Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

What's New for Developers in Windows 8.1 Update

New featuresPresentation of new features ofr developers in Windows 8.1 Update: universal project for Windows and Windows Phone, interprocess communication for sideloaded enterprise LOB Windows Store apps.

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

What's New for Developers in Windows 8.1 Update

 1. 1. Damir Arh, Adacta d.o.o. Arhitekt programske opreme MVP – Visual C# @DamirArh, damirscorner.co m Build 2014: Novosti v Windows 8.1 update za razvijalce
 2. 2. 3 Agenda Univerzalni projekt Ohlapnejše omejitve za poslovne aplikacije Lokalna omrežna komunikacija Komponente WinRT zunaj peskovnika Spremembe v licenciranju
 3. 3. Univerzalni projekt
 4. 4. 5 WinRT za Windows Phone Windows Phone 8.1 Silverlight Neposredna nadgradnja obstoječih projektov Dostopnost novih funkcionalnosti Windows Phone 8.1 Windows Phone 8.1 Windows Runtime Skupni programski vmesnik z aplikacijami za Windows Enostaven prenos obstoječih aplikacij za Windows Dostopnost posebnosti platforme Windows Phone
 5. 5. 6
 6. 6. 7 Deljenje kode in uporabniškega vmesnika Trodelni univerzalni projekt Obema platformama skupne datoteke Posebne datoteke za platformo Windows Posebne datoteke za platformo Windows Phone Prilagajanje aplikacije posamezni platformi Prilagojeno obnašanje posamezni platformi Različne datoteke za vsako platformo Pogojno prevajanje v skupnih datotekah
 7. 7. 8 Skupni API, enako obnašanje Postavitev uporabniškega vmesnika LayoutPanel, StackPanel, Grid, Border Primitivni kontrolniki Button, Slider, ToggleSwitch, CheckBox, RadioButton, ProgressBar Prikaz in vnos besedila TextBox, TextBlock Osnovni grafični gradniki Shapes, Path
 8. 8. 9 Skupni API, prilagojeno obnašanje Ukazne vrstice AppBar, CommandBar Izbirni seznami DatePicker, TimePicker, ListPicker Seznami ListView Pogovorna okna Flyout
 9. 9. 10 Posebnosti posameznih platform Windows SearchBox SearchFlyout Windows Phone Pivot AutoSuggestBox ContentDialog Sistemski okvir
 10. 10. Ohlapnejše omejitve za poslovne aplikacije
 11. 11. 12 Model zaupanja Izvajanje v peskovniku Izolacija aplikacij Aplikacijski manifest Capabilities Declarations Distribucija prek trgovine Certifikacija
 12. 12. 13 Omejena komunikacija med procesi
 13. 13. 14 Večja fleksibilnost za poslovna okolja Interno upravljanje s tveganjem Nadzorovano nameščanje aplikacij v podjetjih Zaupanje v delovanje nameščenih aplikacij Dodatne zmogljivosti na račun zaupanja Preprečena komunikacija med procesi zgolj za aplikacije iz trgovine Brez omejitev za aplikacije, nameščene mimo trgovine
 14. 14. Lokalna omrežna komunikacija
 15. 15. 16 Odstranitev omrežne izolacije
 16. 16. 17 Orodja za odstranitev izolacije NetworkIsolationSetAppContainerConfig CheckNetIsolation.exe loopback.codeplex.com Visual Studio
 17. 17. 18
 18. 18. 19 Slabosti omrežne komunikacije Lokalna storitev se izvaja ves čas Aplikacija za Windows Store ne more zagnati procesa Storitev Windows ali gostovanje v IIS Zgolj klici iz aplikacij za Windows Store Aplikacija za Windows Store mora biti v ospredju Klicanje in prebujanje aplikacij za Windows Store ni podprto
 19. 19. Komponente WinRT zunaj peskovnika
 20. 20. 21 .NET in Windows Runtime Ogrodje .NET je le eno od razvojnih okolij C# / Visual Basic C++ JavaScript Komponente WinRT so uporabne povsod Lastni nabor tipov WinRT Preslikovanje v specifične tipe vsakega razvojnega okolja
 21. 21. 22 Vmesnik komponent WinRT Dovoljeni le tipi Windows Runtime „Struct“ lahko vsebuje le javna polja Vsi tipi morajo biti „sealed“ Dovoljeni le sistemski generični tipi
 22. 22. 23 Izvajanje zunaj procesa
 23. 23. 24
 24. 24. 25 Omejitve namizne komponente Zahteva Windows 8.1 Update 1 Nujna uporaba C# in .NET 4.5 32-bitni proces za posredovanje med okoljema Hibridni projekt ogrodja .NET za namizje in WinRT hkrati
 25. 25. 26 Konfiguracija namizne komponente
 26. 26. 27 Kreiranje posredniškega razreda winmdidl.exe Kreiranje datoteke IDL iz generirane komponente WinRT midl.exe Kreiranje izvorne kode za posredniški razred (proxy) mdmerge.exe Kreiranje referenčne datoteke WinMD icacls.exe Nastavljanje pravic za branje in izvajanje aplikacijam za Windows Store regsvr32.exe Globalna registracija posredniškega (COM) razreda
 27. 27. 28 Uporaba v aplikaciji za Windows Store Dodajanje reference na datoteko WinMD Uporabiti je potrebno referenčno datoteko WinMD Registracija v manifestu Polno ime registriranega razreda Pot do knjižnice z globalno registriranim razredom <Extension Category="windows.activatableClass.inProcessServer"> <InProcessServer> <Path>clrhost.dll</Path> <ActivatableClass ActivatableClassId="NorthwindRT.DAL.Database" ThreadingModel="both"> <ActivatableClassAttribute Name="DesktopApplicationPath" Type="string" Value="C:nwind_RT_demo" /> </ActivatableClass> </InProcessServer> </Extension>
 28. 28. 29 Zagotavljanje boljših performans Uporaba asinhronih klicev Ovijanje klicev v Task<T> in pretvorba v AsyncOperation<T> za potrebe WinRT return Task.Run(() => GetCategories()).AsAsyncOperation(); Prenašanje podatkov v večjih paketih Uporaba T[] namesto List<T> ali IEnumerable<T> public IAsyncOperation<Category[]> GetCategoriesAsync()
 29. 29. Spremembe v licenciranju
 30. 30. 31 Nameščanje aplikacij za Windows Store
 31. 31. 32 Nameščanje mimo trgovine Vzpostavitev zaupanja s podpisnim certifikatom Klici vgrajenih ukazov iz PowerShell skript Uporaba protokola OMA-DM Windows Intune Postavitev lastne trgovine in aplikacije zanjo http://bit.ly/OrgPortal http://bit.ly/Win8CompanyStore
 32. 32. 33 Posebnosti hibridnih aplikacij Omrežna komunikacija z lokalno storitvijo Odstranitev omejitev za komunikacijo z lokalnimi storitvami Namestitev datotek in konfiguracija storitve v IIS Namestitev in registracija storitve Windows Komponenta WinRT zunaj peskovnika Namestitev komponente v lokalni datotečni sistem Globalna registracija posredniške komponente Nastavitev pravic za branje in izvajanje
 33. 33. 34 Licenčne omejitve Verzija Windows Pridružen domeni Zunaj domene Windows RT Ni na voljo Potreben ključ Windows 8 Ni na voljo Ni na voljo Windows 8 Pro Potreben ključ Da z Win 8.1 Update Potreben ključ Windows 8 Enterprise Da Potreben ključ Brezplačni ključi V okviru EA (Enterprise Agreement), akademskih in „Select“ licenčnih pogodb Ključ za neomejeno število naprav za 100 USD V okviru „Open“ licenčnih pogodb
 34. 34. 35 Zaključek Bolj enoten razvoj za Windows in Windows Phone Izboljšave pri razvoju poslovnih aplikacij Nedozorela orodja in postopek namestitve Nižji stroški nameščanja aplikacij mimo trgovine
 35. 35. 36 Viri http://bit.ly/Win8Wp8InEnterprise http://bit.ly/BrokeredWinRTComponents http://bit.ly/WinStoreEnterpriseSamples http://bit.ly/WinIntuneSam http://bit.ly/OrgPortal http://bit.ly/Win8CompanyStore
 36. 36. Q&A.

×