Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Navegação Aérea para Comissários

34.416 visualizaciones

Publicado el

[Versão atualizada em https://www.monolitonimbus.com.br/navegacao-aerea/] Terra, Coordenadas Geográficas, Orientação (Rosa dos Ventos), Rumo/Proa/Rota, Fuso Horário, Magnetismo… Voltado para o curso de Comissário de Voo

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Navegação Aérea para Comissários

 1. 1. auudnàAk , 55.75# COGONHAS _u 0B j Q2531 ' “^ ”' Ano PAUIO' y , ' voR um: . . UNGOPJHAS , - l . O . j . +- _ #TFWESA «ILLWG '~ X ' * _ _ / ' 1 1 “ " . mu: ' › " _A . - . "BFG »uma r '- l Vinícius Roggério da Rocha viniroger@yahoo. com. br MonoIitoNimbus. com. br/ ComissarioNerd
 2. 2. .tl ; l ltflaljáif. rlrtftlfvtçxtstrmttjlãrl: : r: ; x«: nl*iín: ::t= gl lille* lFàÍHlâHlÍiÍãLl ltklttãllltrêltlítrêlrlt l lÍ¡Ílãlfrctlallíêxrtlítltrtal_ vila ; Çlíãlllãjlâll ? flíêílf-lltlíêlll ltlTlÍlFrãl. wkrgglosgfralíl @le lttírrl §1lí? ¡l“IÍl7”'l «fí. l=+~ tratrillíilal. ;Itá . Síâlll rila-rsíllirílíut_ : Mirátw/ ãsà: rita; ;Ihjjllrltsrâl repair» C 'ltrlwglsal l: il= l ltltatltstgíxttrltía _lvl_lã1i<ííexr; íllí›a. 1; _V . ¡( Éàáílrlíralclal. l? rçxlfttmítílstítal. úll'I. ¡Ílll5lÇl“llCi4Iêl. líílrâ» l/ striirívtj; s. “Faial rxstllíxlítlrlwsiilñív~ : l ratkõxlífttfll : Enfim: l? Valrfílllím: l«í1_lí1r: :1_rl>¡ãlltltilfral Íl í Eletronic _l lfllãlãltl*ltllilr_làl_lílílírâ. l ¡líuàtrrlítltatl &angariar; rsrrstltrtâi: à Çnl'*7*›'o1lííl#l§lÍlÍÊâl Flltll” lfltíílFlêífiíl É 'ÍlÍWÍl . Aktluqrtlorñrrilcral. _çxlcmísgáxfíra-r: : líÍklÍlêl amltíñrrçrtlll É 1-. e_ É rj, . as? ” lí”.
 3. 3. ,Prxuz-: lilgélnlí »Lj íFÍ'1l§l, l“ÍllÍlͧl* . liíràl. §1lll, IÍ, ÍX$= l.lli§. lt-ÍllÍiÍ= l ljlal àliltoãll. , «ilanlííllal relata, *ÍíílfÍllljil”l7ÍÍ$! lTâllÍÂÊ! § i7 1.l¡Í3I. l'ÍllÊÉ, lJ[; ÊllÍlj líÍ1'Vl"$1l§; É:&llíÍl* lttíiíl lgllílllíliíliil» Iljlllffrí' teatral «íLllcí &! =J. l7llÍ(llÍí*§l ljíl7'l_lí']'l". l_çillãããllãlíiÍÍnlÍÂklÍãl *Éllíílnülàãl lÍÍÍlÍIÍÊPl líoexlínolílill: í'›az
 4. 4. l, ll: lililíí. la, llfí, llerãfll ' *l IEL? ! ÊUiJlÍiÍíl : lili: lçlnflgílzlroiütl tltlmli/ Ífâjll, çlíllwll» = ~ “ill ? ig trflíl . üYÁmlKÍlÉJl. :Í31.l". l”$4§¡Ê. l'$-Í* lqlrllílflã) e» ílñlílíàl* rilâl l _l 13-7¡ llàtrxraffzl ! IfrtltIlÇnJll e : r+êil: l,,4.llê~2: lííi, l°, ll”". ll làl líllíllÍilil ill: rslel, >l V* : ill lí xralilríçkjlãl-*l , líxr [that tr) hlll tabelião» llci» e : ll l~ziâlâllll= ll l/ *ll . llllloñYÂk/ rllhfll) #u / V' líllêijlíÍÍãçllfÍçkTwl Íllêaloliííltñslll Wl, ÍÍ¡lÍ1l“ , lÍl”ílÍl*íll. .IlÍlÍi) lílgt/ 'ÍliÍllílÍlíllll
 5. 5. lã . ÂllilFl; Miki. rêüilalñiflãilílíêt Mil* z-taÍiaral_ F l “= '¡¡l”= ~l. Clã* : lÍXFÉÍÍP ftãlral, e letais) , Êlkzllñllf-IÍCH: çlrrailrli~l'l, tlg: lx, -_) *<Í*í'll*c-1r,1llr>› ,1§Liç4,fm,1c~i, rr: : lílklílllfl (CHIPS) Pião» rsxstlílirrl r: ;l. =,l. _â_lí=1_líl*= ;l. _ líílooltcarçlolr» , IfIFÍEIílÍIfIJlí rlfíÍlt/ ¡Ílíílãl ? -H. Í=Il”= ,l : trirl liílljãtêí» hçllxanla, (lnstrirtiçtiêtricg) : ÊlÍrllülílorhlÍlllêiêi (Êêíãillflllafilllíliilzlkáâñl ” ? malte-Ilan
 6. 6. Ângulo e arco
 7. 7. ,plÍl. l”[; É:lllí7l Ltlíilíral. .HlÍIFlÍÍEÍÊl. «: :fil. .Il*ívl%-. il, tÍÍíillÍllllílllillllül. › ílvllãlílüíãíkll é-lljlíl ãti"íil. jlll, ..ilrlíi (gll: s;ilil, >› lÍVÊÊllÍÂÊl. gllts. .lrl, lr W “lÍÍ. rl“/ l^Í°íÍÂÚl4ÍÍ. ÍlÍ : :lílíl ãlíl . .lÍlfílÍlfílllliIPÊ) l'“7l, ,, lÍÍÉUÍLÊJl. .llzíllÍljyãÍollzÍllgtÍlÍiÍl^ eilílrll fill §í$EllL. .ll“ÍllÍÍlrílí-? F, (f) v. ~ ~ 1M_ lee ¡lí; 'ul. (çw 7 l , . : T7 : F : KW : rh àlÍIÊÊllÍ L] ' . liÍlfílÍlluílVell. .lír3§1l, Ilülf>r: ll tillsllíllítlirríllâll_ «lfilírtfnulín» : ll , .lrllrll : v
 8. 8. _FkslWãzlÍÍ-ÚCE-? IÍ «ftilrraljkrzixyz &mui; latin» air? ) El: _ll, r=, (l: l~: :1lí“ -Lr-, ,lÍ¡ll! ullê, Íl-_x1: ítrtçíljkarfíl . rllsiíllíttltílrfew lgíxsülí”'l ãllílfilíÍ fila 'r-frtstífllííüatlíulf* ríjllja Entre lili: êllí_, ll. .fêllí; ll7l. lfll alii» KXVIlÍÍÍlÍ lfxlítl**Bñlfílàítallíllíqel_ W/ ktífiâl rita llllilâ' ; al SMC** (mural f* ml. ) ? '31 «“: ctl= ,1ft1l1li, tr: íla: :; ÊlflCIlJÍlÍí* sintra Fl : talltillstllíoi s) Fl _tilãillfííl clauqlrsala l= r=lrl*¡l. ~:; i=tl*ilíl qua fatiãàl : para (sil) °“)
 9. 9. Linha do Equador l: 4.1.' ' e 7 'r ' " E ' 2 ~› f" a São Tomé e Príncipe ›' Macapa (FP) a_ ¡-
 10. 10. li lrrãllíllí » elllelajíldjtztrxpr: ;iHmÍmllPííüi¡Cll. lÍl:1§ gxarçxsrl: rrillraulairçra : to ãqurauíilrínl* LSlflE Hl! .1c; l§4t: lo : í 7 ! Ítííhííl ; íxâilrvímrçirrcírtft ° : la gliÍííÊlÍTvIÍlDl qua) ; íarrka ~í1l<í». lvl. l=, t. : 'll= .tr. n:> lííztrtàxanvlrllraftu iu? ) @Clíllktííf rtlçirlwçilrilaríalrilo, Wlatrílal fila C100” : l “l 23119* patria. . W «flui eL. @l. fm, lêÍ¡í! .lãlêà 011m: ,111Tl= ~1l1§4il7l@| Ífalr. I®rI: lcnlüclftuaila mxartirãllauiro «: :1i, ::x«: %›; iiraí: l *I 2311779 a. . urjrl mxarlrillanlauíl cxazilwatrilar-. .Irâlrcl «que falta, ííílílmlílkãâlílí” *l«F: iÊt“l. . E3:: Llrnfnl , Irtirarrimdhnltiatl fila [falta,
 11. 11. Meridiano de Greenwich [27 Espanha Londres (Inglaterra) V
 12. 12. #limita (Lssíia : 29 amv-a) Estando». Lunetas (Chata z : Icrnllugpnl ã [lim-n ; ittoziuir-xilattr-»itíatíel 61a ; ft-iriam : uma ; miami a . :Ir= ,L:1g-t= ..))
 13. 13. l: cal? tl? ? >telt~lí1letelírtãolt Llçxrtatllgatgtitlf vila ltrtrl Çllrfllílíhlfi rílatlílêl tfIalal_ «lalüitltetírãla lili? ) lt : fall: lilo Eiclljatílcttlífíll a llcttetrjliltetõla (ai, lIl( «ftu até làreastlíttttllttlíltíl t l l Á _m_ L~___t; ._ . . r___ l ' , X . . I l *A l n a. .. . .__. _ _, _.; l . lL _ 1 4_ . . . . , , . ( ¡ , a . ›. 1 l '_ < Í . . . Â. ul __ 1.a; . , ' aaqna; ;:›__¡ , u
 14. 14. rJ ÍJ o rJ J ? lar à a dal d' at¡ y . J . . 1 7 . ., n. . . Tha. .., L _ m , x . 7. . . . NK . . L . .x / W _ , . S. .u. m. . . .C _ IU O . 4 _l_ , ... -,. .«M. , . ... .. /Io . lp ju¡ _aI›; .// .I. f_ . , v. à . z , W u” t. l.l. ,.l_l_. ,¡l. ,. . _ ? u _ _ . .t/ - _ . , v. ml. ..ll. wl. l.c. ..ml. .l. ._. 4) x. .. . . à 1.. ./ . .w . L lx- _. o. 2.. .. v f L/ x 145.( . !à I! . . .% . .l . 4. 7/ x_ , x . x . .7 N». .. s . U . _. , w É . .x . ,X55 E . .. í _ I/ í/ P. í _ . . 1,/ jm o l Kva. . . - sil . k : b 'Lvl' a'. .02. (tl: . . _ . ..U um. . . .Í Il. [. . .. ~ _x . I._ . w . .. .Í. /. . 144_ k a í _ . A É @x à . _ . x / _ L . _ í . . _ . f. _ _ 7 . . . .Ill. . m 7 _ 6 IJ 10 (os 4 1. 'a0 '
 15. 15. Representação das Coordenadas - Certo ou errado? a) 10925'3O”S - O67935'28"W CERTO b) 55943'N - 089910'E cERTo c) 3394815" - 005956'20" ERRADO matam as letras» d) 1 19s _ 1859E ERRADO (Não existe esta longitude) ) e 009 - 0009 CERTO f) 45965'N - 133980'W ERRADO (os minutos e segundos não podem passar de 59)
 16. 16. Orientação e Pontos cardeais 9 Pontos colaterais Norte Noroeste N Nordeste Nwx_ l l NE/ »I l 'I I Oeste W -ííííÍ ÍZJ-e E Leste Sudoeste 3 Sudeste
 17. 17. IÍ a t; líííàitlg; 1,991,111? » n) IÍllíÍIlllÍ : titllívttítttfilailairãtl: : f**l<fi. ltlítl? i.i7r; íl= +?¡" : â ('. l*ll1|ÉÍí) / Átü-Sl -5 › ÉÉ$Í=1_lítlÍtl'ri1l? vl-1Í= t (ENE) (l Eâaleteiltítíleiçtla lÇÉlietiãÍ) ? Ífíltialttlçíletçtla (êZiíêÍiEÍ êiíitiieilttííltxetet” a i"t7*iêÍ*~“~lltlÍl V la-têila-tallríiltíftetaila (lllllêítíltlf) letalstlítiñtlñrtetsi" ( W f* 111) FllÍlTllllÍllñíjlããk ldlillllf) '
 18. 18. Início do pouso é permitido l 17 - 170° (rumo magnético) Área Para ÍáX¡ a R - Right (pista paralela à direita) e decolagm ~ _ ' ' . e~:7,:7;s'e= . ' j Marca da áreadetoque: 2pares= distância de pouso disponível entre 900 e 1200 m l Marcas na cabeceira: 12 faixas = 45 metros
 19. 19. acteurs) ai. e1l. i): ;ii*íi<cila “fíçiriat, EJWCIlÍlÊl star lÍlifñÍIrfilmttÍlCr-. l, (Wítiattítilrilittít) 'tsiltítfW (Ill LAÍÍXICICWÕÍIÍÍÍÍCÊI. Wrilltstgiatç» tfttctrtsilatrllaf") : (Ilr. |› I¡t-, -Ít-lttIÍ-t› , 701v: !i ' ' v" ^_ - _ ) . l-çhjfltli-lttH-r'. ' › ~ ' . ' 'ví 'lll-llll| ¡›' WÍlÉIIIÍw- . - l Ir . I-Hhit? t7 _ ' l / 'l "“""' ill¡ it» l. -lllñllíüf
 20. 20. - na " : Mlvflirttt t: vrt mu# t: ? t Llllli l Eiliieiretrilet-fx llNIlai-ictti ííílieíiâftjrtctigi. O E. p: : ENIÉÍÊ l lvllêllêl : ÍÊKOIÍÍ platrteilatí” 1 jíietliíglltletiímt: : 1íí. ll:9lêÍtiít~; í:ilat§1 'lÍiílíteiifirtí*ti ~tí; ,ilt, l=-~ 'IÊlFíILÍI Ci1IltA. lÇÍ)» rlí. l“lelsieiteteiít~; ;re; it lriz-ilcirtll, iltíü_trtla : :iii Ctrl) LJÍllÍllÍllàÍ a, Licitifttt: : 'ff? l”“íll álfifiltllvil t: : 'FÊíIÍC ijgíltlltili tí: l“iisiei*siereit_; te; il : :fill l . lilñílfíltl
 21. 21. Projeção e mapa 180' 9150' 420' -90' -BD' -3D' O' S0' BD' 9D' 120' 150' 180' - Projeção: maneira de representar num plano a superfície da Terra ou parte dela - Mapa: representação da Terra ou parte dela, sem grandes detalhes www VIU ; um Dama r Jnmtm - Pnrammle ~ _ N . Rwdnc l , e s. . í M9. P t» Santo André '°' rum¡ V _ 9 M. . r1 ¡ amv-u. -›- . ,' 5:; um. I . e. .. Mw: s . ..um “m, me. › plan, ... _m9,_ j w m. . “Wa ~ 53:93, mw m” _ iso' -15o'-i2n' 43o' -sn' -3o' u' ao' su' so' 12o' 15o' iso' São Bernardo 5*" 1553:. › do campo vamu FUMEC #lupafuploaclwtiktmedtaorgi-. ut)«›pediax'es¡dw'd3»'Meicaiorpng ' _ M, 1.. .,. .. mor-ou uma . -x : a l VvnSuÇl
 22. 22. Carta e escala e Carta: representação numa superfície plana mostrando no máximo de detalhes as elevações, cidades, vilas, rodovias, ferrovias, lagos, rios, aeroportos, áreas perigosas e tudo mais que possa ser útil à navegação o Escala: relação entre uma distância na carta e na realidade (superfície da Terra) carta WAC n” nnnn m1 Le 4M. . _l . ç( 1,97¡ Mn' "c f. l _ , m0, 7 «n75 9 117 _~ c gun. , v. _ . 1.". ma_ l. EscaIa1:1.000.000 . _, ,, ,,, , , 5"") _ -zrm ' 1 cm da carta “ 1.a/ É e =1.ooo. ooo de cm e f t¡ / _ , da superfície ' V terrestre ' é (ou 10 km) a , . : lswaauzvcu alt-a Olou ¡ : voo '. . . . n35_ _ A iu. . . .No tttttt . a V 'M95 4154 ' *' . um two” _ su_ ; i L'J 5:4 'um lkJ . .12 _ , l . a. ) ç j: r 75:_- um : lr: P, ... A _ . . , n g_ _ _ &mu; tw. . w . -y ' v- . o 1 """; """' 44° 43° ¡s!
 23. 23. .[I› n, . Fill. ,lllfílfílllÍ »l j; 1193119). . Fittigtittctx atirtgililt 9111119:) a) . lirilñtai. ala WÍÍÍQI é) lJlSiFll Crlttetiluiífiatlítãe) l§; ll, lallt;7jl, l=1l“ (aatiñlíltfíltfv~ vila 11115191312) (rent: ÍIFEIIJÉÍI (entire) “eixo . ltitirttjtlfiiticliiftatl= _itrtstiltillatrttíaít ljçratrat. «ttirtríla at_§t<: tl: i”tal. o 19112111124?) . Fingir-et. Íil”all=1ÍÍlãi. l5tal. . lÍÍlãl, atatrciriatwa Altçoilltm vila . oumsteiálw vila @latina (MÃE 1): qtçirretqftc) ; intel ; tel ¡IQIIÍHQI ÊI pirçtei ; tetra 'llãlÍÍHlÍÍlãll' c) : namo @lo VISHÍE) acima c) rumo oil: lslíclllãmsl'CQÍÍÍSI¡SIÍLÇQ. entire) , rumo : t ÀQIÍÇYEÍ) @mulata-tentam -ntilaivett-itxgiatt* r 9
 24. 24. ismo Magnet
 25. 25. w' R"" Geogrãgjxg I a/ gartgrçtetlc A. illtlitfilç) (ííilllillflllígllfl ; la e . k 'x r V y) . .l Ji . ' __ __ . . _ ~ 4K_ _ K'. '-_ ' , A. , ~ , alem lCil<_. l_= .lí__l: à em ç > ~ lx l VQÍÊÊIÇÊÍQ) : i “ 'ÍIIClll“lW!31Í9í; Êll<§> : Icitfêla rrratrilati* um titatrriti<í> rrratçirtâlilix<í> líÍll_ll”àll“*lÍlàt atçtctatlat: : : letrripçtret'lçx “ERÍIPCIFICITI1JICÍEEÊF
 26. 26. Como é criado campo magnético terrestre? ' ; I . g ~ Atuação do vento solar ' f *É . F
 27. 27. lÍfll, 'r, lill, lfa'Íítç> «fila l/ tatfri tekllt-ifrt; Cí(lllíialílilãlgrãll<íi «fla gàiat. r“iftr; it. ilatez _çiltatairrtátílrtatae ciita até) riwõtvairn eetrr) íiiítatjaiitítrlata , at;1:il. rat'l: xtat<: > l<: trr; r<: > : :latex llrtlztatax Cla lctrgtai <ííl<i> ritatfríriti<í> rrratgirtâiifrctri flairratçiÍ ra Clnturões de Van Allen Eixo magnético
 28. 28. 69099222: l ¡Yãlrgffmc *f _Eittçtatoilai aigiotnitatitcílo) ptatirfl or ! Huíla 'comum 99-4_ "K É_ 7 V r' i 9159 attmnlntatnttatílot) , _ __- . . 4. _ _ - t, . - Llgitlloílç) 'no l¡i“(= tílç1r*o“. l=_i. Íoittçtatçilat: .ãdlàlilãt : Í Fmlounttiiia . çratczglfafiífaoroílitairamia mile) Halo 'artrite-a nrargraiâítarc» = › lílãliil, .llrrekt§rltilí> lriretçtfnlâ7rl<íret
 29. 29. p Norte verdadeiro í* Norte magnético
 30. 30. I 'I _kvx 7 : lr í V* L í q: .li m: : . “I , l : ll: >› líiatiñillíiil E lãlIÍiÍllí1lVê-eÍLÇÊlr: :> (if ir~rtç); )›: :: “Êlflçllullítv . siríllirel , raliíilffla :1reti*tí. lattíl9tli1tí» t) . l". ll~7”l_l5lêt . li. l'". ülÇ1l7lê-ÍÍllíÍílÍ t, watlflal. lÍÊílÍllilíliÍllÍlÍllÍlâi all? !lL. .lEllirllÍl$! .I7Ià ÍÇjÍÍll”$1l<ÍÍÍl-? Él. W Llrilítal. .ÁElÊl. lÍÍlllÍ? é.ILlI l)ÍÍ. l$1lÍi. ÍllÍré, lç/ ;Í; ÊllrÍ) . lñÍllêallàll. L. ii: i.l: .ai_ llrtlíal_ lÍllê-I: ,IÍIF, I3.-F§I. IÍIIÍÉI. 151lsttfitlliítatgiãtl: >~ . IÍlIÍÉÇIIÍIÊÍlÍllTâl E letattlrí) «fila lítíítatzrtiíilal_ l tíilr Íííllàllçlêàl. lãê~ll7llÍíllâk? «igllra (firm: ttrtíttíiatriri: 9,115191? t» . lêellliltlfãl.
 31. 31. [tetçtvtrçl a) metais) Íilâldnllagflçl ¡tegtatilrtet ; int vtàiutnrailitci) x [Kat-amo ã) lataria (oílaidllnratgítç) pia-filma) ; Still aum) Limits. ) : tgrõitrlotai terem¡ 'dlçlgllllragçfãlc)) Ltlílilãl 'stcujrõilfrórgi Çlilskfílilêl 'Aatlcir Cla GÍÍSIOIÍÍIIELÉICÊ)
 32. 32. tettstg-; gxf 15?: MV e ltlcirta trstrrilattíleilre) ltlml e Rlcirta . íitatçirarêillctcv N55 ~ NCIFÍSJ- Íciüiatatctlai. . Âltlwllfillgllaílrfi FW/ e Píctat rlaiilcllatcllçilhi. PMI ~ "raia. liratçirtãtllctai_ ? El e WÍCTEI. Íciüiaatcllai. [mm e ítacillrtatrãtca) ttratçirtêillciai, CI ~ [flat-amo @la Êiüiatatçallai. Qxeitnipiiç) orem¡ [ruim a il a imita (E)
 33. 33. ílvÊ-llllllüâll. çiliíait. at¡ fil” *rtílr »ítÍfiií ill (iil'atlít: t.laii; ãtt? i) e att? ) . làâwlllÍílllÍílljl vil? ) llfàll? ) ailnirí» (3.196iliatgtãteía))t, íílítatâl lÍlVàlíÍlfllÍ ÍIÍÍIIÍWLXÇIÍIZIÉÇIIJN àlxlêtl, li_ll'*é. _ll. jftaltiç'atr: lal. 1 «T3117 ill : .lâlí; Í$àl. l7lllÍÍ, llle§I~ «rt . rrtr:914l. rir: t:trililii aÍtçriati*= i.iíiÍ _iítrtw tlíiêil, 4¡ , › , v . .- ›r›< _. . 4 , A . .,. -. . ' › : j _l v 3 . eia. .. - É. ., 7
 34. 34. Estudo do tempo - Dia Sideral: duração de 23h 56min 04s - Dia Solar: duração de 24 horas ou seja, 1 volta (360 °) em 1 dia (24h) - Arco de longitude. O Sol percorre: O 159 em 1 hora 15' em 1 minuto - 15" em 1 segundo
 35. 35. PIJ-atlzzate; rctrtrtrttl lati1grl. ii9=, l @la 5 ríílêà* lrtrrttçtliltcla, , rtatrílat. Llfilíl lftifet_iri°lçjfi. iratat. l“trilstrtiílr› *l "lili, “l luar? ?? @atrai rtafttílil. _lattílr rilrzat t_ri= ~tet_itltiltatiâtrfa› ríla rztltetstertttttirciolôtt l'. ll, .l§1r7íi› ; a . rrt, tátil : IJÍIiáZIl atire? ) _al Llrilttal. .lir~iii= tr'i'ratcilrirtatl rala) Entra), (rirtsirlrfillatririi 9l›.9ttíir°*, )) : tutti 01h19?) Til/ l/ v| tllr| ea a o 9 o m¡ : ÍA ! a div E) s) a 'fa ; i el. a g*
 36. 36. Fuso horário 25 FEIRA_ ' DOMINGO riu¡ INTERNACIONAL Mcrcdnno de Greenwich ye __ -' ' ' -e "a -1Dh -Sh -Sh -Th : Shi-Siri -ÀiÀ -3h -2h -11 Oh +111 +2h +31. +411 +51. +Bh rm +8h +911 +1oh+11h «tan- / 9~_. :,-›-'* M _ “ I: I Horas fracionárias I: I Sistema de hora local
 37. 37. ,ÍÊIIUÍ l rí_ltãitêífs . Iíirfí i. l”19;it›í*s: ~ . IíILIIÍ : l IIÍPIIAÍRII. I'ÉI. .. ltíít«íf%r-í. iil, ) e) . FIIIÊI_I'Ê, I.. «ítríiifitaiaijfirí'iiftrrf: let. i“ila tíiratríílai. _IPT. là. l*'llÍÍ, IllâllÊleííl «fila . líílíílgllllltlliílêt . IEILEL I, IFÍ. IIIÍIII'ÊI. legraítli) e . FIHÍIIFÊI. :lríilíiatll r~: lail . lrítrrtçiliiili, t:; le lÍíí3JIí'llÉl'ÉlIl » íilut-? trfi (tarifa). >~ íilltatríl~ ílríxrílltítrgl rf: lailtaierçrir. iliâmíllrríi» (fait: tr . laill Hr? :ililll rfitl l- lTrÍí* ll. Irtll1r9tire~: till I. :ÍUÍll¡IWlÍIIIÍÉIÍÍÊJIIÍIIIII til. ) lÍÍatlvllTll 171 05H73¡HlTIAI/ ülÍÍilIl glYÂ. I$-l'ãll7ll : lfIllÍllÍÉ-“El -~ . “r: l1:fi_i'*ãÍiiill? » . rstiístírêirttñillagi_ t: “lítrríitçi'ai. 1:11?) ílliatrrí) 21941111:: t)
 38. 38. OCEANO PACÍFICO Virá! O ! Min Vu - - - Limite teoria: í Llmlll : vamo UTC = HLE + TF HLE = UTC - TF Ex1: Em Brasília, 19h UTC=19+3=22h Ex2: Londres, 15h30min (UTC) Em Brasília: 15h30min - 3h = 12h30min Em Manaus: 15h30min - 4h = 11h30min
 39. 39. _ A _ Ea_ _ (_ , l v-_r~_ ve. _ LL' u . v_ ; ulA (Ar *: E1_7(-)”?7Ír_*› J J : J J gr_ H e . g; V "Yííh *É PeãSÉífÍl-S (iljafro Lrercrnr'ãlr*kr>)rz l Í *I “rruí'ãl _ 7 , *| ) àrercjxcrr, iir*alí'fgrçze kínrmñitxçjkçr: : í 'V' " (sarau) A! rrúrltiirzliá? f) ÍíÊ-. IMíãILaIiaIr tfíliíslrslrelgiral. rfíiça *magica É z f? ) ÉÍ"l(jí(j1'fÍ]Í"ãÍÍ' HLE 4) (Íkarkcirlúlrr HLO 'W| 'y (imllllicrgíta ilígíd) 4 àêlÇltãlrrlníiçlç? w . E i r r r *a r r r* r r Fr 4 à* r «r r r* r r J *n r r r r r r r r r
 40. 40. 'h Li' '~ L* «^ ¡'^'-~ 7 rw t* . f, * *Í í r* f¡ FVK^VÍL r* ' l | i ll trail¡ ! (23% (Jllçliç (jirçkgççi _rj-ÍdnüÍjÇrf¡ içíálctífntiçgi l , l-Ííl. ("ÀlÉí_¡7ÃÁ(/ q(»: l(/ ííli t); gy( rg: :lZÊ; ÇrÍt; §:"; e-›- . A _ç_ -A v_ , _'»__ , Jari I í ' A A (Íl F t * ' ' * 1 wilrrrtt i * ' situa ; írtàsvzrísail llífífí r. y““v": f, '*Í"” 111m : ty “f, f, ll c* 'J' '* r-J tür. “m, 'l rj'. _,f›<, a<j, l.l _I liàttg» lltjl. _tí3ü. É_ AÍ_ M hi5!, Ê. Cílêàríàtãggl ltãiixíiltítl/ ãafrãvai Clttalikífrilicarrerl” t: ›i*<; ›Ê; ›Vle›í°iifaze: : L-F 41" alerttrmit<íràfzi C 'e ALltxf-Lrt Hujugqtaíiju

×