Publicidad

Aps ( aprenentatge servei) a CM Sabastida, una experiencia educativa inovadora

Professor de secundiaria
23 de Jan de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Aps ( aprenentatge servei) a CM Sabastida, una experiencia educativa inovadora

 1. INFORMÀTICA PELS AVIS/ES: UNA EXPERIÈNCIA EDUCATIVA I INNOVADORA
 2. VENIM A EXPLICAR-VOS:  Origen del projecte  Iniciem el projecte  Organització d’escola  Temporització i material de difusió  Valoracions d’alumnes i mestres.
 3. ORIGEN DEL PROJECTE Observem el món?  Manera d’entendre l’educació: Com aprenen els nostres alumnes?  Manera d’entendre l’aprenentatge: OPTEM PER UN CANVI METODOLÒGIC
 4. INICIEM EL PROJECTE  Bon nivell d’informàtica dels alumnes + canvi metodològic=necessitat d’innovar  Necessitat d’obrir l’escola al barri, tot donant un servei.  Detectem necessitat de fer l’alumne actiu i partícip d’un treball comunitari , així com del seu aprenentatge.  El curs 2012-2013 obrim les classes d’informàtica de 4t ESO de l’escola als avis.
 5. ORGANITZACIÓ ESCOLAR  OPTATIVA  OBJECTIUS :  Aprenentatge  Servei
 6. OBJECTIUS D’APRENENTATGE  Reforçar els coneixements informàtics  Conèixer la gent gran (promoure l’intercanvi generacional)  Aprendre a resoldre dubtes sobre les TIC  Valorar les seves capacitats i autoconfiança (sobretot dels alumnes amb més dificultats)  Ser respectuós i sensible cap als diferents ritmes d’aprenentatge.  Potenciar l’esperit de servei
 7. OBJECTIUS DEL SERVEI  Promoure l’intercanvi generacional  Donar una formació adequada al seu nivell  Ajudar-los a incorporar les eines TIC a la seva vida quotidiana  Donar un servei al barri
 8. TEMPORALITZACIÓ  Durant el primer trimestre  repàs ràpid de coneixements d’informàtica  Nocions de com ensenyar a gent gran  Elaboren el material de difusió (tríptic), qüestionari  S’organitza una trobada conjunta  Durant el segon i tercer trimestre:  Cada alumne té assignat un avi. És fa un diagnòstic dels coneixements del seu avi i de les necessitats.  Hi ha 1 hora de preparació/avaluació de les sessions amb els avis a on els alumnes elaboren un guió que han de seguir.  L’altra hora es dedica al treball conjunt a l’aula d’informàtica alumne-avi.  L’hora que queda es dedica a fer avaluacions o be continuar amb el temari curricular d’Informàtica.
 9. MATERIAL DE DIFUSIÓ
 10. VALORACIONS  Vídeos  Reconeixements
 11. GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ http://escolasabastida.blogspot.com.es col-cmsabastida@xtec.cat Contacteu amb: •Sònia Aymerich •Toni Palau •Xavier Romera

Notas del editor

 1. Manera d’entendre l’educació: Els nostres alumnes veuen i viuen el món de forma diferent. El nostre entorn a tots nivells, polític, social i econòmic està en un procès de canvi. Cal entendre l’educació des d’una perspectiva innovadora. Que l’escola sigui un lloc viu i obert al món. Manera d’entendre l’aprenentatge: Observem que els nostres alumnes aprenen de forma diferent i cal que els mestres ens hi adaptem. Ells són els protagonistes del seu aprenentatge. Aprenentatge significatiu. L’1x1 és el ppi de tot. Ens fa reflexionar sobre la metodologia , Llibres, no llibres, recerques, entorns 2.0….
 2.   Durant el primer trimestre Els alumnes de 4ESO es farà un repàs ràpid del que són coneixements d’informàtica bàsics. Aprenen a ensenyar als avis, tenint en compte els diferents nivells i necessitats. Elaboren el material de difusió (tríptic) Durant el segon i tercer trimestre: Cada alumne te assignat un avi. El primer que ha de fer és fer un diagnòstic dels coneixements del “seu avi” Hi ha 1 hora de preparació/avaluació de les sessions amb els avis a on els alumnes elaboren un guió que han de seguir. També es posen en comú dubtes i incidències que hagin aparegut durant la setmana. També és el moment d’investigar i ampliar coneixements per donar resposta al “seu avi”. L’altra hora es dedica al treball conjunt a l’aula d’informàtica alumne-avi. L’hora que queda es dedica a fer avaluacions o be continuar amb el temari curricular d’Informàtica.
 3. Durant el primer trimestre Els alumnes de 4ESO es farà un repàs ràpid del que són coneixements d’informàtica bàsics. Aprenen a ensenyar als avis, tenint en compte els diferents nivells i necessitats. Elaboren el material de difusió (tríptic) avis/àvies-alumnat-professor) que permet la coneixença mútua i en la qual s’explicita als avis/àvies participants com seran les sessions; alhora atenem les seves peticions i necessitats (per exemple resolució de problemes de mobilitat) Durant el segon i tercer trimestre: Cada alumne te assignat un avi. El primer que ha de fer és fer un diagnòstic dels coneixements del “seu avi” Hi ha 1 hora de preparació/avaluació de les sessions amb els avis a on els alumnes elaboren un guió que han de seguir. També es posen en comú dubtes i incidències que hagin aparegut durant la setmana. També és el moment d’investigar i ampliar coneixements per donar resposta al “seu avi”. L’altra hora es dedica al treball conjunt a l’aula d’informàtica alumne-avi. L’hora que queda es dedica a fer avaluacions o be continuar amb el temari curricular d’Informàtica.
 4. En tres anys hem evolucionat i hem anat millorant.
Publicidad