Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Schrijven voor het web

4.425 visualizaciones

Publicado el

Schrijven voor het web: enkele tips om vlottere teksten te schrijven voor websites.

 • Sé el primero en comentar

Schrijven voor het web

 1. 1. Schrijven voor het web • Lezen op het web is anders • Schrijf correct • Werk met links • Schrijf beknopt • Schrijf helder • Zorg voor variatie • Schrijf actief • Gebruik goeie titels • Gebruik tussentitels • Gebruik alinea's • Opsommingslijstjes
 2. 2. Lezen op het web is anders • Lezen vanaf computerschermen is 25% trager  durf schrappen, gebruik alinea’s,... • Surfer scant de teksten  gebruik tussentitels, kernwoorden,... • Gebruik van interactiviteit  Links gebruiken
 3. 3. Schrijf correct Bij twijfel: • Groene boekje • VRTtaal (http://www.vrttaal.net) • Nederlandse Taalunie (http:// www.taalunieversum.org)
 4. 4. Schrijf correct Niet alles wat evident lijkt, is ook juist.  frontpagina (anglicisme: frontpage)  voorpagina  begeestering (germanisme: Begeisterung)  enthousiasme  Zo’n grootstad (germanisme: Großstadt)  Zo’n grote stad
 5. 5. Werk met links • Link naar (nog) bestaande pagina’s geen foutpagina’s waar surfer op uitkomt • Tekst van link moet duidelijk zijn niet «klik hier» of «meer informatie» • Beperk het aantal onderstreepte woorden 3 à 4 woorden volstaan meestal • Aandacht prikkelen (surfer klikt sneller door)
 6. 6. Werk met links Links zijn belangrijk voor zoekmachines • Zoekmachines volgen links om nieuwe pagina’s te ontdekken. Ze kijken daarbij ook naar de tekst die je een link geeft. • Als je als linktekst ‘Klik hier’ of ‘lees meer’ gebruikt, weten zoekmachines niet waarover de link gaat. • Zorg dus dat de linktekst veel zegt over de informatie die je mag verwachten als je doorklikt.
 7. 7. Werk met links Enkele voorbeelden:  Klik hier voor een overzicht van subsidies  Subsidieoverzicht  Om naar het sollicitatieformulier te gaan, klik hier  Vul het sollicitatieformulier in of solliciteer  Vraag nu online ons subsidiereglement voor thuiszorg aan  Vraag het subsidiereglement aan
 8. 8. Werk met links  Zoek een antwoord op de vragen en win een reis naar Oostenrijk  Win een reis  Bekijk alle activiteiten in het domein in onze agenda  Activiteiten of Agenda  Link naar de website van de stad Gent  Website stad Gent  Lees meer over de mobiliteitsplannen in jouw buurt  Mobiliteit in jouw buurt
 9. 9. Schrijf beknopt • Laat overbodige informatie achterwege • Durf schrappen • Vermijd verouderde informatie • Plaats nieuwe informatie zo hoog mogelijk • De belangrijkste informatie moet in de eerste zin/zinnen staan, daarna kan de meer gedetailleerde informatie komen • Let op de lengte van de zinnen
 10. 10. Schrijf beknopt • Wissel lange zinnen af met korte zinnen • Gebruik niet alleen korte zinnen • Maak zinnen gemiddeld niet langer dan 15 woorden
 11. 11. Schrijf beknopt Voorbeeld:  Aan de moeders die op het ogenblik van de geboorte van een kind, sedert ten minste 2 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente, wordt een gemeentelijke geboortepremie uitbetaald van € 40.  Moeders kunnen een gemeentelijke geboortepremie van 40 EUR krijgen. Ze moeten ten minste 2 jaar ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente.
 12. 12. Schrijf helder • Vermijd verouderde woorden • Wees concreet (niet: een aantal documenten, in de toekomst,...) • Hou het zo eenvoudig mogelijk • Zorg voor variatie
 13. 13. Schrijf helder Verouderde woorden: • reeds  al • te Gent  in Gent • doch  maar • ten behoeve van  voor • niettemin  toch • teneinde  om • hetgeen  wat
 14. 14. Schrijf helder • derhalve  daarom • ten dele  gedeeltelijk • slechts  maar • welke, dewelke  die • dienaangaande  daarover • desondanks  toch • dient te  moet
 15. 15. Schrijf helder Voorbeelden:  Het speelplein te Beersel is populair en alom bekend bij de jonge Brusselaars.  Het speelplein in Beersel is populair bij de jonge Brusselaars.  Via de browser kan je voortaan op een eenvoudige en snelle manier allerlei uittreksels aanvragen en een adresverandering melden.  Via de site kan je uittreksels aanvragen en adresveranderingen melden.
 16. 16. Schrijf helder  Poperinge is in Vlaanderen nog een van de weinige gemeenten waar niet dient betaald te worden op het vlak van parkeergelegenheden.  In Poperinge kan je gratis parkeren.  Personen die een taxidienst wensen uit te baten, dienen een aangetekend schrijven te richten aan het schepencollege.  Om een taxidienst uit te baten moet je het schepencollege een aangetekende brief sturen.
 17. 17. Schrijf helder  De sportzalen mogen, teneinde strepen te vermijden, slechts worden betreden met sportpantoffels met bleke zolen  Sportschoenen met donkere zolen zijn verboden in de sportzaal.  U wordt gevraagd uw afval te sorteren.  Sorteer uw afval.
 18. 18. Schrijf helder Hou het eenvoudig:  Een zwakke impressie  Een zwakke indruk  Adequaat aanpakken  Doeltreffend aanpakken  Preliminaire vergadering  Voorafgaande vergadering  Een expliciete vermelding  Een uitdrukkelijke vermelding
 19. 19. Zorg voor variatie Gebruik niet altijd dezelfde werkwoorden: probeer synoniemen te vinden voor doen gaan en maken
 20. 20. Zorg voor variatie  Ze deed geen enkele poging.  Ze ondernam geen enkele poging.  Ze doet de communicatie.  Ze verzorgt de communicatie.  Hij moet een examen doen.  Hij moet een examen afleggen.  Het gebouw heeft vier verdiepingen.  Het gebouw telt vier verdiepingen.
 21. 21. Zorg voor variatie  De subsidie heeft veel succes bij jeugdverenigingen.  De subsidie kent/oogst veel succes bij jeugdverenigingen.  De man maakt mooie plannen.  De man ontwerpt mooie plannen.  De personeelschef maakt een vacature.  De personeelschef stelt een vacature op of De personeelschef schrijft een vacature uit.
 22. 22. Schrijf actief • Vermijd word(t), werd, geworden • Vermijd ‘dient te worden...’ • Gebruik de actieve vorm
 23. 23. Schrijf actief  Het bestuur van de jeugdraad wordt verkozen door de leden van de algemene vergadering en komt maandelijks samen.  De leden van de algemene vergadering kiezen het bestuur van de jeugdraad.  Onze gemeentediensten worden gecoördineerd en geleid door de gemeentesecretaris.  De gemeentesecretaris coördineert en leidt de gemeentediensten.
 24. 24. Schrijf actief  Binnen onze diensten wordt gewerkt met persoonlijke opleidingsplannen  Onze diensten werken met persoonlijke opleidingsplannen.  De slagkracht van ons bedrijf moet met name worden gezocht in onze medewerkers.  De slagkracht van ons bedrijf hangt vooral af van onze medewerkers.
 25. 25. Gebruik goeie titels • Geef je pagina's of artikels korte titels (de zoekresultaten van Google geven slechts een beperkt aantal tekens weer). • Zoekmachines geven de eerste woorden in een titel het grootste gewicht. • Zorg dat de titel iets zegt over de inhoud van je pagina of artikel, veel lezers zien enkel de titel als ze via zoekmachines of rss-lezers op zoek zijn naar informatie.
 26. 26. Gebruik goeie titels • Plaats niet je hele titel in HOOFDLETTERS, dit leest moeilijk. • Titels worden ook vaak gebruikt in webadressen. Zoekmachines kunnen je site daardoor hoger rangschikken. Voorbeeld: www.site.be/nieuws/03062009/Druk_bezette_politici.aspx
 27. 27. Gebruik tussentitels • Tussentitels geven bezoekers een houvast: wat vind ik terug op deze pagina? • De tussentitels moeten voldoende informatie geven • Gebruik niet voor elke alinea een nieuwe titel • Niet « inleiding » maar wel « wat doen we? »
 28. 28. Gebruik tussentitels  Historische schets en achtergrondinformatie over de rechtspraak en de rechtbank in Gent in vogelvlucht  Geschiedenis van de rechtspraak in Gent  Reisorganisaties in Azië verwachten dat het toerisme naar hun regio dit jaar zal toenemen  Meer toeristen naar Azië
 29. 29. Gebruik alinea’s • Elke alinea draait rond één onderwerp • De belangrijkste informatie staat ook in een alinea in de eerste woorden/zinnen • Je bundelt 2 tot 4 alinea’s onder een tussenkop • Vermijd te lange alinea’s: witruimtes zijn belangrijk • Kernwoorden kan je in het vet opmaken
 30. 30. Gebruik alinea’s • BBC News gaat hier ver in en gebruikt voor elke zin een nieuwe alina.
 31. 31. Opsommingslijstjes • Opsommingstekens kunnen een tekst overzichtelijk houden. • Je kan ze gebruiken bij een opsomming van opdrachten, doelstellingen, leden,... van een organisatie.
 32. 32. Opsommingslijstjes • Bestaat de opsomming uit delen van een zin, dan start je de zin met een kleine letter en eindig je met een komma. • Bestaat de opsomming uit hele zinnen, dan begin je elk deel met een hoofdletter en eindig je met een punt.
 33. 33. Vragen of opmerkingen? bart@webnouveau.be Web Nouveau schrijft heldere teksten voor het web en ontwikkelt websites in Drupal.

×