Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Xarxes socials per al personal investigador. Eines 2.0 per comunicar l'activitat científica.(20)

Más de Xavier Lasauca i Cisa(20)

Publicidad

Último(20)

Xarxes socials per al personal investigador. Eines 2.0 per comunicar l'activitat científica.

 1. Tecnocampus, 21/3/2023 Xavier Lasauca i Cisa @xavierlasauca Xarxes socials per al personal investigador Eines 2.0 per comunicar l'activitat científica
 2. #TecnoCampus20 #socialmedia4researchers
 3. -La revolució digital -Les mètriques alternatives (Altmetrics) -Ciència oberta -Eines per practicar l'escolta activa -Twitter -Xarxes acadèmiques per fer networking -Blogging -Recursos per compartir el coneixement -La construcció de la identitat digital -Referències per aprofundir-hi -Conclusions -Torn obert de paraula Estructura de la sessió
 4. • Per obtenir informació i adquirir nou coneixement • Per incrementar l’impacte i la visibilitat de la nostra producció científica • Per connectar amb altres investigadors i establir noves col·laboracions • Per millorar la nostra identitat digital https://www.flickr.com/photos/mkhmarketing/8540717756 L’ús de les xarxes socials pot ser útil…
 5. La revolució digital https://stock.adobe.com
 6. https://www.cartoonstock.com/cartoonview.asp?catref=mmcn225 L’homo mobilis!
 7. El futur és mòbil!
 8. Universal Síncrona Privada Asíncrona
 9. http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711
 10. A researcher 2.0…
 11. “COVID-19 will be remembered for many things, including the pandemic that changed science communication. Much of the effect was positive. Outstanding epidemiologists, virologists, and public health experts became household names as they talked about the pandemic through mainstream media and social platforms. “ Science 16 Apr 2021: Vol. 372, Issue 6539, pp. 217 DOI: 10.1126/science.abi9363
 12. The New Scientist.
 13. Altmetrics
 14. • Authors should be able to see the attention that their articles are receiving in real-time, and what people are saying about their work. • Researchers should be able to see which recent research their peers think is interesting. • Publishers should be able to show authors, readers and their own internal teams the conversations surrounding their content. Font: www.altmetric.com
 15. https://www.altmetric.com/top100/2020/?subject=Medical+and+Health+Sciences&details=77676422
 16. Why are many researchers beginning to embrace altmetrics? • Track the dissemination of research beyond academia • Show the attention, reception, and response to a published work prior to it being cited • Can be applied to non-traditional research outputs like data- sets and blog posts • Show research impact in real-time — scholars and journals don’t have to wait for their score to be released, like in the Journal Citation Reports Font: Enter Alternative Metrics: Indicators that capture the value of research and richness of scholarly discourse
 17. • Adams J, Loach T. (2015). Altmetric mentions and the communication of medical research. • Maggio LA, Leroux T, Meyer HS, Artino AR. (2018). Exploring the relationship between altmetrics and traditional measures of dissemination in health professions education. • Wooldridge J, King MB. (2018). Altmetric scores: An early indicator of research impact. • Lemke S., Peters I., Mazarakis A. (2019, March 20). “If you use social media then you are not working” – How do social scientists perceive altmetrics and online forms of scholarly communication? [Blog post]. • Williams C. (2020, February 19). The altmetrics of Coronavirus – How research has shaped our understanding [Blog post]. • Ortiz-Torres E. A., Viamonte-Garrido Y. I (2021). Indicadores cienciométricos y altmétricos para la identificación de líderes científicos Referències sobre altmetrics
 18. Ciència oberta: ingredients Image: fosteropenscience.eu
 19. https://libereurope.eu/article/open-science-skills-diagram/
 20. Be open, my friend.
 21. Publicacions + Dades de recerca accessibles Reproductibilitat Reutilització dels resultats Transparència Visibilitat Impacte Progrés científic
 22. “Science is moving towards a greater openness, in terms of not just data but also publications, computer code and workflows. Yet researchers who are learning to navigate the open-science arena face a thicket of thorny issues. “ Nature 569, 445-447 (2019) doi: 10.1038/d41586-019-01506-x
 23. Implementació d’una estratègia catalana de ciència oberta. Objectius i mesures. https://recercaiuniversitats.gencat.cat/web/.content/23_PNSC/document/annex_f_ciencia_oberta.pdf
 24. «La ciència oberta és un nou enfocament del procés científic, basat en el treball cooperatiu entre actors acadèmics i no acadèmics i en noves formes de difondre el coneixement mitjançant l’ús de tecnologies digitals i de noves eines col·laboratives.»
 25. 1.Accés obert a les publicacions 2.Cap a les FAIR Data 3.Infraestructures 4.Capacitats i competències 5.Incentius i recompenses 6.Coneixement obert i societat Principals eixos vertebradors de l’estratègia catalana sobre ciència oberta
 26. Accés obert a les publicacions científiques Objectiu: Fer que la producció científica del sistema català de recerca estigui en accés obert i accessible a tothom i contribuir a modificar el sistema actual, a fi que se centri en la manera contemporània de fer recerca, oberta i col·laborativa. Gestió de les dades de recerca: cap a les FAIR data Objectiu: Aconseguir que les dades de la recerca es publiquin de forma tan oberta com sigui possible i de manera FAIR, a fi de garantir-ne la preservació i la reutilització i desenvolupar bones pràctiques en la gestió de dades de recerca. Infraestructures per a la ciència oberta Objectiu: Millorar les infraestructures existents (com ara el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, CSUC) i crear-ne de noves a fi d’integrar els recursos del sistema de recerca de Catalunya en l’ecosistema europeu de l’EOSC (European Open Science Cloud)
 27. Coneixement obert i societat Objectiu: Fomentar la participació de la societat en la recerca i la innovació des de l’inici dels processos d’R+D+I, per harmonitzar els seus resultats amb els valors de la societat Incentius i recompenses Objectiu: Tenir un sistema d’incentius i recompenses basat no tan sols en la publicació de resultats, sinó també en les activitats que es duguin a terme al llarg del cicle de la recerca i que estiguin destinades a promoure els principis de la ciència oberta. Capacitats i competències Objectiu: Garantir que qualsevol persona del sistema català de recerca estigui capacitada en els principis de la ciència oberta.
 28. Llei catalana de la ciència • La ciència oberta s’erigeix com a un principi ordenador de l’activitat dels agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya. • L’Administració de la Generalitat ha de formular una política pròpia de ciència oberta relativa als agents de recerca del sistema d’R+D+I de Catalunya del sector públic de la Generalitat. • La divulgació del coneixement obtingut en la recerca, la seva valorització i la transmissió dels resultats de la recerca s’erigeixen en principis rectors de la Llei. • El personal investigador ha de participar en la divulgació i comunicació a la societat dels principals aspectes de la recerca que desenvolupa i del seu impacte, de forma entenedora i accessible. • La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació és l’organ encarregat de l’elaboració i aprovació de l’estratègia de ciència oberta a Catalunya, que s’ha aprovar en el termini d’un any.
 29. Article 38.2) En el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación se incluirán medidas para la consecución de los siguientes objetivos: e) Incentivar y reconocer el papel del personal de investigación en el fomento de la divulgación científica, tecnológica e innovadora, y de las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación de universidades y centros de investigación.
 30. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
 31. • Public Consultation: ‘Science 2.0’: Science in Transition. European Commission (EC). 2014 • Communicating EU research and innovation guidance for project participants. EC. 2014 • Emerging reputation mechanisms for scholars. EC. 2015 • Making Open Science a Reality. OECD. 2015 • Open Innovation, Open Science, Open to the World: a vision for Europe. EC. 2016 • Next generation metrics. EC. 2017 • Providing researchers with the skills and competencies they need to practice Open Science. EC. 2017 • Evaluation of research careers fully acknowledging Open Science practices. Rewards, incentives and/or recognition for researchers practicing Open Science. EC. 2017 • H2020 Programme. Guidance. Social media guide for EU funded R&I projects EC. 2018 • OSPP-REC. Open Science Policy Platform Recommendations. EC. 2018 • Indicator frameworks for fostering open knowledge practices in science and scholarship . EC. 2018 Referències de la UE sobre ciència oberta
 32. • Open science: Sharing is caring, but is privacy theft?, David Mehler and Kevin Weiner. PLOS Neuro Community blog. 2018. • Qué es la ciencia abierta?, Lluís Anglada and Ernest Abadal. Anuario ThinkEPI, vol. 12. 2018. • Open science is all very well but how do you make it FAIR in practice?, Rachel Bruce and Bas Cordewener. JISC blog. 2018. • Mapping Open Science Tools, Lettie Y. Conrad. The Scholarly Kitchen blog. 2018. • Monográfico InfoDoc sobre Ciencia Abierta. Universidad de Salamanca. 2018. • Open Science: Sharing Your Research with the World: MOOC of the University of Delft. 2018. • Open Science MOOC: MOOC of the University of Leiden. 2018. • The Open Science Training Handbook. 2018. • Una aproximació al concepte de ciència oberta (i 25 recursos per aprofundir-hi), Xavier Lasauca i Cisa. L’ase quàntic blog. 2018. • Ciencia abierta. Cómo han evolucionado la denominación y el concepto. Lluís Anglada and Ernest Abadal. Anales De Documentación, 23(1). 2020. • Méndez, E. (2021). Open Science por defecto. La nueva normalidad para la investigación. Arbor, 197(799), a587. Altres referències sobre ciència oberta
 33. Jo soc jo i la meva circumstància digital. Miquel Duran
 34. Image: Yasser Alghofily in Flickr (CC BY 2.0)
 35. R20=EC4 La fórmula del recercaire 2.0
 36. EC4 Escoltar Comunicar Connectar Crear Compartir
 37. Escoltar
 38. https://pixabay.com/photos/fishing-net-background-fishing-net-3433340/
 39. Organitzadors de marcadors socials Gestors de dades bibliogràfiques
 40. Comunicar https://www.flickr.com/photos/30767852@N00/3460078384/
 41. http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2012/04/19/blog-tweeting-papers-worth-it/
 42. http://www.flickr.com/photos/shovellingson/6800803601/ The Importance of Being Hashtag
 43. A B C D
 44. 1 2
 45. Els fils de Twitter
 46. • És una bona manera d'aconseguir informació. • És una eina útil per difondre la nostra recerca. • Per al professorat, és un recurs molt eficient per debatre sobre alguns temes a l’aula. • És molt pràctic en conferències, congressos i reunions. https://www.flickr.com/photos/47400163@N05/7846842772 Per què un recercaire 2.0 hauria d'utilitzar Twitter?
 47. #ISMBECCB
 48. http://www.flickr.com/photos/72211347@N00/327122302 # Ja soc a Twitter! I ara què?
 49. http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2011/09/29/twitter-guide/ http://www.lwec.org.uk/sites/default/files/TwitterTips.pdf
 50. https://ja.cat/GuiaComCientRedes
 51. Consells per a recercaires piuladors (1) • Aporteu contingut de qualitat en un llenguatge comprensible. • Afegiu una imatge i empleneu la bio del vostre perfil. • Per seleccionar a qui seguiu, agafeu com a referència recercaires del vostre àmbit de coneixement. • Esructura del tuit: text + URL + etiquetes. • Tingueu cura de l’ortografia. • Inclogueu una imatge o un vídeo.
 52. • Contingut: articles publicats recentment, conferències, congressos, beques i ajuts, notícies, anotacions de blogs… • Tuitegeu amb una certa regularitat. • Publiqueu els tuits segons la zona horària del públic objectiu. • Respongueu si us esmenten (mentions). • Monitoreu la vostra activitat amb Tweetdeck o Hootsuite. • Organitzeu els perfils que us interessen mitjançant llistes. Consells per a recercaires piuladors (i 2)
 53. Les llistes
 54. Afegir una imatge a la bio
 55. • Emily S. Darling et al (2013). The role of twitter in the life cycle of a scientific publication. • Qing Ke, Yong-Yeol Ahn and Cassidy R. Sugimoto (2017). A systematic identification and analysis of scientists on Twitter. • Monya Baker (2015). Social media: A network boost. • Wheeler, T. (2015, August 21). Permission to tweet? The underlying principles of good science communication are all about sharing. [Blog post]. • Haustein, S. & Costas, R. (2015). Identifying Twitter audiences: who is tweeting about scientific papers? • Ortega, JL. (2017, December 4). Academic journals with a presence on Twitter are more widely disseminated and receive a higher number of citations. [Blog post]. • Vidal-Alaball, J. et al (2019). A New Tool for Public Health Opinion to Give Insight Into Telemedicine: Twitter Poll Analysis • Cheplygina V, Hermans F, Albers C, Bielczyk N, Smeets I (2020). Ten simple rules for getting started on Twitter as a scientist. • Ema Talam (2021, March 2). Socially distanced networks – 5 Reasons PhD students should engage with social media now [Blog post]. • Brainard J. (2022). Riding the Twitter wave. • Gil, L. y Guallar, J. (2023). Científicos en redes sociales. Divulgación y curación de contenidos en twitter: taxonomía y casos. index.comunicación, 13(1), 55-77. Referències sobre Twitter
 56. https://www.arabalears.cat/media/fugint-twitter-d-elon-musk_1_4545743.html https://www.timeshighereducation.com/depth/should-academics-quit-twitter https://socialmediaeninvestigacion.com/twitter-mastodon-ciencia/
 57. Connectar https://www.flickr.com/photos/ralf_st/32713638224
 58. Xarxes generalistes Xarxes específiques
 59. Crear https://www.flickr.com/photos/128817307@N02/15243403263
 60. http://www.altmetric.com/blog/interactions-here-in-the-blogosphere/
 61. Motive A: Visibility Motive B: Networking Motive C: Information increase own impact connect with peers be up to date be found by peers and other stakeholders stay in touch with colleagues be part of a conversation present self/own work be(come) part of a community anticipate trends Font: (Micro)blogging Science? Notes on Potentials and Constraints of New Forms of Scholarly Communication, by Cornelius Puschmann
 62. https://www.flickr.com/photos/miuenski/5887393036/
 63. Tot a punt per esdevenir bloguers? http://www.fromthelabbench.com/from-the-lab-bench-science-blog/blogging-tips-for-science-bloggers-from-science-bloggers
 64. Blogging Tips for Science Bloggers (1) • Covering the basics of new scientific research papers is a good starting point. • Let your voice be heard. • Your blog will evolve over time... • Focus on a few key topics. • Make your science blog a place for open dialogue.
 65. • Highlight what the real 'open questions' are in your area of science. • Use visuals! • Connect with other bloggers on Twitter. • Cite your sources. • Respect your audience. • ALWAYS do a last check for grammar and spelling before clicking 'publish'. Blogging Tips for Science Bloggers, From Science Bloggers. From the Lab Bench Blog. Blogging Tips for Science Bloggers (2)
 66. Blogging Tips for Science Bloggers (Bonus track) • Update your blog regularly. • Do not become slave of your blog. • Disseminate your posts across social media.
 67. http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/
 68. • LSE Impact Blog. (2012, February 24). Five minutes with Patrick Dunleavy and Chris Gilson: “Blogging is quite simply, one of the most important things that an academic should be doing right now”. [Blog post]. • Dunleavy, P. (2014, December 28). Shorter, better, faster, free: Blogging changes the nature of academic research, not just how it is communicated [Blog post]. • Dunleavy, P. (2016, January 25). How to write a blogpost from your journal article in eleven easy steps. [Blog post]. • Carrigan, M. (2016, April 26) 40 reasons why you should blog about your research [Blog post]. • Mollett A., Brumley C., Gilson C., Williams S. (2017, May 25). So you’ve decided to blog? These are the things you should write about. [Blog post]. • Eryn Brown & Chris Woolston Why science blogging still matters Nature 554, 135-137 (2018) Referències sobre blogging
 69. Compartir https://www.flickr.com/photos/27281712@N08/32113577855
 70. Recercaires 2.0: caixa d’eines (1) Escolta activa Creació de continguts Gestió de bibliografia Difusió de la recerca Establir connexions
 71. Marcadors socials (Pocket, Diigo) Articles i presentacions (Slideshare, Issuu) Imatges i vídeos (flickr, Instagram, YouTube, TikTok) Viquipèdia Identificador digital unívoc Recercaires 2.0: caixa d’eines (i 2)
 72. Slideshare
 73. Instagram
 74. You Tube
 75. TikTok
 76. Viquipèdia
 77. • Gill, J. (2013, 2 January). Six ways to use Google + Hangouts for academic productivity. [Blog post]. • Noruzi, A. (2017). YouTube in scientific research: A bibliometric analysis. • Diner E. (2019, 25 January). Should academics share their presentations? [Blog post]. • Jorda, K. (2019). From Social Networks to Publishing Platforms: A Review of the History and Scholarship of Academic Social Network Sites. • Khaisar Muneebulla Khan and K. S. Ali. (2020). Web tools and technologies to increase citation frequency by use of social media: An appraisal. • Gómez-Domínguez D. et al (2020). Videos as a tool for scientific dissemination and knowledge transfer. • British Library (2021). A Guide to Sharing Your Research Online. Referències sobre connectar i compartir
 78. https://www.flickr.com/photos/56695083@N00/4464828517/ © Photo by KatB Photography La identitat digital dels recercaires 2.0
 79. http://www.flickr.com/photos/ybot84/7850997682/ Estratègia • Definir objectius sobre la presència a les xarxes socials (com a investigadors i com a grup) • Explorar les eines i escollir-ne les més adequades • Desenvolupar una xarxa pròpia • Estimular la interacció i el debat
 80. Fases del desenvolupament de la identitat digital d’un recercaire 2.0 • Creació dels perfils • Manteniment actiu de la presència digital • Avaluació de la presència digital • Protecció de la presència digital http://www.flickr.com/photos/ybot84/7850997682/ Font: Sue Beckingham, Developing a professional online presence (2018), CC BY 4.0.
 81. 10 Simple Steps to Building a Reputation as a Researcher, in Your Early Career 1. Register for an ORCID identifier 2. Register for information hubs: LinkedIN, Slideshare, and a domain name of your own 3. Register for Twitter 4. Write and share a 1-paragraph bio 5. Describe your research program in 2 paragraph 6. Create a CV and share it 7. Share (on Twitter & LinkedIN) news about something you did or published; an upcoming event in which you will participate; interesting news and publications in your field 8. Make writing; data; publication; software available as Open Access 9. Set up tracking of your citations, mentions, and topics you are interested in using Google scholar and Google alert, 10. Find your Klout score, H-index. Source: Micah Altman,s Blog http://nepalireporter.com/21956/paul-van-dyk-returns-uae/
 82. Top 10 tips to get started 1. Explore online guides (start with this). 2. Do some “lurking” (look at examples of good practice). 3. Locate pertinent and relevant online sources (e.g. who to follow on Twitter, interesting bloggers). 4. Start using content aggregation and curation tools (e.g. RSS, Diigo). 5. Identify a few key tools and start with those – know your limits! 6. Develop your network (e.g. LinkedIn, Twitter). 7. Join academic social network sites (e.g. ResearchGate, Mendeley). 8. Create your own website 9. Start blogging and twittering about your research (or whatever else takes your fancy!). 10. Keep your purpose and audience in mind. Source: Introduction to Social Media for researchers, by Gilles Couzin http://www.forbes.com/pictures/eeel45jfeg/1-tiesto-22-million/
 83. • Konkiel, S. (2016, July 8). A ‘quick and dirty’ guide to building your online reputation. [Blog post] • Herman, E. and Nicholas, D. (2019). Scholarly reputation building in the digital age: an activity-specific approach. • Social Media in Higher Education: Case Studies, Reflections and Analysis. Edited by Chris Rowell (2019). • Oestreicher-Singer G., Geva H. and Saar-Tsechansky M. (2019, April 29). Building online personas: Has social media become an exercise in self- branding?. [Blog post] • Wallis, K. (2020, August 6). How an audience-first approach to social media increases engagement with your research. [Blog post] • Carrigan M., Anhoto A. (2020, November 7). Equipping PhD researchers for social media success Referències sobre construcció d’identitat digital
 84. Investigador Blog Twitter Socialització del coneixement Marca personal +Reputació digital +Visibilitat +Impacte +Prestigi +Influència http://www.flickr.com/photos/waywuwei/4611542919/sizes/o/
 85. “I'm trying to free your mind, Neo. But I can only show you the door. You're the one that has to walk through it.” The Matrix (1999)
 86. https://www.flickr.com/photos/funksoup/403990660 Per aprofundir-hi…
 87. Communication and dissemination guide addressed to Beatriu de Pinós fellows. AGAUR. 2019.
 88. • Bik HM, Goldstein MC (2013). An Introduction to Social Media for Scientists • Digital tools for researchers. Thomas Crouzier. • Innovations in Scholarly Communication. Universiteit Utrecht. • Social media en investigación. Lydia Gil. https://www.flickr.com/photos/frosch50/21492514468 Altres referències
 89. Conclusions https://www.flickr.com/photos/niaid/14861104355
 90. Be open, my friend Escoltar Comunicar Connectar Crear Compartir E C C C C
 91. .
 92. “Because sharing isn’t just nice; it’s absolutely critical.” Terry Wheeler xavierlasauca.cat https://www.flickr.com/photos/eightysixfilms/6176735010/
Publicidad