Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Objektum Orientalt Fejlesztes PHP5-ben

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 187 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Objektum Orientalt Fejlesztes PHP5-ben

 1. 1. Objektum-Orientált fejlesztés PHP(5) nyelven Simon Bence 2009-09-17
 2. 2. Mi az az objektum-orientáltság?
 3. 3. Programozási paradigma + Absztrakció
 4. 4. “ Egymással kommunikáló objektumok rendszere
 5. 5. Objektum? Adat és a rajta értelmezett művelet
 6. 6. Elemi entitás & Való világ modellezése & Absztrakt fogalmak megjelenése a programban
 7. 7. ?
 8. 8. Például: “téglalap”
 9. 9. (Adat) A téglalapnak van... ...“a” oldala ...”b” oldala
 10. 10. (Művelet) A téglalap tud... ... teruletSzamitas() ... keruletSzamitas()
 11. 11. Téglalap Téglalap Téglalap Téglalap Téglalap Téglalap Téglalap Téglalap Téglalap
 12. 12. Téglalap Téglalap Téglalap Téglalap Téglalap Téglalap Téglalap Téglalap Téglalap { Osztály
 13. 13. Osztály? Az objektumok viselkedését definiáló leírás
 14. 14. Jó-e ez nekem?
 15. 15. Igen! De miért is?
 16. 16. Miért? - Karbantarthatóság - Bővithetőség - Újrafelhasználhatóság - Fejlesztési idő csökkentése
 17. 17. Karbantarthatóság - a kódoknak egyszer kell szerepelniük - minden kódnak jól meghatározható hely - lehetőség egységtesztekre + a kommentek fontosak
 18. 18. Bővíthetőség - leszármaztatás
 19. 19. Újrafelhasználhatóság - kohézív osztályok - felületre tervezés (hordozhatóság)
 20. 20. Nem velejárója, lehetősége!
 21. 21. Az objektumkezelés költsége
 22. 22. class A { public function test($a) { $a += 1; } } function test($a) { $a += 1; } $array = array();
 23. 23. $time = microtime(true); for ($i = 0; $i < 50; $i++) {     $array[$i] = new A(); } echo microtime(true) - $time, '<br/>'; // 0.00006s $a = new A(); $time = microtime(true); for ($i = 0; $i < 500; $i++) {     $a->test(1); } echo microtime(true) - $time, '<br/>'; // 0.00047s $time = microtime(true); for ($i = 0; $i < 500; $i++) {     test(1); } echo microtime(true) - $time, '<br/>'; // 0.00043s
 24. 24. Az objektumok és osztályok
 25. 25. $circle = new Circle();
 26. 26. $circle1 = new Circle(); $circle2 = new Circle(); $circle3 = new Circle(); ...
 27. 27. “ Az objektum egy valós, vagy absztrakt, azonosítható, egyedi entitás, amely a vizsgált környezet egy jól definiált szereplője
 28. 28. “ Az adat és a rajta értelmezett művelet együttese
 29. 29. “ Az objektum egy rendszer egyedileg azonosítható szereplője, amelyet a külvilág felé mutatott viselkedésével, belső struktúrájával és állapotával jellemezhetünk
 30. 30. Gyártsunk objektumot! (A konstruktor)
 31. 31. Konstruktor: - Objektumszintű metódus - Inicializáló blokk - Lehetnek paraméterei - Csak egy lehet belőle - Általában publikus
 32. 32. Például... class Rectangle { protected $a; protected $b; public function __construct() { $this->a = 3; $this->b = 5; } } $t = new Rectangle();
 33. 33. Vagy... class Rectangle { protected $a; protected $b; public function __construct($a, $b) { $this->a = $a; $this->b = $b; } } $t = new Rectangle(3, 5);
 34. 34. << Osztály >>
 35. 35. “ Az osztály tehát egy sablon, ami az adott fogalom tulajdonságait (attribútum) és a neki küldhető üzeneteket (metódusok) írja le, mint egy model
 36. 36. $attribútumok Az osztályban meghatározott tulajdonságok
 37. 37. { Bármilyen PHP változótípus lehet Akár másik osztály is }
 38. 38. { $foo; $bar = 5; $something = “interesting text”; $array = array(); $anOtherArray = array(‘a’, ’b’, ’c’); $object = new Object();
 39. 39. állapot Az attribútumok összessége, jellemzi az objektumot
 40. 40. “ Az objektum állapotát az objektum attribútumai által felvett értékek összessége írja le
 41. 41. Pl.: Triangle: $a = 7 $b = 6 $c = 5
 42. 42. public function metódusok() { /.../ }
 43. 43. “ Az objektum metódusokon keresztül kommunikál a külvilággal és ezek változtathatják meg az állapotát
 44. 44. class Triangle { protected $a; protected $b; protected $c; public function getA() { return $this->a; } public function setA($a) { $this->a = $a; } } $t = new Triangle(); $t->setA(9); echo $t->getA();
 45. 45. Az objektumok törlése
 46. 46. Az objektumok törlése Garbage collector
 47. 47. Nem lehetünk biztosak benne :( Elvben: alapvetöen, amint tud, töröl
 48. 48. __destruct() Objektum törlésekor
 49. 49. register_shutdown_function() Script végén
 50. 50. register_shutdown_function() Hibalehetöség! Vigyázzunk! (Pl. adatbázis kapcsolat lezárása)
 51. 51. Coupling
 52. 52. $a = new A(1, 2, 3); $b = new B(4, 5); ... és A kódjában: public function foo($b) { $b->var = $this->var; }
 53. 53. $a = new A(1, 2, 3); $b = new B(4, 5); ... és A kódjában: public function foo($b) { $b->setVar($this->var); }
 54. 54. Tervezési cél: A kötések csökkentése, az egyes objektumok csak annyit tudjanak egymásról, amennyit szükséges (API-ra tervezés)
 55. 55. IS A / HAS A
 56. 56. HAS A 1: Gyenge tartalmazás (aggregáció) rész-egész kapcsolat, a részek alkotják az egészet
 57. 57. HAS A 2: Erős tartalmazás (kompozíció) a rész szorosan tartozik az egészhez, a részek nem élik túl az egészet
 58. 58. Cohesion
 59. 59. class SomethingWrong { public function makeSandwich() { /.../ } public function countApples() { /.../ } public function deleteOldEntries() { /.../ } public function someOtherSillyThing() { /.../ } }
 60. 60. Tervezési cél: A kohézió növelése, az objektumok “jól-fókuszáltsága”
 61. 61. Az objektum-orientáltság alapelvei és eszközei
 62. 62. Egységbe zárás (Encapsulation)
 63. 63. Hm? -OOP alapelv - Adattagok és metódusok osztályba foglalása - Állapot és viselkedés együtt
 64. 64. Adatrejtés (Data hiding)
 65. 65. Egységbe zárás Adatrejtés
 66. 66. Láthatósági szintek
 67. 67. Hozzáférési kategóriákkal szabályozhatjuk
 68. 68. Public Olyan attribútumok és metódusok, melyek korlátozás nélkül láthatóak a külvilág felé
 69. 69. Protected Olyan attribútumok és metódusok, melyekhez a külvilág nem fér hozzá, de leszármazott osztályok hozzáférnek
 70. 70. Private Olyan attribútumok és metódusok, melyekhez a külvilág nem fér hozzá. A leszármazott osztályok se látják!
 71. 71. A hozzáférést a tag elé írt módosítóval jelezzük... public function foo($b) { /.../ } ... vagy ... protected $variable;
 72. 72. Adattagokhoz kívülről csak metódussal lehessen hozzáférni!
 73. 73. Alapértelmezetten a láthatóság public
 74. 74. Öröklődés (Inheritence)
 75. 75. Az osztályok hierarchiába szervezése, öröklési lánc segítségével
 76. 76. Specializálás (A láncon lefele tekintve specializáció (és kiegészülés), felfele nézve általánosítás)
 77. 77. class Shape { /.../ }
 78. 78. class Shape { /.../ } class Circle extends Shape { /.../ }
 79. 79. class Shape { /.../ } class Circle extends Shape { /.../ } class Triangle extends Shape { /.../ } class Rectangle extends Shape { /.../ }
 80. 80. “ A leszármazott osztály megkapja az ős összes attribútumát és metódusát
 81. 81. class Fruit { public function eat() { echo “nyami”; } } class Orange extends Fruit { } $orange = new Orange(); $orange->eat(); // Eredmény: nyami
 82. 82. Dinamikus kötés class A { protected $text = ‘Hello!’; public function sayHello() { echo $this->text; } } class B extends A { protected $text = ‘Namaste!’; } $b = new B(); $b->sayHello(); Namaste!
 83. 83. Óvatosan a hierarchia kialakításával! (http://www.snopes.com/humor/nonsense/kangaroo.asp)
 84. 84. StdClass { /.../ }
 85. 85. Többszörös öröklődés
 86. 86. Többszörös öröklődés Nincs!
 87. 87. Többszintű öröklődés
 88. 88. class Shape { /.../ } class Circle extends Shape { /.../ } class Triangle extends Shape { /.../ } class Rectangle extends Shape { /.../ } class Square extends Rectangle { /.../ }
 89. 89. Metódus felülírás (Method override)
 90. 90. class Fruit { public function eat() { echo 'nyam-nyam'; } } class Apple extends Fruit { public function eat() { echo 'nyum-nyum'; } }
 91. 91. parent::
 92. 92. class Fruit { public function eat() { echo 'nyam-nyam'; } } class Apple extends Fruit { public function eat() { echo 'nyum-nyum'; parent::eat(); } } // Eredmény: nyam-nyamnyum-nyum
 93. 93. Absztrakt osztályok (Abstract classes)
 94. 94. Általánosítástetején van) (Jól látszik abból, hogy az öröklési fa
 95. 95. Metódus >> Osztály
 96. 96. Szabályok - Metódus: nincs törzse - Osztály: nem példányosítható
 97. 97. Leszármazottjai is absztraktnak minősülnek, amíg nem implementálják az összes metódust
 98. 98. abstract class A { abstract function foo(); } $a = new A(); HIBA!
 99. 99. Többalakúság (Polimorphism)
 100. 100. IS A
 101. 101. Rectangle IS A Shape
 102. 102. “ Egy objektum nem csak saját osztályának, de összes ős osztályának és interface példányának is tekinthető
 103. 103. public function paintThis(Shape $s) { /.../ } $shape = new Shape(); ...->paintThis($shape)
 104. 104. public function paintThis(Shape $s) { /.../ } $rectangle = new Rectangle(); ...->paintThis($rectangle)
 105. 105. Interface-ek is!
 106. 106. Type hint public function foo(someClass $var) { /.../ }
 107. 107. Metódus túlterhelés (Method overload)
 108. 108. Azonos nevű, de más szignatúrájú metódusok
 109. 109. Nincs!
 110. 110. Ilyen nincs! class Pear { public function foo() { /* ... */ } public function foo($var) { /* ... */ } /* more code */ }
 111. 111. De még csak ilyen se! class Pear { public function foo() { /* ... */ } protected function foo($var) { /* ... */ } /* more code */ }
 112. 112. Sőt, ilyen sem! class Pear { public function foo() { /* ... */ } public static function foo($var) { /* ... */ } /* more code */ }
 113. 113. Megkerülhető: func_get_args()
 114. 114. Statikus módosító (Static modifier)
 115. 115. Attribútum & Metódus
 116. 116. self::
 117. 117. class Apple { protected static $number = 0; public function __construct() { self::$number = self::$number + 1; } public static function getNumberOfApples() { return self::$number; } } $a = new Apple(); echo Apple::getNumberOfApples();
 118. 118. Late static binding
 119. 119. class A { protected static $text = ‘Hello!’; public static function sayHello() { echo self::$text; } } class B extends A { protected static $text = ‘Namaste!’; } B::sayHello();
 120. 120. Hello! PHP 5.3-ig
 121. 121. Statikus tag SOHA nem ér el objektumszintű tagot
 122. 122. class Apple { protected $color = ‘red’; public function __construct($color) { $this->color = $color; } public static function getColor() { return $this->color; } } $a = new Apple(‘green’); Apple::getColor(); HIBA
 123. 123. Interface-ek (Interface)
 124. 124. “ Üzenetküldési szabályok definiálása
 125. 125. interface Drinkable { public function drink(); }
 126. 126. Csak publikus metódus definiálható!
 127. 127. implements
 128. 128. class Beer implements Drinkable { public function drink() { //something good } }
 129. 129. Implementálás szabályai -Több interface-t is implementálhat - Minden metódusát meg kell valósítsa - A megvalósítás szignatúrájának egyezni kell
 130. 130. Final módosító (Final modifier)
 131. 131. Kőbe vésett!
 132. 132. Osztály & metódus
 133. 133. Abstract & Final
 134. 134. Óvatosan!
 135. 135. Műveletek objektumokkal
 136. 136. if ( Objektum összehasonlítása ){
 137. 137. [ Egymással ]
 138. 138. Állapotok összehasonlítás $a == $b
 139. 139. Pointer összehasonlítás $a === $b
 140. 140. [ Osztályokkal (és interface-ekkel) ]
 141. 141. is_a & instanceof get_class, get_parent_class, is_subclass_of
 142. 142. Objektumok másolása Objektumok másolása másolása Objektumok
 143. 143. Klónozás
 144. 144. $copyOfObject = clone $object
 145. 145. shallow copy Az attribútum objektum-mutatója másolódik le: ugyanarra az objektumra mutat, mint az eredeti default
 146. 146. deep copy Az attribútum objektum állapota másolódik le. Másik, innentől független objektum
 147. 147. & másik pointer létrehozása
 148. 148. $a = new Foo(); $a->setValue(3);
 149. 149. $a = new Foo(); $a->setValue(3); $b = $a; $b->getValue() // Az eredmény: 3
 150. 150. $a = new Foo(); $a->setValue(3); $b = $a; $b->getValue() // Az eredmény: 3 $b->setValue(5); $a->getValue() // Az eredmény: 5
 151. 151. Objektum iteráció (PHP5)
 152. 152. class Example { public $var1 = 1; public $var2 = 2; public $var3 = 3; protected $var4 = 4; protected $var5 = 5; public function iterateAttributes() { foreach ($this as $key => $value) { echo $key.’: ‘.$value.PHP_EOL; } } }
 153. 153. $e = new Example(); $e->iterateAttributes(); // Eredmény: 1, 2, 3, 4, 5
 154. 154. foreach ($e as $key => $value) { echo $key.’: ‘.$value.PHP_EOL; } // Eredmény: 1, 2, 3
 155. 155. Óvatosan! (Láthatóság)
 156. 156. Mágikus metódusok
 157. 157. Speciális segítő függvények
 158. 158. __névtér()
 159. 159. publikus
 160. 160. __construct __destruct __clone
 161. 161. __toString()
 162. 162. echo, print, printf... class Foo { $varA = 42; $varB = 'life'; public function __toString() { return $varA.', '.$varB; } } $a = new Foo(); echo $a;
 163. 163. __call()
 164. 164. class Example { public function __call($method, $argument) { echo $method; } } $object = new Example(); $object->foo(); // eredmény: ‘foo’
 165. 165. __callStatic() PHP 5.3!
 166. 166. __set() & __get()
 167. 167. class Container { protected $data = array(); public function __get($name) { return $this->data[$name]; } public function __set($name, $value) { $this->data[$name] = $value; } } $a = new Container(); $a->something = 20; echo $a->something;
 168. 168. __isset() & __unset()
 169. 169. class Container2 extends Container { public function __isset($name) { return isset($this->data[$name]); } public function __unset($name) { unset($this->data[$name]); } } $a = new Container(); isset($a->name); unset($a->name);
 170. 170. __sleep() & _wakeup()
 171. 171. __set_state() __toString()
 172. 172. var_export...
 173. 173. +1 __invoke() PHP 5.3!
 174. 174. Egyéb lehetőségek
 175. 175. { Kivételkezelés }
 176. 176. throw new Exception(“This is gonna be bad”);
 177. 177. include __autoload()
 178. 178. function __autoload($className) { require_once $DOCUMENT_ROOT.“classes/class.”.$className.“.php”; } & regisztrálás az spl_autoload_register függvénnyel
 179. 179. Hova tovább?
 180. 180. Lehetőségek... - UML - Tervezési minták - Objektumorientált adatmodell - Fejlesztési módszertanok - Reflection api
 181. 181. Lehetőségek... - UML - Tervezési minták - Objektumorientált adatmodell - Fejlesztési módszertanok - Reflection api
 182. 182. Lehetőségek... - UML - Tervezési minták - Objektumorientált adatmodell - Fejlesztési módszertanok - Reflection api
 183. 183. Lehetőségek... - UML - Tervezési minták - Objektumorientált adatmodell - Fejlesztési módszertanok - Reflection api
 184. 184. Lehetőségek... - UML - Tervezési minták - Objektumorientált adatmodell - Fejlesztési módszertanok - Reflection api
 185. 185. getConstants getDocComment isProtected getName hasMethod isAbstract isOptional isInterface getStartLine isUserDefinied getModifierNames getDefaultValue getParentClass returnsReference export getFileName invoke getMethod setAccessible
 186. 186. Köszönöm!
 187. 187. Kérdések? http://download.perfectmess.hu/oop.ppt

×