Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Да проверим какво знаем и можем - Природните богатства на България - ЧО, 3 клас

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 33 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Да проверим какво знаем и можем - Природните богатства на България - ЧО, 3 клас (11)

Más de Veska Petrova (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Да проверим какво знаем и можем - Природните богатства на България - ЧО, 3 клас

 1. 1. 1. Допълни текста на съответните места. 2. Определете посоките на света на фигурата. България е разположена в югоизточната част на континента ___________ и е част от ______________ полуостров. ИЗ С Ю СИСЗ ЮИЮЗ
 2. 2. 3. Допълнете изреченията. Най-високият връх на България и на Балканския полуостров е висок 2925 м и се нарича _________. Намира се в _______ планина. Мусала Рила 4. Разгледай картата на България в атласа и посочи откъде извират реките. Марица извира от _______. Искър извира от _________. Струма извира от __________. Рила Рила Витоша
 3. 3. 5. Като използвате географската карта на България, отговорете на въпросите:  Когато застанем пред картата на България, как ще определим посоката запад? ______________________________________Лявата ръка посочва посока запад.  Ако тръгнете от р.Дунав при град Русе на юг към границата с Гърция, кои природни части на България ще прекосим? __________________________________ _________________________________ _________________________________ Дунавска равнина, Предбалкан, Стара планина, Софийско поле, Витоша,Рила, Пирин
 4. 4. 6. Посочете верния отговор.  Равнините и низините на картата се отбелязват със следния цвят: а/ син б/ зелен в/ черен  Южно от Рила е разположена планината: а/ Пирин б/ Средна гора в/ Родопите
 5. 5. 6. Посочете верния отговор.  Водите на река Марица напояват: а/ Дунавската равнина б/ Горнотракийската низина в/ Казанлъшкото поле  Еделвайсът е защитено растение и вирее във високите части на: а/ Рила б/ Родопите в/ Пирин
 6. 6. 6. Посочете верния отговор.  Природната забележителност „Мелнишки пирамиди“ е разположена в подножието на: б/ Рила а/ Пирин в/ Родопите  Пещерата „Магурата“ е природна забележителност в: а/ Средна гора б/ Предбалкана в/ Витоша
 7. 7. 7. Кой текст към коя илюстрация бихте отнесли? А. Красивото ни Черноморско крайбрежие привлича български и чуждестранни туристи. Б. Високите части на Пирин са осеяни с кристално чисти езера, в които се оглеждат величествените к върхове. В. Широколистните гори у нас са предимно от дъб и бук. Г. Борът и елата са характерни за иглолистните гори. Д. Лисицата е сред най-разпространените в страната животни. Е. В Червената книга на България са записани всички застрашени от изчезване растения и животни у нас. Ж. Необикновена е природата на българските пещери.
 8. 8. 2 3 4 5 6 5 7 Ж 1 Е А В Г Д Б
 9. 9. В коя част на България се намира най-голямата наша равнина? а/ Северна б/ Южна в/ Източна в/ Западна  Тя е _____________________.Дунавска равнина. Коя област се намира в източната част на Дунавската равнина, наричана още „житницата на България”? а/ Карловска б/ Добруджа в/ Софийска
 10. 10. Кое от посочените НЕ е Задбалканска котловина? а/ Софийско поле б/ Горнотракийска низина в/ Сливенско поле В коя от Задбалканските котловини се намира столицата ни? а/ Софийско поле б/ Витоша в/ Казанлъшка котловина
 11. 11. Коя е най-голямата низина на България? а/ Горнотракийска низина б/ Дунавска равнина в/ Софийско поле Вторият ни по големина град – Пловдив, се намира в: а/ Горнотракийска низина б/ Родопите в/ Средна гора
 12. 12. В Западна България се намират планините: а/ Витоша, Странджа, Родопите б/ Рила, Пирин, Родопите в/ Витоша, Рила, Пирин Коя наша планина разделя страната на Северна и Южна? а/ Рила б/ Стара планина в/ Родопите
 13. 13. Кой е първият български резерват? а/ Централен Балкан в Стара планина б/ Сребърна край Силистра в/ Силкосия в Странджа Предбалканът е част от : а/ Рила и Пирин б/ Старопланинска област в/ Дунавска равнина
 14. 14. Подчертайте излишната дума във всеки ред.  а/ Дунавска равнина, Горнотракийска низина, Софийско поле, Витоша.  б/ Рила, Пирин, Черно море, Родопи, Стара планина.  в/ Искър, Мусала, Марица, Струма  г/ дъб, бор, еделвайс, ела, бук  д/ овца, мечка, вълк, елен, лисица  д/ „Рила“, Пирин“, „Силкосия“, „Централен Балкан“
 15. 15. С помощта на картата посочете най- високите върхове на посочените планини. а/Рила - __________ б/ Пирин - ________ в/ Витоша - _____________ г/ Родопи - _________________ д/ Стара планина - ________ Мусала Вихрен Черни връх Голям Пелерик Ботев Красив пролом в Стара планина образува река: а/ Камчия б/ Искър в/ Осъм
 16. 16. През Горнотракийската низина преминава най-пълноводната река в България: а/ Искър б/ Струма в/ Марица Най-дългата българска река е: а/ Дунав б/ Искър в/ Камчия
 17. 17. Поставете думата срещу нейното значение. котловина, пролом, връх А) място , където реката пресича планината – _________ Б) вдлъбната в земната повърхност форма , оградена от планински склонове -______________ В) най – високата точка по билото на планината – ______ пролом котловина връх В България планински езера има в: а/ Средна гора и Родопите б/ Рила и Витоша в/ Рила и Пирин
 18. 18. Кои от посочените градове се намират в Дунавската равнина? Пловдив, Силистра, Карлово, Русе, Добрич, Стара Загора, Плевен, Габрово, Ловеч, Казанлък, В идин, Велико Търново Най-обширната планина у нас е: а/ Стара планина б/ Рила в/ Родопите г/ Пирин
 19. 19. Свържи дадените животни със средата, в която живеят. яребица орел в планините делфин цаца къртица в равнините и низините щъркел глиган вълк във водите мида
 20. 20. Допълнете изречението. Най-ценното свойство на почвата се нарича ______________. „Завод под открито небе“ наричаме нашите _______. Еделвайс расте само във високите части на __________ планина. За опазването на ценни растителни и животински видове са създадени защитени територии - __________ и _____________. плодородие гори Пирин паркове резервати
 21. 21. Огради верния отговор. А/ За кой природен обект се отнася: „С изкачване във височина зимата става все по-студена и снежна, а ветровете – все по-силни.“ а/ котловина б/ равнина в/ планина Б/ В коя от посочените части на България падат най-малко валежи през лятото? а/ Горнотракийската низина б/ Родопите в/ Задбалканските котловини
 22. 22. Есента е най-продължителна и топла: а/ в Горнотракийската низина б/ в Предбалкана в/ по Черноморското крайбрежие а/ „Рила“, „Пирин“, „Сребърна“ б/ „Рила“, „Пирин“, „Централен Балкан“ в/ „Рила“, „Пирин“, „Витоша“ Кои са трите големи национални парка у нас?
 23. 23. Огради верния отговор. А. Широколистните гори са най-характерни за: а/ Добруджа б/ Средна гора в/ Пирин Б. Иглолистните гори се срещат предимно: а/ по черноморското крайбрежие б/ в Средна гора в/ в Рила
 24. 24. Огради верния отговор. А. Къде НЕ можете да срещнете мечка? а/ Пирин б/ Рила в/ Дунавската равнина Б. Дивите кози обитават: а/ долините на реките б/ високите части на Рила, Пирин, Стара планина в/ полегатите склонове на Родопите
 25. 25. Огради верния отговор. В. Кое от животните е характерен обитател на пещерите? а/ таралеж б/ прилеп в/ глухар Г. Кое от посочените животни НЕ е характерно за Черно море? а/ чайка б/ делфин в/ моруна
 26. 26. Огради верния отговор. Белоградчишките скали са природна забележителност в: а/ Предбалкана б/ Средна гора в/ Родопите Пещерата Дяволското гърло е в: а/ Стара планина б/ Родопите в/ Предбалкана
 27. 27. Огради верния отговор. Красивото Попово езеро е в: а/ Пирин б/ Рила в/ Родопите Известната 1300-годишна Байкушева мура е в: а/ Стара планина б/ Предбалкана в/ Пирин
 28. 28. Огради верния отговор. Кой от растителните видове НЕ Е защитен от закона? а/ рилска иглика б/ къпина в/ родопско лале Кое от посочените животни НЕ попада в Червената книга на България? а/ къдрав пеликан б/ белоглав лешояд в/ яребица
 29. 29. Огради верния отговор. Първият на Балканския полуостров национален /народен/ парк се нарича: а/ Родопи б/ Витоша в/ Странджа Кой от посочените природни защитени обекти НЕ Е национален парк? а/ Централен Балкан б/ Сребърна в/ Рила
 30. 30. Кои природни български забележителности са вписани в книгата на Световното природно наследство? ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________  национален парк „Пирин“  резерват „Сребърна“ 8. Напишете три думи, с които бихте характеризирали природата на България. ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________  разнообразна  много красива  уникална

×