Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Más de Veska Petrova(20)

Publicidad

Último(20)

Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест

 1. По-голямата част от повърхността на Земята е покрита с вода. Тя е част от неживата природа.
 2. Въздухът и водата са най-важните за живота вещества.
 3. Всяко живо същество се нуждае от вода. Човек може да издържи няколко дни без вода.
 4. С наблюдения и опити ще установим някои от най-важните свойства на водата.
 5. Чистата вода е прозрачна течност. Тя няма цвят, вкус и мирис. план
 6. Водата се разлива, тече надолу. план
 7. Има постоянен, обем, но няма постоянна форма. Заема формата на съда, в който е налята.
 8. вода празна бутилка ИЗВОД: Водата има маса. Вземаме две еднакви стъклени бутилки. Пълним едната с вода, а другата остава празна. Поставяме ги на везни. Везната с пълната бутилка се накланя.
 9. ИЗВОД: Водата не гори и не поддържа горенето. Запали свещ. Внимателно постави горящата свещ в съд с вода. Огънят угасва, когато се залее с вода. план
 10. Водата е добър разтворител. Тя разтваря някои вещества, а други не. Наливаме вода в стъклена чаша. Добавяме лъжичка готварска сол и разбъркваме добре. Солта се разтваря във водата. Полученият разтвор има солен вкус. ИЗВОД: Водата е разтворител, а солта – разтворено вещество. речник план
 11. Какъв вкус ще има водата, ако вместо сол в чашата добавим захар? Ще се разтвори ли? Захарта се разтваря във водата. Полученият разтвор има сладък вкус. Балонът постепенно се изпълва с газовете,които са били разтворени във водата. Някои лекарства се Разтварят във вода.
 12. Разтворими вещества ли са пясъкът и тебеширът? Пясъкът и тебеширът не се разтварят във вода.
 13. Защо трябва да пазим чистотата на водата? Човекът, растенията и животните се нуждаят от вода, за да живеят. Затова тя трябва да е чиста.
 14. битови нужди /миене,готвене/ ХОРАТА ИЗПОЛЗВАТ ВОДАТА ЗА: за пиене
 15. РАСТЕНИЯТА: Без вода растенията увяхват. После започват да изсъхват.
 16. ЖИВОТНИТЕ:
 17. Замърсяване на водата реки, езера, блата, язовири, морета, океани Наричат се водни басейни. план
 18. В природните води са разтворени различни вещества. Някои от тях са необходими и полезни за живите същества. Например рибите дишат разтворения във водата въздух.
 19. Повечето от разтворените вещества обаче стават вредни, когато са в по-големи количества. Те замърсяват водата и я правят негодна за пиене.
 20. В замърсените води рибите и другите водни животни умират.
 21. прозрачна течност СВОЙСТВА НА ВОДАТА: без цвят без мирис без вкус има маса
 22. Кои от изброените вещества НЕ СЕ разтварят във вода? пясък, готварска сол, тебешир, захар Вярно ли е, че водата: а/ има маса б/ разтваря пясъка в/ поддържа горенето г/ е със син цвят д/ има постоянен обем е/ има постоянна форма ж/ разтваря някои лекарства з/ е необходима за дишането
 23. Попълнете пропуснатите думи в изреченията. Солта се ____________ във вода. разтваря Замърсената вода съдържа вредни вещества ________ ___________. прозрачна Чистата вода е ____________ течност. форма Водата няма ________. Тя приема формата на ______, в който е налята. съда Течност, която има свойството да разтваря други вещества, се нарича ________________. разтворител
 24. Какво доказваме с този опит? Водата има маса.
 25. С този опит ще провериш дали готварската сол и пясъкът се разтварят във вода.
 26. готварска сол наблюдение извод Аз виждам само част Другата част от от веществото. веществото се е разтворила във водата. Цялото веществото се Аз не виждам е разтворило във никаква следа от водата. веществото. пясък наблюдение Аз продължавам да виждам цялото вещество. извод Веществото не се разтваря във вода.
 27. Всяко число от тази „водната змия“ отговаря на поредната буква от азбуката. Заменете числата със съответната буква. Какво прочетохте? УТ: стр.9/ 2 опит Учебник: стр.17/ 6,7
 28. План на урока: 1.Водата е прозрачна течност. - цвят, мирис, вкус, обем, маса;
 29. Речник: разтворител – течност, която има свойството да разтваря други вещества. разтворено вещество – вещество, което образува разтвор с вода или друг разтворител.
Publicidad