Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu xuất trả lại.

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.

Hồ sơ xuất trả hàng nhập khẩu gồm:
- Công văn giải trình về việc xuất trả hàng.
- Tờ khai hàng hoá xuất khẩu (trên tờ khai xuất khẩu phải thể hiện thông tin tham chiếu đến tờ khai nhập khẩu trước đó).
- Tờ khai hàng hoá nhập khẩu trước đây. (bản sao + xuất trình bản chính)
- Nếu hàng xuất trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này: E-mail chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài.
- Nếu hàng tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan: Hợp đồng bán hàng cho nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.

Mời tham khảo thêm tại: http://vietxnk.com/ | http://damvietxnk.weebly.com/blog | http://www.youtube.com/playlist?list=PLSo9_c1mdY6qr214mDYSL5Ep98RZD64rX

Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu xuất trả lại.

 • Sé el primero en comentar

Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu xuất trả lại.

 1. 1. Tác gi ả: Ths. Nguyễn Thanh Long http://vietxnk.com/ Trân trọng giới thiệu
 2. 2. Căn cứ pháp lý đối với hàng nhập khẩu nhưng phải xuất trả Điều 56 Thông tư 128/2013/TT-BTC Điều 28 Thông tư 22/2014/TT-BTC
 3. 3. Nội dung Các hình thức xuất trả hàng nhập khẩu. Địa điểm làm thủ tục hàng NK nhưng phải xuất trả. Thủ tục hải quan xuất trả hàng NK. Thủ tục tái xuất hàng NK xuất trả.
 4. 4. Các hình thức xuất trả Xuất trả lại cho chủ hàng nước ngoài đã bán lô hàng này. Xuất cho đối tác nước ngoài khác.
 5. 5. Địa điểm làm thủ tục hải quan hàng nhập khẩu xuất trả lại. Hàng NK xuất trả lại được làm thủ tục tại Chi cục HQ đã làm thủ tục NK lô hàng đó. Trường hợp hàng xuất trả cho khách hàng nước ngoài qua cửa khẩu khác thì được làm thủ tục chuyển cửa khẩu đến cửa khẩu xuất.
 6. 6. Thủ tục hải quan hàng nhập khẩu xuất trả lại. Hồ sơ hải quan: Văn bản giải trình của DN về việc xuất khẩu hàng TKHQ hàng hoá XK: nộp 02 bản chính TKHQ hàng hoá NK: nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 01 bản chính hoặc bản chụp Hợp đồng bán hàng cho nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan (nếu hàng tái xuất sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan): nộp 01 bản chụp
 7. 7. Thủ tục hải quan hàng nhập khẩu xuất trả lại. Hồ sơ hải quan: Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 01 bản chụp.
 8. 8. Thủ tục hải quan hàng nhập khẩu xuất trả lại. Thủ tục hải quan: Thực hiện như hàng hoá XK theo hợp đồng TM Hàng xuất trả phải kiểm tra thực tế hàng hoá. Công chức hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hoá phải đối chiếu mẫu lưu hàng hoá lấy khi nhập khẩu (nếu có lấy mẫu); đối chiếu mô tả hàng hoá trên tờ khai nhập khẩu với thực tế hàng hoá xuất khẩu; ghi rõ số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá xuất khẩu và việc xác định sự phù hợp giữa hàng hoá thực xuất khẩu với hàng hoá trước đây đã nhập khẩu
 9. 9. Thủ tục hải quan hàng nhập khẩu xuất trả lại. Thủ tục hải quan: Cơ quan hải quan ra quyết định không thu thuế, nếu tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu trả lại xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo hướng dẫn tại Điều 117 Thông tư 128 và cơ quan hải quan có đủ cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu là hàng đã nhập khẩu trước đây
 10. 10. Thủ tục hải quan hàng nhập khẩu xuất trả lại. Thủ tục hải quan: Trường hợp hàng hóa chưa làm thủ tục nhập khẩu đang nằm trong khu vực giám sát hải quan, nhưng do gửi nhầm lẫn, thất lạc, không có người nhận hoặc bị từ chối nhận, nếu người vận tải hoặc chủ hàng có văn bản đề nghị được tái xuất (trong đó nêu rõ lý do nhầm lẫn, thất lạc hoặc từ chối nhận) thì Chi cục trưởng hải quan tổ chức giám sát hàng hóa cho đến khi thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay tại cửa khẩu nhập
 11. 11. M i các ờ bạn tham khảo thêm tại: Trang web: - Blog nghiệp vụ HQ-XNK: http://damvietxnk.weebly.com/blog - http://www.youtube.com/dichvukhaihaiquan - http://www.slideshare.net/vietxnk - https://www.facebook.com/DichVuKhaiThue HaiQuanVaUyThacXuatNhapKhau

×