Publicidad

Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест

учител en ОУ "Проф. Д. Димов"
9 de Oct de 2013
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Más de Veska Petrova(20)

Publicidad

Último(20)

Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест

 1. Топката е _______. Телата са съставени от ___________. Веществата, които човек използва, се наричат ___________. Вентилаторът заема място. Той има ______. Материалите, от които е направен вентилатора са _______ и ___________. Количеството вещество, от което са съставени тези две тела, можем да измерим в ___________. Те имат _______. Вентилаторът ще подхожда на интериора ми, а топката е с хубав десен. Телата имат ______.
 2. Направена съм от . съм, но лесно се чупя. Внимавайте! Това означава, че съм . Е, нямам вкус, но сокът през мен се вижда. Това означава, че съм стъкло крехка прозрачна. Твърда Кой е любимият ви ?вкус Направен съм от С мен се отключват и заключват врати. Затова трябва да съм и да не се Ако решат, могат да променят формата ми, защото съм от метал. метал. здрав чупя. ковък Тази красива керамична ваза е направена от Глината лесно променя формата си, защото е материал. глина. мек
 3. За закуска нарязваме хляба на филийки. Можем ли по същия начин да нарежем водата или въздуха? Веществата, които изграждат телата са: твърди газообразни течни Затова и телата могат да бъдат:
 4. план речник По какво се различават: твърди тела течности газове
 5. Каква е формата на пътните знаци? Изменя ли се тя с течение на времето? Ще се изменят ли формата и обема на лъжичките, ако ги поставим в чашите?
 6. ИЗВОД: Твърдите тела имат свойството да запазват своята форма и своя обем. Можем ли да променим формата на твърдите тела, ако ги намачкаме, нарежем или начупим? ИЗВОД: Твърдите тела се режат, чупят, смачкват, но не могат да текат . Веществата, от които са съставени, се наричат твърди вещества.
 7. Водата и другите течности имат свойството да текат надолу.
 8. Прелейте вода от един съд в друг съд и наблюдавайте как тя променя формата си. ИЗВОД: Течностите нямат собствена форма. Те приемат формата на съда, в който са налети. Запазват обема си. За разлика от твърдите тела, течностите текат, но не могат да се режат и да се чупят.
 9. Газовете изпълват целия обем на съда, в който са затворени. Те приемат формата на съда. Газовете много лесно текат. Въздухът изтича и през най-малката дупчица.
 10. Разпределете по групи: балончета кубчета папионка вода ключ мляко балон Кои са твърдите тела? Да проверим. Течностите? Газовете?
 11. газове твърди тела течности
 12. Обяснете разликата между твърдите тела, течностите и газовете. Използвайте думите форма и обем. твърди тела течности газове - имат собствена форма; - нямат собствена форма; - заемат формата на съда; - нямат собствена форма; - заемат формата на съда; - имат собствен обем. - имат собствен обем. - нямат собствен обем; изпълват обема на съда.
 13. Ще се измени ли обемът на млякото, ако го прелеем от бутилка в тенджера? А формата? Обемът ще се запази, защото млякото е течност, а течностите имат постоянен обем /запазват го/. Формата ще се измени, защото течностите нямат собствена форма. Те приемат формата на съда, в който са налети.
 14. Допълнете изреченията с думите твърди тела, течности и газове. _________ се съхраняват само в затворени съдове. ________________ имат собствена форма. _________ лесно променят обема си. При преливане ___________ се стичат на дъното на съда. Само ________________ могат да се режат и чупят на парчета.
 15. 2. Попълни таблицата, като поставиш знака на правилното място /или места/.  СВОЙСТВА Могат да текат Могат да се режат с нож или трион Имат маса При преливане запазват обема си Съхраняват се само в затворени съдове Имат собствена форма Запълват целия предоставен им обем Някои от тях могат да горят В тях може да се пробие дупка твърди тела течности газове
 16. УТ: стр.5/ 1
 17. План на урока: 1.Групи тела и вещества: а/ твърди тела; б/ течности; в/ газове. 2. Свойства на телата и веществата.
 18. Речник: твърдо тяло – тяло с постоянна форма и обем течност – с постоянен обем; тече и променя формата си; приема формата на съда газ – лесно тече; променя формата и обема си; изпълва целия съд
Publicidad