Xestión de actividades na adaptación de materias ao EEES Innovación Docente en las Titulaciones de Informática de cara al ...
Alternativa <ul><li>Cómo ser un profesor EEES e non morrer no intento . </li></ul>
<ul><li>Aluno Activo: Constrúe a sua aprendizaxe através do seu traballo.  </li></ul><ul><li>Traballo Total = Traballo P...
<ul><li>Investigación-Innovación </li></ul><ul><li>Tecnoloxización dos Procesos </li></ul><ul><li>Mellora Continua da Cali...
<ul><li>A Investigación en Innovación permite incorporar as Prácticas Educativas e Docentes Eficaces apoiadas pola </li></...
Tecnoloxización dos Procesos Mellora Continua da Calidade Investigación en Innovación
<ul><li>¿Como plantexamos a nosa docencia para conseguir que os alunos alcancen as competencias desexadas? </li></ul><ul><...
<ul><li>¿Cómo organizar as actividades para a aprendizaxe? </li></ul><ul><li>¿Podemos utilizar o construido por uns alunos...
<ul><li>¿Poden os alunos titorizar a outros alunos? </li></ul><ul><li>¿Cómo conseguimos calidade (mellora continua) na apr...
<ul><li>TIC: Materias Virtuais de apoio á docencia presencial </li></ul><ul><li>Web 2.0: Blogs&Wikis, RSS, Marcadores Soci...
<ul><li>A Investigación Baseada no Deseño Formativo permite ao profesor poñer en práctica experiencias innovadoras e avali...
<ul><li>Estatística Administrativa I </li></ul><ul><li>Materia do 1º Cuatrimestre en 1º curso da titulación Xestión e Admi...
<ul><li>Introducion. </li></ul><ul><ul><li>Consideracions técnicas e metodolóxicas </li></ul></ul><ul><li>Construcion </l...
<ul><li>A proposta do Deseño Instruccional se inicia co establecimiento das Competencias que o estudante debe alcanzar ao ...
<ul><li>Obxectivos Competenciais: </li></ul><ul><li>Claros e concretos </li></ul><ul><li>Mesurables </li></ul><ul><li>Obs...
<ul><li>Conceitos </li></ul><ul><li>Coñecer, describer, enumerar, lembrar, relacionar, resumir, identificar, … </li></ul>...
<ul><li>¿Cómo alcanzamos os Obxectivos Competenciais? </li></ul><ul><li>A través do Deseño Instruccional (DI) baseado en c...
<ul><li>Taxonomías de Utilidade para a organización do DI: </li></ul><ul><ul><ul><li>Paquette </li></ul></ul></ul><ul><ul>...
<ul><li>Taxonomía de Bloom Revisada según Anderson and Krathwohl (2001) </li></ul><ul><li>http://www.learningandteaching....
<ul><li>Bloom aporta un punto de vista moi activo ao basear a sua proposta na formulación de preguntas. </li></ul><ul><li>...
<ul><li>En Estatística Administrativa I o Deseño Instruccional está baseado en Secuencias de Aprendizaxe que organizan o e...
https :// app.gen.umn.edu / artist / index.html Introdución: Consideracions técnicas e metodolóxicas Actitudes: Statistica...
Introdución: Consideracions técnicas e metodolóxicas  Statistical Literacy Statistical Reasoning Statistical Thinking Rec...
<ul><li>Secuencia de Aprendizaxe (Deseño Instrucional) </li></ul><ul><li>Documentate </li></ul><ul><li>Responde a las pre...
Introdución: Consideracions técnicas e metodolóxicas Síncrona/asíncrona Autoavaliación Asíncrona (Reflexión) E-portfolio A...
<ul><li>En esta actividade los alunos utilizan un Wiki para construir un tema determinado. </li></ul><ul><li>Mediante o tr...
<ul><li>Qué Metodoloxía? </li></ul><ul><li>Unha posibilidade: Webquest </li></ul><ul><li>“ El modelo de Webquest fue desa...
<ul><li>Podemos flexibilizar certos aspectos da metodoloxía webquest e introducir outra base tecnológica: WIKI </li></ul...
<ul><li>EXEMPLO: Construcion de conceitos básicos de un tema. </li></ul><ul><li>Paso1. Proporcionar un Contido concreto e...
<ul><li>Exemplo de construcción de contidos nun Wiki. </li></ul><ul><li>Asignatura Sistemas Multiagentes </li></ul><ul><...
A partir de uns contidos vamos a elaborar preguntas tipo test que serán reutilizables. Construcción de un repositorio de p...
<ul><li>A partir de uns Contidos vamos a pedir aos alunos que propoñan preguntas tipo test que cubran os diferentes obxect...
<ul><li>Os alunos construen preguntas poden ser avaliados segundo o produto resultante mediante rúbricas. </li></ul><ul><l...
<ul><li>FORMATO ESTANDAR:  TIMES NEW ROMAN, TAMAÑO 12 </li></ul><ul><li>Pregunta (Nome do aluno/a) (EN NEGRIÑA) </li></ul>...
<ul><li>Feedback:  Deberá INDICARSE brevemente o POR QUÉ de cada opción correcta ou incorrecta. </li></ul><ul><li>Feedbac...
<ul><li>Rúbrica ou Matriz de Valoración: Criterios explícitos indicando o grao de consecución competencial. </li></ul><ul>...
<ul><li>Temos experimentado con diferentes ferramentas da materia virtual podendose combinar máis de unha. </li></ul><ul>...
<ul><li>No Entorno Virtual as preguntas poden ser: </li></ul><ul><li>Construidas </li></ul><ul><li>Discutidas </li></ul><...
De-Construcion de Contidos. COMIENZO En grupo o individualmente el alumno elabora 3 preguntas: nivel 1, nivel 2 y nivel 2 ...
O resultado final é a obtención dun Repositorio de preguntas tipo test organizado por competencias. De-Construcion de Con...
<ul><li>Esta actividade ten os seguintes aspectos: </li></ul><ul><li>Aprendizaxe Activa </li></ul><ul><li>Construtivismo S...
<ul><li>E-portfolio de Aprendizaxe, Porqué? </li></ul><ul><li>O rol activo do estudante necesita ser complementado coa re...
<ul><li>Tradicionalmente o PORTFOLIO foi utilizado para presentar evidencias do mellor traballo realizado por un profesion...
<ul><li>Elena Barberá e cols. (2006) “Portfolio electrónico: desarrollo de competencias profesionales en red”.  RUSC vol...
<ul><li>A su vez, han de tener sus fundamentos en los referentes de la asignatura que son las competencias que se pretend...
<ul><li>Dous son os fundamentos básicos dun e-portafolio utilizado na Formación-Avaliación. </li></ul><ul><li>FEEDBACK par...
<ul><li>E-portfolio de Aprendizaxe. </li></ul><ul><li>Qué debe proporcionar un portfolio? </li></ul><ul><li>Unha visión re...
<ul><li>E-portfolio de Aprendizaxe. </li></ul><ul><li>Tipos de portafolio </li></ul><ul><li>Portafolio Evolutivos o de Des...
<ul><li>Cómo é a Reflexión? </li></ul><ul><li>Pedimos a nuestros alumnos una reflexión “neutra” </li></ul><ul><li>Puntos F...
<ul><li>Posibilidades para implementar un e-portfolio. </li></ul><ul><li>WIKIS </li></ul><ul><li>WORD </li></ul><ul><li>BL...
<ul><li>E-portfolio de Aprendizaxe. </li></ul><ul><li>Word sería posible…. </li></ul><ul><li>EXCEL ten propiedades gráfica...
Reflexión como actividade de Meta-aprendizaxe: Creamos un ciclo de mellora continuada da aprendizaxe no que o aluno é o p...
O ciclo de Mellora Reflexión como actividade de Meta-aprendizaxe: LEARNING PATH REFLECTION FEEDBACK & ASSESSMENT LEARNING...
<ul><li>O Portfolio constitue unha actividade de meta-aprendizaxe </li></ul><ul><li>Vai-se producindo unha mellora en Act...
<ul><li>Ana </li></ul><ul><li>Sara </li></ul>Exemplos de e-portfolio:
MOITAS GRAZAS!! Como ser profesor EEES non morrer no intento!!!
 
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

XestióN Actividades Eeesourense

1.250 visualizaciones

Publicado el

Xestión de Actividades orientadas ao espazo Europeo de Educación Superior.

Gestión de Actividades orientadas al Espacio Europeo de Educación Superior

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.250
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
18
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

XestióN Actividades Eeesourense

 1. 1. Xestión de actividades na adaptación de materias ao EEES Innovación Docente en las Titulaciones de Informática de cara al EEES Ourense, 4 de abril 2008 José Vicente Novegil Souto Universidade de Vigo
 2. 2. Alternativa <ul><li>Cómo ser un profesor EEES e non morrer no intento . </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Aluno Activo: Constrúe a sua aprendizaxe através do seu traballo. </li></ul><ul><li>Traballo Total = Traballo Presencial + Traballo Autónomo </li></ul><ul><li>Aluno Reflexivo : Autoxestiona a sua Aprendizaxe </li></ul><ul><li>¿Cómo se conseguen estes roles? </li></ul>Roles del Alumno
 4. 4. <ul><li>Investigación-Innovación </li></ul><ul><li>Tecnoloxización dos Procesos </li></ul><ul><li>Mellora Continua da Calidade </li></ul>Desde a Xestión das actividades
 5. 5. <ul><li>A Investigación en Innovación permite incorporar as Prácticas Educativas e Docentes Eficaces apoiadas pola </li></ul><ul><li>A introducción de Tecnoloxía no proceso de Ensino e Aprendizaxe permite a Estandarización procesos. </li></ul><ul><li>Mellora da Calidade a través da Investigación Baesada no Deseño Formativo </li></ul>Ciclo de Xestión de Actividades baseado en:
 6. 6. Tecnoloxización dos Procesos Mellora Continua da Calidade Investigación en Innovación
 7. 7. <ul><li>¿Como plantexamos a nosa docencia para conseguir que os alunos alcancen as competencias desexadas? </li></ul><ul><li>¿Cómo organizamos a aprendizaxe para que sexa unha aprendizaxe significativa? </li></ul>Cuestións:
 8. 8. <ul><li>¿Cómo organizar as actividades para a aprendizaxe? </li></ul><ul><li>¿Podemos utilizar o construido por uns alunos para a aprendizaxe de outros alunos? </li></ul><ul><li>¿Poden os alumnos avaliar a outros alunos? </li></ul>Cuestións:
 9. 9. <ul><li>¿Poden os alunos titorizar a outros alunos? </li></ul><ul><li>¿Cómo conseguimos calidade (mellora continua) na aprendizaxe? </li></ul><ul><li>¿Qué implicacions teñen as actividades de traballo autónomo realizadas en cuanto a Avaliación e Titorización? </li></ul>Cuestións:
 10. 10. <ul><li>TIC: Materias Virtuais de apoio á docencia presencial </li></ul><ul><li>Web 2.0: Blogs&Wikis, RSS, Marcadores Sociais, etc… </li></ul><ul><li>O alumno constrúe a su personalidade através da aprendizaxe que necesita. </li></ul><ul><li>E-portfolio: Meta-aprendizaje con titorización e avaliación </li></ul>Ferramentas
 11. 11. <ul><li>A Investigación Baseada no Deseño Formativo permite ao profesor poñer en práctica experiencias innovadoras e avaliar o seu funcionamento sobre a base da sua Experiencia Docente Práctica. </li></ul><ul><li>A Investigación Baseada no Deseño Formativo permite introducir actividades que poden avaliarse desde a perspectiva de Mellora Continua da Calidade. </li></ul>Investigación en Innovación Docente:
 12. 12. <ul><li>Estatística Administrativa I </li></ul><ul><li>Materia do 1º Cuatrimestre en 1º curso da titulación Xestión e Administración Pública. </li></ul><ul><li>Competencias en Estatística Descritiva e Introducion á Probabilidade. </li></ul><ul><li>4.5 créditos Aula + 1.5 créditos Laboratorio </li></ul><ul><li>Poucos alunos “operativos” por aula 25-30 </li></ul>Estudo de Caso: Contextualización
 13. 13. <ul><li>Introducion. </li></ul><ul><ul><li>Consideracions técnicas e metodolóxicas </li></ul></ul><ul><li>Construcion </li></ul><ul><ul><li>Construción de contidos polos alunos utilizando un Wiki </li></ul></ul><ul><li>De-construcion </li></ul><ul><ul><li>Construción de un repositorio de preguntas tipo test para auto avaliación </li></ul></ul><ul><li>Reflexion </li></ul><ul><ul><li>e-porfolio: Actividade de Meta-Aprendizaxe </li></ul></ul>Estudo de Caso: Estatística Administrativa I
 14. 14. <ul><li>A proposta do Deseño Instruccional se inicia co establecimiento das Competencias que o estudante debe alcanzar ao finalizar o período de aprendizaxe. </li></ul><ul><li>¿Que competencias desexamos que adquira o estudante? </li></ul><ul><li>Os Obxectivos Competenciais: Conceitos, Procedimentos e Actitudes </li></ul>Introdución: Consideracions técnicas e metodolóxicas
 15. 15. <ul><li>Obxectivos Competenciais: </li></ul><ul><li>Claros e concretos </li></ul><ul><li>Mesurables </li></ul><ul><li>Observables </li></ul>Introdución: Consideracions técnicas e metodolóxicas
 16. 16. <ul><li>Conceitos </li></ul><ul><li>Coñecer, describer, enumerar, lembrar, relacionar, resumir, identificar, … </li></ul><ul><li>Procedementos: </li></ul><ul><li>Analisar, aplicar, construir, experimentar, elaborar, demostrar, utilizar,… </li></ul><ul><li>Actitudes: </li></ul><ul><li>Apreciar, valorar, comportarse, discriminar, preferir, respetar, tolerar,… </li></ul>Introdución: Consideracions técnicas e metodolóxicas
 17. 17. <ul><li>¿Cómo alcanzamos os Obxectivos Competenciais? </li></ul><ul><li>A través do Deseño Instruccional (DI) baseado en competencias </li></ul><ul><li>Este comprende aspectos como: modelo de aprendizaxe, recursos, titorización, avaliación,… </li></ul><ul><li>¿Cómo organizamos o DI? </li></ul><ul><li>As taxonomías nos permiten graduar a aprendizaxe das competencias en distintos niveis que se corresponde con obxectivos competenciais diferentes: conceitos, procedementos e actitudes. </li></ul>Introdución: Consideracions técnicas e metodolóxicas
 18. 18. <ul><li>Taxonomías de Utilidade para a organización do DI: </li></ul><ul><ul><ul><li>Paquette </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bloom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>… . </li></ul></ul></ul><ul><li>Gilber Paquette. “Modelisation des connaissances et de compétenceces. Presse de L’Université du Québec. ISBN 2-7605-1163-4 </li></ul><ul><li>http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm </li></ul>Introdución: Consideracions técnicas e metodolóxicas
 19. 19. <ul><li>Taxonomía de Bloom Revisada según Anderson and Krathwohl (2001) </li></ul><ul><li>http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm </li></ul><ul><li>http://www.eduteka.org/ </li></ul>Introdución: Consideracions técnicas e metodolóxicas Crear Avaliar Analisar Aplicar Comprender Lembrar
 20. 20. <ul><li>Bloom aporta un punto de vista moi activo ao basear a sua proposta na formulación de preguntas. </li></ul><ul><li>A pregunta é un catalizador do coñecemento. </li></ul><ul><li>A pregunta enfrenta ao aluno ante o reto de respondera e isto facilita un Rol Activo por parte do estudante. </li></ul><ul><li>Guía as actividades e os contidos </li></ul>Introdución: Consideracions técnicas e metodolóxicas
 21. 21. <ul><li>En Estatística Administrativa I o Deseño Instruccional está baseado en Secuencias de Aprendizaxe que organizan o estudo de: </li></ul><ul><li>Contidos </li></ul><ul><li>Procedementos </li></ul><ul><li>Actitudes. </li></ul>Introdución: Consideracions técnicas e metodolóxicas
 22. 22. https :// app.gen.umn.edu / artist / index.html Introdución: Consideracions técnicas e metodolóxicas Actitudes: Statistical Thinking Procedementos: Statistical Reasoning Contidos: Statistical Literacy
 23. 23. Introdución: Consideracions técnicas e metodolóxicas  Statistical Literacy Statistical Reasoning Statistical Thinking Recordar-Comprender Aplicar-Razonar Crear-Valorar
 24. 24. <ul><li>Secuencia de Aprendizaxe (Deseño Instrucional) </li></ul><ul><li>Documentate </li></ul><ul><li>Responde a las preguntas. </li></ul><ul><li>Resolve los problemas. </li></ul><ul><li>Autoavaliarse </li></ul><ul><li>Prácticas </li></ul><ul><li>Propón 3 preguntas: Nivel 1, Nivel 2 e Nivel 3 </li></ul><ul><li>Comenta tópicos o Formula Dúvidas </li></ul><ul><li>Actividades Complementares </li></ul><ul><li>Actualiza o teu e-portafolio </li></ul><ul><li>http://faitic.uvigo.es/ </li></ul>Introdución: Consideracions técnicas e metodolóxicas
 25. 25. Introdución: Consideracions técnicas e metodolóxicas Síncrona/asíncrona Autoavaliación Asíncrona (Reflexión) E-portfolio Asíncrona Actividades Complementares Asíncrona (De-construcción) Propoñer Preguntas Síncrona Prácticas Síncrona/asíncrona Resolver problemas Asíncrona (Construcción) Responder Preguntas Síncrona/asíncrona Documentarse Clases Presenciais: Lección Maxistral e Prácticas O aluno estuda, asiste a exames e titorias Uso da Materia Virtual? Actividades EEES Actividades antigas
 26. 26. <ul><li>En esta actividade los alunos utilizan un Wiki para construir un tema determinado. </li></ul><ul><li>Mediante o traballo individual cada aluno aporta a resposta a diferentes preguntas do tema. </li></ul><ul><li>¿Cómo podemos facer que os alunos construan contidos? </li></ul><ul><li>¿Son de Calidade? </li></ul><ul><li>http ://faitic.uvigo.es/ </li></ul>Construcion de Contidos utilizando un Wiki
 27. 27. <ul><li>Qué Metodoloxía? </li></ul><ul><li>Unha posibilidade: Webquest </li></ul><ul><li>“ El modelo de Webquest fue desarrollado por Bernie Dodge en 1995 que lo definió como una actividad orientada a la investigación donde toda o casi toda la información que se utiliza procede de recursos de la Web ” </li></ul><ul><li>http://www.isabelperez.com/webquest/ </li></ul><ul><li>http ://faitic.uvigo.es/ </li></ul>Construcion de Contidos utilizando un Wiki
 28. 28. <ul><li>Podemos flexibilizar certos aspectos da metodoloxía webquest e introducir outra base tecnológica: WIKI </li></ul><ul><li>O resultado é un proceso construtivo do coñecemento: Conceitos e Procedementos </li></ul>Construcion de Contidos utilizando un Wiki
 29. 29. <ul><li>EXEMPLO: Construcion de conceitos básicos de un tema. </li></ul><ul><li>Paso1. Proporcionar un Contido concreto en formato de Preguntas: Sobre conceitos básicos de un tema. </li></ul><ul><li>… , 50, 70, 100, … preguntas </li></ul><ul><li>Paso 2. Dispor de un Wiki onde os alunos van incorporando-xenerando as respostas ás preguntas. </li></ul><ul><li>Paso 3. Os contidos construidos son supervisados polo docente ou por outros alunos: Titorización e Avaliación. </li></ul><ul><li>No noso caso tense utilizado esta actividade como toma de contacto cun Tema para conceitos e definicions básicos </li></ul><ul><li>¿Qué é….? ¿Qué significa…?... </li></ul>Construcion de Contidos utilizando un Wiki
 30. 30. <ul><li>Exemplo de construcción de contidos nun Wiki. </li></ul><ul><li>Asignatura Sistemas Multiagentes </li></ul><ul><li>http://programacionjade.wikispaces.com/ </li></ul>Construcion de Contidos utilizando un Wiki
 31. 31. A partir de uns contidos vamos a elaborar preguntas tipo test que serán reutilizables. Construcción de un repositorio de preguntas tipo test para auto avaliación. http ://faitic.uvigo.es/ De-Construcion de Contidos.
 32. 32. <ul><li>A partir de uns Contidos vamos a pedir aos alunos que propoñan preguntas tipo test que cubran os diferentes obxectivos competenciais. </li></ul><ul><li>Estas preguntas deberán ser de diferente nivel cognitivo: </li></ul><ul><li>Lembrar-Comprender </li></ul><ul><li>Aplicar-Analisar </li></ul><ul><li>Valorar-Crear </li></ul>De-Construcion de Contidos.
 33. 33. <ul><li>Os alunos construen preguntas poden ser avaliados segundo o produto resultante mediante rúbricas. </li></ul><ul><li>Este produto-pregunta pode utilizarse para auto-avaliación de outros alunos (construtivismo social). </li></ul><ul><li>¿Qué características deben ter as preguntas? </li></ul><ul><li>¿Qué valor (de aprendizaxe) hai ao construir unha pregunta? </li></ul>De-Construcion de Contidos.
 34. 34. <ul><li>FORMATO ESTANDAR:  TIMES NEW ROMAN, TAMAÑO 12 </li></ul><ul><li>Pregunta (Nome do aluno/a) (EN NEGRIÑA) </li></ul><ul><li>A.  Resposta A </li></ul><ul><li>B.  Resposta B </li></ul><ul><li>C.  Resposta C (resposta correcta resaltada en outra cor) </li></ul><ul><li>D.  Resposta C. </li></ul>De-Construcion de Contidos.
 35. 35. <ul><li>Feedback:  Deberá INDICARSE brevemente o POR QUÉ de cada opción correcta ou incorrecta. </li></ul><ul><li>Feedback A </li></ul><ul><li>Feedback B </li></ul><ul><li>Feedback C </li></ul><ul><li>Feedback D </li></ul>De-Construcion de Contidos.
 36. 36. <ul><li>Rúbrica ou Matriz de Valoración: Criterios explícitos indicando o grao de consecución competencial. </li></ul><ul><li>Para tutorizar a construcción das preguntas (boas preguntas) </li></ul><ul><li>Para avaliar ese traballo do aluno. </li></ul>De-Construcion de Contidos.
 37. 37. <ul><li>Temos experimentado con diferentes ferramentas da materia virtual podendose combinar máis de unha. </li></ul><ul><li>Grupos. Para preguntas en traballo colaborativo de niveis cognitivos altos na taxonomía de Bloom: Valorar e Crear </li></ul><ul><li>Ejercicios. As propostas son avaliadas con feedback individualizado ou grupal </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul><ul><li>Foros. Discusión de preguntas de outros estudiantes) </li></ul>De-Construcion de Contidos.
 38. 38. <ul><li>No Entorno Virtual as preguntas poden ser: </li></ul><ul><li>Construidas </li></ul><ul><li>Discutidas </li></ul><ul><li>Avaliadas </li></ul>De-Construcion de Contidos.
 39. 39. De-Construcion de Contidos. COMIENZO En grupo o individualmente el alumno elabora 3 preguntas: nivel 1, nivel 2 y nivel 2 (Tabla 2) El profesor evalúa las preguntas propuestas Calificación y Feedback Formato de preguntas y Rúbricas Rúbricas ¿Preguntas Válidas? Incorporar al Repositorio Si No Modificar Utilización del las preguntas en algún Cuestionario FIN
 40. 40. O resultado final é a obtención dun Repositorio de preguntas tipo test organizado por competencias. De-Construcion de Contidos. Level 3: Evaluating and Creating Level 2: Applying and Analizing Level 1: Understanding and Remembering
 41. 41. <ul><li>Esta actividade ten os seguintes aspectos: </li></ul><ul><li>Aprendizaxe Activa </li></ul><ul><li>Construtivismo Social </li></ul><ul><li>Desde o punto de vista do profesor obtemos un feedback de muito valor porque aprendemos sobre as fortalezas e debilidades dos alunos ao observar a construción significativa da aprendizaxe no xeito en como propoñen as preguntas. </li></ul>De-Construcion de Contidos.
 42. 42. <ul><li>E-portfolio de Aprendizaxe, Porqué? </li></ul><ul><li>O rol activo do estudante necesita ser complementado coa reflexión. </li></ul><ul><li>O estudante toma decisions sobre o seu propio proceso de aprendizaxe. Reflexionando, sabiendo onde está e cuanto lle falta para alcanzar as competencias. </li></ul><ul><li>O docente guía, avalía, orienta este proceso de traballo autónomo e presencial incorporando toda a evidencia de traballo de aprendizaxe </li></ul>Reflexión como actividade de Meta-aprendizaxe:
 43. 43. <ul><li>Tradicionalmente o PORTFOLIO foi utilizado para presentar evidencias do mellor traballo realizado por un profesional (artistas, economistas, etc..) </li></ul><ul><li>No proceso de Ensino e Aprendizaxe o portfolio adquire novas dimensións que xunto coa introducion da tecnoloxia facilitan unha “avaliación auténtica” (Authentic Assessment) </li></ul><ul><li>http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/rubrics.htm </li></ul><ul><li>¿Qué es un portfolio de aprendizaje? </li></ul>Reflexión como actividade de Meta-aprendizaxe:
 44. 44. <ul><li>Elena Barberá e cols. (2006) “Portfolio electrónico: desarrollo de competencias profesionales en red”. RUSC vol. 3-nº 2 </li></ul><ul><li>Un portafolio de aprendizaje es una selección de trabajos del estudiante que relata de manera reflexiva el progreso y los logros conseguidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de un área específica. </li></ul><ul><li>Esta selección de trabajos se centra en decisiones y reflexiones relacionadas con el aprendizaje explicitadas por parte del estudiante sobre los contenidos y documentos a presentar para su evaluación </li></ul>Reflexión como actividade de Meta-aprendizaxe:
 45. 45. <ul><li>A su vez, han de tener sus fundamentos en los referentes de la asignatura que son las competencias que se pretenden asumir y en los criterios de evaluación que guiarán el seguimiento formativo del profesor y el juicio de los méritos conseguidos por parte del estudiante </li></ul>Reflexión como actividade de Meta-aprendizaxe:
 46. 46. <ul><li>Dous son os fundamentos básicos dun e-portafolio utilizado na Formación-Avaliación. </li></ul><ul><li>FEEDBACK para a mellora continua do proceso de ensino e aprendizaxe. </li></ul><ul><li>REFLEXIÓN-PARTICIPACIÓN do estudante no seu proceso de aprendizaxe. </li></ul>Reflexión como actividade de Meta-aprendizaxe:
 47. 47. <ul><li>E-portfolio de Aprendizaxe. </li></ul><ul><li>Qué debe proporcionar un portfolio? </li></ul><ul><li>Unha visión realista do proceso de desarrollo de competencias dos estudantes. </li></ul><ul><li>A tradución dos progresos nunha cualificación obxectiva </li></ul>Reflexión como actividade de Meta-aprendizaxe:
 48. 48. <ul><li>E-portfolio de Aprendizaxe. </li></ul><ul><li>Tipos de portafolio </li></ul><ul><li>Portafolio Evolutivos o de Desarrollo </li></ul><ul><li>Portafolio Valorativos o de Evaluación </li></ul><ul><li>Portafolio Expositivo o Representativo </li></ul><ul><li>Híbridos. </li></ul>Reflexión como actividade de Meta-aprendizaxe:
 49. 49. <ul><li>Cómo é a Reflexión? </li></ul><ul><li>Pedimos a nuestros alumnos una reflexión “neutra” </li></ul><ul><li>Puntos Fortes </li></ul><ul><li>Puntos Fracos </li></ul><ul><li>Propostas de Mellora </li></ul>Reflexión como actividade de Meta-aprendizaxe:
 50. 50. <ul><li>Posibilidades para implementar un e-portfolio. </li></ul><ul><li>WIKIS </li></ul><ul><li>WORD </li></ul><ul><li>BLOGS </li></ul><ul><li>EXCEL </li></ul><ul><li>FOROS </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>… </li></ul>Reflexión como actividade de Meta-aprendizaxe:
 51. 51. <ul><li>E-portfolio de Aprendizaxe. </li></ul><ul><li>Word sería posible…. </li></ul><ul><li>EXCEL ten propiedades gráficas, cualitativas e cuantitativas. </li></ul><ul><li>Wiki é outra alternativa moi válida polo enfoque constructivo que lle proporciona á reflexión. </li></ul>Reflexión como actividade de Meta-aprendizaxe:
 52. 52. Reflexión como actividade de Meta-aprendizaxe: Creamos un ciclo de mellora continuada da aprendizaxe no que o aluno é o principal actor SECUENCIA DE APRENDIZAXE REFLEXIÓN FEEDBACK & AVALiACIÓN
 53. 53. O ciclo de Mellora Reflexión como actividade de Meta-aprendizaxe: LEARNING PATH REFLECTION FEEDBACK & ASSESSMENT LEARNING PATH REFLECTION FEEDBACK & ASSESSMENT
 54. 54. <ul><li>O Portfolio constitue unha actividade de meta-aprendizaxe </li></ul><ul><li>Vai-se producindo unha mellora en Actitudes. </li></ul><ul><li>Os alunos otorgan moita valoración de entre todas as actividades que lles proporcionan Tutorización </li></ul><ul><li>Proporciona a oportunidade de poder personalizar a aprendizaxe. </li></ul><ul><li>Permite a mellora continua que autoxestiona o propio aluno guiado polo feedback do profesor. </li></ul>Reflexión como actividade de Meta-aprendizaxe:
 55. 55. <ul><li>Ana </li></ul><ul><li>Sara </li></ul>Exemplos de e-portfolio:
 56. 56. MOITAS GRAZAS!! Como ser profesor EEES non morrer no intento!!!

×