъл  Започнал да я пише в Хилендарския манастир.
 15. Паисиева кула
 16. В нея с гордост пишел за Аспарух, Крум, Омуртаг, Борис и Симеон, за Кирил и Методий и техните ученици.
 17.  В нея разказал, че българите „по-рано от всички славянски народи приели православието, по-рано имали свой патриарх и цар и започнали да четат на своя език“.  Като им припомнил славното минало и имената на българските царе, той ги призовал да се стремят към просвета и своя църква и държава.
 18.  "Историята” е завършена през 1762 г. в Зографския манастир в Света гора, където оригиналът ѝ се пази и до днес.  С идеите си за духовна просвета, църковна и политическа независимост Паисий е един от радетелите на националното ни Възраждане.
 19.  Второто голямо дело на Паисий било, че той тръгнал сам да разнася книгата си по местата, където най-много се събирали българите – в черквите по празници.  Четял я на хората и поръчал да я преписват, за да не изчезне. „История славянобългарска“ станала най-ценната книга за нашите прадеди.
 20. «О, неразумний юроде! Поради что се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци. И царе, и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе. От целия славянски род най- славни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най- почитани и първите славянски светци и просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая история. И за това българите имат свидетелство от много истории, защото всичко е истина за българите, както вече и споменах.“
 21. „Царственика“ на Христаки Павлович, отпечатан в 1844 г. - първият печатен вариант на Паисиевата история. (Текстът на Христаки Павлович е доста далеч от оригинала).
 22. Повече от 40 души преписали това късче памет. Кованлъшки препис, 1783 г. - Направен от поп Стоян от с. Кованлък (Търновско). Пази се в ръкописната сбирка на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Еленският препис на Дойно Граматик от 1784 г. Съхранява се в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ Преображенски (Попгладичов) препис на История славянобългарска от 1809 г. Съставен е в Преображенския манастир край̆ Търново http://istoriata.bg/listen/part1.html Полезно и интересно!
 23. Първи Софрониев (Котленски) препис на „История славянобългарска” – 1765 г. Пази се в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий̆“. Паисиевата история /Стойко Владиславов/.
 24. "История славянобългарска" от св. Паисий Хилендарски - първият Софрониев препис. Съхранява се в Народната библиотека "Св.св. Кирил и Методий" в София.  Софроний преписал книгата на Паисий и я сложил на най-святото място в черквата - .
 25. Също като Паисий той я четял на млади и стари в черквата и разпалвал в тях искрата на гордостта, че са българи.
 26. Софроний станал известен и с това, че описал собствения си живот в книга – „Житие и страдания грешнаго Софрония“. Страданията и изпитанията, които разказвал били преживявани и от останалите поробени българи.
 27. Така монасите и свещениците първи започнали будителска дейност. Паисий Хилендарски Софроний Врачански
 28. също допринесли за прехода на българите към новото време.  Създаването на Паисиевата история било свързано с два от тях.  В той започнал да пише книгата си, а в я завършил. план
 29. Размирните години не отминали и българските духовни средища.  Стотици църкви и манастири били окрадени и изпепелени.  Но в годините на чуждото владичество ролята на тези духовни огнища нараснала още повече.  В тях монасите поддържали църковния живот и християнския дух.  Там те опазвали и и на българите.
 30. Манастирите в запазили своята цялост. На царяло спокойствие , което привличало монаси от целия православен свят.
 31. Наред с църковните си задължения монасите се занимавали и с книжовна дейност – превеждали и преписвали книги, обучавали ученици в килийните училища. Така Атон се превърнал в духовен център, играл важна роля в живота на балканските народи.
 32.  Празниците на манастирите събирали хора от различни български краища.  Те им помагали да се чувстват част от един народ.  От манастирите към близки и далечни земи се отправяли монаси да събират помощи, за да опазят съществуването им.  Освен пари и дарове, те донасяли скъпоценни книги и впечатления от непознати светове.
 33. Началото на Българското възраждане е през: XVII век; XVIII век; XIX век. “История славянобългарска” е създадена през: 1672 година; 1762 година; 1878 година.
 34. Автор на “История славянобългарска” е: д-р Петър Берон; Софроний Врачански; Паисий Хилендарски. Какъв бил Паисий Хилендарски? учител; монах; свещеник. Софроний Врачански бил: свещеник; монах; учител.
 35. Автор на сборника „Неделник“ - първата печатна книга на новобългарски език е: Софроний Врачански; Паисий Хилендарски. “История славянобългарска” е започната в: Рилски манастир; Хилендарски манастир; Зографски манастир. “История славянобългарска” е завършена в: Зографски манастир. Хилендарски манастир; Рилски манастир;
 36. ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ Защо „История славянобългарска“ е много ценна книга? С нея е поставено началото на българското Възраждане. Тя е зов за национално самоосъзнание и създаване на единен народ. Възкресявайки спомена за отминалите славни времена, Паисий изгражда моста между забравеното минало и бъдещето. С тази книга се дава тласък за по-светли бъднини.
 37. 1. Попълни липсващите части от изразите, за да обясниш в какво се проявява Българското възраждане. Н О В А П Р О _ _ _ Т А С А М О С Т О Я Т Е Л Н А Ц Ъ _ _ _ A Н А Ц И О Н А Л Н О О С В О _ _ _ _ _ Н И Е С В Е Р К В Б О Ж Д Е
 38. 2. Опитай да обясниш към какво е призовал българите Паисий с тези думи в историята си. „Българино, знай своя род и език … Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на ония, които са живели на земята, е … твърде потребно.“ _______________________________________________ _______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ Паисий иска да върне самоуважението на българите. За него историята е извор на национална гордост. Без история народът ще забрави корените си. Паисий горещо копнее да види сънародниците си горди от своя произход, а не хулени и подигравани от други народи. Споменът, за великите отминали времена на предците ни, крепи българщината и вдъхва вяра и надежда за бъдещето.
 39. 3. Открий и отбележи върху картата: а/ родното място на Паисий с 1; б/ родното място на Софроний с 2; в/ манастира, в който Паисий започнал да пише „История славянобългарска“, с 3; г/ манастира, в който я завършил, с 4. 1 2 3 4
 40. 4. Изчисли колко време след създаването на „История славянобългарска“ започнало изграждането на Рилския манастир в съвременния му вид. Използвай линията на времето. 1816 - започва новото изграждане на – Рилския манастир _____ - годината на създаването на = „История славянобългарска“ ______ 1762 54
 41. План на урока: 1. Начало на новото време на българите 2. “История славянобългарска” 3. Манастирите – места на книжовен и духовен живот
 42. Речник: Олтар – източната част на храма, където духовенството извършва свещенодействия. Олтарът е отделен от останалата част на храма чрез дървена стена с икони, наречена иконостас.
Publicidad