Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

1a sessió comunicacio 2.0

 1. Comunicació 2.0 Noves eines, noves formes de treballar i comunicar Equip e-inclusió Fundación Esplai Febrer 2012
 2. Què veurem? • La comunicació a través de la web 2.0: el paradigma de la col·laboració. • Principals serveis 2.0 actuals • Un exemple de comunitat virtual: metodologiadospuntzero.ning.com
 3. Què entenem per web 2.0?
 4. Internet no sempre ha estat igual Web 1.0 Consumidors Web 2.0 Prosumidors
 5. web 2.0: Internet de les persones
 6. Comunicació Relacions Llibertat Empenta Humanització Col·laboració Visualització Responsabilitat Reconeixement Participació Construcció Innovació Utilitat Compartició Creació Interacció Coneixement Crítica Què dieu vosaltres?
 7. Nosaltres fem els continguts Lideratge La nostra identitat Capacitat per descobrir El món a un clic de distància
 8. Resumint: què és web 2.0? "La web 2.0 és una nova generació de serveis i aplicacions web en línia que faciliten la publicació, el compartir i la difusió de continguts digitals, que fomenten la col·laboració i la interacció en línia i que ofereixen instruments que faciliten la recerca i l'organització de la informació en línia". Lize de Clercq. "Web 2.0: Nuevas formas de aprender y participar". 2008. http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
 9. Ara més que mai, aquestes eines ens permeten expressar i fer-nos protagonistes dels canvis que volem al món.
 10. Nous temps, nous conceptes Cloud computing, Núvol, Entorns personals d’aprenentatge, viralitat, blogg ing,identitat digital, etiqueta, tuits, crowdf unding, followers, hashtag, groo ming, sexting, lipdub, mashup…
 11. Cervell 1.0 vs 2.0
 12. Es dóna més en persones que Més present a persones que no estan connectades a Internet generen continguts a Internet Reorganitza la seva conducta a Pensa que els éssers humans són partir de l’experiència rígids i no canvien Les emocions tenen més És més lògic i racional importància i són més empàtics Produeix, administra i difon els Està més còmode en un sistema seus continguts. És emissor i d’informació vertical, sent receptor a la vegada. consumidor passiu, només receptor. Considera que les accions Entén la participació només de virtuals són també formes de forma presencial i amb l’acció participació. Per exemple opina directa. a fòrums i té causes a Facebook. Per funcionar requereix Valora la retenció i informació global i la seva memorització de la informació. compartició. Genera i rep feedbacks. No té la possibilitat de rebre retroalimentació.
 13. Eines 2.0 per a la creació de la nostra identitat digital i el nostre Entorn Personal d’Aprenentatge (EPA).
 14. Potencialitats i avantatges
 15. Per què fer servir eines 2.0?
 16.  Afavoreixen la connectivitat i permeten l’intercanvi o creació de coneixement de forma col·laborativa. Permeten interactuar als professionals i/o editar conjuntament continguts  Són riques en tipologies de continguts. Afavoreixen la presència d’elements multimèdia i hipermèdia. Són dinàmiques
 17.  Són interactives.  Disponibilitat i visualització immediata  Trenquen barreres geogràfiques  Permeten tenir feedback de forma immediata
 18. Riscos i perills
 19. No tot és positiu en l’ús d’eines 2.0
 20.  Privacitat  Obsolescència dels continguts  Actualització  Propietat dels continguts  Manca de participació (lurkers)  Manca de temps  Infoxicació (accés informació)  Replicació i manca de creació pròpia
 21. Alguns exemples PRESENTACIONS MARCADORS REPOSITORI www.slideshare.net SOCIALS DOCUMENTS www.delicious.co www.issuu.com m VÍDEO www.youtube.com MICROBLOGGING BLOCS www.twitter.com http://ca.wordpress.com/ RSS www.google.es /reader TREBALL COL·LABORATIU DISC VIRTUAL www.google.com https://www.dropbox.com/
 22. Eines per gestionar el temps i millorar l’organització Els calendaris compartits: Google Calendar http://www.google.com/calendar/
 23. Google Calendar és un programa gratuït que ens permet treballar una agenda i calendari sincronitzat amb els nostres contactes compartint tota la informació. Un bon manual
 24. Què ens permeten?  Organitzar la nostra agenda.  Convidar i compartir amb els nostres contactes.  Agregar calendaris.  Importar esdeveniments.  Realitzar avisos d’agenda a través del mòbil. Requeriments: Exclusivament disposar d’un correu electrònic i fer un compte de Google amb ell (no cal que sigui Gmail).
 25. Eines per treballar col·laborativament documents Google Docs i Wikis
 26. Google Docs és un programa gratuït que ens permet crear i treballar documents en línia amb la possibilitat de fer-ho d’una forma col·laborativa. Un bon manual
 27. Què ens permet?  Creació de documents d’ofimàtica (text, fulls de càlcul, presentacions…).  Importar i exportar a diferents formats  Navegació a través del mòbil.  Crear formularis per a fer exàmens i qüestionaris Requeriments:  Disposar d’un compte de Google vinculat al teu correu electrònic (no cal que sigui Gmail).  Es poden pujar arxius de fins 1024 MB.  Les extensions permeses són: doc, docx, odt, sxw, rtf, txt, html, ppt, pps, xls, xl sx,ods i csv.
 28. Un wiki(del hawaià wikiwiki, «ràpid») és un lloc web col·laboratiu, que pot ser editat des del navegador pels usuaris. Els usuaris d'un wiki poden d'aquesta manera crear, modificar, enllaçar i esborrar el contingut d'una pàgina web, de forma interactiva, fàcil i ràpida. Un dels wikis més coneguts és la Wikipedia. Les característiques dels wikis els converteixen en una eina efectiva per a l'escriptura col·laborativa, i cada vegada són més usades en empreses i comunitats com a webs i intranets econòmiques i eficaces per a la gestió del coneixement. Molts projectes són oberts al públic en general, accessibles per a qualsevol que disposi de connexió a Internet, i permeten fer edicions sense cap mena de filtre previ.
 29. Eines per crear coneixement i reflexionar de forma crítica i constructiva Blocs
 30. Un bloc és un lloc web gratuït, periòdicament actualitzat que emmagatzema cronològicament entrades o articles (textos, gràfics, fotos) personals o col·lectius al voltant de determinats temes, sense necessitat de cap programa d'edició de pàgines web. Interaccionar COMPARTIR PARTICIPAR VISUALITZAR Comentar
 31. Avantatges del bloc:  L'edició, publicació i distribució de continguts online (textos, imatges, elements multimèdia...)  De forma gratuïta (Blogger i Wordpress).  Inclou la interacció amb els lectors (comentaris)  Des de qualsevol ordinador amb connexióa la xarxa o dispositius mòbils  Amb una estructuració dels continguts clara i entenedora  Sense coneixements tècnics
 32. Eines per fer comunitat i potenciar la interrelació i la comunicació Xarxes socials: Facebook Comunitats virtuals: NING
 33. Són el mateix xarxes socials i comunitats virtuals?  Xarxa social: és una eina digital que agrupa un conjunt de persones que tenen alguna cosa en comú, com per exemple: FACEBOOK  Comunitat virtual: seria el mateix però afegint que comparteixen interessos, intercanvien experiències, coneixements i informació sobre ells o un tema concret (comunitats de pràctica). La comunitat forma part d’una xarxa social. Per exemple: NING o Grou.ps
 34. Eines Virtuals- Espais d’intercanvi per a professionals
 35. Característiques de les principals xarxes socials: Facebook i Tuenti • Generalistes no tenen una orientació professional • Són espais de relació dels joves i un bon observatori de la seva realitat • Potser un espai de reforç al treball a l’aula LinkedIn i Xing • Són de tipus professionals • Permeten compartir el perfil i promocionar-se laboralment • Conèixer altres persones amb els mateixos interessos professionals.
 36. Característiques de les principals xarxes socials: Flickr i Youtube • En principi van néixer com a repositori multimèdia • Avui dia han anat més enllà i permeten debatre, participar en grups, fer recomanacions sobre els continguts de foto i vídeo. Ning i grou.ps • Eines de creació de comunitats virtuals
 37. Com afavoreix la comunitat virtual com espai d’intercanvi entre professionals  Conèixer la realitat d’altres professionals trencant barreres geogràfiques.  Interaccionar amb altres professionals.  Generar una cultura d’intercanvi en línia.  Millorar l’accés a la informació i el coneixement.  Millorar la qualitat, l’eficàcia i l’abast de la feina.  Reconèixer altres professionals .  Visualitzar la feina pròpia i la d’altres professionals.  Permet nous mecanismes de comunicació directa.  Crea una cultura professional de treball conjunt.
 38. Com funciona una comunitat virtual?  És molt senzill crear-ne una de nova i participar, només cal tenir un correu electrònic.  Diferent accés: n’hi ha de públiques, privades i semipúbliques.  Tothom s’ha d’identificar.  El seu creixement i dinamisme depèn dels seus membres.  Es basa en la col·laboració, la construcció, la projecció.  La responsabilitat del que es publica és del propi autor.
 39. Com s’organitza? En el cas de fer servir l’eina Ning o grou.ps, l’estructur a és sempre molt semblant, independen tment de la comunitat concreta, amb una interfície basada en elements comuns que es poden activar o desactivar.
 40. Servei de xarxa social que ens permet, entre d’altres: • estar connectats amb amics, contactes professionals, etc. • Crear i seguir pàgines d’Entitats, serveis, famosos, etc. • Formar part de grups i/o espais d'interès. 1.000 milions d’usuaris actuals (febrer 2012).
 41. Servei de microblogging que permet als seus usuaris enviar i llegir micro-entrades de text d'una llargària màxima de 140 caràcters denominats como "tweets". 500 milions d’usuaris actuals (febrer 2012).
 42. Espai gratuït on els usuaris poden enviar presentacions de diapositives (Power Point o OpenOffice), que després queden emmagatzemats en format Flash per a ser visualitzades online.
 43. Espai gratuït per publicar i compartir les nostres imatges. Permet la creació d’àlbums, geolocalització, nivells de privacitat amb un 1 GB d’espai disponible.
 44. Eines de retoc fotogràfic que hem fet servir: - Pixlr: retocs bàsics en línia. - Light Image Resizer: per redimensionar fotos en de forma múltiple (requereix instal·lació).
 45. Com fer més curtes les adreces web per poder-les compartir: Una bona solució és http://bit.ly
 46. Continuem treballant a la comunitat: Metodologia 2.0 http://metodologiadospuntzero.ning.com
 47. Gràcies Document elaborat per l’equip d’e-inclusió de Fundación Esplai. Versió febrer 2012.
Publicidad