Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Rezultati ankete o upotrebi društvenih mreža

4.868 visualizaciones

Publicado el

Prezentacija je posvećena različitim aspektima upotrebe i zloupotrebe društvenih mreža. Anketa je sprovedena na učenicima

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Rezultati ankete o upotrebi društvenih mreža

 1. 1. ANKETA UČENIKA,,XV BEOGRADSKEGIMNAZIJE”
 2. 2. NAŠA PITANJA SU GLASILA:Da li si ikada startovao/ladevojku/dečka putem interneta?Da li misliš da može da postojiljubav u virtuelnom svetu?Kojim delatnostima posvećuješnajviše vremena na internetu?Na kojim mrežama imaš nalog?Da li misliš da su društvene mrežepomogle ili odmogle u odnosimaizmeđu ljudi?Da li kucaš poruke dok radišnešto drugo? (voziš, jedeš, učiš)Da li smatraš da društvenemreže ograničavaju tvojuslobodu? Da li si stekao/la praveprijatelje koristeći društvenemreže?Sa koliko ljudi u prosekukomuniciraš na društvenimmrežama?Da li društvene mreže utiču naodnose u tvojoj porodici?Koliko vremena dnevno provodiš nainternetu? (socijalnim mrežama)Da li ponekad izbegavaš svojednevne obaveze zbogzaokupljenosti internetom?Da li si ikada doživeo/laneprijatnosti na društvenimmrežama?
 3. 3. SLEDE VAŠIODGOVORI
 4. 4. 85% ispitanika smatra da nemaljubavi preko interneta.Oba pola negiraju mogućnost postojanjaljubavi preko interneta, mada znatno većibroj žena prihvata tu mogućnost.Nije nađena statistički značajna veza ni izmeđuškolskog uspeha i verovanja da je ljubav mogućapreko društvenih mreža. Ipak, primećuje se da, dokoni sa nedovoljim uspehom to apsolutno negiraju,izvestan procenat onih sa boljim školskim uspehomtu vrstu odnosa ipak prihvata.
 5. 5. 41% ispitanika svojevreme koje provodi nainternetu najvišeposvećuje saznajućiinformacije iz oblastikojom se bavi.Tračevi preko interneta suprivlačni za samo 10%ispitanika.90% ispitanika, dok su nainternetu, ne provodi vremeposećujući tuđe profile, a samo10% onih koji to čine, većinomžene.Gotovo polovina ispitanog uzorkagimnazijalaca (42%) igra igricepreko interneta. Muškarci u znatnovećem broju.Sa poznatim osobama ima sinhronukomunikaciju (četovanje) oko70% ispitanika. Devojke u većembroju.Naši gimnazijalci su veomaoprezni u pogledu četovanja sanepoznatim osobama. To činisamo 9% ispitanika.Samo 9% ispitanika koristi mejlove.
 6. 6. 88% ispitanika ima nalog naFejsbuku.Samo 21% ima nalog na Tviteru. Većiprocenat devojaka. Zanimljiviji jeučenicima sa boljim školskim uspehom.Jutjub je takođe omiljen-nalogima 63% ispitanika.Tumblr je interesantan za 8%ispitanog uzorka. Dok je za momkepotpuno neinteresantan.Ask.fm je krajnjeneinteresantan za našeispitanike. Samo 9%ispitanika ima nalog na ovojmreži.Četrulet je mreža na kojoj nalog ima oko 11%ispitanika. Manje od 10% ispitanika odličnog i vrlodobrog uspeha ima nalog na ovoj mreži, dok je međuonima sa nedovoljnim i dovoljnim školskim uspehomskoro 20%.Na Instagramu nalog ima 11%ispitanika. Mnogo je popularnijikod devojaka.Skajp je interesantan za gotovo65% ispitanika. Mnogi ga navodekao najkorisniju mrežu.
 7. 7. 30% ispitanika smatra da mreženisu pomogle u komunikacijimeđu ljudima.53% tvrdi da su mreže pomogleumereno do mnogo da sekomunikacija među ljudima poboljša.Učenici sa slabijim školskim uspehomdruštvene mreže sagledavaju kao faktorpoboljšanja međuljudskih odnosa.Među učenicima boljeg školskog uspeha izdvajaju se dvegrupacije: Jedna koja taj boljitak apsolutno negira i druga,koja tvrdi da su socijalne mreže unapredile odnose međuljudima.
 8. 8. 70% ispitanika kuca poruke dok radi neštodrugo.Što je tipičan primer multitaskinga koji bitnosnižava kvalitet radnji koje se uporedo rade ipovećava mogućnost za činjenje grešaka.U malo većem broju to čine žene.Nešto oprezniji su odlični učenici upoređenju sa onim sa slabijimuspehom.
 9. 9. Skoro 70% ispitanika smatra da društvenemreže ne ograničavaju slobodu ljudi.Oko 10% dobrih učenika prepoznajepostojenje gubitka slobode.U kategoriji odličnih učenika je 20% onihkoji tvrde da se upotrebom društvenihmreža gubi sloboda ličnosti.
 10. 10. Samo 21% ispitanika je steklo prave prijatelje putemdruštvenih mreža, dok preko 70%, iako koristi mreže zakomunikaciju, ne smatra ih za mesto gde se može započetiprijateljstvo.Izgleda da su pripadnici muškog polaipak ti koji su uspeli da ostvare neštoveći broj pravih prijateljstva putemmreža u odnosu na žene.Učenici sa dovoljnim školskimprosekom ovu opciju nalaženjaprijatelja prihvataju u čak 50%slučajeva.
 11. 11. Najveći broj ispitanika, njih 44%održava kontakte sa do 10prijatelja.Izdvaja se grupa od oko 16% kojakontakte održava sa preko 25prijatelja.Devojke komuniciraju sa manje ljudiod muškaraca. Njihova komunikacijase svodi na 10-ak ljudi u proseku.Samo u kategoriji uspešnih učenikapostoji onih koji ne održavajuonlajn kontakte ni sa kim.
 12. 12. Oko 16% ispitanika je doživelo nekeneprijatnosti na društvenim mrežama.Najveći broj je te neprijatnostidoživeo na Fejsbuku, ali ima i malibroj onih koji su istu doživeli namreži Četrulet. Navode seneprijatnosti seksualne prirode.Neprijatnosti je doživelo veći broj ženskepopulacije.Najveći broj onih koji doživljavajuneprijatnosti na mrežama je izkategorije nedovoljnih učenika(50%), a najmanje takvihneprijatnosti na mreži imaju odličniučenici (10%).
 13. 13. 8% ispitanika smatra da društvenemreže utiču negativno na odnose unjihovim porodicama.84% ispitanika smatra da društvenemreže nemaju uticaja na život uporodici.5% tvrdi da je uticaj pozitivan.Među odličnim i vrlo dobrimučenicima, najveći procenatispitanika smatra da društvenemreže nemaju uticaja na kvalitetživota u porodici.U kategorijama nedovoljnih idovoljnih učenika, nema onihkoji smatraju da društvenemreže deluju pozitivno naporodični život.
 14. 14. 40% na mrežama provodi od1 do 3 sata.23% je na mrežama do 1 sat.10% na mrežama provodi 4 do 5 sati.8% je na mrežama od 6 do 10 sati.5,5% na mrežama provodi preko 10sati.1% ispitanika na mrežama uopšte neprovodi vreme.Nedovoljni, dovoljni i dobri učenici sklonisu da na mreži provedu po 10 i više sati.Odlični i vrlo dobri učenici dalekoracionalnije upravljaju svojim vremenom,pa na mrežama u najvećem broju,provode sat, dva do tri dnevno.
 15. 15. 40% ispitanika mnogo i veomamnogo izbegava obaveze zboginterneta, dok gotovo 20% to činiponekad.Nepunih 30% ispitanika čine oni kojisvoje obaveze zbog društvenih mrežanikada ne izbegavaju.Kod nedovoljnih i dovoljnih učenika prisutanje veći procenat onih koji svoje obavezeizbegavaju, dok je kod onih uspešnijihobrnuto.
 16. 16. Umreži se,nemoj da se upecaš!!!ŽIVI ŽIVOT UŽIVO.

×