Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Përdorimi i rezultateve të vlerësimit
për të përmirësuar
mësimdhënien dhe të mësuarit

Valbona Imeraj
Përdorimi i rezultateve të vlerësimit
për të përmirësuar
mësimdhënien dhe të mësuarit
• Inkurajimi institucional për përdo...
I. Strategjitë e Mbështetjes Institucionale
Projektuar për të inkurajuar përdorimin e
Rezultateve të Vlerësimit
A. Angazhi...
I.Strategjitë e Mbështetjes Institucionale
Projektuar për të inkurajuar përdorimin e
Rezultateve të Vlerësimit
B. Shkëmbim...
I.Strategjitë e Mbështetjes Institucionale
Projektuar për të inkurajuar përdorimin e
Rezultateve të Vlerësimit
C. Vendimma...
I.Strategjitë e Mbështetjes Institucionale
Projektuar për të inkurajuar përdorimin e
Rezultateve të Vlerësimit
D. Fuqizimi...
II. Burimet për Ndryshim dhe Festimi i
Arritjeve
1. Fleksibilitet në vendimarrje;
2. Përcaktim i prioriteteve në Planin St...
III.Përkthimi i rezultateve të vlerësimit në
të mësuarit më të mirë
Përdorimi i rezultateve të vlerësimit në nivel:
• Inst...
SUKSESE!
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Përdorimi i rezultateve të vlerësimit

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
  • Sé el primero en comentar

Përdorimi i rezultateve të vlerësimit

  1. 1. Përdorimi i rezultateve të vlerësimit për të përmirësuar mësimdhënien dhe të mësuarit Valbona Imeraj
  2. 2. Përdorimi i rezultateve të vlerësimit për të përmirësuar mësimdhënien dhe të mësuarit • Inkurajimi institucional për përdorimin e rezultateve të vlerësimeve; • Burimet për ndryshim dhe festimi i arritjeve; • Ndërthurja e vlerësimit me mësimdhënien dhe të mësuarin.
  3. 3. I. Strategjitë e Mbështetjes Institucionale Projektuar për të inkurajuar përdorimin e Rezultateve të Vlerësimit A. Angazhimi institucional SWOT Strategji Zbatim
  4. 4. I.Strategjitë e Mbështetjes Institucionale Projektuar për të inkurajuar përdorimin e Rezultateve të Vlerësimit B. Shkëmbimi i Rezultateve të Vlerësimit (PROBLEMET) 1. Të dhënat mblidhen por nuk ndahen me përgjegjësit për ndryshimin; 2. Anëtarët e fakultetit e konsiderojnë vlerësimin si të pakuptimtë; 3. Të dhënat nuk ndahen sepse fakulteti i druhet frenimit të tërheqjes së studentëve.
  5. 5. I.Strategjitë e Mbështetjes Institucionale Projektuar për të inkurajuar përdorimin e Rezultateve të Vlerësimit C. Vendimmarrja Vendimarrje me shtrirje vertikale (studentët), në lidhje me ndryshimet, bazuar në rezualtatet e vlerësimeve.
  6. 6. I.Strategjitë e Mbështetjes Institucionale Projektuar për të inkurajuar përdorimin e Rezultateve të Vlerësimit D. Fuqizimi i Individëve për të Mundësuar Ndryshimin Ngarkim me përgjegjësi i personave opo grupeve në tre nivele, për të evidentuar arritjet pas ndryshimeve të bëra si rezultat i vlerësimeve: 1. Instruktorëve për rishikimin e kursit dhe arritjeve pas ndryshimeve të bëra; 2. Drejtuesit të programit për arritjet që ndodhën pas ndryshimeve ; 3. Zyrës së Kërkimeve të Institucionit për të mbledhur të dhëna nga departementet për arritjet pas ndryshimeve të bëra.
  7. 7. II. Burimet për Ndryshim dhe Festimi i Arritjeve 1. Fleksibilitet në vendimarrje; 2. Përcaktim i prioriteteve në Planin Strategjik mbi fondet për iniciativat e reja; 3. Festim i arritjeve (përforcimi pozitiv)
  8. 8. III.Përkthimi i rezultateve të vlerësimit në të mësuarit më të mirë Përdorimi i rezultateve të vlerësimit në nivel: • Institucional (mbajtja e rezultateve të arritura dhe arritje e vizionit të së ardhmes); • Programi (përgatitja e studentëve për suksese në të ardhmen e tyre); • Kursi (sigurimin e të nxënit) http://www.temple.edu/provost/aaa/other_accrediting/documents/resultsandtheiruses.pdf
  9. 9. SUKSESE!

×