Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

9 Dingen Die Je Over Privacy Moet Weten

Natuurlijk kan je nooit genoeg over privacy weten, maar als ik - momenteel - 9 dingen moet uitkiezen:
1. Aangifteplicht
2. Vrijstelling klantencommunicatie
3. Verantwoordelijkheden verantwoordelijke van de verwerking
4. Wat een digitale handtekening is
5. Een icon set voor de gestandaardiseerde privacy mededeling?
6. Je werkgever mag niet (zomaar) in je mail snuffelen
7. Bewaartermijnen hou je best zo kort mogelijk
8. Beveilig ook alle persoonlijke 'devices'
9. Verplichting tot informeren & sensibiliseren personeel

 • Inicia sesión para ver los comentarios

9 Dingen Die Je Over Privacy Moet Weten

 1. 1. PRIVACY 9 dingen goed om te weten ANN WUYTS @VINTFALKEN
 2. 2. 1. Aangifteplicht Vóór dat men een gedeeltelijk of volledig geautomatiseerde verwerking verricht, moet deze verwerking bij de Privacycommissie worden aangeven. Iedereen kan deze aangifte online raadplegen. Online aangifte is €25. Ook het verzamelen van persoonsgegevens is een verwerking. De aangifte moet dus gebeuren alvorens je persoonsgegevens registreert. ! “Voordat wordt overgegaan tot één of meer volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van gegevens die voor de verwezenlijking van een doeleinde of van verscheidene samenhangende doeleinden bestemd zijn, doet de verantwoordelijke voor de verwerking of, in voorkomend geval, diens vertegenwoordiger, daarvan aangifte bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.” (Privacywet 1992, Art. 17. § 1.)
 3. 3. 2. Vrijstelling: Klantencommunicatie Bepaalde verwerkingen voor administratie ed. zijn vrijgesteld van aangifteplicht. Voor communicatiedoeleinden geldt dat enkel gegevens verwerkt mogen worden die noodzakelijk zijn om met de persoon in contact te treden, dat deze slechts voor dit doeleinde verwerkt mogen worden, dat deze niet mogen worden meegedeeld aan derden, en dat de data niet langer dan nodig mag worden bewaard. Deze vrijstelling betekent echter niet dat de andere wettelijke bepalingen niet moeten worden nageleefd. De vrijstelling slaat op de aangifte van de verwerking. Voor het versturen van electronische communicatie blijft “opt-in” de beste keuze. ! ! “Met uitzondering van de §§ 4 en 8, zijn de bepalingen van artikel 17 van de wet niet van toepassing op verwerkingen van identificatiegegevens noodzakelijk voor communicatie die alleen worden verricht om met de betrokken persoon in contact te treden wanneer die gegevens niet aan derden worden meegedeeld en niet langer worden bewaard dan nodig voor het doel van de verwerking.” Art. 57 (KB uitvoering Privacywet, 2001)
 4. 4. 3. Verantwoordelijke voor de verwerking Verantwoordelijke voor de verwerking? Dan ben je ook verantwoordelijk dat contractors en leveranciers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beveiligen. Dit houdt onder andere in, dat je er op toe ziet dat je: * Een verwerker kiest die beveiligingswaarborgen biedt * Deze waarborgen vastlegt in contractuele bepalingen * De aansprakelijkheid van de verwerker vaststelt in de overeenkomst Persoonsgegevens mogen slechts worden doorgegeven voor verwerking naar een land buiten de EU, indien dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en de Belgische privacywet wordt nageleefd, of als de betrokkene daarvoor zijn ! ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven.
 5. 5. 4. Digitale Handtekening In tegenstelling tot een ‘pen-op-papier’ handtekening, is een digitale handtekening uniek gebaseerd op het volledige document dat getekend wordt. Dit zorgt ervoor dat zowel de authenticiteit (wie is de afzender) en integriteit (inhoud) van het document onweerlegbaar zijn. De verzender kan niet ontkennen dat hij/zij een bepaald bericht verzonden heeft.
 6. 6. 5. Standaard basis privacy mededeling Niet wat men normaal bedoelt met ‘privacy by design’, maar de nieuwe Europese privacy wetgeving voorziet een gestandaardiseerde icon set en UI richtlijnen om ‘essentiele’ privacy informatie weer te geven. No personal data are collected beyond the minimum necessary for each specific purpose of the processing No personal data are retained beyond the minimum necessary for each specific purpose of the processing No personal data are processed for purposes other than the purposes for which they were collected No personal data are disseminated to non-public third parties for purposes other than the purposes for which they were collected No personal data are sold No personal data are retained in unencrypted form ”Standardised information policies” (Data Protection Regulation). Voor een kritische review, zie A brief evaluation of icons suggested for use in standardised information policies door John Sören Pettersson (Working paper, April 2014)
 7. 7. 6. Je werkgever mag niet (zomaar) in uw e-mail snuffelen Infobrochure ‘Cybersurveillance’ van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Meer informatie over oa toegang tot e-mails van afwezige of ontslagen werknemers op www.privacycommission.be.
 8. 8. 7. Bewaartermijn: zo kort mogelijk Hou persoonlijke of gevoelige data niet langer bij dan noodzakelijk is voor de verwerking, of dan is bepaald bij wet. Data dat je niet hebt kan noch gestolen worden, noch verloren gaan. Als je gegevensdragers (harde schijven, laptops, .. maar ook smartphones en zelfs kopieerders en printers) weg doet, zorg er dan voor dat deze of volledig ! vernietigd worden, of absoluut geen data meer bevatten.
 9. 9. 8. Beveilig je laptop, smartphone, .. Niet enkel ‘digitale inbraken’ zorgen voor dataverlies. Als een laptop of USB stick die persoonlijke data of login informatie bevat, wordt gestolen of vergeten, is er eveneens sprake van een data lek. Dus.. Encrypteer de data op je laptop, externe gegevensdragers, .. en eventuele zelfs smartphone. Indien mogelijk, voorzie de mogelijkheid tot het wissen van de gegevens van op afstand (remote-wipe). Stel schermbeveiliging (laptop én smartphone) zo in dat ze automatisch activeert na korte tijd, en een code nodig is om ze te unlocken. * * *
 10. 10. 9. Informeer & sensibiliseer Voorlichting van personeel is een belangrijke factor in je privacy en informatiebeveiligings beleid. Je moet, zorgen dat personeel dat met ‘personal data’ werkt op de hoogte is van de wetgeving rond privacy. Ook op vlak van informatiebeveiliging geef je best regelmatig tekst en uitleg bij de online communicatie en operationele richtlijnen. PASSWOORD = TROUWDAG PASSWOORD = HUISDIER PASSWOORD = EX−LIEF CHECLKLIST Probeer iets te kiezen dat niet op Facebook staat! deur gang alar m op? sleutel terug OPLEIDINGEN Nieuwe classf A52 11/10 Training fileshare system 24/01 “De verantwoordelijke voor de verwerking of, in voorkomend geval, zijn vertegenwoordiger in België moet: .. 3° alle personen die onder zijn gezag handelen, kennisgeven van de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, alsmede van alle relevante voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die bij het verwerken van persoonsgegevens gelden;” Art. 16. § 2. (Privacywet, 1992)
 11. 11. Wat zijn jou must-know tips (deze zijn meer dan welkom op ann.wuyts@arguslabs.com) INSPIRED BY A FASCINATING COURSE AT THE DP-INSTITUDE.EU Ann Wuyts (@vintfalken) for

×