Hannah arendt 03

Xavier Martín
Xavier MartínProfessor de Filosofia en ies cap de llevant
HANNAH ARENDT (1906-1975)
Pensar durant i després de l’Holocaust
BIOGRAFIA 1
 1906-HannahArendt neix el 14 d´octubre a Linden (integrat actualment a Hannover),
Alemanya, filla única de pares jueus d´origen rus. Òrfena de pare als set anys, no va
tenir una infància massa feliç.
 1924-28-Formada a Königsberg (el poble de Kant), estudia filosofia i teologia a la
Universitat de Marburg sota la direcció de Martin Heidegger, amb qui manté un breu
romanç.
 1929-Es trasllada a Heidelberg i publica la seva tesi –dirigida per Karl Jaspers– El
concepte de l'amor a Sant Agustí. Es casa amb Günther Stern i s'instal·la a Frankfurt.
 1933-1935-És inhabilitada per l'ensenyament en universitats alemanyes per ser jueva.
Coneix a RahelVarnhagen, a la qual dedica l´obra RahelVarnhagen. La vida d'una
jueva alemanya, que publica a finals dels 50. Lluita contra el nazisme i a la tardor del
1933 escapa a París, on treballa rescatant nens jueus per a enviar-los a Palestina.
 1935-1940-Realitza el seu primer viatge a Palestina.Treballa a la Lliga Internacional
Contra l'Antisemitisme, i a partir de 1938 a l'Agència Jueva de París. Es divorcia de
Stern el 1937 i el 1940 es casa amb Heinrich Blücher, militant comunista. Coneix a
Sartre iWalter Benjamin.
 1940-1941-És deportada al camp de Gurns el 1940.Gràcies al seu espòs, aconsegueix
un visat per a viatjar als Estats Units.
 1941-1945-Comença a col·laborar amb el setmanari alemany "Aufbau". El 1944
dirigeix els treballs de la Comissió per a la Reconstrucció de la Cultura Jueva Europea.
 1949-1950-Es converteix en directora de l'Organització per a la Reconstrucció de la
Cultura Jueva.
BIOGRAFIA 2
 1951-1953-Assoleix la ciutadania nord-americana. Apareix Els orígens del
totalitarisme. La tercera part es publica sota el títol El sistema totalitari, el
1972. La primera part el 1973 titulada Contra l'antisemitisme, i la segona,
L'imperialisme, el 1982.
 1954-1960-S´edita a Frankfurt Els orígens del totalitarisme. La condició
humana.Vita activa, el 1958. El 1960 obté el Premi Lessing, d'Hamburg.
 1961-1962-Publica La crisi de la cultura i Entre el passat i el futur. ATel-Aviv
segueix pel "NewYorker" el procés contra Adolf Eichmann, el dirigent nazi
que romania amagat a Buenos Aires i que va ser segrestat per Israel per
jutjar-lo.
 1963-1969-Els seus articles sobre el procés de Eichmann es reuneixen en el
seu polèmic llibre Eichmann a Jerusalem. És acusada de deshonrar el
judaisme. "Nouvel Observateur" reprodueix extractes de les reaccions el
1966 sota el títol "Hannah Arendt és nazi?". Els moviments estudiantils
descobrixen i donen suport a De la mentida a la violència. Professora a
Chicago. Pronuncia un discurs al funeral de Jaspers. Participa en el volum
commemoratiu dels vuitanta anys de Heidegger Mélanges.
 1970-1975-Apareix De la mentida a la violència i el 72, Crisi de la república.
Mor a NovaYork, el 4 de desembre de 1975, després d'un atac al cor. És
enterrada al Bard College a NovaYork, on el seu espòs va ensenyar durant
molts anys.
OBRES SELECCIONADES
 Els orígens del totalitarisme (1951)
 Què és la política?
 La condició humana.Vita activa (1958)
 Sobre la revolució (1963)
 Eichmann a Jerusalem. Un estudi sobre la
banalitat del mal (1963)
 La vida de la ment (publicat pòstumament el
1978)
Estructura de Els orígens
del totalitarisme
 PRIMERA PART.ANTISEMITISME
1. L’antisemitisme com un insult al sentit comú
2. Els jueus, l’estat-nació i el naixement de l’antisemitisme
3. Els jueus i la societat
4. L’affaire Dreyfus
 SEGONA PART. IMPERIALISME
5. L’emancipació política de la burgesia
6. El pensament racial abans del racisme
7. Raça i burocràcia
8. Imperialisme continental: els panmoviments
9. La decadència de l’estat-nació i el final dels drets de l’home
 TERCERA PART.TOTALITARISME
10. Una societat sense classes
11. El moviment totalitari
12. El totalitarisme en el poder
13. Ideologia i terror: una nova forma de govern
Com s’han originat els
totalitarismes?
 Arendt explica el sorgiment dels totalitarismes a partir dels esdeveniment històrics i socials de les
primeres dècades del segle xx. Els efectes combinats de la Primera Guerra Mundial, la creixent
convulsió social i els problemes econòmics que condueixen a la Gran Depressió motiven
l'enyorança de l'estabilitat de temps passats.
 La gent accepta de bon grat els sacrificis del present a canvi de la promesa d'un futur esplèndid i
segur, i en aquest sentit Arendt comenta que «la utopia és el vertader opi del poble». Aquesta
promesa es fa usant «el llenguatge del cientisme profètic i l'efecte propagandístic de la
infal·libilitat», i presenta com a garantia el suposat coneixement de les inexorables lleis de la
història en el cas del comunisme o dels implacables designis de la naturalesa en el
nacionalsocialisme.
 Però l'acceptació d'aquesta promesa està enverinada amb la paralització de la vida cívica i
política, la desaparició de tot pluralisme i el debilitament de la raó, i porta el germen de la
dissolució de les individualitats i l'aparició de l'home-massa, la principal característica del qual
«no era la brutalitat o la rudesa, sinó l’aïllament íntim i la falta de relacions socials normals».
 Aquesta paralització permet que la burgesia empleni tots els espais polítics fins a monopolitzar el
poder de l'Estat en el seu benefici; això treu legitimitat a les institucions de representació política
i fereix de mort la noció de ciutadania com a participació en la vida col·lectiva.
 Finalment, cau la façana d’una democràcia ja buida i traïda per tothom i els totalitaris es fan seu
l'Estat. Aquesta desfeta es completa amb la regulació total de les activitats col·lectives i el retorn
a la disciplina del món animal, regulació i disciplina que els individus assumeixen sense pensar
perquè ja són homes-massa: «No és que hi hagi pensaments perillosos. És que pensar ja
representa tot un perill.»
Descripció dels totalitarismes
 Arendt descriu els totalitarismes com a manifestacions totalment noves de maldat política; no es
tracta de variants més perverses dels despotismes, absolutismes, tiranies i dictadures que ja s'han
donat en la història. En aquests darrers règims molt sovint es podia viure i treballar amb certa
autonomia, sempre que es renunciés a la vida política. En canvi, el totalitarisme és especialment
aberrant perquè anul·la del tot les consciències, exigeix l'obediència absoluta, no deixa cap espai
per a l'autonomia o independència individual: crea l'home-massa.
 L'opressiva maldat dels totalitarismes es basa en la ficció ideològica, imposada amb la
propaganda i l'adoctrinament, i en una concepció diferent del terror. Les tiranies usaven el terror
com a instrument per mantenir-se en el poder. En canvi, el terror dels totalitarismes esdevé una
finalitat en si mateixa i se'n presenta la necessitat apel·lant a les suposades lleis de la història
(l'inexorable triomf de la societat sense classes, en el totalitarisme estalinista), o a les que imposa
la naturalesa (la guerra natural entre la raça escollida -l'ària- i les degenerades, en el totalitarisme
nazi). De manera paral·lela, l'adoctrinament propagandístic fa augmentar la pressió del
totalitarisme i cohesiona les masses enfront d'una possible intervenció exterior; la propaganda
«forma part inevitable de la "guerra psicològica"».
 A El sistema totalitari (Tercera part del llibre) Arendt explica per què el totalitarisme es diferencia
essencialment d'altres formes d'opressió política. Segons Arendt, en els totalitarismes es dóna la
destrucció de la vida democràtica i el desprestigi de la llibertat cívica i política oberta al
compromís entre opcions plurals. La informació esdevé propaganda i els mitjans de comunicació
només contenen les consignes de l'adoctrinament oficial. Es diu, il·lusòriament, que ja no hi ha
diferències ni classes socials. La policia política terroritza tothom (també la jerarquia); la força
domina sobre la raó i la legalitat; la deportació i la mort amenacen el pensament lliure i crític. El
partit oficial domina l'Estat. La dissensió i la diferència, és a dir, la individualitat, esdevenen una
traïció al discurs ideològic oficial; discurs segur perquè es basa en les lleis de la història o en les de
la natura. Aquesta seguretat obre pas a la voluntat de domini total o hegemònic del món,
voluntat que aspira a generalitzar la negació de la pluralitat política ja aconseguida a l'interior del
propi Estat.
Resum del totalitarisme
 Totalitarismes: comunisme rus, alemanya nazi.
 És un nou sistema lluny dels tres clàssics descrits per
Aristòtil (monarquia, aristocràcia i democràcia) i
diferent també dels despotismes, absolutismes,
tiranies i dictadures que ja s’han donat a la història.
 Són manifestacions totalment noves de maldat
política: anul·la del tot les consciències, exigeix
obediència absoluta, elimina l’autonomia i la llibertat
personal i crea la nova figura de l’”home-massa”.
 Les eines que utilitza el totalitarisme són el terror i la
ideologia. El primer es presenta com a necessari per a
culminar la societat sense classes (estalinisme) o el
domini de la raça ària (nazisme)
Reivindicació de la vida política
 En la descripció del totalitarisme ja s'amaga la concepció positiva de la política, també
present en la resta de l'obra d'Arendt. La política és concebuda com una àgora o espai
d'intercanvi de paraula i de construcció consensuada de la convivència plural.
 D'aquesta manera, Arendt exigeix quelcom més que la democràcia entesa com el simple
règim polític representatiu i les seves institucions. Ara bé, com a punt de partida aquest
règim de partits i democràcia formal ja mereix certament una bona valoració. D'una banda,
cal recordar que Arendt sempre es mostra agraïda al sistema polític dels EUA pel seu
acolliment i que expressa la seva admiració per les institucions democràtiques
republicanes. D'altra banda, no estalvia les crítiques envers aquestes mateixes institucions
perquè són incapaces d'aturar i de resoldre els conflictes racials i no troben una sortida a
guerres socialment molt contestades com la del Vietnam, i per l'encarcarament del sistema
de partits, el qual, segons ella, promou el mal entre els militants en empènyer-los a no
pensar, a acatar les consignes, la disciplina de partit.
 Arendt reivindica la democràcia cívica i política com a punt de trobada dels individus en la
societat plural. Per il·lustrar la seva concepció de la democràcia, Arendt esmenta Sòcrates i
l'analogia del filòsof tàvec que inquietava les consciències de la vella Atenes fent que els
individus practiquessin el lliure examen crític (pensament), actuessin (voluntat) i valoressin
(judici). Aquesta concepció de la política en què s'insinua una determinada concepció de la
identitat humana comporta també una visió crítica de la història de la filosofia política: «La
major part de la filosofia política des de Plató podria interpretar-se fàcilment com els
diversos intents per trobar bases teòriques i formes de pràctiques que permetin escapar de
la política per complet.»
La condició humana. Vita
activa
 Les tres “activitats humanes bàsiques” de les que
es composa la vita activa (Text 3) són: el treball,
l’obra i l’acció. (Text 4)
 Mentre que Heidegger havia definit l'ésser humà
com un ésser per a la mort, Arendt, en el text La
condició humana, fa de la natalitat un punt central
del seu pensament polític i antropològic. Cada
ésser humà és una novetat, un inici al món,
quelcom nou en la història que enriqueix la
pluralitat; l'esperança està en els elements nous
que cada generació aporta. No es pot acceptar que
la història tingui un sentit; en la ideologia del
progrés s'amaga la negació de la llibertat. (Text 5)
Eichmann a Jerusalem o la
banalitat del mal
 Adolf Eichmann fou un tinent coronel de les SS responsable del transport dels jueus als
camps d’extermini. L’any 1960 vivia a Buenos Aires i fou detingut pels israelians i conduït
amb avió fins a Jerusalem per jutjar-lo.
 Hannah Arendt va assistir al procés com a periodista del NewYorker, i va escriure cinc
reportatges que després varen ser editats com a llibre.
 L’opinió pública israeliana el considerava o bé un personatge diabòlic mogut per un
antisemitisme radical, o bé com una peça més del mecanisme d’extermini nazi que
simplement complia ordres.
 Això va ser precisament el que va al·legar Eichmann en la seva defensa: que només complia
ordres, que complia amb el seu “deure”. I, fins i tot, es va defensar dient que havia viscut
sota els preceptes de la moral kantiana.
 Com pot ser culpable un mediocre home que mansament obeeix les ordres dels seus caps
superiors?
 Per Arendt, efectivament, Eichmann complia ordres, però això també comporta una
culpabilitat, la d’haver deixat de pensar per si mateix i, per tant, de permetre que el “mal”
s’imposi encara que sigui de forma “banal”. Eichmann no estava dirigit per cap mal diabòlic
o pervers, complia ordres estúpidament, i això demostra, per Arendt, que el mal pot ser
banal, sense sentit, sense rancúnia.
 I no només Eichmann, sinó tots els nazis, estaven posseïts per aquesta “banalitat del mal”,
una absoluta incapacitat de pensar per si mateixos i deixar-se dur pel corrent. Fins i tot,
Arendt també acusa als membres dels Consells jueus d’haver col·laborat amb el seu
extermini, per no resistir-se i intentar negociar amb els nazis.També ells varen ser dominats
per la banalitat del mal. (És obvi que aquesta consideració no va agradat gens als israelians i
varen acusar a Arendt d’estar al servei dels nazis!) (Text 6)
La vida de la ment
 El pla de l'obra d’Arendt La vida de la ment respon a les facultats que defineixen
l'ésser humà: pensament, voluntat i judici. (Text 8) Només la democràcia cívica
afavoreix aquestes tres dimensions de la vida humana: la vida en la crítica
(pensament), l'acció i participació voluntària en la vida cívica i política (voluntat)
i el seu particular joc de compromisos vitals (judici). Pensar, voler i jutjar són les
condicions de la responsabilitat moral.
 Contràriament a allò que passa en el totalitarisme, el règim democràtic fa
possible la democràcia cívica i, per tant, és l'únic substrat en el qual els individus
poden realitzar-se; el desplegament humà no està en el fet de pensar, sinó en la
vida activa.
 Aquesta suma de pensament, de voluntat i de judici defineix la identitat humana
com a constitutivament política: «Una vida sense acció ni discurs [...] està
literalment morta per al món; ha deixat de ser una vida humana perquè ja no la
viuen els homes.» D'una banda, l'home es construeix en la democràcia cívica
perquè pensament, voluntat i judici troben el substrat que necessiten; però,
d'altra banda, no sortim del món humà quan els ciutadans tenen com a tasca la
construcció de la legitimitat mateixa del règim democràtic i de la seva autoritat.
El règim i l'autoritat democràtics no poden buscar cap justificació més enllà de la
política mateixa, posem per cas, apel·lant a Déu o al coneixement de lleis
inqüestionables.Aquesta justificació només pot ser una producció dels humans
plurals i, per tant, presentarà una certa arbitrarietat. La democràcia com a règim
necessita del joc polític que hi ha en la democràcia cívica per fonamentar-se i
construir les noves certeses polítiques, les quals, tanmateix, són provisionals i
estan obertes al futur, i admeten la crítica i la pluralitat d'opcions.
1 de 12

Recomendados

Arendt por
ArendtArendt
Arendtjcalzamora
2.3K vistas12 diapositivas
Hannah arendt (1906 1975) por
Hannah arendt (1906 1975)Hannah arendt (1906 1975)
Hannah arendt (1906 1975)jcalzamora
3.9K vistas12 diapositivas
Presentació Hannah Arendt por
Presentació Hannah ArendtPresentació Hannah Arendt
Presentació Hannah ArendtGuidacardona
4.6K vistas22 diapositivas
Arendt por
ArendtArendt
Arendtmfpfilosofia
189 vistas27 diapositivas
Estudis subalterns por
Estudis subalternsEstudis subalterns
Estudis subalternsJulià GR
149 vistas21 diapositivas
Democracia i totalitarisme por
Democracia i totalitarismeDemocracia i totalitarisme
Democracia i totalitarismejestiarte
5.7K vistas37 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sociologia: Interacció social i vida cotidiana por
Sociologia: Interacció social i vida cotidianaSociologia: Interacció social i vida cotidiana
Sociologia: Interacció social i vida cotidianasociologia2015
538 vistas78 diapositivas
Història de les mentalitats por
Història de les mentalitatsHistòria de les mentalitats
Història de les mentalitatsFran Expósito
174 vistas15 diapositivas
Hannah Arendt (1906 1975) por
Hannah Arendt (1906 1975)Hannah Arendt (1906 1975)
Hannah Arendt (1906 1975)jcalzamora
756 vistas14 diapositivas
Sociologia por
SociologiaSociologia
Sociologiasociologiaweb
600 vistas19 diapositivas
Sociologia: Concepte, Principals exponents, Origen i evolució i Perspectiva por
Sociologia: Concepte, Principals exponents, Origen i evolució i PerspectivaSociologia: Concepte, Principals exponents, Origen i evolució i Perspectiva
Sociologia: Concepte, Principals exponents, Origen i evolució i Perspectivasociologiaweb
484 vistas47 diapositivas
Segle xx por
Segle xxSegle xx
Segle xxjcalzamora
3.3K vistas12 diapositivas

La actualidad más candente(19)

Sociologia: Interacció social i vida cotidiana por sociologia2015
Sociologia: Interacció social i vida cotidianaSociologia: Interacció social i vida cotidiana
Sociologia: Interacció social i vida cotidiana
sociologia2015538 vistas
Història de les mentalitats por Fran Expósito
Història de les mentalitatsHistòria de les mentalitats
Història de les mentalitats
Fran Expósito174 vistas
Hannah Arendt (1906 1975) por jcalzamora
Hannah Arendt (1906 1975)Hannah Arendt (1906 1975)
Hannah Arendt (1906 1975)
jcalzamora756 vistas
Sociologia: Concepte, Principals exponents, Origen i evolució i Perspectiva por sociologiaweb
Sociologia: Concepte, Principals exponents, Origen i evolució i PerspectivaSociologia: Concepte, Principals exponents, Origen i evolució i Perspectiva
Sociologia: Concepte, Principals exponents, Origen i evolució i Perspectiva
sociologiaweb484 vistas
Segle xx por jcalzamora
Segle xxSegle xx
Segle xx
jcalzamora3.3K vistas
La filosofia de Karl Marx por Guidacardona
La filosofia de Karl MarxLa filosofia de Karl Marx
La filosofia de Karl Marx
Guidacardona5.6K vistas
Presentació filo mmim por MatiasLenin
Presentació filo mmimPresentació filo mmim
Presentació filo mmim
MatiasLenin519 vistas
Quim Monzó por nortes21
Quim MonzóQuim Monzó
Quim Monzó
nortes213.9K vistas
Filosofia s.xxi por mariacaules
Filosofia s.xxiFilosofia s.xxi
Filosofia s.xxi
mariacaules347 vistas
Karl Marx (1818 1883) por jcalzamora
Karl Marx (1818 1883)Karl Marx (1818 1883)
Karl Marx (1818 1883)
jcalzamora3.6K vistas

Similar a Hannah arendt 03

El avantguardisme por
El avantguardismeEl avantguardisme
El avantguardismeGiorgi Tsiklauri
613 vistas14 diapositivas
Nazisme 4t ESO por
Nazisme 4t ESONazisme 4t ESO
Nazisme 4t ESOsincretic
8.7K vistas19 diapositivas
Tema 8. els feixismes. 1a part por
Tema 8. els feixismes. 1a partTema 8. els feixismes. 1a part
Tema 8. els feixismes. 1a partRafa Oriola
1.3K vistas76 diapositivas
T-10 1 Democràcies i Totalitarismes.ppt por
T-10 1 Democràcies i Totalitarismes.pptT-10 1 Democràcies i Totalitarismes.ppt
T-10 1 Democràcies i Totalitarismes.pptXeviVinyas
1 vista23 diapositivas
Totalitarismes entreguerres por
Totalitarismes entreguerresTotalitarismes entreguerres
Totalitarismes entreguerresIrene Ferrer
553 vistas18 diapositivas
Feixisme por
FeixismeFeixisme
FeixismeEduard Costa
8.6K vistas19 diapositivas

Similar a Hannah arendt 03(20)

Nazisme 4t ESO por sincretic
Nazisme 4t ESONazisme 4t ESO
Nazisme 4t ESO
sincretic8.7K vistas
Tema 8. els feixismes. 1a part por Rafa Oriola
Tema 8. els feixismes. 1a partTema 8. els feixismes. 1a part
Tema 8. els feixismes. 1a part
Rafa Oriola1.3K vistas
T-10 1 Democràcies i Totalitarismes.ppt por XeviVinyas
T-10 1 Democràcies i Totalitarismes.pptT-10 1 Democràcies i Totalitarismes.ppt
T-10 1 Democràcies i Totalitarismes.ppt
XeviVinyas1 vista
Totalitarismes entreguerres por Irene Ferrer
Totalitarismes entreguerresTotalitarismes entreguerres
Totalitarismes entreguerres
Irene Ferrer553 vistas
7 treball franquisme por Toni Guirao
7 treball franquisme7 treball franquisme
7 treball franquisme
Toni Guirao1.6K vistas
Word la segona guerra mundial por cltuma
Word la segona guerra mundialWord la segona guerra mundial
Word la segona guerra mundial
cltuma283 vistas
Hannah arendt por chueki
Hannah arendtHannah arendt
Hannah arendt
chueki2K vistas
Filoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo por chueki
FilooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooFiloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Filoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
chueki174 vistas
Il·lustració i independència americana por Jose Prado Boza
Il·lustració i independència americana Il·lustració i independència americana
Il·lustració i independència americana
Jose Prado Boza56 vistas

Hannah arendt 03

 • 1. HANNAH ARENDT (1906-1975) Pensar durant i després de l’Holocaust
 • 2. BIOGRAFIA 1  1906-HannahArendt neix el 14 d´octubre a Linden (integrat actualment a Hannover), Alemanya, filla única de pares jueus d´origen rus. Òrfena de pare als set anys, no va tenir una infància massa feliç.  1924-28-Formada a Königsberg (el poble de Kant), estudia filosofia i teologia a la Universitat de Marburg sota la direcció de Martin Heidegger, amb qui manté un breu romanç.  1929-Es trasllada a Heidelberg i publica la seva tesi –dirigida per Karl Jaspers– El concepte de l'amor a Sant Agustí. Es casa amb Günther Stern i s'instal·la a Frankfurt.  1933-1935-És inhabilitada per l'ensenyament en universitats alemanyes per ser jueva. Coneix a RahelVarnhagen, a la qual dedica l´obra RahelVarnhagen. La vida d'una jueva alemanya, que publica a finals dels 50. Lluita contra el nazisme i a la tardor del 1933 escapa a París, on treballa rescatant nens jueus per a enviar-los a Palestina.  1935-1940-Realitza el seu primer viatge a Palestina.Treballa a la Lliga Internacional Contra l'Antisemitisme, i a partir de 1938 a l'Agència Jueva de París. Es divorcia de Stern el 1937 i el 1940 es casa amb Heinrich Blücher, militant comunista. Coneix a Sartre iWalter Benjamin.  1940-1941-És deportada al camp de Gurns el 1940.Gràcies al seu espòs, aconsegueix un visat per a viatjar als Estats Units.  1941-1945-Comença a col·laborar amb el setmanari alemany "Aufbau". El 1944 dirigeix els treballs de la Comissió per a la Reconstrucció de la Cultura Jueva Europea.  1949-1950-Es converteix en directora de l'Organització per a la Reconstrucció de la Cultura Jueva.
 • 3. BIOGRAFIA 2  1951-1953-Assoleix la ciutadania nord-americana. Apareix Els orígens del totalitarisme. La tercera part es publica sota el títol El sistema totalitari, el 1972. La primera part el 1973 titulada Contra l'antisemitisme, i la segona, L'imperialisme, el 1982.  1954-1960-S´edita a Frankfurt Els orígens del totalitarisme. La condició humana.Vita activa, el 1958. El 1960 obté el Premi Lessing, d'Hamburg.  1961-1962-Publica La crisi de la cultura i Entre el passat i el futur. ATel-Aviv segueix pel "NewYorker" el procés contra Adolf Eichmann, el dirigent nazi que romania amagat a Buenos Aires i que va ser segrestat per Israel per jutjar-lo.  1963-1969-Els seus articles sobre el procés de Eichmann es reuneixen en el seu polèmic llibre Eichmann a Jerusalem. És acusada de deshonrar el judaisme. "Nouvel Observateur" reprodueix extractes de les reaccions el 1966 sota el títol "Hannah Arendt és nazi?". Els moviments estudiantils descobrixen i donen suport a De la mentida a la violència. Professora a Chicago. Pronuncia un discurs al funeral de Jaspers. Participa en el volum commemoratiu dels vuitanta anys de Heidegger Mélanges.  1970-1975-Apareix De la mentida a la violència i el 72, Crisi de la república. Mor a NovaYork, el 4 de desembre de 1975, després d'un atac al cor. És enterrada al Bard College a NovaYork, on el seu espòs va ensenyar durant molts anys.
 • 4. OBRES SELECCIONADES  Els orígens del totalitarisme (1951)  Què és la política?  La condició humana.Vita activa (1958)  Sobre la revolució (1963)  Eichmann a Jerusalem. Un estudi sobre la banalitat del mal (1963)  La vida de la ment (publicat pòstumament el 1978)
 • 5. Estructura de Els orígens del totalitarisme  PRIMERA PART.ANTISEMITISME 1. L’antisemitisme com un insult al sentit comú 2. Els jueus, l’estat-nació i el naixement de l’antisemitisme 3. Els jueus i la societat 4. L’affaire Dreyfus  SEGONA PART. IMPERIALISME 5. L’emancipació política de la burgesia 6. El pensament racial abans del racisme 7. Raça i burocràcia 8. Imperialisme continental: els panmoviments 9. La decadència de l’estat-nació i el final dels drets de l’home  TERCERA PART.TOTALITARISME 10. Una societat sense classes 11. El moviment totalitari 12. El totalitarisme en el poder 13. Ideologia i terror: una nova forma de govern
 • 6. Com s’han originat els totalitarismes?  Arendt explica el sorgiment dels totalitarismes a partir dels esdeveniment històrics i socials de les primeres dècades del segle xx. Els efectes combinats de la Primera Guerra Mundial, la creixent convulsió social i els problemes econòmics que condueixen a la Gran Depressió motiven l'enyorança de l'estabilitat de temps passats.  La gent accepta de bon grat els sacrificis del present a canvi de la promesa d'un futur esplèndid i segur, i en aquest sentit Arendt comenta que «la utopia és el vertader opi del poble». Aquesta promesa es fa usant «el llenguatge del cientisme profètic i l'efecte propagandístic de la infal·libilitat», i presenta com a garantia el suposat coneixement de les inexorables lleis de la història en el cas del comunisme o dels implacables designis de la naturalesa en el nacionalsocialisme.  Però l'acceptació d'aquesta promesa està enverinada amb la paralització de la vida cívica i política, la desaparició de tot pluralisme i el debilitament de la raó, i porta el germen de la dissolució de les individualitats i l'aparició de l'home-massa, la principal característica del qual «no era la brutalitat o la rudesa, sinó l’aïllament íntim i la falta de relacions socials normals».  Aquesta paralització permet que la burgesia empleni tots els espais polítics fins a monopolitzar el poder de l'Estat en el seu benefici; això treu legitimitat a les institucions de representació política i fereix de mort la noció de ciutadania com a participació en la vida col·lectiva.  Finalment, cau la façana d’una democràcia ja buida i traïda per tothom i els totalitaris es fan seu l'Estat. Aquesta desfeta es completa amb la regulació total de les activitats col·lectives i el retorn a la disciplina del món animal, regulació i disciplina que els individus assumeixen sense pensar perquè ja són homes-massa: «No és que hi hagi pensaments perillosos. És que pensar ja representa tot un perill.»
 • 7. Descripció dels totalitarismes  Arendt descriu els totalitarismes com a manifestacions totalment noves de maldat política; no es tracta de variants més perverses dels despotismes, absolutismes, tiranies i dictadures que ja s'han donat en la història. En aquests darrers règims molt sovint es podia viure i treballar amb certa autonomia, sempre que es renunciés a la vida política. En canvi, el totalitarisme és especialment aberrant perquè anul·la del tot les consciències, exigeix l'obediència absoluta, no deixa cap espai per a l'autonomia o independència individual: crea l'home-massa.  L'opressiva maldat dels totalitarismes es basa en la ficció ideològica, imposada amb la propaganda i l'adoctrinament, i en una concepció diferent del terror. Les tiranies usaven el terror com a instrument per mantenir-se en el poder. En canvi, el terror dels totalitarismes esdevé una finalitat en si mateixa i se'n presenta la necessitat apel·lant a les suposades lleis de la història (l'inexorable triomf de la societat sense classes, en el totalitarisme estalinista), o a les que imposa la naturalesa (la guerra natural entre la raça escollida -l'ària- i les degenerades, en el totalitarisme nazi). De manera paral·lela, l'adoctrinament propagandístic fa augmentar la pressió del totalitarisme i cohesiona les masses enfront d'una possible intervenció exterior; la propaganda «forma part inevitable de la "guerra psicològica"».  A El sistema totalitari (Tercera part del llibre) Arendt explica per què el totalitarisme es diferencia essencialment d'altres formes d'opressió política. Segons Arendt, en els totalitarismes es dóna la destrucció de la vida democràtica i el desprestigi de la llibertat cívica i política oberta al compromís entre opcions plurals. La informació esdevé propaganda i els mitjans de comunicació només contenen les consignes de l'adoctrinament oficial. Es diu, il·lusòriament, que ja no hi ha diferències ni classes socials. La policia política terroritza tothom (també la jerarquia); la força domina sobre la raó i la legalitat; la deportació i la mort amenacen el pensament lliure i crític. El partit oficial domina l'Estat. La dissensió i la diferència, és a dir, la individualitat, esdevenen una traïció al discurs ideològic oficial; discurs segur perquè es basa en les lleis de la història o en les de la natura. Aquesta seguretat obre pas a la voluntat de domini total o hegemònic del món, voluntat que aspira a generalitzar la negació de la pluralitat política ja aconseguida a l'interior del propi Estat.
 • 8. Resum del totalitarisme  Totalitarismes: comunisme rus, alemanya nazi.  És un nou sistema lluny dels tres clàssics descrits per Aristòtil (monarquia, aristocràcia i democràcia) i diferent també dels despotismes, absolutismes, tiranies i dictadures que ja s’han donat a la història.  Són manifestacions totalment noves de maldat política: anul·la del tot les consciències, exigeix obediència absoluta, elimina l’autonomia i la llibertat personal i crea la nova figura de l’”home-massa”.  Les eines que utilitza el totalitarisme són el terror i la ideologia. El primer es presenta com a necessari per a culminar la societat sense classes (estalinisme) o el domini de la raça ària (nazisme)
 • 9. Reivindicació de la vida política  En la descripció del totalitarisme ja s'amaga la concepció positiva de la política, també present en la resta de l'obra d'Arendt. La política és concebuda com una àgora o espai d'intercanvi de paraula i de construcció consensuada de la convivència plural.  D'aquesta manera, Arendt exigeix quelcom més que la democràcia entesa com el simple règim polític representatiu i les seves institucions. Ara bé, com a punt de partida aquest règim de partits i democràcia formal ja mereix certament una bona valoració. D'una banda, cal recordar que Arendt sempre es mostra agraïda al sistema polític dels EUA pel seu acolliment i que expressa la seva admiració per les institucions democràtiques republicanes. D'altra banda, no estalvia les crítiques envers aquestes mateixes institucions perquè són incapaces d'aturar i de resoldre els conflictes racials i no troben una sortida a guerres socialment molt contestades com la del Vietnam, i per l'encarcarament del sistema de partits, el qual, segons ella, promou el mal entre els militants en empènyer-los a no pensar, a acatar les consignes, la disciplina de partit.  Arendt reivindica la democràcia cívica i política com a punt de trobada dels individus en la societat plural. Per il·lustrar la seva concepció de la democràcia, Arendt esmenta Sòcrates i l'analogia del filòsof tàvec que inquietava les consciències de la vella Atenes fent que els individus practiquessin el lliure examen crític (pensament), actuessin (voluntat) i valoressin (judici). Aquesta concepció de la política en què s'insinua una determinada concepció de la identitat humana comporta també una visió crítica de la història de la filosofia política: «La major part de la filosofia política des de Plató podria interpretar-se fàcilment com els diversos intents per trobar bases teòriques i formes de pràctiques que permetin escapar de la política per complet.»
 • 10. La condició humana. Vita activa  Les tres “activitats humanes bàsiques” de les que es composa la vita activa (Text 3) són: el treball, l’obra i l’acció. (Text 4)  Mentre que Heidegger havia definit l'ésser humà com un ésser per a la mort, Arendt, en el text La condició humana, fa de la natalitat un punt central del seu pensament polític i antropològic. Cada ésser humà és una novetat, un inici al món, quelcom nou en la història que enriqueix la pluralitat; l'esperança està en els elements nous que cada generació aporta. No es pot acceptar que la història tingui un sentit; en la ideologia del progrés s'amaga la negació de la llibertat. (Text 5)
 • 11. Eichmann a Jerusalem o la banalitat del mal  Adolf Eichmann fou un tinent coronel de les SS responsable del transport dels jueus als camps d’extermini. L’any 1960 vivia a Buenos Aires i fou detingut pels israelians i conduït amb avió fins a Jerusalem per jutjar-lo.  Hannah Arendt va assistir al procés com a periodista del NewYorker, i va escriure cinc reportatges que després varen ser editats com a llibre.  L’opinió pública israeliana el considerava o bé un personatge diabòlic mogut per un antisemitisme radical, o bé com una peça més del mecanisme d’extermini nazi que simplement complia ordres.  Això va ser precisament el que va al·legar Eichmann en la seva defensa: que només complia ordres, que complia amb el seu “deure”. I, fins i tot, es va defensar dient que havia viscut sota els preceptes de la moral kantiana.  Com pot ser culpable un mediocre home que mansament obeeix les ordres dels seus caps superiors?  Per Arendt, efectivament, Eichmann complia ordres, però això també comporta una culpabilitat, la d’haver deixat de pensar per si mateix i, per tant, de permetre que el “mal” s’imposi encara que sigui de forma “banal”. Eichmann no estava dirigit per cap mal diabòlic o pervers, complia ordres estúpidament, i això demostra, per Arendt, que el mal pot ser banal, sense sentit, sense rancúnia.  I no només Eichmann, sinó tots els nazis, estaven posseïts per aquesta “banalitat del mal”, una absoluta incapacitat de pensar per si mateixos i deixar-se dur pel corrent. Fins i tot, Arendt també acusa als membres dels Consells jueus d’haver col·laborat amb el seu extermini, per no resistir-se i intentar negociar amb els nazis.També ells varen ser dominats per la banalitat del mal. (És obvi que aquesta consideració no va agradat gens als israelians i varen acusar a Arendt d’estar al servei dels nazis!) (Text 6)
 • 12. La vida de la ment  El pla de l'obra d’Arendt La vida de la ment respon a les facultats que defineixen l'ésser humà: pensament, voluntat i judici. (Text 8) Només la democràcia cívica afavoreix aquestes tres dimensions de la vida humana: la vida en la crítica (pensament), l'acció i participació voluntària en la vida cívica i política (voluntat) i el seu particular joc de compromisos vitals (judici). Pensar, voler i jutjar són les condicions de la responsabilitat moral.  Contràriament a allò que passa en el totalitarisme, el règim democràtic fa possible la democràcia cívica i, per tant, és l'únic substrat en el qual els individus poden realitzar-se; el desplegament humà no està en el fet de pensar, sinó en la vida activa.  Aquesta suma de pensament, de voluntat i de judici defineix la identitat humana com a constitutivament política: «Una vida sense acció ni discurs [...] està literalment morta per al món; ha deixat de ser una vida humana perquè ja no la viuen els homes.» D'una banda, l'home es construeix en la democràcia cívica perquè pensament, voluntat i judici troben el substrat que necessiten; però, d'altra banda, no sortim del món humà quan els ciutadans tenen com a tasca la construcció de la legitimitat mateixa del règim democràtic i de la seva autoritat. El règim i l'autoritat democràtics no poden buscar cap justificació més enllà de la política mateixa, posem per cas, apel·lant a Déu o al coneixement de lleis inqüestionables.Aquesta justificació només pot ser una producció dels humans plurals i, per tant, presentarà una certa arbitrarietat. La democràcia com a règim necessita del joc polític que hi ha en la democràcia cívica per fonamentar-se i construir les noves certeses polítiques, les quals, tanmateix, són provisionals i estan obertes al futur, i admeten la crítica i la pluralitat d'opcions.