Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu trả lại

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 15 Anuncio

Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu trả lại

Descargar para leer sin conexión

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại.

Các hình thức tái nhập hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại bao gồm:
- Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất.
- Tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài).
- Tái nhập hàng trả lại để tiêu huỷ tại Việt Nam (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài).
- Xuất cho đối tác nước ngoài khác.

Hồ sơ thủ tục hải quan nhập khẩu hàng trả lại và tái xuất hàng đã tái chế.
- Công văn đề nghị tái nhập hàng hoá, nêu rõ hàng hoá thuộc tờ khai xuất khẩu nào, đã được cơ quan hải quan xét hoàn thuế, không thu thuế và đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào với cơ quan thuế chưa? (ghi rõ số quyết định hoàn thuế, không thu thuế) đồng thời nêu rõ lý do tái nhập (để tái chế hoặc để tiêu thụ nội địa hoặc để tiêu huỷ; hàng nhập khẩu để tái chế phải ghi rõ địa điểm tái chế, thời gian tái chế, cách thức tái chế, những hao hụt sau khi tái chế).
- Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu (trên tờ khai tạm nhập khẩu phải thể hiện thông tin tham chiếu đến tờ khai xuất khẩu trước đó), bản kê chi tiết hàng hoá, vận tải đơn: như đối với hàng hoá nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa.
- Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu trước đây.
- E-mail của bên nước ngoài thông báo hàng bị trả lại.

Mời tham khảo thêm tại: http://vietxnk.com/ | http://damvietxnk.weebly.com/blog | http://www.youtube.com/playlist?list=PLSo9_c1mdY6qr214mDYSL5Ep98RZD64rX

Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu trả lại

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại.

Các hình thức tái nhập hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại bao gồm:
- Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất.
- Tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài).
- Tái nhập hàng trả lại để tiêu huỷ tại Việt Nam (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài).
- Xuất cho đối tác nước ngoài khác.

Hồ sơ thủ tục hải quan nhập khẩu hàng trả lại và tái xuất hàng đã tái chế.
- Công văn đề nghị tái nhập hàng hoá, nêu rõ hàng hoá thuộc tờ khai xuất khẩu nào, đã được cơ quan hải quan xét hoàn thuế, không thu thuế và đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào với cơ quan thuế chưa? (ghi rõ số quyết định hoàn thuế, không thu thuế) đồng thời nêu rõ lý do tái nhập (để tái chế hoặc để tiêu thụ nội địa hoặc để tiêu huỷ; hàng nhập khẩu để tái chế phải ghi rõ địa điểm tái chế, thời gian tái chế, cách thức tái chế, những hao hụt sau khi tái chế).
- Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu (trên tờ khai tạm nhập khẩu phải thể hiện thông tin tham chiếu đến tờ khai xuất khẩu trước đó), bản kê chi tiết hàng hoá, vận tải đơn: như đối với hàng hoá nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hóa.
- Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu trước đây.
- E-mail của bên nước ngoài thông báo hàng bị trả lại.

Mời tham khảo thêm tại: http://vietxnk.com/ | http://damvietxnk.weebly.com/blog | http://www.youtube.com/playlist?list=PLSo9_c1mdY6qr214mDYSL5Ep98RZD64rX

Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu trả lại

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu trả lại (20)

Más de CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀM VIỆT (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu trả lại

 1. 1. Tác gi ả: Ths. Nguyễn Thanh Long http://vietxnk.com/ Trân trọng giới thiệu
 2. 2. Căn cứ pháp lý đối với hàng xuất khẩu bị trả về Điều 55 Thông tư 128/2013/TT-BTC Điều 28 Thông tư 22/2014/TT-BTC
 3. 3. Nội dung Các hình thức tái nhập hàng XK trả về. Địa điểm làm thủ tục hàng XK trả về. Thủ tục nhập khẩu hàng trả lại. Thủ tục tái xuất hàng xk trả lại.
 4. 4. Các hình thức tái nhập hàng XK trả về Trả lại để sửa chữa, tái chế (gọi chung là tái chế) sau đó tái xuất. Trả lại để tiêu thụ nội địa (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài). Trả lại để tiêu huỷ tại VN (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài). Tái xuất cho đối tác nước ngoài khác.
 5. 5. Địa điểm làm thủ tục hải quan hàng XK bị trả về. Chi cục HQ đã làm thủ tục XK hàng hoá đó hoặc chi cục HQCK tái nhập. Trường hợp một lô hàng bị trả lại là hàng hoá của nhiều lô hàng XK thì thủ tục tái nhập được thực hiện tại một trong những Chi cục HQ đã làm thủ tục XK hàng hoá đó hoặc tại chi cục HQCK tái nhập. Hàng hoá sau khi tái chế được làm thủ tục tái xuất tại Chi cục HQ nơi đã làm thủ tục tái nhập hàng hoá đó. Trường hợp Chi cục HQ làm thủ tục tái nhập và tái xuất hàng hoá là Chi cục HQ ngoài cửa khẩu thì hàng hoá được thực hiện theo thủ tục đối với hàng hoá XK, NK chuyển cửa khẩu.
 6. 6. Th t c h i quan ủ ụ ả hàng XK trị trả lại Hồ sơ hải quan gồm: Văn bản đề nghị tái nhập hàng hoá, nêu rõ hàng hoá thuộc tờ khai XK nào, đã được cơ quan hải quan xét hoàn thuế, không thu thuế và đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào với cơ quan thuế chưa? (ghi rõ số quyết định hoàn thuế, không thu thuế) đồng thời nêu rõ lý do tái nhập (để tái chế hoặc để tiêu thụ nội địa hoặc để tiêu huỷ; hàng nhập khẩu để tái chế phải ghi rõ địa điểm tái chế, thời gian tái chế, cách thức tái chế, những hao hụt sau khi tái chế): nộp 01 bản chính. TKHQ hàng hoá NK, bản kê chi tiết hàng hoá, vận đơn: như đối với hàng hoá NK thương mại.
 7. 7. Thủ tục hải quan đối với hàng XK bị trả về. Hồ sơ hải quan gồm: TKHQ hàng hoá XK trước đây: nộp 01 bản chụp. Văn bản của bên nước ngoài thông báo hàng bị trả lại hoặc văn bản của hãng tàu/đại lý hãng tàu thông báo không có người nhận hàng: nộp 01 bản chính hoặc bản chụp.
 8. 8. Thủ tục hải quan hàng xuất khẩu bị trả về. Thủ tục hải quan: Áp dụng như đối với hàng hoá NK thương mại (trừ giấy phép nhập khẩu, giấp phép quản lý chuyên ngành). Hàng hóa tái nhập phải kiểm tra thực tế hàng hoá. Công chức hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hoá phải đối chiếu hàng hoá nhập khẩu với hàng hoá được mô tả trên tờ khai xuất khẩu để xác định phù hợp giữa hàng hoá nhập khẩu trở lại Việt Nam với hàng hoá đã xuất khẩu trước đây.
 9. 9. Thủ tục hải quan hàng xuất khẩu bị trả về. Thủ tục hải quan: Cơ quan hải quan ra quyết định không thu thuế đối với hàng hóa tái nhập, nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế và cơ quan hải quan có đủ cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng đã xuất khẩu trước đây; các trường hợp khác thực hiện thu đủ các loại thuế theo quy định.
 10. 10. Thủ tục hải quan hàng xuất khẩu bị trả về. Thủ tục hải quan: Đối với hàng hoá tái nhập để tái chế thì thời hạn tái chế do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan nhưng không quá 275 ngày kể từ ngày tái nhập; quá thời hạn đăng ký mà chưa tái xuất thì phải xử lý theo quy định
 11. 11. Thủ tục hải quan hàng xuất khẩu bị trả về. Thủ tục tái xuất hàng đã tái chế a) Hồ sơ hải quan gồm: Tờ khai hàng hoá xuất khẩu: nộp 02 bản chính; Tờ khai hàng hoá nhập khẩu (để tái chế): nộp 01 bản chụp. b) Thủ tục hải quan. Như hàng hoá XK thương mại. Đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hoá, công chức hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hoá phải đối chiếu thực tế hàng tái xuất với với hàng hóa đã được mô tả chi tiết trên tờ khai tạm nhập để xác định sự phù hợp của hàng hóa khi tái xuất với khi tạm nhập.
 12. 12. Thủ tục hải quan hàng xuất khẩu bị trả về. c) Nếu hàng tái chế không tái xuất được thì DN phải có văn bản gửi Chi cục HQ làm thủ tục tái nhập giải trình rõ lý do. Chi cục HQ làm thủ tục tái nhập xem xét, chấp nhận: Đối với sản phẩm tái chế là hàng gia công Làm thủ tục theo hình thức XNK tại chỗ để tiêu thụ nội địa, nếu đáp ứng đủ điều kiện như đối với XK, NK tại chỗ sản phẩm gia công quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP Tiêu huỷ, nếu bên thuê gia công đề nghị được tiêu huỷ tại VN và Sở TN và MT cho phép tiêu huỷ tại VN Đối với SP tái chế không phải là hàng GC: thì chuyển tiêu thụ nội địa như hàng hóa tái nhập để tiêu thụ nội địa
 13. 13. Thủ tục hải quan hàng xuất khẩu bị trả về. Trường hợp hàng hóa tái nhập là sản phẩm XK được sản xuất từ NL, VT NK; hàng hoá KD thuộc đối tượng được hoàn thuế NK thì HQ làm thủ tục tái nhập phải thông báo cho HQ làm thủ tục hoàn thuế NK biết (nếu hai đơn vị HQ này là hai Chi cục HQ khác nhau) để xử lý thuế theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 112 TT 128 đối với các trường hợp: Tái nhập hàng trả lại để tiêu thụ nội địa Tái nhập hàng trả lại để tiêu huỷ tại Việt Nam Tái chế sản phẩm gia công Hàng hóa tái nhập để tái chế
 14. 14. M i các ờ bạn tham khảo thêm tại: Trang web: - Blog nghiệp vụ HQ-XNK: http://damvietxnk.weebly.com/blog - http://www.youtube.com/dichvukhaihaiquan - http://www.slideshare.net/vietxnk - https://www.facebook.com/DichVuKhaiThue HaiQuanVaUyThacXuatNhapKhau

Notas del editor

 • Blog nghiệp vụ HQ-XNK: http://damvietxnk.weebly.com/blog
 • Blog nghiệp vụ HQ-XNK: http://damvietxnk.weebly.com/blog
 • Blog nghiệp vụ HQ-XNK: http://damvietxnk.weebly.com/blog

×