Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Fail meja ppm

PPM PRASEKOLAH

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

Fail meja ppm

 1. 1. FAIL MEJAFAIL MEJA PEMBANTUPENGURUSANMURIDPRASEKOLAH SEKOLAHKEBANGSAANHAJIOMARTAHIRSEKOLAHKEBANGSAANHAJIOMARTAHIR NAMA AGENSI : SK HAJI OMAR TAHIR ALAMAT : KAMPUNG PENGKALAN BUJANG, 08100 BEDONG, KEDAH NO. TELEFON : 044473303 NO. FAKS : E-MAIL : NAMANAMA :: HASNAHBTMDYUSUFHASNAHBTMDYUSUF JAWATANJAWATAN :: PEMBANTUPENGURUSANMURIDGREDN17PEMBANTUPENGURUSANMURIDGREDN17
 2. 2. MAKLUMATPEMBANTUPENGURUSANMURID PRASEKOLAH NAMA : HASNAH BT MD YUSUF JAWATAN HAKIKI : PEMBANTU PENGURUSAN MURID GRED JAWATAN : N17 UNIT : PRASEKOLAH TARIKH MEMEGANG JAWATAN : TARIKH PENEMPATAN : ALAMAT : FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid 2
 3. 3. 1.0 RukunNegara FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid 3 BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi- tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak; membina satu masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:- Kepercayaan Kepada Tuhan Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara Keluruhan Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan Dan Kesusilaan
 4. 4. 2.0 FalsafahPendidikanKebangsaan FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid 4 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “ Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara”
 5. 5. 3.0 MatlamatPendidikanKebangsaan “ Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara ”. 4.0 TerasPendidikan  Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan  Bekerja dengan penuh tanggungjawab  Berusaha mengikis sikap dan mementingkan diri sendiri  Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan  Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara  Berpegang teguh kepada ajaran agama FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid 5
 6. 6. 5.0 MisiKementerianPendidikanMalaysia Mewujudkan Sistem Pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan insan yang mempunyai daya saing ketahanan tinggi bagi memenuhi aspirasi kehendak individu, masyarakat dan Negara. 6.0 Objektif KementerianPendidikanMalaysia  Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.  Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera.  Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara.  Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia 7.0 NilaiTeras KementerianPendidikanMalaysia  Berakhlak mulia  Amanah  Rajin  Ikram  Berilmu  Berfikir FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid 6
 7. 7. 8.0 Visi ”Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera” 9.0 Misi ”Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara” 10.0 PiagamPelanggan KAMI BERJANJI AKAN MEMASTIKAN ANDA:-  Menerima layanan yang mesra, cepat dan berhemah bagi semua urusan di setiap unit di jabatan ini.  Menerima perkhidmatan yang cekap dan tepat serta sentiasa bersedia membantu apabila anda membuat tindakan susulan ke atas perkhidmatan yang telah diberikan.  Mendapat maklumat yang lengkap dan jelas dari mana-mana pegawai dan kakitangan kami bagi semua urusan perkhidmatan di jabatan ini.  Memperolehi kelulusan bagi permohonan yang layak, lengkap dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan dengan kadar segera.  Merasa selesa dan berpuas hati dengan kemudahan yang kami sediakan semasa menerima perkhidmatan yang diperlukan. FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid 7
 8. 8. 11.0 Visi ”Pendidikan Berkualiti Insan Terduduk Negara Sejahtera” 12.0 Misi ”Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara” 13.0 PiagamPelanggan Guru-guru dan staf SK HAJI OMAR TAHIR dengan rasa penuh takzim dan keyakinan diri memberi pengakuan : 1. Bahawa anak-anak di sekolah ini akan diberi peluang yang sama tanpa mengira latar belakang agama dan keturunan untuk mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya. 2. Cuba mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap, berkesan, canggih, dinamik dan berteraskan pembaharuan yang berterusan. 3. Menguruskan kerja dengan cekap, pantas, dan bijaksana dengan mengamalkan ciri-ciri kerja yang berdedikasi, komited, berdisiplin, bertanggungjawab dan produktif. 4. Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan pelanggan (murid, masyarakat dan negara) dengan berusaha menetukan agar keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah dan Wawasan Pendidikan Negara. FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid 8
 9. 9. 14.0 MatlamatPendidikanPrasekolah Pendidikan Prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. 15.0 ObjektifPendidikanPrasekolah  Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik.  Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi.  Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.  Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.  Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.  Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.  Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah.  Mempunyai kemahiran emosi dan kemahiran sosial.  Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta mempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik.  Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya. FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid 9
 10. 10. 16.0 KandunganKurikulumPrasekolah Perkembangan murid akan dapat dicapai melalui enam komponen pembelajaran yang dilaksanakan secara bersepadu. Komponen tersebut adalah seperti berikut:  Bahasa dan Komunikasi  Perkembangan Kognitif  Kerohanian dan Moral  Perkembangan Sosioemosi  Perkembangan Fizikal  Kreativiti dan Estetika 17.0 FungsiUnitPendidikanPrasekolah  Mengurus dan memantau pelaksanaan Pendidikan Prasekolah di sekolah- sekolah negeri Selangor dari segi pengurusan dan kurikulum.  Mengenalpasti, menyedia serta memberi latihan kepada tenaga pengajar (Jurulatih Utama/Guru/TOT) semua sekolah berprasekolah yang terlibat dalam program peluasan prasekolah.  Merancang dan mengurus kursus keilmuan, pemantapan dan pengurusan prasekolah kepada guru besar, guru prasekolah dan pembantu pengurusan murid pendidikan prasekolah.  Memastikan pelaksanaan program pendidikan prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia berjalan lancar mengikut jadual dan peruntukan yang telah ditetapkan. FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid 10
 11. 11. 18.0 ObjektifUnitPendidikanPrasekolah  Menentukan sistem pengurusan yang cekap berkualiti dan berkesan.  Meningkatkan tahap fizikal, mental, emosi dan sosial kanak-kanak miskin di luar bandar dan bandar supaya dapat bersaing dengan kanak-kanak yang mendapat pendidikan prasekolah swasta atau lain-lain agensi kerajaan.  Meningkatkan penglibatan ibubapa dan masyarakat dalam aktiviti prasekolah.  Memastikan mutu pendidikan prasekolah negeri Selangor berada pada tahap yang terbaik. FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid 11
 12. 12. Pengarah Pendidikan KS Pengurusan Akademik KS Pengurusan Sekolah KS Pengurusan Pemb. Kemanusiaan KS Pengurusan Perkid. Pendidikan KS Pendidikan Islam & Moral KU Kurikulum KU Peperiksaan KU Menengah KU Rendah& Pra Sekolah KU Pendidikan Khas KU HDPS KU HEM KU Sukan KU Ko-Ku KU Pemb. Perancangan & Bekalan KU Maklumat KU Perkid. & Pentd. KU Kurikulum P.Islam KU Dakwah 19.0 CartaOrganisasi: JabatanPendidikanNegeriPerak FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid 12 Timbalan Pendidikan
 13. 13. 20.0 CartaOrganisasi: SektorPengurusanSekolah FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid 13 PSR (PG/PRA)PSR (PG/PRA) PK DATA PSR ( PM ) PSJK ( C ) PSJK( T ) Pengarah Pendidikan Ketua Unit Sekolah Rendah KS Pengurusan Sekolah
 14. 14. Pegawai Pendidikan Daerah Pen. PPD Pengurusan Sekolah Pen. PPD Pengurusan Akademik Pen. PPD Pengurusan Kemanusiaan Pen. PPD Pengurusan Pembangunan Pen. PPD Pengurusan ICT KU Menengah PPPD(R) & Pra Sekolah 21.0 CartaOrganisasi: PejabatPendidikanDaerah FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid 14
 15. 15. 22.0 CartaOrganisasi: SKHAJIOMARTAHIR FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid 15 GURU BESAR PK HEM PK PENTADBIRAN PK KOKO KETUA PEMB. TADBIR GURU PRASEKOLAH PPM N17PEMB. TADBIR N17 PEMB. OPERASI PEKERJA RENDAH AWAM
 16. 16. 23.0 CartaOrganisasiPrasekolah FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid 16 GURU BESAR PN WAN ROZITA BT WAN OSMAN PEN. KANAN HEM EN MD YUSOF B NOH PEN. KANAN KK EN MOHD ROZAIMI B MOHD FADZIL PEN. KANAN PENTADBIRAN EN MOHD ZUBIR B ZAINAL ABIDIN GURU PRASEKOLAH PN ZURAIDA BT HJ MAHAMUD PN. NOOR AZLINA BT ABD RAHIM PPM PN HASNAH BT MD YUSOF PN HAFIZAH BT AHMAD
 17. 17. 24.0 SenaraiTugas,KuasaDanHubunganDengan PegawaiLain Sektor : Sektor Pengurusan Sekolah Jawatan : Pembantu Pengurusan Murid N17 Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid 17
 18. 18. Guru Besar Meluluskan semua program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah. Guru Penolong Kanan Memantau perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Mengurus, merancang dan menyelaras perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah di peringkat sekolah. Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Mengurus, merancang urusan kemasukan data dan pendaftaran murid. Guru Prasekolah Merancang dan menyelaras perlaksanaan program dan aktiviti pengurusan prasekolah. 1. Membantu pentadbiran pengurusan prasekolah 2. Membantu pengurusan pengajaran dan pembelajaran murid prasekolah. 3. Membantu pengurusan penyediaan makanan/ mengemas dan membersih. 4. Membantu urusan penjagaan hal ehwal murid. Melaksanakan setiap program atau aktiviti yang berkaitan. Mengambil tindakan mengikut arahan yang diberi. Guru Dari Sekolah yang Sama Membantu melaksanakan aktiviti prasekolah di peringkat sekolah dan daerah. Pembantu Tadbir Membantu urusan kewangan FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid 18
 19. 19. 25.0 BidangTugas 25.1 PengurusanPentadbiranKelasPrasekolah Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Guru Besar Guru Prasekolah 1. Pendaftaran murid prasekolah 2. Penyediaan makanan 3. Mengurus kebersihan murid 4. Mengurus fizikal dan keceriaan kelas 5. Pengurusan kesihatan murid 6. Pengurusan aspek keselamatan 7. Pengurusan penyediaan BBM 8. Pengurusan membantu P&P 9. Pengurusan penyusunan fail dan rekod 10. Pengurusan stok dan inventori 11. Pengurusan surat menyurat
 20. 20. 25.2 PengurusanPengajarandanPembelajaranMurid Prasekolah Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Guru Besar Guru Prasekolah 1. Membantu guru prasekolah merancang aktiviti bimbingan dan asuhan. 2. Membantu menimbulkan suasana yang selesa, selamat dan menggembirakan bagi merancang bimbingan dan asuhan. 3. Membantu mewujudkan dan merancang naluri ingin tahu dan untuk meneroka dan menjelajah dikalangan murid prasekolah. 4. Membantu merangsang dan meningkatkan motivasi murid prasekolah supaya bersedia untuk belajar. 5. Membantu memilih dan menyediakan bahan-bahan serta peralatan yang sesuai dengan keperluan, kesediaan dan perkembangan murid prasekolah. 6. Membantu mengawas dan menjaga keselamatan, kesihatan dan keselesaan murid sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah semasa murid-murid berkenaan di bawah jagaannya. 7. Memberi bantuan kepada murid-murid dan mendampingi mereka semasa menjalankan aktiviti-aktiviti harian di sekolah supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif. 8. Membantu guru prasekolah dalam penyediaan pengajaran dan pembelajaran. FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 21. 21. 25.3 PengurusanPenyediaanMakanan/Mengemasdan Membersih. Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Guru Besar Guru Prasekolah 1. Menguruskan pembelian bahan mentah dan menyediakan makanan mengikut menu yang dirancang. 2. Meghidang makanan dengan kemas dan teratur serta melayan murid sewaktu makan. 3. Menyedia dan menghidang makanan serta minuman yang bersih, berzat dan seimbang bagi murid-murid prasekolah. 4. Mengemas dan membersihkan perkakas seperti pinggan, piring, cawan, peralatan dapur, mangkuk, cerek, peti ais dan sebagainya. 5. Menyedia dan mengemas kelas sebelum dan selepas kelas termasuk menyapu, mengunci dan menjaga kebersihan kelas. 6. Mengatur kerusi dan meja serta membantu guru menyusun alat dan bahan pengajaran di dalam kelas. FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 22. 22. 25.4 PengurusanPenjagaanHalEhwalMurid Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Guru Besar Guru Prasekolah 1. Melayan karenah murid-murid prasekolah dan menolong memastikan murid-murid sentiasa berkeadaan bersih. 2. Menjadi teladan yang baik kepada murid-murid dari segi tingkah laku, tutur bahasa dan kekemasan diri. 3. Menyambut kedatangan murid-murid semasa menghadiri kelas dan juga memastikan murid-murid keluar kelas dalam keadaan selamat. 4. Membantu murid-murid ke tandas sekiranya perlu dan membantu memerhatikan murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan bersih. 5. Membantu guru prasekolah menjaga keselamatan alatan dan kemudahan prasekolah. 6. Membantu mengawasi murid-murid prasekolah semasa ketiadaan guru prasekolah. 7. Membantu murid dalam adab sebelum dan selepas makan seperti memastikan murid membaca doa, membasuh tangan dan menggosok gigi. FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 23. 23. 26.0ProsesKerja/CartaAliranKerja/SenaraiSemak PembantuPengurusanMuridPrasekolah i) ProsesKerjaPendaftaranMurid Aktiviti 26.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH Subaktiviti 26.1.1 PENDAFTARAN MURID Muka surat ini / Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Menerima senarai nama murid yang berjaya. GB / Guru 2. Menyemak dan melengkapkan maklumat murid. Guru 3. Merekod maklumat dalam Buku Rekod Pendaftaran Murid dan Buku Rekod Kedatangan. Guru 4. Menyimpan maklumat murid dalam fail. Guru 5. Menghantar sesalinan ke pejabat. Guru FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 24. 24. ii) CartaAliranPendaftaranMurid FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT Menerima senara nama daripada guru Menyemak Lengkap Tidak Dapatkan maklumat lengkap Merekod dalam Buku Rekod Pendaftaran Murid dan Buku Rekod Kedatangan Menyimpan rekod Menghantar sesalinan ke pejabat Ya MULA TAMAT
 25. 25. iii) SenaraiSemakPendaftaranMurid Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Pengurusan Pendaftaran murid 2 Pengurusan Penyediaan Makanan 3 Pengurusan Kebersihan Murid 4 Pengurusan Fizikal dan Kebersihan Kelas 5 Pengurusan Kebersihan Murid 6 Pengurusan Aspek Keselamatan 7 Pengurusan Penyediaan BBB 8 Pengurusan Membantu P&P 9 Pengurusan Penyusunan Fail 10 Pengurusan Stok / Inventori 11 Pengurusan Surat Menyurat FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 26. 26. 27.0PenyediaanMakanan i) ProsesKerjaPenyediaanMakanan Aktiviti 27.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH Subaktiviti 27.1.1 PENYEDIAAN MAKANAN Muka surat ini / Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Berbincang dengan guru tentang menu harian. Guru 2. Merancang pembelian bahan- bahan yang diperlukan. Guru Rujuk pekeliling perolehan 3. Mendapatkan kelulusan perolehan. GB 4. Membuat pesanan bahan yang diperlukan. Guru 5. Menerima barang-barang yang dipesan. Guru 6. Mengenal pasti barang yang diterima menepati spesifikasi yang ditetapkan. Guru 7. Merekodkan penerimaan. Guru 8. Menyediakan makanan mengikut menu yang telah ditetapkan. Guru 9. Menghidangkan makanan kepada murid. Guru 10. Membersihkan semula semua peralatan/persekitaran. Guru 11. Menyusun semula peralatan yang telah digunakan ke tempat asal. Guru FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 27. 27. ii) CartaAliranPenyediaanMakanan iii) SenaraiSemakPenyediaanMakanan FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT MULA Merancang menu harian dengan guru Merancang pembelian bahan Pesanan Menerima barang-barang pesanan Menepati speksifikasi Tidak Dapatkan semula Merekod penerimaan Menyediakan makanan Menghidangkan makanan Membersihkan peralatan Menyusun semula peralatan/ persekitaran TAMAT Ya 27
 28. 28. Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Merancang menu harian dengan guru 2 Merancang pembelian bahan 3 Membuat pesanan 4 Menerima barang-barang pesanan 5 Menepati speksifikasi 6 Merekod penerimaan 7 Menyediakan makanan 8 Menghidangkan makanan 9 Mengemas semula peralatan/ persekitaran 10 Membersihkan peralatan 11 Menyusun semula peralatan 28.0MengurusKebersihanMurid FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 29. 29. i) ProsesKerjaMengurusKebersihanMurid Aktiviti 28.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH Subaktiviti 28.1.1 MENGURUS KEBERSIHAN MURID Muka surat ini / Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Berbincang dengan guru tentang aspek kebersihan yang perlu diberi perhatian. Guru 2. Memerhati setiap aspek kebersihan murid. Guru 3. Membimbing murid tentang cara menjaga kebersihan. Guru 4. Membuat pemantauan berterusan. Guru FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 30. 30. ii) CartaAliranMengurusKebersihanMurid iii) SenaraiSemakMengurusKebersihanMurid FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT MULA Berbincang dengan guru Memerhati aspek kebersihan murid Membimbing murid-murid tentang kebersihan Bersih Bimbingan & tindakan Ya Pemantauan berterusan TAMAT Tidak
 31. 31. Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Berbincang dengan guru 2 Memerhati aspek kebersihan murid 3 Membimbing murid-murid tentang kebersihan 4 Pemantauan berterusan 29.0PengurusFizikalDanKeceriaanKelas FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 32. 32. i) ProsesKerjaPengurusFizikalDanKeceriaanKelas Aktiviti 29.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH Subaktiviti 29.1.1 PENGURUSAN FIZIKAL DAN KECERIAAN KELAS Muka surat ini / Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Menerima arahan daripada guru. Guru 2. Berbincang dengan guru tentang kebersihan fizikal dan keceriaan kelas. Guru 3. Mengenal pasti kawasan yang perlu diambil tindakan di dalam dan luar kelas dari pelbagai aspek. Guru 4. Pemantauan dan pemerhatian tentang arahan yang diterima. Guru 5. Pemantauan berterusan dilaksanakan. Guru ii) CartaAliranPengurusFizikalDanKeceriaanKelas FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 33. 33. iii) SenaraiSemakPengurusFizikalDanKeceriaanKelas FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT MULA Menerima arahan daripada guru Berbincang dengan guru Kenalpasti kawasan, susunan dan hiasan Pemantauan guru Bersih dan ceria Tindakan segera Ya Pemantauan berterusan TAMAT Tidak
 34. 34. Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Menerima arahan daripada guru 2 Berbincang dengan guru 3 Kenalpasti kawasan, susunan dan hiasan kelas 4 Pemantauan guru 5 Memastikan kelas bersih dan ceria 6 Pemantauan berterusan 30.0PengurusanKesihatan FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 35. 35. i) ProsesKerjaPengurusanKesihatan Aktiviti 30.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH Subaktiviti 30.1.1 PENGURUSAN KESIHATAN MURID Muka surat ini / Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Menerima arahan daripada guru tentang penekanan aspek kesihatan. Guru 2. Berbincang dengan guru tentang aspek kesihatan yang perlu diberi perhatian. Guru 3. Menyemak rekod kesihatan murid dan fail peribadi. Guru 4. Mengenalpasti tahap kesihatan murid. Guru 5. Membimbing murid yang menghadapi masalah kesihatan. Guru 6. Pemantauan berterusan dijalankan. Guru ii) CartaAliranPengurusanKesihatan FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 36. 36. iii) CartaAliranPengurusanKesihatan FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT Membuat perbincangan dengan guru Mengenalpasti tahap kesihatan murid MULA Tindakan – Perbincangan dengan waris Menerima arahan daripada guru Menyemak rekod kesihatan murid Membimbing Sihat Pemantauan berterusan TAMAT Tidak Ya
 37. 37. Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Menerima arahan daripada guru tentang aspek kesihatan 2 Membuat perbincangan dengan guru 3 Menyemak rekod kesihatan murid 4 Mengenalpasti tahap kesihatan murid 5 Membimbing 6 Pemantauan berterusan 31.0 PengurusanAspekKeselamatan FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 38. 38. i) ProsesKerjaPengurusanAspekKeselamatan Aktiviti 31.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH Subaktiviti 31.1.1 PENGURUSAN ASPEK KESELAMATAN MURID Muka surat ini / Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Menerima arahan daripada guru. Guru 2. Berbincang dengan guru tentang keselamatan murid sebelum, semasa dan selepas sekolah. Guru 3. Sentiasa mengawasi tahap keselamatan murid. Guru 4. Memberi bimbingan kepada murid tentang aspek keselamatan. Guru 5. Pemantauan berterusan. Guru ii) CartaAliranPengurusanAspekKeselamatan FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 39. 39. iii) CartaAliranPengurusanAspekKeselamatan FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT MULA Menerima arahan daripada guru Berbincang dengan guru Mengawasi keselamatan murid-murid Selamat Tindakan- nasihat dan bimbingan TAMAT Pemantauan berterusan Ya Tidak
 40. 40. Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Menerima arahan daripada guru 2 Berbincang dengan guru 3 Mengawasi keselamatan murid-murid 4 Pemantauan berterusan 32.0PengurusanPenyediaanBahanBantuBelajar(BBM) i) ProsesKerjaPengurusanPenyediaanBahanBantuMengajar(BBM) FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 41. 41. Aktiviti 32.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH Subaktiviti 32.1.7 PENGURUSAN PENYEDIAAN BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) Muka surat ini / Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Menerima arahan daripada guru. Guru 2. Berbincang dengan guru tentang Bahan Bantu Belajar (BBB) yang perlu disediakan. Guru 3. Mengenalpasti bahan yang diperlukan untuk membina BBB. Guru 4. Menyediakan peralatan. Guru 5. Membina Bahan Bantu Belajar (BBB). Guru 6. Perbincangan dengan guru tentang kesesuaian BBB yang disediakan. Guru 7. Penyerahan BBB kepada guru. Guru ii) CartaAliranPengurusanPenyediaanBahanBantuBelajar(BBM) FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 42. 42. iii) CartaAliranPengurusanPenyediaanBahanBantuMengajar(BBM) FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT MULA Menerima arahan daripada guru Berbincang dengan guru Kenalpasti bahan yang diperlukan Membina bahan (BBM) Sesuai TAMAT Serah kepada guru Ya Bina semula Tidak
 43. 43. Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Menerima arahan daripada guru 2 Berbincang dengan guru spesifikasi BBB 3 Kenalpasti bahan yang diperlukan 4 Membina bahan (BBB) 5 Serah kepada guru 33.0PengurusanMembantuPdP i) ProsesKerjaPengurusanMembantuPdP FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 44. 44. Aktiviti 33.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH Subaktiviti 33.1.1 PENGURUSAN MEMBANTU P d P Muka surat ini / Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Menerima arahan daripada guru. Guru 2. Berbincang dengan guru tentang tugasan yang perlu dilaksanakan dalam PdP. Guru 3. Menyediakan peralatan dan bahan yang diperlukan. Guru 4. Melaksanakan tugasan yang diberikan. Guru 5. Mengenalpasti sejauh mana keberkesanan dalam membantu PdP. Guru 6. Melaksanakan tugas secara berterusan. Guru ii) CartaAliranPengurusanMembantuPdP FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT MULA Menerima arahan daripada guru Berbincang dengan guru Melaksanakan Objektif tercapai Bincang semula TAMAT Berterusan Ya Tidak
 45. 45. iii) SenaraiSemakPengurusanMembantuPdP Bil Aktiviti Tindakan Catatan FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 46. 46. 1 Menerima arahan daripada guru 2 Berbincang dengan guru tentang PdP dan BBM 3 Kenalpasti bahan yang diperlukan 4 Membina bahan (BBM) 5 Serah kepada guru 34.0PenyusunanFaildanRekod FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 47. 47. i) ProsesKerjaPengurusanPenyusunanFaildanRekod Aktiviti 34.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH Subaktiviti 34.1.1 PENGURUSAN FAIL DAN REKOD Muka surat ini / Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Menerima arahan daripada guru. Guru 2. Mengenalpasti fail dan rekod yang perlu disediakan. Guru 3. Mendapatkan maklumat yang perlu difailkan. Guru 4. Melaksanakan tugasan. Guru 5. Menghantar sesalinan ke pejabat. PK HEM 6. Simpan dalam fail dan rekod. Guru ii) CartaAliranPengurusanPenyusunanFaildanRekod FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT MULA Menerima arahan daripada guru Kenalpasti fail/rekod Melaksanakan tugasan Kemas dan lengkap Dapatkan maklumat lengkap TAMAT Hantar sesalinan ke pejabat Ya Tidak Simpan fail & rekod
 48. 48. iii) ProsesKerjaPengurusanPenyusunanFaildanRekod Bil Aktiviti Tindakan Catatan FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 49. 49. 1 Menerima arahan daripada guru 2 Kenalpasti fail/rekod 3 Melaksanakan tugasan 4 Kemas dan lengkap 5 Hantar sesalinan ke pejabat 6 Simpan fail & rekod 35.0Stok/Inventori/HartaModal FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 50. 50. i) ProsesKerjaPengurusanStok/Inventori/HartaModal Aktiviti 35.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH Subaktiviti 35.1.1 PENGURUSAN STOK / INVENTORI / HARTA MODAL Muka surat ini / Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Menerima arahan daripada guru. Guru 2. Menerima barang atau peralatan. Guru 3. Menentukan spesifikasi barang tersebut. Guru 4. Merekod stok Guru 5. Merekod harta modal Pentadbir 6. Merekod inventori pada barang atau peralatan tersebut. Guru 7. Meletak di tempat yang sesuai. Guru ii) ProsesKerjaPengurusanStok/Inventori/HartaModal FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 51. 51. iii) ProsesKerjaPengurusanStok/Inventori/HartaModal FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT MULA Menerima arahan daripada guru Penerimaan barang-barang Menepati spesifikasi Tidak Tindakan segera- maklumkan kepada pembekal Merekod stok Merekod inventori/harta modal Letak di tempat yang sesuai TAMAT Ya
 52. 52. Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Menerima arahan daripada guru 2 Penerimaan barang-barang 3 Menepati spesifikasi 4 Merekod stok 5 Merekod harta modal 5 Merekod inventori 6 Letak di tempat yang sesuai 36.0PengurusanSuratMenyurat FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 53. 53. i) ProsesKerjaPengurusanSuratMenyurat Aktiviti 36.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH Subaktiviti 36.1.1 PENGURUSAN SURAT-MENYURAT Muka surat ini / Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Menerima arahan daripada guru. Guru 2. Merekod surat yang diterima. Guru 3. Berbincang dengan guru tentang tindakan yang perlu diambil. Guru 4. Menjawab surat. Guru 5. Menghantar surat kepada pihak yang berkenaan. Guru 6. Menyimpan sesalinan dalam fail. Guru ii) CartaAliranPengurusanSuratMenyurat FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 54. 54. iii) ProsesKerjaPengurusanSuratMenyurat FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT Pembetulan Tidak Ya MULA Menerima arahan daripada guru Merekod surat terima Berbincang dengan guru Perlu tindakan Tidak Simpan dalam fail Menjawab surat Menepati Hantar sesalinan ke pejabat Simpan satu salinan dalam fail dan mengedarkan kepada pihak berkenaan TAMAT Ya
 55. 55. Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Menerima arahan daripada guru 2 Merekod surat terima 3 Berbincang dengan guru 4 Perlu mengambil tindakan 5 Menjawab surat 6 Hantar sesalinan ke pejabat 7 Simpan satu salinan dalam fail dan menghantar kepada pihak yang berkenaan 37.0 Peraturan-PeraturanPentadbiran FailMeja 1. MenggunakanPanduanMengurusProgram&AktivitiyangdikeluarkanolehPejabatPelajaranDaerah. FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 56. 56. 2. Menggunakanprosedurpengurusansuratmenyurat,pengurusanfaildanpengurusanmesyuaratMSISO 9000PejabatPelajaranDaerah. 3. MenggunakanPanduanMembuatKertasKonsep/Cadanganyangdikeluarkanoleh PejabatPelajaran Daerah. 4. MenggunakanarahanperkhidmatanyangdikeluarkansecaradalamandarisemasakesemasaolehPejabat PelajaranDaerah. 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasaryang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa kesemasaolehPegawaiPelajaranDaerah 38.0 SenaraiUndang-UndangPekeliling FailMeja 1. PekelilingKemajuanPentadbiranAwam Bil1/1992:PanduanPengurusanKualitiMenyeluruh(TQM) PerkhidmatanAwam FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 57. 57. SURAT PEKELILING IKHTISAS 1 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1986 Panitia Mata Pelajaran 2 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1987 Penyeliaan Pengajaran & Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah 3 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1 / 1988 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Pereka Cipta Sekolah. 4 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1988 Pendidikan Jasmani ( Pindaan ) 5 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1988 Kegiatan Khas Bagi Tahun Pembaca 6 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1988 Permohonan Kursus Melalui Kedutaan Asing 7 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 1988 Pelaksanaan Penggunaan Sebutan Baku Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Di Sekolah-Sekolah. 8 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 16 / 1988 Pelaksanan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1 , 1989. 9 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 17 / 1988 Sukatan Pelajaran Dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) Bagi Kelas Peralihan , Tingkatan 1 dan Tingkatan 2 Mulai 1989. 10 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1989 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Program Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 1 , 1989. 11 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 1989 Guru-Guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina. 12 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1989 Pertukaran Bahasa Penghantar Murid – Murid Sekolah Rendah 13 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1989 Pelaksanaan Bahasa Melayu Baku 14 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 15 / 1989 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Tahun 1 KBSR. 15 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1990 Peranan Baru Kakitangan Sumber ( KS ) dan Prosedur Pembayaran. FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 58. 58. 16 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1990 Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Dan Guru Mata Pelajaran Matematik. 17 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 1990 Pengecualian Mengikuti Kelas Peralihan Bagi Murid Di Sekolah Jenis Kebangsaan (SRJK ). 18 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 1990 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah ( KBSM ) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. 19 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5 / 1991 Pelaksanaan Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV dan V) Tahun 1991 - 1992. 20 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 1991 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Rendah dan Menengah Atas. 21 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1991 Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah Rendah 22 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 991 Pelaksanaan Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV 1992 dan 1993,dan Tingkatan V 1993 dan 1994). 23 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 1991 Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan IV dan V KBSM 1992. 24 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 13 / 1991 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992. 25 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan I dan Tingkatan II Fasa I, Projek KDP di 60 Buah Sekolah 26 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 5 / 1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993. 27 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1993 Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah 28 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1993 Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah 29 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 1 / 1994 Pembelian Enjin Terpakai dan Penyediaan Bilik Pameran Hasil Pembelajaran Kemahiran Hidup. 30 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 1994 Pelaksanaan Bahasa Malaysia di SJK ( C ) dan SJK ( T ) dan Bahasa Inggeris di SK / SRK serta Kokurikulum di Sekolah Rendah. 31 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4 / 1994 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 59. 59. Penilaian Perkara Asas Fardu Ain ( PAFA ) Dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah ( UPSR ) Penilaian Menengah Rendah ( PMR) dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ). 32 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 1994 Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. 33 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 1994 Peruntukan Masa KBSR Bagi Seminggu Dan Jadual pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR. 34 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 1994 Pelaksanaan Kokurikulum Pada Tahun 5 dan Tahun 6 KBSR. 35 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 1994 Penerimaan Sains Tambahan Sebagai Memenuhi Mengikut Kursus Sains Di Institusi Pengajian Tinggi. 36 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 1994 Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun IV dan Sains Tahun IV Di Sekolah Rendah. 37 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 / 1995 Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah dan Menengah. 38 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 1997 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Cina / Bahasa Tamil Di Sekolah Kebangsaan. 39 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 26 / 1998 Garis Panduan Kurikulum Prasekolah 40 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3 / 1999 Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran 41 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 2002 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 42 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 7 / 2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran English For Science And Technology (EST) 43 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8 / 2002 Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Tambahan Di Sekolah Kebangsaan (SK) 44 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9 / 2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Tahap Satu Sekolah Rendah 45 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 10 /2002 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Inggeris Mulai Tahun Satu Di Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Dan (T) 46 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 2002 Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Sekolah Menengah (SM) Dan Tingkatan Enam Mulai Tahun 2003. FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 60. 60. 47 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 2002 Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Mulai Tahun 2003. 48 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 11 / 2003 Pelaksanaan Sistem Laporan Adab Belajar (LAB) Murid-Murid Sekolah Rendah Dan Menengah. 49 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2 / 2004 Pelaksanaan Program Abakus Dan Aritmetik Mental Tahap Satu Sekolah Rendah. 50 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6 / 2004 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Di Sekolah Rendah Dan Menengah 51 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 12 / 2004 Garis Panduan Umum Pemberian Kerja Rumah Kepada Murid Sekolah. AKTA PENDIDIKAN 1 AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550) Undang-Undang Malaysia (1996) FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 61. 61. 39.0 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1 Rekod Penerimaan Bahan Atau Maklumat Kurikulum 2 Rekod Penyerahan Bahan Atau Maklumat Kurikulum 3 Laporan Pemantauan Perolehan Dan Penyebaran Kurikulum JPN 4 Laporan Pemantauan Perolehan Dan Penyebaran Kurikulum PPD 5 Laporan Negeri - Perolehan dan Penyebaran Kurikulum 6 Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum JPN 7 Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum PPD 8 Laporan Negeri - Pemantauan Pelaksanaan Kurikulum 9 Laporan Pertandingan Kokurikulum Akademik PPD 10 Laporan Pertandingan Kokurikulum Akademik JPN 11 Laporan Negeri - Pertandingan Kokurikulum Akademik 12 Rekod Penerimaan Kertas Cadangan Kajian Tindakan 13 Rekod Kertas Cadangan Kajian Tindakan Yang Terpilih 14 Laporan Pemantauan Projek Kajian Tindakan 15 Rekod Penerimaan Laporan Kajian Tindakan 16 Laporan Negeri – Projek Kajian Tindakan 17 Instrumen Pemastian Standard (SKPM 2) 18 Instrumen Pemantauan Pengurusan Kurikulum PPD 19 Instrumen Pemantauan Persediaan Awal tahun (PPSAT) 20 Laporan Dapatan Utama Pemantauan 21 Instrumen Pemantauan Program Peluasan Prasekolah 22 Borang Maklumat Guru/Pembantu Pengurusan Murid 23 Borang Kemasukan Murid Prasekolah 24 Borang Laporan Kerosakan Bangunan PYG – 01 25 Instrumen Pemantauan Kurikulum Prasekolah FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 62. 62. 40.0 NormaKerja: PembantuPengurusanMurid Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Bil Jenis Kerja Masa Diambil % Setahun Hari 1. Pendaftaran Murid 2 5 2. Penyediaan Makanan 20 48 3. Mengurus Kebersihan Murid 20 48 4. Pengurusan Fizikal dan Keceriaan Kelas 20 48 5. Pengurusan Kesihatan 5 12 6. Pengurusan Aspek Keselamatan Murid 8 19 7. Pengurusan Penyediaan Bahan Bantu Mengajar 10 24 8. Pengurusan Membantu P&P 7 17 9. Pengurusan Fail dan Rekod 3 7 10. Pengurusan Stok/Inventori/Harta Modal 3 7 11. Pengurusan Surat Menyurat 2 5 JUMLAH 100 240 FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 63. 63. 41.0 Senarai JawatankuasaYangDianggotai Fail Meja Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan; Nama Pegawai : Jawatan : Pembantu Pengurusan Murid N17 Bil Nama Jawatankuasa Kekerapan Mesyuarat Setahun Jenis Keanggotaan 1. Jawatankuasa Pewaris (Komuniti Prasekolah) 2. Jawatankuasa Hari Potensi 3. Jawatankuasa Karnival Sukan 4. Jawatankuasa Lawatan dan Rekreasi 5. Jawatankuasa Keceriaan dan Kebersihan 6. Jawatankuasa Kebersihan dan Keselamatan 7. Jawatankuasa Disiplin FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT
 64. 64. 42.0 SenaraiTugasHarian PembantupengurusanMurid Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari diletakkan diatas meja supaya mudah dirujuk. NAMA : JAWATAN : TARIKH : JPN KEDAH LAPORAN TUGASAN HARIAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID PRASEKOLAH MINGGU:........................ HARI:................................ TARIKH:...................... FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT MENU MAKANAN MINUMAN BUAH-BUAHAN Sarapan: Sarapan: Kudapan: Kudapan: Kudapan:
 65. 65. Tandatangan Guru ____________________ ( ) FAIL MEJA Pembantu Pengurusan Murid SKHOT BIL TUGASAN / AKTIVITI PELAKSANAAN TUGAS √ / X CATATAN 1.0 Tugasan Rutin Pagi 1.1 Membuka pintu tingkap/suis lampu/kipas 1.2 Menyambut kedatangan murid dengan mesra 1.3 Menyediakan dan menghidang sarapan 1.4 Melayan murid bersarapan 1.5 Mengemas dan membersih peralatan 1.6 Membantu guru mencatatkan kehadiran murid 1.7 Menghantar buku kedatangan murid ke pejabat. 2.0 Penyediaan Kudapan 2.1 Menyediakan kudapan yang berkhasiat dan seimbang 3.0 Membantu Guru Semasa Menjalankan PdP (Sebelum rehat) 3.1 Mengawal disiplin murid 3.2 Membimbing murid semasa aktiviti dijalankan 3.3 Menyediakan peralatan dan kemudahan yang diperlukan 4.0 Pengurusan Waktu Kudapan 4.1 Penyediaan makanan untuk kudapan 4.2 Menghidang kudapan dan minuman 4.3 Memastikan murid-murid dalam keadaan tertib 4.4 Membimbing murid-murid membaca doa. 4.5 Menyelia murid semasa dan selepas makan 4.6 Membersih dan mengemas ruang makan 4.7 Menyelia murid menggosok gigi. 5.0 Membantu Guru Semasa Menjalankan PdP (Selepas rehat ) 5.1 Mengawal disiplin murid 5.2 Membimbing murid semasa aktiviti dijalankan 5.3 Menyediakan peralatan dan kemudahan yang diperlukan 6.0 Tugasan Selepas PdP 6.1 Mengawasi dan memastikan keselamatan murid ketika pulang. 6.2 Membersih dan mengemas peralatan dapur 6.3 Membuang sampah . 6.4 Membantu guru menyimpan peralatan yang telah digunakan. REHAT BIL TUGASAN/AKTIVITI PELAKSANAAN TUGAS CATATAN 7.0 Rutin Petang - Mengemas, menyapu, dan mop lantai - Membersih tandas - Memastikan suis yang berkenaan dimatikan - Memastikan tingkap dan pintu prasekolah ditutup dan dikunci - Waktu pulang : ________ 7.2 Tugasan Tambahan Waktu Petang / Cuti Persekolahan

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

 • CikNiey

  Jul. 20, 2018
 • ain1306

  Apr. 17, 2019

PPM PRASEKOLAH

Vistas

Total de vistas

1.830

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

1

Acciones

Descargas

17

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

2

×