Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 65 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест (20)

Anuncio

Más de Veska Petrova (20)

Трудовата дейност на хората в моя роден край - ЧО, 3 клас, Булвест

 1. 1. Как природата на родния ви край спомага за развитието на трудовата дейност на хората? ЗАДАЧА 1 Посочваме:  разположение;  релеф;  климат;  валежи;  почвени ресурси;  водни ресурси
 2. 2.  Ловеч е град в Централна Северна България.  Разположен е на границата на Дунавската хълмиста равнина и Предбалкана.
 3. 3. Релефът е предимно хълмист, а в североизточната част – хълмисто - равнинен.
 4. 4. Разположен е в котловина, оформена от Ловчанските височини, които представляват продълговати ридове и хълмове с предимно плоски била и стръмни в горната си част склонове по поречието на река Осъм.
 5. 5. Климатът в Ловеч е умереноконтинентален. Сравнително горещо лято. Река Осъм създава прохлада в летните горещини. По-хладна пролет, за разлика от южните части на страната.
 6. 6. Есента е по-хладна и настъпва по-рано. Зимата е много студена. По равните места има навявания и се образуват преспи от сняг.
 7. 7. Зимните виелици са често явление. По равните места има навявания и се образуват преспи от сняг. Валят пролетни, летни и есенни дъждове. Най-много през май, юни, юли.
 8. 8. Почвите в нашия роден край са много разнообразни и плодородни.
 9. 9. Градът е разположен на двата бряга на река Осъм.
 10. 10.  Водите на река Осъм, особено в долното течение на Дунавската равнина, се използват главно за напояване.
 11. 11. Тя е основен източник на вода за селищата в поречието и района на град Плевен.
 12. 12. Поречието се използва за производство на електроенергия. Тук са изградени: ВЕЦ „Баш бунар“ ВЕЦ „Ловеч“ ВЕЦ „Камен рид“ ВЕЦ „Китка“
 13. 13. Природата на нашия роден край е разнообразна. Затова тук и трудовата дейност на хората е разнообразна.
 14. 14. Развива ли се в родния ви край селскостопанска дейност? ЗАДАЧА 2  Какви култури се отглеждат?  Налага ли се да се напояват обработваемите земи?  Има ли ферми и какви животни се отглеждат в тях?
 15. 15. За много хора основната трудова дейност е свързана с обработване на селскостопански площи и отглеждане на характерни за района култури.
 16. 16. Плодородните почви са предпоставка за отглеждане на различни селскостопански култури като: пшеница ечемик овес царевица слънчоглед
 17. 17. лозя Някои овощни видове: сливи круши ягоди праскови и други Различни зеленчукови култури.
 18. 18. Напояването на обработваемите земи става чрез водите на река Осъм и други малки рекички в региона, чрез язовири, кладенци и различни напоителни системи.
 19. 19. Добрата осигуреност с фуражи и наличието на пасища е предпоставка за развитието на свиневъдство, птицевъдство, овцевъдство и говедовъдство.
 20. 20. Какви предприятия има в родния ви край? ЗАДАЧА 3  Какви предмети и стоки се произвеждат в тях?  С кои от тях е известно вашето селище?
 21. 21. Завод „Балкан“ – производство на карни възли, велосипеди и ел.заварени тръби Машиностроителна и металопреработваща промишленост
 22. 22. „Ноя“ – производство на печки и бойлери на твърдо гориво, камини, центрофуги за мед, капачки за буркани ЗВЧ „Осъм“ – производство на отливки от чугун
 23. 23. „Спарки Елтос“ – производство на ръчни електро- инструменти и принадлежности за тях Електротехническа промишленост
 24. 24. Мебелна промишленост „Емос“ – производство на мека мебел Производство на офис мебели, ученическо обзавеждане, комплексно обзавеждане на хотели, ресторанти и заведения за обществено хранене
 25. 25. „Велга ООД“ – производство на мека мебел Производство на мебели за дома и офиса
 26. 26. „R - Стил ООД“ – производство на мебели за дома, офиса, за магазини
 27. 27. Текстилна промишленост „Нора АД“ – производство на детски и дамски плетени облекла Производство на конфекция
 28. 28. „Крис фешън АД“ производство на трикотажни облекла
 29. 29. Кожаро - кожухарска промишленост „Велур АД“ производство на лицеви кожи, дамска и мъжка кожена конфекция, ръкавиц и и други кожени изделия
 30. 30. Хранително - вкусова промишленост Месокомбинат - Ловеч Бони „Холдинг“
 31. 31. „Винал“ - Ловеч „Литекс джус АД“ и много други
 32. 32. Най-новото предприятие е автомобилната компания „Литекс Моторс“
 33. 33. Какъв е транспортът във вашето селище? ЗАДАЧА 4  Има ли гара, автогара, летище или пристанище?  Какви други дейности са характерни за родния ви край?
 34. 34. В нашия роден град има: Автогара ЖП гара
 35. 35. Много хора работят и в областта на:  Образованието;  Здравеопазването;  Търговията;  Услугите; и други
 36. 36. Във вашия роден край развиват ли се почивното дело и туризмът? ЗАДАЧА 5  Кои са природните и културните забележителности, които си заслужава да се посетят? В нашия роден край има много природни, културни и исторически забележителности, които си заслужава да бъдат посетени.
 37. 37. Природни забележителности: Излизайки от скалиста теснина, реката прави няколко извивки между хълмовете „Стратеш“, „Хисаря“ и „Баш бунар“.
 38. 38. Парк „Стратеш“
 39. 39. Алея „Баш бунар“
 40. 40. На 34 км. североизточно от град Ловеч и на 8 км. от гр.Летница се намира местността „Маарата“, позната като Крушунските водопади. Местността се намира след село Крушуна.
 41. 41. Минерални извори има в:  селата Шипково, Сливек и Крушуна;  планинските градове-курорти Тетевен, Троян, Априлци;  селата Рибарица, Орешак,Чифлик, Черни Осъм ;  местността Беклемето.
 42. 42. Деветашка пещера
 43. 43. Покритият мост Културни забележителности:
 44. 44. Старият квартал „Вароша“
 45. 45. Крепостта „Хисаря“ и други
 46. 46. В района се намират осем резервата и защитени територии, които са част от огромния Национален парк “Централен Балкан”.
 47. 47. По-известни от тях са резерватите: „Козята стена“ „Стенето“ „Боатин“ „Царичина“
 48. 48. Как влияе стопанската дейност на хората върху околната среда в родния ви край? ЗАДАЧА 6  Какво се прави, за да се намалят замърсяването и другите вредни последствия от дейността на хората върху околната среда?
 49. 49. Селскостопанска дейност _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ - Арендаторите замърсяват почвата и въздуха различни торове и препарати, които използват за борба срещу вредителите по растенията. Индустриални предприятия _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ - Изхвърлят във водите на река Осъм замърсяващи вещества. - Тези вещества попадат в почвите, които се напояват със замърсени води.- Замърсяват въздуха.
 50. 50. Транспорт _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ - Транспортните средства изхвърлят вредни вещества, които замърсяват въздуха. Други дейности: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ - Изсичане и опожаряване на горите. - Изхвърляне на битови и промишлени отпадъци. - Разхищаване на водата. - Не пестим енергия. - Не изхвърляме отпадъците разделно. и други
 51. 51. УТ: стр. 41/ упр.1, 2 Използвайте посочените в учебника стъпки за характеризиране на стопанската дейност на хората в родния ви край и напишете писмо до свой приятел, за да го убедите, че има за какво да ви гостува. Направете екологично табло, включващо дейности, свързани с намаляване замърсяването на околната среда.

×