Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Us assessorem en el disseny iimplementacióimplementació del vostre Pla  d’Igualtat
EL REPTE Com convertir una Com convertir unaobligació legal en unaobligació legal en una   avantatge   avantatge  ...
Una  Una     Una        Unaobligacióobligació  avantatge       avantatge legal  legal  competiti...
ObligacióObligacióObligacióObligació        L.O 3/2007 per a la igualtat        L.O 3/2007 per a la igualt...
AvantatgesAvantatgeAvantatges        Quines oportunitats comporta        Quines oportunitats comporta    ...
AvantatgeAvantatgeAvantatge      Algunes dades per reflexionar...      Algunes dades per reflexionar...    ...
AvantatgeAvantatge         Quines avantatges ofereix         Quines avantatges ofereix          ...
LA FÓRMULALA FÓRMULACom treballem elsCom treballem elsPlans d’Igualtat a Plans d’Igualtat aXarxa Consultors?Xarxa Consulto...
Reflexionar      ReflexionarTreballarTreballar a mida a mida           Implicar              ...
ReflexionarReflexionar       Us ajudem a reflexionar sobre la       Us ajudem a reflexionar sobre la    ...
Implicar Implicar      Ens preocupem per aconseguir la      Ens preocupem per aconseguir la          ...
AprofitarAprofitar  el  el procé s procés procé procé      Ens preocupa tant el procés com      Ens preocup...
Ferseguiment      Ens preocupem per que el Pla      Ens preocupem per que el Pla      d’Igualtat no es q...
Treball aTreball a mida mida      No ens agraden les solucions      No ens agraden les solucions      ...
ELS NOSTRESELS NOSTRES SERVEIS SERVEISEn què us podemEn què us podem  ajudar?   ajudar?
Recerca definançfinançament       Elaboració       Elaboració        del Pla            ...
Finanç amentFinançamentFinançFinanç        Us ajudem a trobar finançament        Us ajudem a trobar finançam...
Pla  PlaIgualtat Igualtat      Diagnòstic      Diagnòstic      Plad’acció      Pla d’acció    ...
ImplantacióImplantació Implantació Implantació          Us acompanyem en la          Us acompanyem en ...
Posem a la vostra disposicióPosem a la vostra disposició tota la nostra experiència ii tota la nostra experiència coneixe...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Xarxa Consultors. Plans d'igualtat

1.140 visualizaciones

Publicado el

La metodologia de Xarxa Consultors per la realització de plans d'igualtat.
Si vols més informació, contacta amb nosaltres a xarxa@xarxaconsultors.com

Publicado en: Empresariales
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Xarxa Consultors. Plans d'igualtat

 1. 1. Us assessorem en el disseny iimplementacióimplementació del vostre Pla d’Igualtat
 2. 2. EL REPTE Com convertir una Com convertir unaobligació legal en unaobligació legal en una avantatge avantatge competitiva? competitiva?
 3. 3. Una Una Una Unaobligacióobligació avantatge avantatge legal legal competitiva competitiva
 4. 4. ObligacióObligacióObligacióObligació L.O 3/2007 per a la igualtat L.O 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones iihomes efectiva de dones homes Article 45 Article 45 Totes les empreses estan obligades a adoptar Totes les empreses estan obligades a adoptar mesures per evitar discriminacions. mesures per evitar discriminacions. A més, les empreses més grans de 250 A més, les empreses més grans de 250 treballadors estan obligades a elaborar i iaplicar treballadors estan obligades a elaborar aplicar un Pla d’Igualtat. un Pla d’Igualtat. Article 75 Article 75 Abans del 2015 la participació de les dones en Abans del 2015 la participació de les dones en els consells d’administració de les societats els consells d’administració de les societats mercantils haurà de ser equilibrada. mercantils haurà de ser equilibrada.
 5. 5. AvantatgesAvantatgeAvantatges Quines oportunitats comporta Quines oportunitats comporta una política d’igualtat? una política d’igualtat? Una política d’igualtat ajuda a l’empresa a: Una política d’igualtat ajuda a l’empresa a: • Ampliar el camp de reclutament. • Ampliar el camp de reclutament. • Atreure els millors professionals. • Atreure els millors professionals. • Ser una empresa on les persones • Ser una empresa on les persones volen anar a treballar. volen anar a treballar. • Seleccionar en base a les capacitats • Seleccionar en base a les capacitats de les persones, no als seus atributs. de les persones, no als seus atributs. • Retenir el talent. • Retenir el talent. • Motivar. Ser una empresa on es • Motivar. Ser una empresa on es treballa a gust i ibé. treballa a gust bé. • Oferir una imatge atractiva als clients • Oferir una imatge atractiva als clients actuals i ifuturs. actuals futurs.
 6. 6. AvantatgeAvantatgeAvantatge Algunes dades per reflexionar... Algunes dades per reflexionar... • El 54% de les persones amb titulació • El 54% de les persones amb titulació universitària són dones. universitària són dones. • Les empreses que apliquen mesures • Les empreses que apliquen mesures de conciliació i i flexibilitat redueixen de conciliació flexibilitat redueixen la taxa d’absentisme. la taxa d’absentisme. • Un 65% dels directius voldrien • Un 65% dels directius voldrien teletreballar a temps parcial. teletreballar a temps parcial. • El 80% de les empreses espanyoles • El 80% de les empreses espanyoles incompleixen la LISMI. incompleixen la LISMI. • Menys del 3% dels càrrecs de • Menys del 3% dels càrrecs de president de les empreses del IBEX-35 president de les empreses del IBEX-35 estan ocupats per dones. estan ocupats per dones.
 7. 7. AvantatgeAvantatge Quines avantatges ofereix Quines avantatges ofereix l’Administració? l’Administració? Tenir un Pla d’Igualtat pot afavorir l’accés a Tenir un Pla d’Igualtat pot afavorir l’accés a subvencions. subvencions. Aplicar polítiques d’igualtat d’oportunitats dóna Aplicar polítiques d’igualtat d’oportunitats dóna accés a les empreses a un distintiu atorgat per accés a les empreses a un distintiu atorgat per l’Administració. l’Administració. L’Administració Pública ofereix, cada cop més, L’Administració Pública ofereix, cada cop més, avantatges fiscals i i ajuts a les empreses que avantatges fiscals ajuts a les empreses que implanten plans digualtat. implanten plans digualtat.
 8. 8. LA FÓRMULALA FÓRMULACom treballem elsCom treballem elsPlans d’Igualtat a Plans d’Igualtat aXarxa Consultors?Xarxa Consultors?
 9. 9. Reflexionar ReflexionarTreballarTreballar a mida a mida Implicar Implicar Fer Fer Aprofitar Aprofitar seguiment seguiment el procé s el procés procé procé
 10. 10. ReflexionarReflexionar Us ajudem a reflexionar sobre la Us ajudem a reflexionar sobre la manera de gestionar persones. manera de gestionar persones. Seleccioneu els millors candidats pel lloc, Seleccioneu els millors candidats pel lloc, independentment del seu gènere, edat, independentment del seu gènere, edat, cultura, etc.? cultura, etc.? Oferiu a totes les persones la possibilitat de Oferiu a totes les persones la possibilitat de desenvolupar el seu potencial? desenvolupar el seu potencial? Retribuïu de manera equitativa, equilibrada i i Retribuïu de manera equitativa, equilibrada motivant? motivant? Utilitzeu tots els mecanismes a l’abast per Utilitzeu tots els mecanismes a l’abast per que les persones que treballen a la que les persones que treballen a la organització estiguin motivades i irendeixin al organització estiguin motivades rendeixin al 100%? 100%?
 11. 11. Implicar Implicar Ens preocupem per aconseguir la Ens preocupem per aconseguir la màxima implicació.. màximaimplicació implicació implicació Impliquem. Busquem la implicació del nivell Impliquem. Busquem la implicació del nivell directiu i i facilitem la participació de tota la directiu facilitem la participació de tota la organització des de l’inici del projecte. organització des de l’inici del projecte. Integrem. Treballem la coherència entre el pla Integrem. Treballem la coherència entre el pla d’igualtat i ila resta de polítiques i iestratègies de d’igualtat la resta de polítiques estratègies de lorganització. lorganització. Informem. Aprofitem totes les vies de Informem. Aprofitem totes les vies de comunicació interna per donar a conèixer el comunicació interna per donar a conèixer el projecte i ila seva evolució. projecte la seva evolució. Sensibilitzem. Sensibilitzem. Generem Generem materials materials de de comunicació i isensibilització. comunicació sensibilització. Formem. Organitzem i i impartim sessions de Formem. Organitzem impartim sessions de formació interna. formació interna.
 12. 12. AprofitarAprofitar el el procé s procés procé procé Ens preocupa tant el procés com Ens preocupa tant elprocé s com procé procé el producte final. el producte final. Cuidant el procés facilitem la identificació Cuidant el procés facilitem la identificació del personal amb el projecte. del personal amb el projecte. Cuidant el procés provoquem que els Cuidant el procés provoquem que els canvis es produeixin de manera natural. canvis es produeixin de manera natural. Cuidant el procés aconseguim que les Cuidant el procés aconseguim que les persones es facin seus els resultats. persones es facin seus els resultats. Cuidant el procés ajudem a que els resultats Cuidant el procés ajudem a que els resultats evolucionin en el temps mantenint-se evolucionin en el temps mantenint-se actualitzats. actualitzats.
 13. 13. Ferseguiment Ens preocupem per que el Pla Ens preocupem per que el Pla d’Igualtat no es quedi en una d’Igualtat no es quedi en una declaració d intencions. declaració d’’intencions. declaració declaració Prioritzem. Ajudem a prioritzar les actuacions Prioritzem. Ajudem a prioritzar les actuacions d’acord amb els temps de la organització d’acord amb els temps de la organització per garantir resultats immediats. per garantir resultats immediats. Planifiquem. Planifiquem. Acordem Acordem un un calendari calendari d’actuacions per mantenir el ritme del pla. d’actuacions per mantenir el ritme del pla. Seguim. Establim mecanismes que ens Seguim. Establim mecanismes que ens permetin fer el seguiment dels resultats permetin fer el seguiment dels resultats assolits per assegurar la continuïtat del pla. assolits per assegurar la continuïtat del pla. Millorem. Definim indicadors de seguiment Millorem. Definim indicadors de seguiment per facilitar la millora continua. per facilitar la millora continua.
 14. 14. Treball aTreball a mida mida No ens agraden les solucions No ens agraden les solucions estàndard. estàndard. Estem convençuts que cada organització és Estem convençuts que cada organització és única. única. Adaptem la metodologia de treball a les Adaptem la metodologia de treball a les necessitats de l’organització. necessitats de l’organització. Treballem amb i iper l’organització per trobar Treballem amb per l’organització per trobar la millor solució en cada cas. la millor solució en cada cas. Desenvolupem eines a mesura de cada Desenvolupem eines a mesura de cada col lectiu i icada organització. col lectiu cada organització.
 15. 15. ELS NOSTRESELS NOSTRES SERVEIS SERVEISEn què us podemEn què us podem ajudar? ajudar?
 16. 16. Recerca definançfinançament Elaboració Elaboració del Pla Suport en la implantació implantació
 17. 17. Finanç amentFinançamentFinançFinanç Us ajudem a trobar finançament Us ajudem a trobar finançament per elaborar el Pla. per elaborar el Pla. Informació. Us mantenim informats de totes Informació. Us mantenim informats de totes les possibilitats de subvenció les possibilitats de subvenció Sol licitud. Us donem suport en la redacció Sol licitud. Us donem suport en la redacció del projecte del projecte Gestió. Us ajudem a tramitar l’ajut. Gestió. Us ajudem a tramitar l’ajut.
 18. 18. Pla PlaIgualtat Igualtat Diagnòstic Diagnòstic Plad’acció Pla d’acció d’acció d’acció Comunicació Comunicació Comunicació Comunicació Formació Formació Formació Formació
 19. 19. ImplantacióImplantació Implantació Implantació Us acompanyem en la Us acompanyem en la implantació del Pla implantació del Pla Acompanyament als equips de treball Acompanyament als equips de treball responsables de la implementació del Pla. responsables de la implementació del Pla. Assessorament als equips directius en la Assessorament als equips directius en la implementació de polítiques d’igualtat. implementació de polítiques d’igualtat. Seguiment d’indicadors definits pel Pla. Seguiment d’indicadors definits pel Pla.
 20. 20. Posem a la vostra disposicióPosem a la vostra disposició tota la nostra experiència ii tota la nostra experiència coneixements en gestió de coneixements en gestió de recursos humans recursos humans Més informació: www.xarxaconsultors.com

×