T5 l'espanya del segle xix

X
T5  l'espanya del segle xix
ÍNDEX
1. LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM
1.1. EL REGNAT DE CARLES IV
1.2. LA GUERRA D’INDEPENDÈNCIA
1.3. LA CONSTITUCIÓ DE 1812
4. EL REGNAT D’ISABEL II (1843 – 1868)
4.1. LA DÈCADA MODERADA
4.2. EL BIENNI PROGRESSISTA
4.3. UNIÓ LIBERAL I GOVERNS MODERATS
2. EL REGNAT DE FERRAN VII
(1814 – 1833)
2.1. EL SEXENNI ABSOLUTISTA
2.2. EL TRIENNI LIBERAL
2.3. LA DÈCADA OMINOSA
5. EL SEXENNI REVOLUCIONARI
(1868 – 1874)
5.1. LA REVOLUCIÓ DE 1868
5.2. EL REGNAT D’AMADEU DE SAVOIA
5.3. LA PRIMERA REPÚBLICA
3. LA MINORIA D’EDAT D’ISABEL II:
LES REGÈNCIES (1833 – 1843)
3.1. LA REGÈNCIA DE Mª CRISTINA
3.2. LA REGÈNCIA D’ESPARTERO
6. LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA
(1874 – 1902)
6.1. EL SISTEMA CANOVISTA
6.2. LA CRISI DE 1898
Regnat de Carles IV (1788 – 1808)
Guerra d’Independència (1808 – 1813)
Regnat de Ferran VII (1814 – 1833)
Regències (1833– 1843)
Regnat d’Isabel II (1843 – 1868)
Sexenni revolucionari (1868 – 1874)
Restauració borbònica (1874 – 1902)
1. LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM
1.1) EL REGNAT DE CARLES IV
 L’any 1788 Carles IV iniciava el seu regnat = la seua etapa
de govern (1788 – 1808) pràcticament va coincidir amb
la totalitat de la Revolució Francesa i l’Imperi Napoleònic.
 El seu ministre més destacat va ser Godoy, que es va
caracteritzar per adoptar una política de suport a França
en la seua lluita contra Gran Bretanya.
 Les conseqüències d’aquesta aliança amb França van ser:
 la BATALLA DE TRAFALGAR (1805): l’armada francoespanyola va ser
derrotada pels britànics = va suposar la fi del poder marítim espanyol.
 el TRACTAT DE FONTAINEBLEAU (1807): pacte entre Espanya i
França pel qual Espanya donava permís a l’exèrcit francès per a passar
per territori espanyol per a dirigir-se a Portugal (aliat de Gran Bretanya).
 Però una vegada en territori espanyol, les tropes napoleòniques van
començar a ocupar Espanya.
 Davant eixe fet, Godoy va planejar que Carles IV fugira cap a Amèrica.
 Però amb el rumor d’eixa fugida, quan la família reial es trobava a Aranjuez,
es va produir el Motí d’Aranjuez (març de 1808): Godoy va ser apressat i
Carles IV es va veure obligat a abdicar en el seu fill Ferran, que passava a
ser el nou rei: Ferran VII.
 Algunes setmanes després, Carles IV va tornar a reclamar el tron d’Espanya
(considerava que l’abdicació havia sigut forçada i per tant, no vàlida).
 Aprofitant eixa disputa familiar pel tron d’Espanya, Napoleó els va convocar
als dos a Baiona per tal de buscar una solució al problema.
 Napoleó va traslladar a Carles IV i al seu fill, Ferran VII, a Baiona (França) i
allí va aconseguir que els dos renunciaren al tron d’Espanya en favor de
Napoleó = és el que es coneix com les ABDICACIONS DE BAIONA
(5 i 6 de maig de 1808).
 Immediatament Napoleó va cedir la corona al
seu germà Josep Bonaparte (es convertia en
nou rei d’Espanya = Josep I).
 Mentre tot això ocorria a França, primer Madrid (el 2 de maig de 1808) i
després altres territoris espanyols, es van sublevar contra el domini francès
= era l’inici de la guerra de la independència.
1.2) LA GUERRA D’INDEPENDÈNCIA
 Durant aquest conflicte (1808 – 1813) es van viure dos processos
paral·lels:
una guerra:
 els espanyols es van enfrontar als exèrcits napoleònics
adoptant la tàctica de “la guerrilla” = atacs per sorpresa a les
tropes enemigues.
 els britànics van ajudar als espanyols.
 finalment, els francesos es van mostrar incapaços d’obtenir la
victòria militar i Napoleó va acabar per demanar la pau = és el
conegut com TRACTAT DE VALENÇAY (1813): Napoleó
acceptava la derrota i acceptava tornar el tron espanyol a
Ferran VII.
una revolució política = (durant el conflicte van coexistir dos
governs):
 el govern dirigit per Josep I:
 representava l’ocupació francesa.
 va adoptar l’Estatut de Baiona (espècie de carta atorgada).
 va introduir idees il·lustrades.
 va contar amb el suport dels afrancesats = espanyols
partidaris de l’ocupació francesa.
 el govern de la Junta Central:
 format per representats dels territoris no ocupats pels
francesos.
 es va encarregar d’atendre les necessitats de la guerra.
1.3) LA CONSTITUCIÓ DE 1812
 L’any 1810 la Junta Central es va refugiar a Cadis (cal recordar que
iniciada la rebel·lió contra l’ocupació francesa, els municipis sublevats van
formar Juntes Locals, d’estes Juntes Locals es van crear Juntes Provincials
i d’estes Juntes Provincials, una Junta Central, que venia a ser el govern
que dirigia els territoris no ocupats pels francesos).
 En Cadis es van formar les corts i l’objectiu d’aquesta va ser elaborar una
constitució per a Espanya (al mateix temps que dirigia la resistència contra
els francesos).
 El 19 de març de 1812 la primera constitució espanyola veia la llum.
 En la Constitució de 1812 es van establir els principis il·lustrats que
proposaven la fi de l’Antic Règim:
 sobirania nacional (però amb sufragi censatari).
 divisió de poders (l’executiu en mans del rei; el legislatiu compartit
pel rei i les corts; i el judicial en mans dels tribunals).
 tota una sèrie de drets individuals.
 l’establiment, per tant, d’una monarquia constitucional com a forma
de govern (el Liberalisme espanyol al llarg del segle XIX no es
plantejarà acabar amb la monarquia: uns li donaran més poders,
altres menys, però sempre a favor de que hi haguera rei).
1) Com es va fer la invasió napoleònica?
2) Què van ser les Abdicacions de Baiona?
3) Explica estos dos conceptes:
a) Tractat de Fontainebleau
b) Tractat de Valençay
4) Quines idees il·lustrades van quedar reflectides en la constitució espanyola de
1812? Per què se la coneix com “la Pepa”?
2. EL REGNAT DE FERRAN VII
Sexenni
Absolutista
Trienni
Liberal
Dècada
Ominosa
1814 - 1820 1820 - 1823 1823 - 1833
1ª restauració absolutista 2ª restauració absolutista
2.1) EL SEXENNI ABSOLUTISTA
 Ferran VII tornava a Espanya a principi de 1814: en eixe moment va trobar
el suport del poble espanyol (se’l va anomenar “el Desitjat”).
 Però Ferran VII va decidir abolir la constitució
de 1812 i restablir l’absolutisme.
 Va rebre el suport dels grups conservadors que havien perdut poder i
influència amb la constitució de 1812 (els nobles, l’Església i l’Exèrcit).
 Així començava el que es coneix com el Sexenni Absolutista (sis anys de
govern on l’absolutisme va tornar a regnar a Espanya).
 Durant eixos sis anys, les reformes que s’havien començat a realitzar amb
la constitució de 1812 van ser abolides i tot va tornar a ser com abans (es
van tornar les terres als nobles, es van tornar els privilegis,…).
2.2) EL TRIENNI LIBERAL
 Davant la tornada de l’absolutisme, alguns militars van tractar de sublevar-
se en diverses ocasions.
 Finalment, l’any 1820 va triomfar el pronunciament militar del coronel
Riego (estava amb l’exèrcit que s’havia reunit a Cadis per a ser enviat a les
colònies d’Amèrica).
 Davant este pronunciament militar, Ferran VII es va veure obligat a restablir
la constitució de 1812.
 Es va iniciar un període de govern liberal que va durar tres anys
(Trienni Liberal) on es van reprendre les llibertats que s’havien suprimit:
sobirania nacional, divisió de poders, llibertats individuals, etc.
2.3) LA DÈCADA OMINOSA
 L’any 1822 es celebrava el CONGRÉS DE VERONA, on les potències de la
Santa Aliança acordaven enviar un exèrcit per a restablir el poder de
Ferran VII.
 Els “Cent Mil Fills de Sant Lluís” van entrar en Espanya el 1823 i van
restablir l’absolutisme.
 Ferran VII va iniciar un període de 10 anys de govern absolut conegut com
la Dècada Ominosa.
 Però al final del seu regnat (en concret el 1830), com només tenia una filla,
Ferran VII va fer pública la PRAGMÀTICA SANCIÓ: esta llei abolia la LLEI
SÀLICA (llei que impedia regnar a les dones).
 D’aquesta manera, a la seua mort, el tron l’ocuparia la seua filla Isabel.
 El seu germà Carles Maria Isidro, que seria
el nou rei d’Espanya de mantenir-se la Llei sàlica,
no va acceptar eixa decisió: el germen per a un
conflicte quedava establert.
5) Realitza un mapa conceptual amb les etapes i les característiques del regnat de
Ferran VII:
6) Explica estos dos conceptes:
a) Congrés de Verona
b) Pragmàtica Sanció
3. LA MINORIA D’EDAT D’ISABEL II:
LES REGÈNCIES
María Cristina Espartero
1833 - 1840 1840 - 1843
3.1) LA REGÈNCIA DE Mª CRISTINA
 A la mort de Ferran VII, la seua heretera (Isabel II)
a penes tenia 3 anys, per això sa mare (Maria
Cristina) va assumir la regència: va governar
en nom de la seua filla (1833 – 1840).
 Carles Maria Isidro i els seus partidaris (pro absolutistes) van reclamar el
tron (recordar que no acceptaven la Pragmàtica Sanció).
 Maria Cristina per a poder defensar els interessos de la seua filla, va buscar
el suport dels partidaris d’instaurar el Liberalisme a Espanya.
 Eixe mateix any, es va iniciar la primera GUERRA CARLINA (1833 – 1840):
va enfrontar als partidaris d’Isabel II (liberals) contra els partidaris de Carles
Maria Isidro (absolutistes).
 En eixe conflicte armat, finalment, es van imposar els partidaris d’Isabel II =
a Espanya s’imposaven les idees del Liberalisme (l’absolutisme quedava
apartat però no derrotat = al llarg dels segle XIX encara hi hauria dos
conflictes més entre els partidaris del Liberalisme i els partidaris de
l’absolutisme).
3.2) LA REGÈNCIA D’ESPARTERO
 El mateix any que s’imposava el Liberalisme, el general Espartero
substituïa a Maria Cristina en la regència (1840 – 1843): Maria Cristina no
va acceptar algunes de les coses que deia la nova constitució de 1837
(alternança en el poder, elecció dels alcaldes pels habitants dels
municipis,...).
 El general Espartero, que tenia una gran fama en eixe moment en el
moviment liberal espanyol (havia dirigit l’exèrcit liberal en la seua victòria
contra els carlins), no es va caracteritzar precisament pel seu caràcter
liberal.
 Davant la creixent inestabilitat política de la seua regència, es va acabar per
decidir declarar la majoria d’edat d’Isabel II el 1843 (tenia 13 anys) = per a
que així pogués governar i buscar l’estabilitat que buscava el Liberalisme
espanyol per realitzar les reformes adequades.
 Com a resum dels 10 anys de minoria d’edat d’Isabel II, cal destacar dos
fets importants:
 en eixos anys en Espanya es van formar els dos grans grups liberals del
segle XIX: els MODERATS (partidaris del Liberalisme doctrinari) i els
PROGRESSISTES (partidaris d’un liberalisme més progressista, però
defenen també sufragi censatari).
 en eixos anys també es van realitzar dos grans
DESAMORTITZACIONS (apropiació de terres que pertanyien al clero, a
la noblesa o als municipis per a vendre-les posteriorment en pública
subhasta):
 la desamortització de MENDIZÁBAL (1836): es van confiscar
béns del clero regular.
 la desamortització d’ESPARTERO (1841): es van confiscar béns
del clero secular.
7) Per què es va produir el conflicte carlí? Quins dos bàndols es van formar? Què
defensava cada bàndol? Investiga quins suports socials tenia cada un?
8) Explica estos dos conceptes:
a) Desamortització de Mendizábal
b) Carles Maria Isidro
4. EL REGNAT D’ISABEL II:
Dècada
Moderada
Bienni
Progressista
Governs
moderats /
Unió Liberal
1844 - 1854 1854 - 1856 1856 - 1868
4.1) LA DÈCADA MODERADA
 Quan l’any 1843 es declarava la majoria d’edat d’Isabel II (tenia 13 anys)
s’iniciava un regnat de 25 anys que es van caracteritzar perquè la Reina va
donar suport als liberals més moderats (eren els que més poder concedien
a la monarca).
 El 1844 arribava al Govern NARVÁEZ.
 Amb ell s’iniciaven tota una sèrie de reformes
moderades que van caracteritzar la Dècada
Moderada en particular i l’Espanya isabelina
en general.
 Totes eixes reformes moderades van quedar reflectides en la
CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1845: constitució molt moderada que va
suposar la implantació del Liberalisme doctrinari a Espanya:
 sobirania compartida (molt de poder per a la Corona: per exemple
ella elegia els membres del Senat; tenia dret a veto;...).
 sufragi molt censatari.
 sense una divisió clara de la divisió de poders.
 amb llibertats individuals (però retallades).
 molt de poder per a l’Església…(reafirmat en el Concordat de 1851).
 Durant els anys següents als progressistes sols els va quedar la força i els
pronunciaments militars per poder arribar a formar govern.
4.2) EL BIENNI PROGRESSISTA
 Davant la creixent inestabilitat política, el 1854 una sèrie de militars,
encapçalats pel general Leopoldo O’Donnell, van iniciar un pronunciament
militar contra els governs moderats i la seua corrupció = eixe pronunciament
es coneix com “la Vicalvarada”, per haver-se produït en el municipi de
Vicálvaro.
 La Reina va optar per deixar el govern als
progressistes: Espartero tornava al poder i
immediatament abolia la constitució de 1845.
 El poble va rebre este període de govern liberal amb molta il·lusió (pensava
que s’iniciarien reformes vertaderament progressistes).
 Inclús es va redactar una constitució on quedaven reflectides idees
vertaderament liberals (sobirania nacional, divisió de poders i limitació del
poder de la Corona, llibertats individuals…).
 Però eixa constitució no va vorer la llum (es coneix com la “non nata”): un
pronunciament militar va acabar amb el govern progressista (1856).
 Abans però, si que va haver temps per a fer la desamortització de MADOZ
(1855): es van confiscar els béns municipals.
4.3) UNIÓ LIBERAL I GOVERNS
MODERATS
 La conflictivitat social (en 1855 es va realitzar la primera vaga general en
Espanya), la crisi de subsistències i les tensions dins del govern van
provocar la caiguda del Bienni Progressista.
 El 1856 novament es tornava a instaurar la constitució de 1845 i les idees
molt moderades.
 L’any 1858 es va crear la UNIÓ LIBERAL: grup polític format pels
conservadors i els progressistes més conservadors (la idea era que donés
estabilitat al Govern i que cada partit no canviés les lleis quan arribés al
poder).
 Va governar del 1858 al 1863, però a partir d’ací, amb els problemes
econòmics, van tornar les protestes (els moderats ja no van poder callar-
les).
 Distints governs moderats van anar succeint-se, però noves forces
polítiques (demòcrates, republicans,...) començaven a demanar canvis.
 La crisi econòmica va fer que molts sectors que havien recolzat a la Corona
començaren a criticar la seua política = el 1868 esclatava un nou
pronunciament militar.
9) Quins grups polítics van dominar la vida política a Espanya durant el regnat
d’Isabel II? Observa el quadre i descriu les principals diferències entre la ideologia
moderada i la ideologia progressista:
MODERATS PROGRESSISTES
Tipus de sobirania
Compartida (Rei / Corts)
Dret de la Corona a participar
en política
Nacional (Corts)
No participació de la Corona
Sufragi Censatari (molt restringit) Censatari (menys restringit)
Poder local / central Més pes dels poders centrals
de l’Estat
Més autonomia dels poders
locals
Drets individuals A favor d’ells, però restringint-
los
Reconeixement més ample
Exèrcit Exèrcit i Guàrdia Civil únics
cossos armats
Defensen la Milícia Nacional
Relacions amb
Església
Estat confessional (sense
llibertat de culte)
Estat confessional (però amb
llibertat de culte)
10) Explica estos conceptes:
a) Desamortització de Madoz
b) Constitució espanyola de 1845
c) Unió Liberal
5. EL SEXENNI REVOLUCIONARI
La
revolució
de 1868
Regnat
d’Amadeu de
Savoia
La Primera
República
1868 - 1869 1870 - 1873 1873 - 1874
5.1) LA REVOLUCIÓ DE 1868
 El 19 de setembre de 1868 l’almirall TOPETE se sublevava a Cadis i
immediatament per tot arreu es formaven juntes revolucionàries.
 Davant esta revolució, coneguda com “la Gloriosa”, Isabel II va optar per
abandonar el tron i fugir del país.
 S’iniciava el primer intent d’establir
una “democràcia” a Espanya.
 Així, es va promulgar la constitució espanyola de 1869, la més
progressista dels segle XIX espanyol: amb sobirania nacional, amb sufragi
universal masculí, amb divisió de poders, amb moltes llibertats individuals
(per exemple, la llibertat de culte)...
 Per primera vegada, el Poble tenia drets polítics.
 La constitució de 1869 estipulava que Espanya era una monarquia
parlamentària, per tant, calia buscar un nou rei.
5.2) EL REGNAT D’AMADEU DE SAVOIA
 El 1870 Amadeu de Savoia acceptava el tron (el general PRIM, cap de
govern després de la revolució, era el seu màxim valedor).
 Però l’oposició al nou Rei va ser nombrosa:
 els republicans no volien una monarquia i volien instaurar una
república.
 els carlistes reclamaven el tron per al nét de Carles Maria Isidro.
 el partit alfonsí de CÁNOVAS DEL CASTILLO volia que el nou rei
fóra el fill d’Isabel II (Alfons).
 A estes oposicions se li van unir:
 el problema colonial: Cuba volia més autonomia.
 l’assassinat de Prim (recordar que era el màxim valedor del nou
Rei).
 Davant tots estos problemes i la dificultat per regnar, Amadeu de Savoia va
optar per abdicar a principi de 1873.
 El mateix dia, 11 de febrer de 1873, es proclamava la Primera República
espanyola.
5.3) LA PRIMERA REPÚBLICA
ESPANYOLA
 Per primera vegada a Espanya s’establia un govern republicà.
 Molts van ser les expectatives democràtiques que va despertar, però els
problemes van ser continus i a penes va durar dos anys.
 Efectivament, els problemes de la Primera República van ser continus i
variats:
 la divisió dins del propi Partit Republicà (uns volien establir una
República Federal, altres una República unitària,…) = va acabar
provocant el problema del cantonalisme.
 L’oposició dels monàrquics:
els carlistes i els alfonsins.
 el problema de la Guerra de Cuba
(ja volia independitzar-se).
 A principi del 1874, el general PAVÍA donava un colp d’Estat i el general
SERRANO assumia la direcció d’un govern autoritari dirigit per militars.
 Cada vegada eren més els partidaris de la tornada dels Borbó en la
persona d’Alfons XII (fill d’Isabel II).
 A finals del 1874 el general MARTÍNEZ CAMPOS se sublevava a Sagunt i
proclamava a Alfons XII nou rei d’Espanya.
 El país acceptava este pronunciament militar: era el final de la Primera
República i s’iniciava la Restauració borbònica.
11) Què va ser “la Gloriosa Revolució de 1868”? Quins objectius tenia?
12) Quins són els principals aspectes de la constitució espanyola de 1869? Quins
elements hi trobes que la diferencien de la constitució espanyola de 1845?
13) Per què es va d’haver de buscar un nou rei després de la fugida d’Isabel II? A qui
es va elegir? Amb quins problemes es va trobar?
14) Quins van ser els problemes amb els que es va trobar la Primera República
espanyola?
6. LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA
6.1) EL SISTEMA CANOVISTA
 La Restauració borbònica, dirigida per
CÁNOVAS DEL CASTILLO, va restablir
el règim liberal que havia abans de la
revolució de 1868.
 La constitució de 1876 va deixar establerts de nou en Espanya, els
principis del liberalisme doctrinari: poder legislatiu compartit (sobirania
compartida, amb molt de poder per al Rei), sufragi censatari, retall de
llibertats individuals…
 Fins a finals del segle XIX, este règim conservador va aconseguir un
període de calma i estabilitat:
 es va basar en el BIPARTIDISME = dos partits oficials, els
conservadors (hereus dels antics MODERATS) i els liberals
(hereus dels antics PROGRESSISTES), que manipulaven les
eleccions i s’alternaven al poder: per exemple utilitzant el
“pucherazo” o falsificació de vots, el caciquisme...).
 la resta de partits polítics van quedar exclosos del poder.
6.2) LA CRISI DE 1898
 L’any 1895 va esclatar una nova insurrecció a Cuba (en aquesta ocasió els
insurrectes van tenir el suport dels Estats Units).
 El 1898 els Estats Units va declarar la guerra a Espanya (després de
l’enfonsament del cuirassat Maine a l’Havana).
 Espanya va perdre ràpidament.
 El Tractat de París de 1898 va segellar
la independència de Cuba, Filipines i de
Puerto Rico (Espanya perdia les seues
últimes colònies).
 Com a reacció van aparèixer moviments regeneracionistes = demanaven
una veritable democratització de l’Estat
i acabar amb el sistema bipartidista que
havia caracteritzat l’Espanya de final del
segle XIX.
15) Quins objectius es proposava el sistema polític de la Restauració Borbònica?
Quines característiques tenia? Quins mecanismes asseguraven el torn pacífic en
l’alternança del poder?
16) Per què creus que al llarg del segle XIX es van fer tantes constitucions diferents?
EIX CRONOLÒGIC
- Fes una línia del temps que vaja del 1780 al 1900.
- 2 quadres = 10 anys (total 24 quadres).
- Busca les dades corresponents (ANY) i situa en el lloc corresponent.
- Les ETAPES tenen un inici i un final (UTILITZA UNA LLEGENDA); els ESDEVENIMENTS tenen una data (posa-
los amb una FLETXA).
- Situar en l’eix les ETAPES següents:
(utilitzar una llegenda amb colors!)
- Situar en l’eix els ESDEVENIMENTS
següents:
 Regnat de Carles IV
 Guerra d’Independència
 Regnat de Ferran VII
 Regència de Maria Cristina
 Regència d’Espartero
 Regnat d’Isabel II
 Regnat d’Amadeu de Savoia
 Primera República espanyola
 Restauració Borbònica
 Tractat de Fontainebleau
 Tractat de Valençay
 Primera constitució espanyola
 Inici Trienni Liberal
(pronunciament militar de Riego)
 Inici Primera Guerra Carlina
 Desamortització de Madoz
 Desamortització de Mendizábal
 Pronunciament militar de l’almirall
Topete
 Constitució de 1845
 Constitució de 1869
1 de 70

Recomendados

Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833) por
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)Julia Valera
13.5K vistas36 diapositivas
Tema 10 por
Tema 10Tema 10
Tema 10Historiaespanya
1.3K vistas51 diapositivas
Esquema Restauració (1874-1931). por
Esquema Restauració (1874-1931).Esquema Restauració (1874-1931).
Esquema Restauració (1874-1931).Marcel Duran
28.1K vistas2 diapositivas
La Batalla de l'Ebre por
La Batalla de l'EbreLa Batalla de l'Ebre
La Batalla de l'Ebreaquitawin
4.6K vistas32 diapositivas
Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959). por
Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).
Unitat 13. el franquisme la construcció d'una dictadura (1939 1959).Julia Valera
30.8K vistas44 diapositivas
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO) por
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)Antonio Núñez
59.5K vistas50 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit... por
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...Julia Valera
49.6K vistas56 diapositivas
Unitat 15. transició, democràcia i autonomia por
Unitat 15. transició, democràcia i autonomiaUnitat 15. transició, democràcia i autonomia
Unitat 15. transició, democràcia i autonomiaJulia Valera
19K vistas47 diapositivas
Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15 por
Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15
Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15martav57
3.8K vistas161 diapositivas
La PlaçA Del Diamant SíMbols por
La PlaçA Del Diamant  SíMbolsLa PlaçA Del Diamant  SíMbols
La PlaçA Del Diamant SíMbolsElena Gimenez
53.5K vistas2 diapositivas
Proteccionisme i lluirecanvisme por
Proteccionisme i lluirecanvismeProteccionisme i lluirecanvisme
Proteccionisme i lluirecanvismefinamorenoo
7.8K vistas1 diapositiva
René Descartes por
René DescartesRené Descartes
René DescartesAnna Sarsanedas
55.1K vistas26 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit... por Julia Valera
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
Unitat 8. els orígens i la consolidació del catalanisme (1833 1901) Actualit...
Julia Valera49.6K vistas
Unitat 15. transició, democràcia i autonomia por Julia Valera
Unitat 15. transició, democràcia i autonomiaUnitat 15. transició, democràcia i autonomia
Unitat 15. transició, democràcia i autonomia
Julia Valera19K vistas
Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15 por martav57
Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15
Temes 5/6/7 L'ÈPOCA DE LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA 1875-1898 2BAT 2014-15
martav573.8K vistas
La PlaçA Del Diamant SíMbols por Elena Gimenez
La PlaçA Del Diamant  SíMbolsLa PlaçA Del Diamant  SíMbols
La PlaçA Del Diamant SíMbols
Elena Gimenez53.5K vistas
Proteccionisme i lluirecanvisme por finamorenoo
Proteccionisme i lluirecanvismeProteccionisme i lluirecanvisme
Proteccionisme i lluirecanvisme
finamorenoo7.8K vistas
Unitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xx por Julia Valera
Unitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xxUnitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xx
Unitat 9. transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle xx
Julia Valera20.5K vistas
Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898) por Julia Valera
Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898)Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898)
Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898)
Julia Valera49.9K vistas
Com presentar un treball de recerca por Arxiu Escola Pia
Com presentar un treball de recercaCom presentar un treball de recerca
Com presentar un treball de recerca
Arxiu Escola Pia10.8K vistas
Els bàndols de la Guerra de Successió por llgenesca
Els bàndols de la Guerra de SuccessióEls bàndols de la Guerra de Successió
Els bàndols de la Guerra de Successió
llgenesca5.2K vistas
11. LA SEGONA REPÚBLICA por jcorbala
11. LA SEGONA REPÚBLICA11. LA SEGONA REPÚBLICA
11. LA SEGONA REPÚBLICA
jcorbala29.4K vistas
7_John Locke: teoria política por filoinfanta
7_John Locke: teoria política7_John Locke: teoria política
7_John Locke: teoria política
filoinfanta10.1K vistas
Unitat 3. la construcció de l'estat liberal (1833 1868) por Julia Valera
Unitat 3. la construcció de l'estat liberal (1833 1868)Unitat 3. la construcció de l'estat liberal (1833 1868)
Unitat 3. la construcció de l'estat liberal (1833 1868)
Julia Valera13.8K vistas
Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979) por Julia Valera
Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)
Unitat 14. el franquisme creixement econòmic i immobilisme polític (1959 1979)
Julia Valera23.6K vistas
La participació dels militars en la vida política espanyola por benienge
La participació dels militars en la vida política espanyolaLa participació dels militars en la vida política espanyola
La participació dels militars en la vida política espanyola
benienge1.7K vistas
05. TRANSFORMACIONS AGRÀRIES I EXPANSIÓ INDUSTRIAL AL SEGLE XIX por jcorbala
05. TRANSFORMACIONS AGRÀRIES I EXPANSIÓ INDUSTRIAL AL SEGLE XIX05. TRANSFORMACIONS AGRÀRIES I EXPANSIÓ INDUSTRIAL AL SEGLE XIX
05. TRANSFORMACIONS AGRÀRIES I EXPANSIÓ INDUSTRIAL AL SEGLE XIX
jcorbala14.8K vistas
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix. por Marcel Duran
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
Anàlisi Font Dictadura de Primo de Rivera by Mireia Boix.
Marcel Duran4.5K vistas

Similar a T5 l'espanya del segle xix

Catalunya i espanya al segle xix por
Catalunya i espanya al segle xixCatalunya i espanya al segle xix
Catalunya i espanya al segle xixjcestrella
3K vistas52 diapositivas
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya por
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanyaUnitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanyaJulia Valera
11.5K vistas40 diapositivas
S.XIX a Espanya por
S.XIX a EspanyaS.XIX a Espanya
S.XIX a EspanyaEPA_DMA_14
483 vistas31 diapositivas
Etapes del S.XIX por
Etapes del S.XIXEtapes del S.XIX
Etapes del S.XIXEPA_DMA_14
426 vistas31 diapositivas
Espanya i Catalunya en el s. XIX por
Espanya i Catalunya en el s. XIXEspanya i Catalunya en el s. XIX
Espanya i Catalunya en el s. XIX2nESO
1.3K vistas79 diapositivas
T2 el final de l antic regim por
T2 el final de l antic regimT2 el final de l antic regim
T2 el final de l antic regimxabiapi
1.7K vistas58 diapositivas

Similar a T5 l'espanya del segle xix(20)

Catalunya i espanya al segle xix por jcestrella
Catalunya i espanya al segle xixCatalunya i espanya al segle xix
Catalunya i espanya al segle xix
jcestrella3K vistas
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya por Julia Valera
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanyaUnitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya
Julia Valera11.5K vistas
S.XIX a Espanya por EPA_DMA_14
S.XIX a EspanyaS.XIX a Espanya
S.XIX a Espanya
EPA_DMA_14483 vistas
Etapes del S.XIX por EPA_DMA_14
Etapes del S.XIXEtapes del S.XIX
Etapes del S.XIX
EPA_DMA_14426 vistas
Espanya i Catalunya en el s. XIX por 2nESO
Espanya i Catalunya en el s. XIXEspanya i Catalunya en el s. XIX
Espanya i Catalunya en el s. XIX
2nESO1.3K vistas
T2 el final de l antic regim por xabiapi
T2 el final de l antic regimT2 el final de l antic regim
T2 el final de l antic regim
xabiapi1.7K vistas
LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya... por Tomás Pérez Molina
LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya...LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya...
LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL EN ESPAÑA (S. XIX). Primera parte.Espanya...
Tomás Pérez Molina8.9K vistas
U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX. por Jordi1492
U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX.U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX.
U 4. Espanya i Catalunya al segle XIX.
Jordi14922.5K vistas
LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM por onamenorca
LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIMLA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM
LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM
onamenorca1.1K vistas
Resum segle xix xx por benienge
Resum segle xix xxResum segle xix xx
Resum segle xix xx
benienge1.8K vistas
La crisi de l´antic règim por ahidalg_04
La crisi de l´antic règimLa crisi de l´antic règim
La crisi de l´antic règim
ahidalg_043K vistas
01 5 crisi antic regim 1788 1833 ferran vii absolutisme por Roderic Ortiz Gisbert
01 5 crisi antic regim 1788 1833 ferran vii absolutisme01 5 crisi antic regim 1788 1833 ferran vii absolutisme
01 5 crisi antic regim 1788 1833 ferran vii absolutisme
Tema 1 crisi de l'antic règim por neusgr
Tema 1 crisi de l'antic règimTema 1 crisi de l'antic règim
Tema 1 crisi de l'antic règim
neusgr383 vistas
Tema 5 cat i esp segles xviii i xix por Txeli
Tema 5 cat i esp segles xviii i xixTema 5 cat i esp segles xviii i xix
Tema 5 cat i esp segles xviii i xix
Txeli933 vistas
U 4-espanya al s.xix por molives3
U 4-espanya al s.xixU 4-espanya al s.xix
U 4-espanya al s.xix
molives3719 vistas
Unitat 0. Intro A La Ha Cont. D Espanya por trm61
Unitat 0. Intro A La Ha Cont. D EspanyaUnitat 0. Intro A La Ha Cont. D Espanya
Unitat 0. Intro A La Ha Cont. D Espanya
trm61419 vistas

Más de xabiapi

T12 transicio i democracia (1975 1982) por
T12 transicio i democracia (1975 1982)T12 transicio i democracia (1975 1982)
T12 transicio i democracia (1975 1982)xabiapi
440 vistas67 diapositivas
T8 la segona republica (1931 1936) por
T8 la segona republica (1931 1936)T8 la segona republica (1931 1936)
T8 la segona republica (1931 1936)xabiapi
924 vistas101 diapositivas
T11 la dictadura franquista el desarrollismo (1959 1975) por
T11 la dictadura franquista el desarrollismo (1959 1975)T11 la dictadura franquista el desarrollismo (1959 1975)
T11 la dictadura franquista el desarrollismo (1959 1975)xabiapi
688 vistas101 diapositivas
T10 la dictadura franquistala postguerra (1939 1959) por
T10 la dictadura franquistala postguerra (1939 1959)T10 la dictadura franquistala postguerra (1939 1959)
T10 la dictadura franquistala postguerra (1939 1959)xabiapi
816 vistas109 diapositivas
T9 la guerra civil espanyola (1936 - 1939) por
T9  la guerra civil espanyola (1936 - 1939)T9  la guerra civil espanyola (1936 - 1939)
T9 la guerra civil espanyola (1936 - 1939)xabiapi
897 vistas113 diapositivas
T7 economia i societat espanya xix xx por
T7 economia i societat espanya xix  xxT7 economia i societat espanya xix  xx
T7 economia i societat espanya xix xxxabiapi
981 vistas129 diapositivas

Más de xabiapi(20)

T12 transicio i democracia (1975 1982) por xabiapi
T12 transicio i democracia (1975 1982)T12 transicio i democracia (1975 1982)
T12 transicio i democracia (1975 1982)
xabiapi440 vistas
T8 la segona republica (1931 1936) por xabiapi
T8 la segona republica (1931 1936)T8 la segona republica (1931 1936)
T8 la segona republica (1931 1936)
xabiapi924 vistas
T11 la dictadura franquista el desarrollismo (1959 1975) por xabiapi
T11 la dictadura franquista el desarrollismo (1959 1975)T11 la dictadura franquista el desarrollismo (1959 1975)
T11 la dictadura franquista el desarrollismo (1959 1975)
xabiapi688 vistas
T10 la dictadura franquistala postguerra (1939 1959) por xabiapi
T10 la dictadura franquistala postguerra (1939 1959)T10 la dictadura franquistala postguerra (1939 1959)
T10 la dictadura franquistala postguerra (1939 1959)
xabiapi816 vistas
T9 la guerra civil espanyola (1936 - 1939) por xabiapi
T9  la guerra civil espanyola (1936 - 1939)T9  la guerra civil espanyola (1936 - 1939)
T9 la guerra civil espanyola (1936 - 1939)
xabiapi897 vistas
T7 economia i societat espanya xix xx por xabiapi
T7 economia i societat espanya xix  xxT7 economia i societat espanya xix  xx
T7 economia i societat espanya xix xx
xabiapi981 vistas
T6 la crisi de la restauracio borbonica por xabiapi
T6 la crisi de la restauracio borbonicaT6 la crisi de la restauracio borbonica
T6 la crisi de la restauracio borbonica
xabiapi1.4K vistas
T5 la restauracio borbonica por xabiapi
T5 la restauracio borbonicaT5 la restauracio borbonica
T5 la restauracio borbonica
xabiapi1.4K vistas
T3 les regencies i etapa isabelina por xabiapi
T3 les regencies i etapa isabelinaT3 les regencies i etapa isabelina
T3 les regencies i etapa isabelina
xabiapi1.3K vistas
T4 el sexenni democratic por xabiapi
T4 el sexenni democraticT4 el sexenni democratic
T4 el sexenni democratic
xabiapi1.2K vistas
T1 l'espanya del segle xviii por xabiapi
T1  l'espanya del segle xviiiT1  l'espanya del segle xviii
T1 l'espanya del segle xviii
xabiapi909 vistas
T9 el arte del siglo xix (parte 1) por xabiapi
T9  el arte del siglo xix (parte 1)T9  el arte del siglo xix (parte 1)
T9 el arte del siglo xix (parte 1)
xabiapi1.4K vistas
T8 periode entreguerres (1818-1939) por xabiapi
T8  periode entreguerres (1818-1939)T8  periode entreguerres (1818-1939)
T8 periode entreguerres (1818-1939)
xabiapi3.1K vistas
T7 primera guerra mundial i la revolucio russa por xabiapi
T7  primera guerra mundial i la revolucio russaT7  primera guerra mundial i la revolucio russa
T7 primera guerra mundial i la revolucio russa
xabiapi4.7K vistas
T6 l'època de l'imperialisme por xabiapi
T6  l'època de l'imperialismeT6  l'època de l'imperialisme
T6 l'època de l'imperialisme
xabiapi3.6K vistas
T4 la revolució industrial por xabiapi
T4  la revolució industrialT4  la revolució industrial
T4 la revolució industrial
xabiapi3.9K vistas
T3 la restauració. liberalisme i nacionalisme. unificacions italiana i ale... por xabiapi
T3  la restauració. liberalisme i nacionalisme. unificacions italiana i ale...T3  la restauració. liberalisme i nacionalisme. unificacions italiana i ale...
T3 la restauració. liberalisme i nacionalisme. unificacions italiana i ale...
xabiapi3.5K vistas
T2 la revolució francesa i l'imperi napoleònic por xabiapi
T2  la revolució francesa i l'imperi napoleònicT2  la revolució francesa i l'imperi napoleònic
T2 la revolució francesa i l'imperi napoleònic
xabiapi4.4K vistas
T1 el segle xviii (la crisi de l'antic règim) por xabiapi
T1  el segle xviii (la crisi de l'antic règim)T1  el segle xviii (la crisi de l'antic règim)
T1 el segle xviii (la crisi de l'antic règim)
xabiapi4.2K vistas
T9 espanya durant el primer terç del segle xx (1902-1939) por xabiapi
T9  espanya durant el primer terç del segle xx (1902-1939)T9  espanya durant el primer terç del segle xx (1902-1939)
T9 espanya durant el primer terç del segle xx (1902-1939)
xabiapi4K vistas

Último

RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 vistas19 diapositivas
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
9 vistas37 diapositivas
Notícies de la setmana.pdf por
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 vistas4 diapositivas
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
89 vistas22 diapositivas
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vistas98 diapositivas
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vistas48 diapositivas

T5 l'espanya del segle xix

 • 2. ÍNDEX 1. LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM 1.1. EL REGNAT DE CARLES IV 1.2. LA GUERRA D’INDEPENDÈNCIA 1.3. LA CONSTITUCIÓ DE 1812 4. EL REGNAT D’ISABEL II (1843 – 1868) 4.1. LA DÈCADA MODERADA 4.2. EL BIENNI PROGRESSISTA 4.3. UNIÓ LIBERAL I GOVERNS MODERATS 2. EL REGNAT DE FERRAN VII (1814 – 1833) 2.1. EL SEXENNI ABSOLUTISTA 2.2. EL TRIENNI LIBERAL 2.3. LA DÈCADA OMINOSA 5. EL SEXENNI REVOLUCIONARI (1868 – 1874) 5.1. LA REVOLUCIÓ DE 1868 5.2. EL REGNAT D’AMADEU DE SAVOIA 5.3. LA PRIMERA REPÚBLICA 3. LA MINORIA D’EDAT D’ISABEL II: LES REGÈNCIES (1833 – 1843) 3.1. LA REGÈNCIA DE Mª CRISTINA 3.2. LA REGÈNCIA D’ESPARTERO 6. LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1874 – 1902) 6.1. EL SISTEMA CANOVISTA 6.2. LA CRISI DE 1898
 • 3. Regnat de Carles IV (1788 – 1808) Guerra d’Independència (1808 – 1813) Regnat de Ferran VII (1814 – 1833) Regències (1833– 1843) Regnat d’Isabel II (1843 – 1868) Sexenni revolucionari (1868 – 1874) Restauració borbònica (1874 – 1902)
 • 4. 1. LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM
 • 5. 1.1) EL REGNAT DE CARLES IV
 • 6.  L’any 1788 Carles IV iniciava el seu regnat = la seua etapa de govern (1788 – 1808) pràcticament va coincidir amb la totalitat de la Revolució Francesa i l’Imperi Napoleònic.  El seu ministre més destacat va ser Godoy, que es va caracteritzar per adoptar una política de suport a França en la seua lluita contra Gran Bretanya.  Les conseqüències d’aquesta aliança amb França van ser:  la BATALLA DE TRAFALGAR (1805): l’armada francoespanyola va ser derrotada pels britànics = va suposar la fi del poder marítim espanyol.
 • 7.  el TRACTAT DE FONTAINEBLEAU (1807): pacte entre Espanya i França pel qual Espanya donava permís a l’exèrcit francès per a passar per territori espanyol per a dirigir-se a Portugal (aliat de Gran Bretanya).  Però una vegada en territori espanyol, les tropes napoleòniques van començar a ocupar Espanya.  Davant eixe fet, Godoy va planejar que Carles IV fugira cap a Amèrica.  Però amb el rumor d’eixa fugida, quan la família reial es trobava a Aranjuez, es va produir el Motí d’Aranjuez (març de 1808): Godoy va ser apressat i Carles IV es va veure obligat a abdicar en el seu fill Ferran, que passava a ser el nou rei: Ferran VII.  Algunes setmanes després, Carles IV va tornar a reclamar el tron d’Espanya (considerava que l’abdicació havia sigut forçada i per tant, no vàlida).  Aprofitant eixa disputa familiar pel tron d’Espanya, Napoleó els va convocar als dos a Baiona per tal de buscar una solució al problema.
 • 8.  Napoleó va traslladar a Carles IV i al seu fill, Ferran VII, a Baiona (França) i allí va aconseguir que els dos renunciaren al tron d’Espanya en favor de Napoleó = és el que es coneix com les ABDICACIONS DE BAIONA (5 i 6 de maig de 1808).  Immediatament Napoleó va cedir la corona al seu germà Josep Bonaparte (es convertia en nou rei d’Espanya = Josep I).  Mentre tot això ocorria a França, primer Madrid (el 2 de maig de 1808) i després altres territoris espanyols, es van sublevar contra el domini francès = era l’inici de la guerra de la independència.
 • 9. 1.2) LA GUERRA D’INDEPENDÈNCIA
 • 10.  Durant aquest conflicte (1808 – 1813) es van viure dos processos paral·lels: una guerra:  els espanyols es van enfrontar als exèrcits napoleònics adoptant la tàctica de “la guerrilla” = atacs per sorpresa a les tropes enemigues.  els britànics van ajudar als espanyols.  finalment, els francesos es van mostrar incapaços d’obtenir la victòria militar i Napoleó va acabar per demanar la pau = és el conegut com TRACTAT DE VALENÇAY (1813): Napoleó acceptava la derrota i acceptava tornar el tron espanyol a Ferran VII.
 • 11. una revolució política = (durant el conflicte van coexistir dos governs):  el govern dirigit per Josep I:  representava l’ocupació francesa.  va adoptar l’Estatut de Baiona (espècie de carta atorgada).  va introduir idees il·lustrades.  va contar amb el suport dels afrancesats = espanyols partidaris de l’ocupació francesa.  el govern de la Junta Central:  format per representats dels territoris no ocupats pels francesos.  es va encarregar d’atendre les necessitats de la guerra.
 • 13.  L’any 1810 la Junta Central es va refugiar a Cadis (cal recordar que iniciada la rebel·lió contra l’ocupació francesa, els municipis sublevats van formar Juntes Locals, d’estes Juntes Locals es van crear Juntes Provincials i d’estes Juntes Provincials, una Junta Central, que venia a ser el govern que dirigia els territoris no ocupats pels francesos).  En Cadis es van formar les corts i l’objectiu d’aquesta va ser elaborar una constitució per a Espanya (al mateix temps que dirigia la resistència contra els francesos).  El 19 de març de 1812 la primera constitució espanyola veia la llum.
 • 14.  En la Constitució de 1812 es van establir els principis il·lustrats que proposaven la fi de l’Antic Règim:  sobirania nacional (però amb sufragi censatari).  divisió de poders (l’executiu en mans del rei; el legislatiu compartit pel rei i les corts; i el judicial en mans dels tribunals).  tota una sèrie de drets individuals.  l’establiment, per tant, d’una monarquia constitucional com a forma de govern (el Liberalisme espanyol al llarg del segle XIX no es plantejarà acabar amb la monarquia: uns li donaran més poders, altres menys, però sempre a favor de que hi haguera rei).
 • 15. 1) Com es va fer la invasió napoleònica? 2) Què van ser les Abdicacions de Baiona? 3) Explica estos dos conceptes: a) Tractat de Fontainebleau b) Tractat de Valençay 4) Quines idees il·lustrades van quedar reflectides en la constitució espanyola de 1812? Per què se la coneix com “la Pepa”?
 • 16. 2. EL REGNAT DE FERRAN VII
 • 17. Sexenni Absolutista Trienni Liberal Dècada Ominosa 1814 - 1820 1820 - 1823 1823 - 1833 1ª restauració absolutista 2ª restauració absolutista
 • 18. 2.1) EL SEXENNI ABSOLUTISTA
 • 19.  Ferran VII tornava a Espanya a principi de 1814: en eixe moment va trobar el suport del poble espanyol (se’l va anomenar “el Desitjat”).  Però Ferran VII va decidir abolir la constitució de 1812 i restablir l’absolutisme.  Va rebre el suport dels grups conservadors que havien perdut poder i influència amb la constitució de 1812 (els nobles, l’Església i l’Exèrcit).
 • 20.  Així començava el que es coneix com el Sexenni Absolutista (sis anys de govern on l’absolutisme va tornar a regnar a Espanya).  Durant eixos sis anys, les reformes que s’havien començat a realitzar amb la constitució de 1812 van ser abolides i tot va tornar a ser com abans (es van tornar les terres als nobles, es van tornar els privilegis,…).
 • 21. 2.2) EL TRIENNI LIBERAL
 • 22.  Davant la tornada de l’absolutisme, alguns militars van tractar de sublevar- se en diverses ocasions.  Finalment, l’any 1820 va triomfar el pronunciament militar del coronel Riego (estava amb l’exèrcit que s’havia reunit a Cadis per a ser enviat a les colònies d’Amèrica).  Davant este pronunciament militar, Ferran VII es va veure obligat a restablir la constitució de 1812.  Es va iniciar un període de govern liberal que va durar tres anys (Trienni Liberal) on es van reprendre les llibertats que s’havien suprimit: sobirania nacional, divisió de poders, llibertats individuals, etc.
 • 23. 2.3) LA DÈCADA OMINOSA
 • 24.  L’any 1822 es celebrava el CONGRÉS DE VERONA, on les potències de la Santa Aliança acordaven enviar un exèrcit per a restablir el poder de Ferran VII.  Els “Cent Mil Fills de Sant Lluís” van entrar en Espanya el 1823 i van restablir l’absolutisme.  Ferran VII va iniciar un període de 10 anys de govern absolut conegut com la Dècada Ominosa.
 • 25.  Però al final del seu regnat (en concret el 1830), com només tenia una filla, Ferran VII va fer pública la PRAGMÀTICA SANCIÓ: esta llei abolia la LLEI SÀLICA (llei que impedia regnar a les dones).  D’aquesta manera, a la seua mort, el tron l’ocuparia la seua filla Isabel.  El seu germà Carles Maria Isidro, que seria el nou rei d’Espanya de mantenir-se la Llei sàlica, no va acceptar eixa decisió: el germen per a un conflicte quedava establert.
 • 26. 5) Realitza un mapa conceptual amb les etapes i les característiques del regnat de Ferran VII: 6) Explica estos dos conceptes: a) Congrés de Verona b) Pragmàtica Sanció
 • 27. 3. LA MINORIA D’EDAT D’ISABEL II: LES REGÈNCIES
 • 28. María Cristina Espartero 1833 - 1840 1840 - 1843
 • 29. 3.1) LA REGÈNCIA DE Mª CRISTINA
 • 30.  A la mort de Ferran VII, la seua heretera (Isabel II) a penes tenia 3 anys, per això sa mare (Maria Cristina) va assumir la regència: va governar en nom de la seua filla (1833 – 1840).  Carles Maria Isidro i els seus partidaris (pro absolutistes) van reclamar el tron (recordar que no acceptaven la Pragmàtica Sanció).  Maria Cristina per a poder defensar els interessos de la seua filla, va buscar el suport dels partidaris d’instaurar el Liberalisme a Espanya.
 • 31.  Eixe mateix any, es va iniciar la primera GUERRA CARLINA (1833 – 1840): va enfrontar als partidaris d’Isabel II (liberals) contra els partidaris de Carles Maria Isidro (absolutistes).  En eixe conflicte armat, finalment, es van imposar els partidaris d’Isabel II = a Espanya s’imposaven les idees del Liberalisme (l’absolutisme quedava apartat però no derrotat = al llarg dels segle XIX encara hi hauria dos conflictes més entre els partidaris del Liberalisme i els partidaris de l’absolutisme).
 • 32. 3.2) LA REGÈNCIA D’ESPARTERO
 • 33.  El mateix any que s’imposava el Liberalisme, el general Espartero substituïa a Maria Cristina en la regència (1840 – 1843): Maria Cristina no va acceptar algunes de les coses que deia la nova constitució de 1837 (alternança en el poder, elecció dels alcaldes pels habitants dels municipis,...).  El general Espartero, que tenia una gran fama en eixe moment en el moviment liberal espanyol (havia dirigit l’exèrcit liberal en la seua victòria contra els carlins), no es va caracteritzar precisament pel seu caràcter liberal.  Davant la creixent inestabilitat política de la seua regència, es va acabar per decidir declarar la majoria d’edat d’Isabel II el 1843 (tenia 13 anys) = per a que així pogués governar i buscar l’estabilitat que buscava el Liberalisme espanyol per realitzar les reformes adequades.
 • 34.  Com a resum dels 10 anys de minoria d’edat d’Isabel II, cal destacar dos fets importants:  en eixos anys en Espanya es van formar els dos grans grups liberals del segle XIX: els MODERATS (partidaris del Liberalisme doctrinari) i els PROGRESSISTES (partidaris d’un liberalisme més progressista, però defenen també sufragi censatari).  en eixos anys també es van realitzar dos grans DESAMORTITZACIONS (apropiació de terres que pertanyien al clero, a la noblesa o als municipis per a vendre-les posteriorment en pública subhasta):  la desamortització de MENDIZÁBAL (1836): es van confiscar béns del clero regular.  la desamortització d’ESPARTERO (1841): es van confiscar béns del clero secular.
 • 35. 7) Per què es va produir el conflicte carlí? Quins dos bàndols es van formar? Què defensava cada bàndol? Investiga quins suports socials tenia cada un? 8) Explica estos dos conceptes: a) Desamortització de Mendizábal b) Carles Maria Isidro
 • 36. 4. EL REGNAT D’ISABEL II:
 • 38. 4.1) LA DÈCADA MODERADA
 • 39.  Quan l’any 1843 es declarava la majoria d’edat d’Isabel II (tenia 13 anys) s’iniciava un regnat de 25 anys que es van caracteritzar perquè la Reina va donar suport als liberals més moderats (eren els que més poder concedien a la monarca).  El 1844 arribava al Govern NARVÁEZ.  Amb ell s’iniciaven tota una sèrie de reformes moderades que van caracteritzar la Dècada Moderada en particular i l’Espanya isabelina en general.
 • 40.  Totes eixes reformes moderades van quedar reflectides en la CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1845: constitució molt moderada que va suposar la implantació del Liberalisme doctrinari a Espanya:  sobirania compartida (molt de poder per a la Corona: per exemple ella elegia els membres del Senat; tenia dret a veto;...).  sufragi molt censatari.  sense una divisió clara de la divisió de poders.  amb llibertats individuals (però retallades).  molt de poder per a l’Església…(reafirmat en el Concordat de 1851).  Durant els anys següents als progressistes sols els va quedar la força i els pronunciaments militars per poder arribar a formar govern.
 • 41. 4.2) EL BIENNI PROGRESSISTA
 • 42.  Davant la creixent inestabilitat política, el 1854 una sèrie de militars, encapçalats pel general Leopoldo O’Donnell, van iniciar un pronunciament militar contra els governs moderats i la seua corrupció = eixe pronunciament es coneix com “la Vicalvarada”, per haver-se produït en el municipi de Vicálvaro.  La Reina va optar per deixar el govern als progressistes: Espartero tornava al poder i immediatament abolia la constitució de 1845.
 • 43.  El poble va rebre este període de govern liberal amb molta il·lusió (pensava que s’iniciarien reformes vertaderament progressistes).  Inclús es va redactar una constitució on quedaven reflectides idees vertaderament liberals (sobirania nacional, divisió de poders i limitació del poder de la Corona, llibertats individuals…).  Però eixa constitució no va vorer la llum (es coneix com la “non nata”): un pronunciament militar va acabar amb el govern progressista (1856).  Abans però, si que va haver temps per a fer la desamortització de MADOZ (1855): es van confiscar els béns municipals.
 • 44. 4.3) UNIÓ LIBERAL I GOVERNS MODERATS
 • 45.  La conflictivitat social (en 1855 es va realitzar la primera vaga general en Espanya), la crisi de subsistències i les tensions dins del govern van provocar la caiguda del Bienni Progressista.  El 1856 novament es tornava a instaurar la constitució de 1845 i les idees molt moderades.  L’any 1858 es va crear la UNIÓ LIBERAL: grup polític format pels conservadors i els progressistes més conservadors (la idea era que donés estabilitat al Govern i que cada partit no canviés les lleis quan arribés al poder).  Va governar del 1858 al 1863, però a partir d’ací, amb els problemes econòmics, van tornar les protestes (els moderats ja no van poder callar- les).
 • 46.  Distints governs moderats van anar succeint-se, però noves forces polítiques (demòcrates, republicans,...) començaven a demanar canvis.  La crisi econòmica va fer que molts sectors que havien recolzat a la Corona començaren a criticar la seua política = el 1868 esclatava un nou pronunciament militar.
 • 47. 9) Quins grups polítics van dominar la vida política a Espanya durant el regnat d’Isabel II? Observa el quadre i descriu les principals diferències entre la ideologia moderada i la ideologia progressista: MODERATS PROGRESSISTES Tipus de sobirania Compartida (Rei / Corts) Dret de la Corona a participar en política Nacional (Corts) No participació de la Corona Sufragi Censatari (molt restringit) Censatari (menys restringit) Poder local / central Més pes dels poders centrals de l’Estat Més autonomia dels poders locals Drets individuals A favor d’ells, però restringint- los Reconeixement més ample Exèrcit Exèrcit i Guàrdia Civil únics cossos armats Defensen la Milícia Nacional Relacions amb Església Estat confessional (sense llibertat de culte) Estat confessional (però amb llibertat de culte)
 • 48. 10) Explica estos conceptes: a) Desamortització de Madoz b) Constitució espanyola de 1845 c) Unió Liberal
 • 49. 5. EL SEXENNI REVOLUCIONARI
 • 50. La revolució de 1868 Regnat d’Amadeu de Savoia La Primera República 1868 - 1869 1870 - 1873 1873 - 1874
 • 52.  El 19 de setembre de 1868 l’almirall TOPETE se sublevava a Cadis i immediatament per tot arreu es formaven juntes revolucionàries.  Davant esta revolució, coneguda com “la Gloriosa”, Isabel II va optar per abandonar el tron i fugir del país.  S’iniciava el primer intent d’establir una “democràcia” a Espanya.
 • 53.  Així, es va promulgar la constitució espanyola de 1869, la més progressista dels segle XIX espanyol: amb sobirania nacional, amb sufragi universal masculí, amb divisió de poders, amb moltes llibertats individuals (per exemple, la llibertat de culte)...  Per primera vegada, el Poble tenia drets polítics.  La constitució de 1869 estipulava que Espanya era una monarquia parlamentària, per tant, calia buscar un nou rei.
 • 54. 5.2) EL REGNAT D’AMADEU DE SAVOIA
 • 55.  El 1870 Amadeu de Savoia acceptava el tron (el general PRIM, cap de govern després de la revolució, era el seu màxim valedor).  Però l’oposició al nou Rei va ser nombrosa:  els republicans no volien una monarquia i volien instaurar una república.  els carlistes reclamaven el tron per al nét de Carles Maria Isidro.  el partit alfonsí de CÁNOVAS DEL CASTILLO volia que el nou rei fóra el fill d’Isabel II (Alfons).
 • 56.  A estes oposicions se li van unir:  el problema colonial: Cuba volia més autonomia.  l’assassinat de Prim (recordar que era el màxim valedor del nou Rei).  Davant tots estos problemes i la dificultat per regnar, Amadeu de Savoia va optar per abdicar a principi de 1873.  El mateix dia, 11 de febrer de 1873, es proclamava la Primera República espanyola.
 • 57. 5.3) LA PRIMERA REPÚBLICA ESPANYOLA
 • 58.  Per primera vegada a Espanya s’establia un govern republicà.  Molts van ser les expectatives democràtiques que va despertar, però els problemes van ser continus i a penes va durar dos anys.  Efectivament, els problemes de la Primera República van ser continus i variats:  la divisió dins del propi Partit Republicà (uns volien establir una República Federal, altres una República unitària,…) = va acabar provocant el problema del cantonalisme.  L’oposició dels monàrquics: els carlistes i els alfonsins.  el problema de la Guerra de Cuba (ja volia independitzar-se).
 • 59.  A principi del 1874, el general PAVÍA donava un colp d’Estat i el general SERRANO assumia la direcció d’un govern autoritari dirigit per militars.  Cada vegada eren més els partidaris de la tornada dels Borbó en la persona d’Alfons XII (fill d’Isabel II).
 • 60.  A finals del 1874 el general MARTÍNEZ CAMPOS se sublevava a Sagunt i proclamava a Alfons XII nou rei d’Espanya.  El país acceptava este pronunciament militar: era el final de la Primera República i s’iniciava la Restauració borbònica.
 • 61. 11) Què va ser “la Gloriosa Revolució de 1868”? Quins objectius tenia? 12) Quins són els principals aspectes de la constitució espanyola de 1869? Quins elements hi trobes que la diferencien de la constitució espanyola de 1845? 13) Per què es va d’haver de buscar un nou rei després de la fugida d’Isabel II? A qui es va elegir? Amb quins problemes es va trobar? 14) Quins van ser els problemes amb els que es va trobar la Primera República espanyola?
 • 62. 6. LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA
 • 63. 6.1) EL SISTEMA CANOVISTA
 • 64.  La Restauració borbònica, dirigida per CÁNOVAS DEL CASTILLO, va restablir el règim liberal que havia abans de la revolució de 1868.  La constitució de 1876 va deixar establerts de nou en Espanya, els principis del liberalisme doctrinari: poder legislatiu compartit (sobirania compartida, amb molt de poder per al Rei), sufragi censatari, retall de llibertats individuals…
 • 65.  Fins a finals del segle XIX, este règim conservador va aconseguir un període de calma i estabilitat:  es va basar en el BIPARTIDISME = dos partits oficials, els conservadors (hereus dels antics MODERATS) i els liberals (hereus dels antics PROGRESSISTES), que manipulaven les eleccions i s’alternaven al poder: per exemple utilitzant el “pucherazo” o falsificació de vots, el caciquisme...).  la resta de partits polítics van quedar exclosos del poder.
 • 66. 6.2) LA CRISI DE 1898
 • 67.  L’any 1895 va esclatar una nova insurrecció a Cuba (en aquesta ocasió els insurrectes van tenir el suport dels Estats Units).  El 1898 els Estats Units va declarar la guerra a Espanya (després de l’enfonsament del cuirassat Maine a l’Havana).  Espanya va perdre ràpidament.
 • 68.  El Tractat de París de 1898 va segellar la independència de Cuba, Filipines i de Puerto Rico (Espanya perdia les seues últimes colònies).  Com a reacció van aparèixer moviments regeneracionistes = demanaven una veritable democratització de l’Estat i acabar amb el sistema bipartidista que havia caracteritzat l’Espanya de final del segle XIX.
 • 69. 15) Quins objectius es proposava el sistema polític de la Restauració Borbònica? Quines característiques tenia? Quins mecanismes asseguraven el torn pacífic en l’alternança del poder? 16) Per què creus que al llarg del segle XIX es van fer tantes constitucions diferents?
 • 70. EIX CRONOLÒGIC - Fes una línia del temps que vaja del 1780 al 1900. - 2 quadres = 10 anys (total 24 quadres). - Busca les dades corresponents (ANY) i situa en el lloc corresponent. - Les ETAPES tenen un inici i un final (UTILITZA UNA LLEGENDA); els ESDEVENIMENTS tenen una data (posa- los amb una FLETXA). - Situar en l’eix les ETAPES següents: (utilitzar una llegenda amb colors!) - Situar en l’eix els ESDEVENIMENTS següents:  Regnat de Carles IV  Guerra d’Independència  Regnat de Ferran VII  Regència de Maria Cristina  Regència d’Espartero  Regnat d’Isabel II  Regnat d’Amadeu de Savoia  Primera República espanyola  Restauració Borbònica  Tractat de Fontainebleau  Tractat de Valençay  Primera constitució espanyola  Inici Trienni Liberal (pronunciament militar de Riego)  Inici Primera Guerra Carlina  Desamortització de Madoz  Desamortització de Mendizábal  Pronunciament militar de l’almirall Topete  Constitució de 1845  Constitució de 1869