Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Oficer Dostępności

215 visualizaciones

Publicado el

Centrum Organizacji Pozarządowych

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Oficer Dostępności

  1. 1. PREZYDENT MIASTA KONINA 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel. 63 2401111, fax 63 2429920, e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl, http://www.konin.pl BP.1431.65.2018 Konin, 11.07.2018 r. Pan Waldemar Duczmal waldemar.duczmal@akcjakonin.pl W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 05.07.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej informuję, że w okresie od 01.10.2017 r. do 30.06.2018 r. wydano opinie, w tym: dokonano ocen zgodności i ocen rozwiązań technicznych, ocen dostępności i rozwiązań stosowania Standardów Dostępności oraz Wytycznych Projektowania bez Barier. W roku 2017 były to: 1. Dostosowanie dworca PKP do potrzeb osób z niepełnosprawnością – spółka Dekada, spółka Xcity Investment. 2. Wytyczne odnośnie wiat przystankowych – Wydział Gospodarki Komunalnej oraz ZDM w Koninie. 3. Rekomendacja platformy schodowej w CIM Konin – UM Konin. 4. Uwagi do projektu remontu budynku usługowo-mieszkalnego COP w Koninie – UM Konin. 5. Uwagi i zalecenia do projektu budowlanego: budowa platformy do transportu osób niepełnosprawnych w budynku UM przy Placu Wolności 1, obręb Starówka, działka nr 218/2. W roku 2018: 1. Uwagi i zalecenia do projektu: Budowa drogi dojazdowej od ul. Torowej do MDK Konin przy ulicy Przemysłowej w Koninie. 2. Opinia do Projektu Przebudowy MPEC – Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych z montażem ściany osłonowej oraz zadaszeniem - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie Spółka z o.o. 3. Uwagi i zalecenia do koncepcji rozbudowy skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska – Wojska Polskiego w Koninie (wariant I i II). 4. Informacja z przygotowania lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca parkingowego - Szkoła Podstawowa nr 1. 5. Informacja o dostępności lokalu wyborczego dla osób z niepełnosprawnością - Przedszkole nr 7 "Bolek i Lolek". 6. Informacja z etapu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Przedszkole nr 11 "Pentliczek" (lokal wyborczy).
  2. 2. PREZYDENT MIASTA KONINA 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel. 63 2401111, fax 63 2429920, e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl, http://www.konin.pl 7.Informacja z Przedszkola Nr 25 "BAJKA" - dostosowanie lokalu wyborczego do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 8. Informacja dotycząca etapu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Przedszkole nr 15 "Mali Przyrodnicy" (lokal wyborczy). 9. Informacja dotycząca etapu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Przedszkole nr 6 (lokal wyborczy). 10. Informacja dotycząca dostosowania lokalu wyborczego w związku z publikacją raportu pn. Konin - Miasto Dostępne, Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte. 11. Informacja dotycząca dostosowania lokalu wyborczego w związku z publikacją raportu pn. Konin - Miasto Dostępne, Przedszkole nr 8. 12. Przebudowa schodów terenowych w ramach budowy Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej - analiza wykonania pochylni P.P.B. ESKA –PROJEKT. 13. Informacja z dostosowania placówki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 8 z oddziałami integracyjnymi (lokal wyborczy). 14. Informacja z dostosowania lokalu wyborczego do potrzeb osób z niepełnosprawnością - Przedszkole nr 31. 15. Informacja z dostosowania lokalu wyborczego do potrzeb osób z niepełnosprawnością – Przedszkole nr 2. 16. Informacja z likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych - Przedszkole nr 17 "Wojtusiowa Izba" (lokal wyborczy). 17. Informacja o przydzieleniu środków finansowych na zniwelowanie barier architektonicznych - Przedszkole nr 12 (lokal wyborczy). 18. Informacja dotycząca dostosowania lokalu wyborczego w związku z publikacją raportu pn. Konin – Miasto Dostępne, Lokale Wyborcze - Szkoła Podstawowa nr 3. 19. Informacja dotycząca etapu dostosowania placówki dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Przedszkole nr 1 "Kosmatek" (lokal wyborczy). 20. Informacja dotycząca dostosowania lokalu wyborczego do potrzeb osób z niepełnosprawnością - Przedszkole nr 16. 21. Informacja dotycząca dostosowania lokalu wyborczego do potrzeb osób z niepełnosprawnością - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 22. Opinia dotycząca projektu: budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20.
  3. 3. PREZYDENT MIASTA KONINA 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel. 63 2401111, fax 63 2429920, e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl, http://www.konin.pl 23. Zalecenie o dostosowanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością w obrębie lokali wyborczych – Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. 24. Pismo dotyczące akceptacji „Przedmiotu zamówienia na wiaty przystankowe oraz stojaki rowerowe” - Wydział Gospodarki Komunalnej. 25. Opinia dotycząca projektu budowlanego Ciepłowni Geotermalnej w Koninie - ENERGOPROJEKT WARSZAWA. 26. Zalecenie dotyczące nawierzchni w obrębie wiat przystankowych - Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. 27. Pismo SM Zatorze w sprawie interwencji odnośnie malowania pasów, remontów chodników - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZATORZE. 28. Uwagi i zalecenia do projektu: Przebudowa Tarasu Zachodniego MDK w Koninie - Wydział Rozwoju Gospodarczego. 29. Zaproszenie do przystąpienia do programu ”Partnerstwo na rzecz dostępności” - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 30. Uzgodnienia odnośnie Bulwaru Nadwarciańskiego w sprawie budowy pawilonu portowego o funkcji usługowej, przebudowa budynku Centrum Informacji Miejskiej, urządzenie ogródków kawiarnianych na Bulwarze Nadwarciańskim - AIG ARCHITEKCI. 31. Opina w sprawie parkingu przy MDK - Wydział Działalności Gospodarczej i Rozwoju. 32. Ulica Przyjaźni - zapytanie odnośnie złej nawierzchni, barier i niedostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością - Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. 33. Opinia do projektu: budowa masztu flagowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Wydział Gospodarki Komunalnej. 34. Opinia do projektu - Zagospodarowanie terenu przy Słupie Drogowym - PROSTO ARCHITEKCI, Maciej Gierwielaniec. 35. Opinia w sprawie KBO odnośnie schodów i zjazdu dla wózków w aspektach dostępności i bezpieczeństwa – Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. 36. Opinia do projektu – Przebudowa ul. Świętojańskiej - PPBH Promark-Bis. 37. Opinia do projektu - Przebudowa parkingu przy ulicy Kolskiej w Koninie - PPBH Promark- Bis. 38. Interwencja w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego 23 przy remontowanych drogach pieszo-rowerowych. 39. Wstępna opinia dotycząca wniosku do KBO nr 19 pn. „Likwidujemy bariery przy bibliotece – filia ‘Siódemka’ MBP”, Wydział Rozwoju Gospodarczego UM w Koninie.
  4. 4. PREZYDENT MIASTA KONINA 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel. 63 2401111, fax 63 2429920, e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl, http://www.konin.pl 40. Opinia do projektu - Nasyp pod budowę stacji paliw oraz myjni samochodowej wraz z budową chodnika i schodów – Proart - Konin Biuro Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. (PWiK Sp. z o.o. Konin). Oficer Dostępności współpracuje z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych (PSRON). W okresie od października 2017 do końca czerwca 2018 roku odbyły się spotkania w następujących terminach – 2017 r.: 03.10., 17.10., 14.12.; 2018 r.: 18.01., 24.01., 22.02., 19.04., 21.06. Przedstawiono na nich między innymi plan mapowania Konina, założenia rządowego programu Dostępność Plus. Współpracuje on również z Radą Seniorów. W dniu 9 października 2017 roku odbyło się spotkanie zapoznawcze – przedstawienie funkcji Oficera Dostępności oraz objaśnienie czym są Standardy Dostępności. Radę Seniorów zapoznano z Wytycznymi Projektowania bez Barier (wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina nr 159/2017 dnia 16.10.2017 roku). Dnia 14 grudnia 2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie Rady Seniorów, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczące współpracy w zakresie wspólnego wypracowania stanowiska odnośnie dostosowania tunelu przy nowym dworcu PKP (zalecenie/rekomendacja pochylni dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu/wyjściu z tunelu od strony ulicy Kolejowej oraz od strony ulicy Chopina). 21.06.2018 r. było wspólne posiedzenie Rady Seniorów, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. dotyczące dostosowania i realizacji rekomendacji konińskich Rad. Oficer Dostępności współpracuje z Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. W okresie od października 2017 r. do czerwca 2018 roku odbyło się kilkanaście spotkań, które dotyczyły: - dostosowania lokali wyborczych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu: Konin – Miasto Dostępne, Lokale Wyborcze, - konsultacji i bieżących interwencji, - prac nad mapowaniem Konina. Prace nad „Mapą Dostępności dla miasta Konina” są na etapie końcowych uzgodnień pomiędzy Oficerem Dostępności, Centrum Organizacji Pozarządowych, Fundacją Podaj Dalej, Zespołem Szkół im M. Kopernika. Rozmowy prowadzone są na płaszczyznach odnoszących się między innymi do harmonogramu działań, przygotowania ankiety i narzędzi badawczych, a także zebrania odpowiednio licznej grupy osób biorących udział w praktycznej części badania i czasu, w którym będzie ono realizowane. Teren badany znajduje się na osiach: północ –
  5. 5. PREZYDENT MIASTA KONINA 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel. 63 2401111, fax 63 2429920, e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl, http://www.konin.pl południe i wschód - zachód. Obejmuje obszary, które szczegółowo opisują Standardy Dostępności i Wytyczne Projektowania bez Barier: przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe, obiekty użyteczności publicznej usytuowane bezpośrednio przy jednej bądź drugiej osi, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, parkingi i miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością, miejsca szczególnie niebezpieczne, tereny rekreacyjne. Niestety prace merytoryczne uległy opóźnieniu, gdyż ustalenia z PWSZ w Koninie, związane ze współpracą przy projekcie, zostały jednostronnie zerwane z powodu braku zainteresowania studentów. W tej sytuacji nawiązano współpracę z Zespołem Szkół im. M. Kopernika w Koninie. Ustalenia dotyczą uczestnictwa uczniów w ramach praktyk zawodowych w projekcie mapowania miasta. Przewidywany termin badania: październik lub przełom października i listopada 2018 roku. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz wskazaniem we wniosku sposobu dostarczenia informacji, odpowiedź przekazuję elektronicznie na adres waldemar.duczmal@akcjakonin.pl. z up. Prezydenta Miasta Konina Marek Zawidzki Sekretarz Miasta Konina

×