Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Informe EPT 2009 Resum en català

Presnetació resum de l'informe EPT 2009

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Informe EPT 2009 Resum en català

 1. 1. SUPERAR LA DESIGUALTAT: PERQUÈ ÉS IMPORTANT LA GOVERNANÇA
 2. 2. <ul><li>S’han fet grans esforços per l’assoliment dels objectius EPT, però... </li></ul><ul><li>No s’estan aconseguint els objectius fixats pel 2015 i el temps corre </li></ul><ul><li>Els governs no estan afrontant les inequitats respecte a la governança </li></ul><ul><li>L’ajut a l’educació s’estanca i els donants no estan acomplint els seus compromisos . </li></ul>
 3. 3. ÍNDEX <ul><li>Capítol 1: L’educació per a tothom: un dret humà i un catalitzador del desenvolupament </li></ul><ul><li>Capítol 2. Els objectius de Dakar: fer el seguiment dels progressos i de les desigualtats </li></ul><ul><li>Capítol 3.Millorar la qualitat i reforçar la igualtat: per què és important la governança </li></ul><ul><li>Capítol 4.Incrementar l’ajuda i millorar la governança </li></ul><ul><li>Capítol 5.Conclusions i recomanacions per a l’acció </li></ul>
 4. 4. Capítol 1: L’educació per a tothom: un dret humà i un catalitzador del desenvolupament <ul><li>Inequitats a nivell local i global </li></ul><ul><li>A nivell mundial: desigualtats entre països rics i països pobres. </li></ul><ul><li>A nivell intern, en els països pobres els infants de famílies riques tenen fins a cinc vegades més oportunitats d’accedir a l’educació que els de les famílies més pobres. </li></ul><ul><li>Diferències en la qualitat: els infants de famílies pobres tene més possibilitats d’abandonar l’educació sense saber llegir i amb poques habilitats matemàtiques. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Països de l’OCDE </li></ul><ul><li>Tots els infants de 7 anys estan escolaritzats </li></ul><ul><li>Un 70% de joves de 17 anys accedeixen a l’ensenyament secundari. </li></ul><ul><li>Àfrica Sub-Sahariana </li></ul><ul><li>Només un 40% dels infants de 7 anys van a l’escola </li></ul><ul><li>Als 17 anys un 30% esta a secundaria i un 20% dels joves encara rep educació primària </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Educació i ODM </li></ul><ul><li>Educació base per a assolir els ODM </li></ul><ul><li>Educació per eradicar la probresa extrema </li></ul><ul><li>Reduir la mortalitat materno infantil </li></ul><ul><li>Fer front a la malnutrició infantil </li></ul><ul><li>Enfortir la participació democràtica. </li></ul>
 7. 7. Capítol 2: Els objectius de Dakar <ul><li>Desatenció de l’educació a la primera infànca: </li></ul><ul><li>La malnutrició és una barrera per assolir els objectius de Dakar. </li></ul><ul><li>No n’hi ha prou amb el creixement econòmic, per exemple malgrat el creixement a l’Índia la mortalitat infantil es redueix lentament. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Progrés de l’Ensenyament primari universal </li></ul><ul><li>Des de 1999, l'índex d’escolarització primària en els països en vies de desenvolupament s’ha doblat. </li></ul><ul><li>Ha minvat l’abandonament escolar. </li></ul><ul><li>Altres millores: </li></ul><ul><li>Increment del lideratge polític </li></ul><ul><li>Augment de la inversió pública i eradicació de les taxes escolars. </li></ul><ul><li>Construcció de centres escolars. </li></ul><ul><li>Augment i millora de la qualitat </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Obstacles per l’assoliment de l’EPU: </li></ul><ul><li>El treball infantil </li></ul><ul><li>Qüestions sanitàries </li></ul><ul><li>Pobresa </li></ul><ul><li>Gènere </li></ul><ul><li>Llengua </li></ul><ul><li>Discapacitats </li></ul>
 10. 10. Petits progressos en la reducció de l’índex d’analfabetisme entre les persones adultes,dos terços són dones,això representa el16% de la població mundial adulta . Es preveu cap al 2015 un 700 milions d’analfabets.
 11. 11. Qualitat de l’educació, el tret diferencial. <ul><li>Nivells de qualitat molt baixos en els països en vies de desenvolupament respecte els països rics. </li></ul><ul><li>Segons l’informe PISA a Brasil el 60 % estan per sota el nivell 1 a Indonèsia el 20% en canvi a Finlàndia no arriben al 10%. </li></ul><ul><li>A nivell intern, les disparitats es prodeixen entre comunitats riques i les zones més pobres i rurals del país. </li></ul><ul><li>La manca de professorat, un inconvenient per la qualitat de l’educació </li></ul><ul><li>Necessitat de reclutar i formar professorat: </li></ul><ul><li>Àfrica subsahariana3 milions de professors </li></ul><ul><li>* Asia oritental –4 milions de professors </li></ul><ul><li>Asia sud i oriental - 3.6milions de professors </li></ul>
 12. 12. Capítol 3 – Millorar la qualitat i reforçar la igualtat: per què és important la governança Governança educativa: procés formal i informal a través del qual es formulen les polítiques educatives, s’identifiquen les prioritats, es localitzen els recursos i s’implanten les reformes. <ul><li>Mala governança: </li></ul><ul><li>Superpoblació escolar. </li></ul><ul><li>Professorat absent. </li></ul><ul><li>Gran nivell de desigualtats. </li></ul><ul><li>Baix nivell de coneixements. </li></ul><ul><li>Bona governança: </li></ul><ul><li>Transparència, responsabilitat </li></ul><ul><li>Igualtat d’oportunitats, afavoriment de la participació </li></ul><ul><li>* Implicació de les escoles, descentralització de la presa de decisions. </li></ul>
 13. 13. Capítol 4- Incrementar l’ajuda i millorar la governança A la majoria de països s’ha augmentat la despesa en educació des de 1999.
 14. 14. Els donants no respecten els compromisos . Perill de no assolir els proposits de 2.2 bilions $ pel 2010
 15. 15. Països com Holanda o Regne Unit sumen el 60% del total de l’ajuda al països amb rendes. França, Japó i Alemanya, en canvi, són els que menys ajuda han ofert, 17 i 11% de la seva ajuda en educació. Importància de l’equitat : els donants varien en els seus compromisos de finançament en els països de renda baixa.
 16. 16. <ul><li>Assumir compromisos per erradicar les desiugaltats. </li></ul><ul><li>Estretir els lligams entre les polítiques educatives i les estratègies de reducció de la pobresa. </li></ul><ul><li>Augmentar l’ajuda a l’educació bàsica </li></ul><ul><li>Ampliar el grup de països donants </li></ul><ul><li>Garantir la qualitat de l’educació </li></ul><ul><li>Garantir la descentralització </li></ul><ul><li>Reforçar la contractació, la distribució geogràfica i la motivació dels docents </li></ul>RECOMANACIONS
 17. 17. QÜESTIONS PER AL DEBAT Què és el que fa la nostra educació possible? (construïm el nostre diagrama ) Quina relació hi ha entre els objectius EPT i els ODM? Quins indicadors defineixen una educació de qualitat? Al nord, podem parlar d’una educació per a tothom? Dret a l’educació o educar en i per l’assoliment dels drets ?

×