Publicidad
Fjalët e domosdoshme
Próximo SlideShare
Cfare eshte nje prezenter...Cfare eshte nje prezenter...
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Fjalët e domosdoshme

  1. Fjalët e domosdoshme quot; Çdo fjalë e shkruar ka vlerën e vet, por disa fjalë vlerësohen më shumë se tjerat, e në veçanti disa aftësive, të cilat sipas anketave përbëjnë afër 80% të kritereve të sotme të punësimit. Disa nga këto aftësi janë:quot;  Puna ekiporeËshtë një nga aftësitë më të kerkuara në ditën e sotme. Aftësia për të punuar mirë me të tjerët, në menyrë që të arrihet një qëllim i përbashkët, është çështje vitale për të pasur harmoni në një vend pune.Punëtorët shpesh organizohen në grupe për të menaxhuar sa më mirë projektet e ndryshme. Bashkëpunimi rrit kualitetin e punës dhe produktivitetin.Anëtari i grupit duhet të jetë dëgjues i vëmendshëm, një koleg kooperativ dhe të ketë dëshirë t’ju ndihmojë të tjerëve.FleksibilitetiPunpëdhënësit kërkojnë punëtorë të cilët janë fleksibilë. Pra, që mund t’i koordinojnë disa punë në të njejtën kohë.Fleksibiliteti tregohet duke marrë përsipër projekte të reja e të ndryshme dhe duke treguar aftësi të menaxhimit të projekteve, tek të cilat ndryshojnë prioritetet dhe afatet e caktuara kohore. Përfundimisht, të qenurit fleksibil nuk ua rrit vetëm gjasat të fitoni vend të ri të punës por ju ndihmon ta ruani atë, në rast se në kompaninë tuaj vendoset se duhet të zvogëlohet stafi.Kujdesi ndaj detajevePunëdhënësi duhet të mund të ketë besim tek punëtorët. Nëse ata marrin përsipër një projekt, atë duhet kryer me përpikmëri deri në detalin më të vogël. Të kesh kujdes ndaj detajeve do të thotë të jesh i organizuar mirë në punë. Gjithashtu nënkupton aftësinë për të punuar pa mbikqyrje konstante dhe që mund të veproni në mënyrë të pavarur.Vetë-motivimiPunëtorët e vetë-motivuar vlerësohen shumë. Këta punëtorë paraqesin idetë e tyre, i ndjekin ato dhe i realizojnë.Punëtorët e vetëmotivuar shkojnë përtej limitit. Ata shpesh kryejnë punë të cilat nuk janë të obliguar t’i bëjnë (nuk janë pjesë të përshkrimit të tyre të punës). Janë të inspiruar të punojnë jo vetëm për përfitime e shpërblime, por edhe për kënaqësi personale.<br />Ju faleminderit,Veton Sopjani,<br />
Publicidad