Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Digital Marketing

 1. AIM Seminár o internetovej reklame Bratislava, 5.11.2010 Pokročilá analytika (Advanced Web Analytics) Základ úspechu v online prostredí
 2. Úvodné informácie  Prezentuje :  Vladimír Kmeť, riaditeľ OneClick s.r.o.  Vybrané referencie:  Škoda Auto Slovensko, Seat, KIA Motors, Slovenská pošta,...  Stručný obsah prezentácie:  Kľúčové otázky pre biznis online  3 fázy úspechu na internete  Maturity model  Moderné nástroje riadenia - Advanced Web Analytics  Nákup a optimalizácia reklamných kampaní s využitím Analytics  Ďalšie kroky
 3. Náš prístup Internet zmenil spôsob komunikácie. Technológie sú dôležité, ale kľúčom k úspechu sú dobre definované ciele riešenia, jednoznačné meranie (Analytics), správna metodológia, potrebné skúsenosti a samozrejme profesionálne komplexné služby. Využite potenciál internetu naplno, dnes už nikto nepochybuje, že je to médium budúcnosti. Vytvorte strategický základ pre ďalší rast, využite príležitosť.
 4. Digital Marketing - Kľúčové otázky pre biznis Akvizičné náklady Koľko stojí získanie zákazníka ? LTV- Hodnota zákazníka Aká je hodnota zákazníka ? Koľko je efektívne investovať za získanie zákazníka ? Optimalizácia Odkiaľ prichádzajú zákazníci s najvyššou hodnotou ? Prečo a kedy odchádzajú návštevníci bez nákupu ?
 5. Ako nájsť odpovede na tieto otázky ?  Je potrebné zastrešiť a jednoznačne rozdeliť jednotlivé aktivity v digitálnom marketingu pre centrálne reportovania a porovnateľnosť výsledkov  Základom úspechu je práca s číslami (jednoznačné meranie a reportovanie výsledkov, nárastov, úspechu či poklesu)  Pokročilé analytické služby a najmodernejšie technológie, ktoré prináša umožnia zmysluplné prezentovanie čísel (zrozumiteľné aj pre manažment a o biznise nie nejasných internetových čísel typu bounce rate)
 6. 3 fázy úspechu Obrovské množstvo rôznych služieb na trhu je nutné zastrešiť, poskytnúť nástroje na riadenie a koordináciu aktivít. 1. Fáza Získať návštevníka 2. Fáza Zmeniť návštevníka na zákazníka 3. Fáza Udržať si zákazníka a zopakovať predaj AquisitionMarketing - prirodzená návštevnosť z vyhľadávačov - platená reklama vo vyhľadávačoch - iná PPC reklama (Facebook, Contextové siete) - bannerové kampane vrátane Rich Media Ads Customers Expirience Management - zlepšovanie konverzného pomeru (koľko návštevníkov sa stane zákazníkom) - Personas, Scenarios, - Content Copywriting, - UX Design, - Usability testing Customers Relationship Management. Retention - Vytvorte si vzťah so zákazníkom - Získajte a odmeňujte feedback - Udržujte kontakt Facebook, Youtube, newsletter - Lojality program Pre úspech projektu je nutné pokryť všetky oblasti a zastrešiť jednotou analytikou
 7. Štádium zrelosti internetového marketingu Optimalization focus Najvyšším stupňom je kontinuálne zlepšovanie a optimalizácia na základe výsledkov a súlade s jasne definovanou stratégiou. Retention focus Zvyšovanie hodnoty zákazníka, zopakovanie predaja, strategický prístup Conversion focus Silné pochopenie potrieb zákazníka, nákupné správanie, úprava stránky pre vyšsie konverzie, optimalizácia kampaní Visitor Aquisition focus Online kampane, začiatok práce s orientáciou na zákazníka Content focus Zameranie na obsahovú stránku webu, väčšinou produktovo orientovaný web Maturity model
 8. Akvizícia návštevníkov (Faktory úspechu) Práca s reálnymi cieľmi: - Akcia – download, prezretie informácie - Lead – kontakt - Predaj/ Objednávka Ideálne platiť za výsledky. Reálne je prepočítavať a vyhodnocovať ľubovoľný spôsob predaja do jednotného reportu. Optimalizácia tradičných si vyžaduje nadštandardné vzťahy (bez storno poplatkov) V blízkej budúcnosti budú dominovať performance programy (PPC, affiliate, ..)
 9. Konverzia - zmena návštevníka na zákazníka Kľúčom k realizácii obchodu je okrem pritiahnutia relevantných návštevníkov aj dobré pochopenie záujmov a nákupné správania. Nastavenie želaných ciest užívateľa, testovanie použiteľnosti a následné vyhodnocovanie pomocou pokročilých možností analytických nástrojov pomáha výrazne zvyšovať konverzný pomer. Viete aký máte konverzný pomer ? A koľko majú konkurenti ? Aké sú rezervy ? Sledujeme, ako sa návštevníci orientujú Kto „nakúpi“ koho stratíme (kde).
 10. Retention – Udržanie si zákazníka, zopakovanie predaja  Získanie zákazníka vyžaduje čas, cena je vysoká  Oslovenie existujúceho zákazníka formou emailu je takmer okamžité, cena (Cost of Sales) je nízka  Zlepšite KPI (Wallet share, LTV, …)  Aké kanály využívať ? Okrem webovej stránky je potrebné využívať aj ďalšie kanály (email newletter, mobil), sociálne siete (Facebook, Twitter, Youtube,..)  Sústreďte sa aj na komunikáciu na profitabilných zákazníkov. Aký je pomer profitabilných, je to 80:20? Niekedy je to ešte náročnejšie: 65% of príjmov aeroliniek pochádza od 5% zákazníkov  Tip: Hľadajte nové, jednoduché a funkčné spôsoby, ako vytvoriť príležitosť, získať a udržať kontakt zároveň: Jeden príklad za všetky:
 11. Segmentácia pre pokročilé analytické služby  Kľúčom k zlepšovaniu výsledkov je segmentácia. Individuálnejší prístup k zákazníkovi, sledovanie jeho potrieb, samostatné vyhodnocovanie cieľov prináša merateľné výsledky.  Personas & Scenarios / metóda pre pochopenie potrieb zákazníkov.  Segmentácia podľa úrovne rôznych oblastí  Vzťah (na stránku často chodia úplne rôzne segmenty – dodávatelia, odberatelia, obchodný partneri, odborná verejnosť, zákazník). Samozrejme najpodrobnejšiu segmentáciu je potrebné samozrejme pre zákazníkov.  Aktivita - Pasívny, Aktívny (možné ďalej segmentovať podľa periodicity)  Produktov a služieb , ktoré využívajú, resp. mohli by v budúcnosti využiť  Hodnota zákazníka (LifeTimeValue, ARPU)  Segmentácia sa využíva aj pri užívateľskom testovaní
 12. Zmysluplný reporting výkonnosti stránky  Zásah (Reach)  Celkový počet návštevníci, počet aktívnych návštevníkov, segmentácia  Nový návštevníci, trendy a nárasty  Komunikačné kanály (priamy a nepriamy zásah, sociálne siete)  Úroveň používania (Engagement Level)  Úroveň používania (prezeranie, aktívne operácie, pokročilé aktívne operácie)  Obchodné parametre – order size, order value, items per cart, crossell  Využívanie konkrétnej služby, zvýšenie využívania novej funkcionality po vylepšeniach  Efektivita realizovaných kampaní (Campaings)  Prehľad kampaní podľa komunikačných kanálov, jednotný reporting s výpočtom ceny za konverziu ako kľúčový parameter optimalizácie Samozrejmosťou u enterprise klientov by mala byť aj segmentácia v reportingu. 12
 13. Dlhodobé perspektívy  Spoznajte svojich zákazníkov  Aký obsah si návštevník na stránke pozrel, aké služby využil.  Akú reklamnú kampaň, s akou kreatívou a koľko krát prišiel do kontaktu  S akou frekvenciou komunikuje, na čo reagoval  Personalizujte komunikáciu  Na základe získaných informácii je vhodné cieliť komunikáciu priamo na konkrétneho návštevníka, ponúkať služby a informácie, ktoré je predpoklad predať (odstráňte neproduktívnu komunikáciu na zákazníkov, ktorí už produkt majú, preferujte orientáciu na to, čo si návštevník na stránke prezrel.)  Nové možnosti  Behaviourálne cielenie reklamy - Oslovte návštevníkov, ktorí majú rovnaké zvyky ako vaši najhodnotnejší zákazníci  Retargeting – Oslovte stratených zákazníkov so špeciálnou ponukou
 14. Odporúčania  Vyberte si spoľahlivého partnera so skúsenosťami, úspech v online svete si vyžaduje veľa znalostí a nových technológii a samozrejme skúsenosti  Žiadajte odporúčania, porovnávajte zmysluplné čísla – používajte benchmarky pre identifikáciu oblastí pre zlepšene.  Segmentácia výrazne zvyšuje úspech projektu, pristupujte k zákazníkom individuálne.  Nečakajte dva roky na novú stránku (už nie je rok 1999), zlepšovanie musí byť kontinuálne
 15. Ďakujem za pozornosť Nerudova 14, 040 01 Košice Slovakia Tel.: +421 55 729 43 85 Fax: +421 55 729 43 87 http://www.oneclick.sk e-mail: info@oc.sk Vladimír Kmeť kmet@oneclick.sk 0907 776 999

Notas del editor

 1. V rámci tejto prezentácie Vám vkrátkosti odprezentujem náš prístup k vytváraniu a prevádzke úspešných interentových projekotv
 2. V rámci tejto prezentácie Vám vkrátkosti odprezentujem náš prístup k vytváraniu a prevádzke úspešných interentových projekotv
 3. V rámci tejto prezentácie Vám vkrátkosti odprezentujem náš prístup k vytváraniu a prevádzke úspešných interentových projekotv
 4. V rámci tejto prezentácie Vám vkrátkosti odprezentujem náš prístup k vytváraniu a prevádzke úspešných interentových projekotv
 5. V rámci tejto prezentácie Vám vkrátkosti odprezentujem náš prístup k vytváraniu a prevádzke úspešných interentových projekotv
 6. V rámci tejto prezentácie Vám vkrátkosti odprezentujem náš prístup k vytváraniu a prevádzke úspešných interentových projekotv
Publicidad