Qüestionaris
Teràpia gènica:Ana Alcocer, Marina Torres,Ferran Moratones, Victoria Bech i Boris Tosas
http://www.surveymonk...
7. Quins vectors podem trobar?
Quins vectors podem trobar? a)Virus i mètodes no virals
b)Bacteris i mètodes no bacterials
...
c. Tractar el genoma amb tractaments
d. Augmentar la biodiversitat
4- Quins mètodes hi ha per tractar la teràpia gènica?
a...
Transgènics: Clara Manzano, Ares Cruz, Gerard Garcia, Pau Escobar
http://www.surveymonkey.com/s/DZPJTW9
1. Què és un trans...
La contaminació,l'amenaçaperla biodiversitati enl’economia.
8. Hi ha algun alimenttransgènic que es diferencií d’unque no ...
...tots els productes del mercat.
...cap producte del mercat.
Quan s’han d’etiquetar els aliments transgènics?
a) Quan ten...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Questionari

491 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
491
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
36
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Questionari

  1. 1. Qüestionaris Teràpia gènica:Ana Alcocer, Marina Torres,Ferran Moratones, Victoria Bech i Boris Tosas http://www.surveymonkey.com/s/2ZS623Z 1. En la teràpia gènica els gens s’insereixen a... En la teràpia gènica els gens s’insereixen a... a)Cèl•lules b)Teixits c)Cèl•lules i teixits d)Cap de les tres és correcte 2. Quina és la funció principal de la teràpia gènica? Quina és la funció principal dela teràpia gènica? a)Modificarel genoma de les cèl•lules diana b)Pretén curar malalties hereditàries c)Ambdós són correctes d)Cap és correcte 3. Quina és l’altre definició per a teràpia gènica? Quina és l’altredefinició per a teràpia gènica? a)Teràpia antisentit b)Teràpia hereditària c)Teràpia mutant d)Totes són correctes 4. Quin tipus de malalties s’intenten curar principalment amb la teràpia gènica? Quin tipus de malaltiess’intenten curar principalmentamb la teràpia gènica? a)Malalties hereditàries b)Malalties infeccioses c)Malaltiesimmunes d)Hi podem trobar altres malaltiesapartdeles mencionades 5. Quins tipus de teràpia gènica podem trobar? Quins tipus de teràpia gènica podem trobar? a)Teràpia gènica somàtica i teràpia gènica germinal b)Teràpia gènica hereditària i teràpia gènica somàtica c)Teràpia gènica infecciosai teràpia gènica germinal d)Cap és correcte 6. Quina de les que podem trobar no és utilitzada per qüestions ètiques i jurídiques? Quina de les que podem trobar no és utilitzada per qüestions ètiques i jurídiques? a)Somàtica b)Germinal c)Hereditària d)Totes són correctes
  2. 2. 7. Quins vectors podem trobar? Quins vectors podem trobar? a)Virus i mètodes no virals b)Bacteris i mètodes no bacterials c)Virus,mètodes no virals i híbrids d)Cap és correcte 8. Quina és la malaltia que més s’ha intentat curar a través de la teràpia gènica? Quina és la malaltiaquemés s’ha intentat curar a través de la teràpia gènica? a)Càncer b)Malalties Vasculars c)Malaltiesinfeccioses d)Malaltiadel Parkinson 9. Quin dels següents països és el pioner en assajos de teràpia gènica? Quin dels següents països és el pioner en assajosdeteràpia gènica? a)EEUU b)Regne Unit c)França d)Espanya 10. Esmenta alguns dels problemes de la teràpia gènica Esmenta alguns dels problemes de la teràpia gènica a)Resposta immune b)Desordres multi gènics c)Introducció detumors d)Totes són correctes TeràpiagènicaII:CèliaVera,RubénLlop,RogerBarri,SusannaGarcia Contesta les següents preguntes del tipus “test” que se’t proposen a continuació. En cas de que hi hagi més d’una resposta correcte, senyala les dues respostes. 1- Quins tipus de teràpia gènica hi ha? (Segons les cèl·lules usades) a. Somàtica i pregerminal b. Sotmàtica i germinària c. Somàtica i Germinal d. Germinal i Fèrtil 2- Quins tipus de teràpia gènica hi ha? (Segons on s’introdueixi el gen) a. Interior i exterior b. In vivo i ex vivo c. In vino i ex mortem d. Les anteriors respostes són correctes 3- En què consisteix la teràpiagènica? a. En trasplantarun gen d’una espècie a un altre b. Substituir un gen defectuós per un altreque funcioni bé
  3. 3. c. Tractar el genoma amb tractaments d. Augmentar la biodiversitat 4- Quins mètodes hi ha per tractar la teràpia gènica? a. Virals i vírics b. Vitals i no vitals c. Virals i no vírics d. Virals i no virals 5- Senyala els tipus de vectors vírics usats en teràpia gènica. a. Adenovirus b. Pedivirus c. Retrovirus d. Mecavirus 6- Per quin tipus de malaltiaés usada la teràpiagènica? a. Per malalties lligades al sexe b. Per malalties lligades al genoma c. Per malalties lligades a un gen concret d. Només per el SIDA i la diabetis 7- Què és un gen suïcida? a. Un gen cansatdela vida b. Un tipus de virus c. Un gen manipulatper transmetre mort cel·lular d. Un gen dirigita un altregen que no funciona correctament 8- S’utilitza a gran escala la teràpiagènica? a. Si, en alguns hospitals jaes pot trobar el tractament b. No, només s’ha provaten ratolins c. Si, però només als malaltsdediabetis d. No, només en humans i ratolins 9- Perquè no és del tot segur usar virus coma vectors? a. Perquè poden fer una rebel·lió b. Perquè es pot donar una recombinació genètica entre les cèl·lules decomplementació i el virus i potmutar c. Perquè pot afectar a zones com els pulmons d. Perquè pot no anar al gen on pertoca 10- Quan un vector víric tendeix a produir tumors, se li implanta... a. Un antitumòric b. Un gen específic que impedeixi la sortida detumors c. Un gen suïcida d. Un adenovirus Projecte Genoma Humà: Lluna Sanglas, Maria Gonzàlez, Paula Muñoz, Miranda Lluís Analitza el següent text de Nielsen situat al 1996: "Imagínense una sociedad en la que las autoridades tuvieran archivadas muestras de tejidos y fluidos de toda la comunidad, y un banco de datos del perfil de ADN de cada persona. Imagínense entonces que, no sólo los agentes del orden, sino también las compañías de seguros, empleadores, escuelas, agencias de adopción y muchas otras organizaciones, pudieran tener acceso a esos archivos de acuerdo con su "necesidad de conocer datos" o acreditando que dicho acceso se realiza "en interés público". Imagínense a continuación que se pudiera negar a una persona empleos, seguros, adopción, atención sanitaria y otros servicios y prestaciones sociales basándose en la información contenida en su perfil de ADN, como una enfermedad genética, la herencia genética o la idea subjetiva de alguien de lo que es un "defecto" genético".
  4. 4. Transgènics: Clara Manzano, Ares Cruz, Gerard Garcia, Pau Escobar http://www.surveymonkey.com/s/DZPJTW9 1. Què és un transgènic? Què és untransgènic? És el procéso conjuntde tècniquesque consisteixentransferirgensd’unindividuaun espècie ode diferents. És l'estudi del genomad'unorganisme i de lasevafunció. Forma externadel genotipenlesplantescanviades genéticament. 2. Quinssón elsalimentsmés destacats per la transgènica? Quinssónelsalimentsmésdestacatsperlatransgènica? Hi destacael blatde moro,la patata,la soja,el cotó Hi destacael peix,lapatatai elsous. Hi destacala llegum,l'enciam,laceba,l'all i la col 3. Què vol dir OMG? Què vol dir OMG? Obstrucciódel Material Genètic. OrganismesModificatsGenèticament. OrganitzacióNoGovernamental 4. Quinestècniquesconeixesperobtenirungen desitjat? Quinestècniquesconeixesperobtenirungendesitjat? Agrobacterium,bombardeigde material genètici sotm radiació. Especulaciódelscamps,sotmetre alaplantade radiaciói bombardeix de radiació Agrobacterium,bombardeigde radiaciói especulaciódelscamps. 5. Perquè Greenpeace estàencontradelstransgènics? Perquè Greenpeace estàencontradelstransgènics? Jaque elstransgènicstambé vanseranomenatsGreenp no elshi va fermoltagràcia. Ja que Greenpeace respectamoltel medi ambienti estanpreocupatsperelstransgènics,perquè esunaamen biodiversitat. Greenpeace noestàd'acord ambelstransgènicsperunasola raò:l'especulaciódelscamps 6. Anomenaelsavantatges dels transgènics: Anomenaelsavantatgesdelstransgènics: Ecològica,saluthumanai a la d’equacióal medi ambient. Ecològica,perla biodiversitati lacontraespeculaciódelscamps La contraespeculaciódelscamps,perlabiodiversitati enl’economia. 7. Anomenalesdesavantatges delstransgènics: Anomenalesdesavantatgesdelstransgènics: L'especulaciódelscamps,l'amenaçaperlabiodiversitati enl' e La contaminació,l'especulaciódelscampsi laqualitatdel menjar.
  5. 5. La contaminació,l'amenaçaperla biodiversitati enl’economia. 8. Hi ha algun alimenttransgènic que es diferencií d’unque no ho esa simple vista? Hi ha algunalimenttransgènicque esdiferenciíd’unque nohoes a simple vista? Si,jaque hi han algunsalim rice que a simple vistaesveuque hacanviatde color. No,ja que l' únicamanera de diferenciar-losésapartir de l' ADN. Si,peròsolamentexisteix el goldenrice que canviade color 9. Creieuque la transgènia te futur en la indústria delsaliments? Creieuque latransgèniate futurenla indústriadelsaliments? No,jaque mésendavanthi hauranmésavanço aqueststipusd'aliments. Si que té futur,ja que enelsmercats,elsalimentsestanproduïtsabase de sojai de blatde moro. No hosabem,segonsel subdirectord'IRTA mai se sap el que potpassar 10. Desprèsd’aquest qüestionari,esteuencontra o a favor de la transgènia? Desprèsd’aquestqüestionari,esteuencontrao a favorde la transgènia? A favor. Em dóna igual En contra. Teràpia gènica: Francesca Lazzeri, Maria Vàzquez, Cristina Trill, Lidia Delgado Quan un aliment és transgènic... ...no és bo per la salut. ...ha estat manipulat genèticament. ...ha estat transportat des de molt lluny. L’únic aliment transgènic amb permís per ser cultivat a Espanya legalment és... ...el blat de moro. ...el cafè. ...la soja. ...tots tenen permís. ...cap està legalitzat. El lloc on més productes i cultius transgènics que podem trobar és... ...Espanya. ...Estats Units ...Rússia. ...China. De quins productes podem trobar varietats transgèniques? ...menjar per nadons. ...menjar per vegetarians. ...productes comuns com el blat, el cafè, la fruita i la verdura.
  6. 6. ...tots els productes del mercat. ...cap producte del mercat. Quan s’han d’etiquetar els aliments transgènics? a) Quan tenenmésd’un0’5%de matèriatransgènica. b) Quan tenenun0’9% o mésde matèriatransgènica. c) No cal etiquetar-los. De la Unió Europea quin és el país amb més hectàrees transgèniques? a) Holanda. b) Itàlia. c) Espanya. Quan no cal etiquetar un aliment transgènic? a) Si son de segonao tercerageneraciói si es demostraque lapresènciade lamatèria transgènicaésaccidental oinevitable. b) Quan hi ha altresingredientsen mésproporció. c) El fabricantpotescollirsi hoindicao no. L’adopció del conreu de cultius transgènics ha sigut... a) Molt irregular. b) Progressivai sense caprecaigudaimportant. c) No ha hagutgrans canvisentre elsanys1996 i 2009. En que consisteix la transformació biolística? a) Consisteixendispararboletesd’orque portenfragmentsde RNA sobre unapoblació de cèl·lules. b) Consisteixendispararboletesd’orque portenADN adheritalesboletesi s’aplica sobre una poblacióde cèl·lules. c) Consisteixendispararbalins aunapoblacióde cèl·lules. Quin es l’objectiu de fer una planta transgènica? a) Que em doninunpremi important. b) Milloraraplicacionsagrícoles, millorarlescaracterístiquesdel producte,pertrobar característiquesnoves...

×