Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Maeshee kaew

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 2 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Maeshee kaew

  1. 1. “..มันอยู่ในจิตนี้แหละลูกเอ๋ย โง่มันก็มาจากจิต ปัญญามันก็เกิดจากจิต อย่ามัวเสาะหาที่อื่นที่ไกล อย่าไปแต่งไปเติมเสาะหามาใส่ อย่าไปอยากรู้ อยากเป็น อยากเห็น ทาไปก่อน มันจะต้องเกิดของมันเองได้ ลูกแม่ต้องพึ่งตัวเอง หาเอาเอง ทาเอาเอง ปฏิบัติเอาเอง เพราะภายในนั้น มันเกิดเอง ดับเอง” แม่ชีแก้ว เสียงล้า
  2. 2. อย่าให้จิตเพ่งนอก ให้รู้ในตัว เห็นในตัว เมื่อรู้ในตัวแล้ว รู้ทั่วไป เพราะตัวเป็นต้นเหตุ แม่ชีแก้ว เสียงล้า

×