Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Panel Design Thinking, EFG Łódzkie 2015

2.437 visualizaciones

Publicado el

PREZENTACJA WYKORZYSTANIA W TRAKCIE PANELU DYSKUSYJNEGO PODCZAS VIII EUROPEJSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO ŁÓDZKIE 2015

Publicado en: Diseño
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Panel Design Thinking, EFG Łódzkie 2015

 1. 1. DESIGNTHINKINGDA-SIĘCZYNIE-DA-SIĘ? PREZENTACJA WYKORZYSTANIA W TRAKCIE PANELU DYSKUSYJNEGO PODCZAS VIII EUROPEJSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO ŁÓDZKIE 2015
 2. 2. POPULARNOŚĆ
 3. 3. DESIGNTHINKING=MYŚLENIE/DZIAŁANIEPROJEKTOWE KO-KREACJA (WSPÓŁTWORZENIE) UŻYTKOWNIK W CENTRUM HIPOTEZA +TEST To proces projektowy realizowany zespołowo przez ludzi z różnym doświadczeniem i umiejętnościami, stawiający w centrum człowieka (klienta, użytkownika, pacjenta itd.) i konkretne korzyści dla niego, zakładający stawianie i częste testowanie hipotez – budowanie prototypów i zbieranie opinii od odbiorców, ETAPY (ITERACJE) realizowany etapami (iteracjami), ze swoją strukturą i zestawem konkretnych narzędzi.
 4. 4. Design Thinking, z uwagi na stosunkowo świeżą i otwartą formułę oraz atrakcyjną powierzchowność, angażuje zarówno zwolenników, jak i … sceptyków ZDANIA SĄ PODZIELONE PROJEKTOWE KARAOKE MODA I BUZZWORD PSEUDOPROJEKTOWANIE KARTECZKI, TĘCZA I KUCYKI FASTFOOD DIZAJN INTEGRACJA I PRACA ZESPOŁOWA HUMANISTYCZNA I DEMOKRATYCZNA METODA SPOSÓB NA INNOWACJĘ RELATYWNIE NISKI KOSZT STYMULACJA KREATYWNOŚCI
 5. 5. JEDENZESPOSOBÓW NAZMIANĘ OFF ON DESIGNTHINKINGTOJEDNAZMETODROZWIĄZYWANIAPROBLEMÓWI
 6. 6. WCZYMMOŻEPOMÓCDESIGNTHINKING? WSPÓŁPRACA (“EGO ZA DRZWIAMI”) POKORA (“KUBEŁ ZIMNEJ WODY”) DZIAŁANIE (“DOING NOT TALKING!”) •  … bo działanie projektowe uczy współpracy - z zespole o horyzontalnej strukturze … •  … bo np. rozmowy z użytkownikami prowadzą często do odkrycia, że rzeczywistość jest inna niż myśleliśmy … •  … bo jak najszybsze przejście od jałowych dyskusji do działania daje większą szansę na wdrożenie i pozytywny efekt …
 7. 7. TRZEBABĘDZIEDZIAŁAĆZESPOŁOWO Małe, innowacyjne firmy staną się ważnym graczem w globalnej wymianie handlowej. Innowacje będą tworzone przede wszystkim przez pojedyncze osoby oraz mikro i małe przedsiębiorstwa. W tworzeniu wiedzy nie mamy do czynienia z korzyściami skali (dla przykładu, mała firma biotechnologiczna zatrudniająca 50 badaczy ma większy potencjał do tworzenia innowacji niż międzynarodowy koncern farmaceutyczny) - kreatywność zespołów nie rośnie potęgowo w miarę zwiększania liczebności. GE Global Innovation Barometer 2011. An Overview on Messaging, Data and Amplification, General Electric
 8. 8. Tymczasem w polscE … E
 9. 9. DESIGNTHINKINGDA-SIĘCZYNIE-DA-SIĘ?
 10. 10. PODEJŚCIEFIRMY,ORGANIZACJI,INSTYTUCJI… BARIERA„MY-FIRMA”VS.„ONI-KLIENCI”
 11. 11. CHYBATWOJĄ… NIETRAKTUJ ODBIORCÓWJAK MATOŁÓW. PAMIĘTAJ–KONSUMENTNIE JESTIDIOTĄ,KONSUMENTJEST TWOJĄŻONĄ.
 12. 12. WIELEFIRM,ORGANIZACJIIINSTYTUCJIMYŚLIIDZIAŁA „ODWEWNĄTRZNAZEWNĄTRZ”.NIESTETY. PROCESY MIERNIKI POLITYKI BUDŻETY TARGETYWSKAŹNIKI KLIENT NAJPIERW POTEM FIRMA
 13. 13. STRUKTURAORGANIZACJI,KULTURA ORGANIZACYJNAISPOSÓBZARZĄDZANIA
 14. 14. •  Każdy pracownik powinien działać jak jednoosobowy przedsiębiorca. •  Pracownicy powinni być proaktywni, zauważać szanse rynkowe i proponować rozwiązania. •  Innowacyjność i zaangażowanie powinny być „mantrą” firmy na każdym szczeblu. •  Najlepsze praktyki powinny „przepływać” od top performerów do pozostałych. Na podstawie: Badanie przedsiębiorczości pracowników, Think Tank 2010 OCZEKIWANIAZARZĄDÓW
 15. 15. •  W firmach pracują zblazowani, pasywni „urzędnicy”. •  Pracownicy koncentrują się na ochronie miejsca pracy i status quo. •  Innowacyjność i przedsiębiorczość dotyczy 5-10% pracowników. •  Najskuteczniejsi pracownicy mają „monopol” na dobre rozwiązania. Na podstawie: Badanie przedsiębiorczości pracowników, Think Tank 2010 16 RZECZYWISTOŚĆ
 16. 16. RZECZYWISTOŚĆ Polscy pracownicy nisko natomiast cenią osiągnięcia indywidualne – są one akceptowane tylko pod warunkiem, że nie naruszają nieformalnych hierarchii, prestiżu, utartych opinii. W takim środowisku innowacje są tępione (…) Prof. Janusz T. Hryniewicz w wywiadzie z Edwinem Bendykiem
 17. 17. RZECZYWISTOŚĆ (…) Przedsiębiorstwo jest zależne od otoczenia. Tymczasem folwarcznego stylu oczekują pracownicy od pracodawcy - mogą narzekać na szefa, ale w gruncie rzeczy cenią sobie swoje prawo do pozostawania w świecie wyuczonej bezradności. Model folwarczny to w końcu także model, w którym czekasz, aż pracodawca zorganizuje ci warsztat pracy od początku do końca. Wojciech Orliński
 18. 18. NISKIPOZIOMZAUFANIAWEWNĄTRZ ORGANIZACJIIPOMIĘDZYNIMI
 19. 19. Jerzy Hausner, Dokąd idziemy (…) zabezpiecz się, bo wszystko na zewnątrz jest wrogie, pracownicy chcą cię okraść, więc traktuj ich jak w folwarku, inne firmy chcą cię oszukać, więc na wszystko miej dziesięć kwitów. 6
 20. 20. KONSULTACJE SPOŁECZNE TO ZAWRACANIE GŁOWY. PRZYCHODZI DO URZĘDU BANDA WARIATÓW, ZADAJĄ GŁUPIE PYTANIA I WSZYSTKO BLOKUJĄ Samorządowiec (za prof. K. Jasieckim)
 21. 21. POLITYKA…
 22. 22. NASTAWIENIEDOZMIANY…
 23. 23. INTELIGENCJAemocjonalna KOMPETENCJEWYMAGANEWNIEDALEKIEJPRZYSZŁOŚCI KOMPETENCJEmiędzykulturowe INTER-dyscyplinarność WNIOSKOWANIEumiejętność określenia głębszego sensu lub znaczenia PRACAzespołowa SPRAWNOŚĆadaptacyjna Na podstawie: Erik Brynjolfsson i Andrew McAfee, Massachusetts Institute of Technology, “Race Against The Machine”
 24. 24. IDEALNYŚWIAT:DESIGNTHINKINGWMSP KLIENT FIRMA WŁAŚCICIELPRACOWNIK •  lepszy produkt/lepsza usługa – zadowolenie •  wyższe ceny/marże, mniejsza presja konkurencyjna, •  łatwiejsze pozyskiwanie pracowników •  działanie, nie gadanie •  łączenie „silosów” •  wyższa wartość firmy, większe zyski •  poczucie wpływu i identyfikacja z produktem/ usługą •  zadowolenie z pracy •  atrakcyjniejsze miejsce pracy
 25. 25. Innowacja? Zapomnij. Raz spróbowaliśmy. To u nas nie działa.
 26. 26. DESIGNTHINKINGDZIĘKUJEMY / THANK YOU! DA-SIĘCZY NIE-DA-SIĘ? wojteklawniczak.com facebook/wojteklawniczak Dousług! Do usług! Do usług! Do usług! Logo na stronie: W prezentacji, do celów informacyjnych, zostały użyte logotypy, grafiki oraz fotografie (zaczerpnięte z www, które nie są własnością prezentującego. Wyłączne prawa do tych materiałów należą do ich właścicieli: Timo Elliott, daily.art.pl, iconmonster.com

×