Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Formació voluntariat, CEIP Jaume I El Conqueridor de Catarroja

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 35 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Formació voluntariat, CEIP Jaume I El Conqueridor de Catarroja (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Formació voluntariat, CEIP Jaume I El Conqueridor de Catarroja

 1. 1. CEIP JAUME EL CONQUERIDOR 15 D'OCTUBRE DE 2014
 2. 2. PARTICIPACIÓ DE FAMILIARS PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES?  Possibilita una major coordinació entre l’escola, el carrer i la família.  Enriqueix el ventall metodològic, augmenta el nivell acadèmic.  Augmenta l’autoestima de l’alumnat.  Incrementa la confiança mútua entre l’alumnat, la família i el professorat.  Multiplica els recursos personals.  Ofereix un plus de qualitat al centre: gestió, organització, funcionament, en el clima del centre.
 3. 3. PARTICIPACIÓ DE FAMILIARS QUÈ AFAVOREIX LA PARTICIPACIÓ? ES CREA UN CLIMA DE CONFIANÇA I DIÀLEG HORARIS: AJUSTATS A LES FAMÍLIES ES PASSA DE LES REUNIONS INFORMATIVES A PODER PRENDRE DECISSIONS EN L'EDUCACIÓ DELS FILLS: «LA MEUA VEU TAMBÉ COMPTA» DECIDIR CONTINGUTS I TINDRE RESPONSABILITAT REUNIONS I ASSEMBLEES: FOMENTAR QUE TOTES LES PERSONES PARTICIPEN, ESTABLIR UN DIÀLEG IGUALITARI, FUGIR DEL LLENGUATGE EXPERT, PROPORCIONAR TRADUCCIÓ (IMMIGRANTS) VALORAR LA PARTICIPACIÓ EXISTENT EXPECTATIVES EN LA CAPACITAT DE LES FAMÍLIES.
 4. 4. PARTICIPACIÓ DE FAMILIARS MODELS DE PARTICIPACIÓ PARTICIPACIÓ COM A VOLUNTARIS APERTURA DEL CENTRE A DIFERENTS ACTIVITATS PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE FORMACIÓ
 5. 5. PARTICIPACIÓ DE FAMILIARS EN QUÈ I ON PODEN PARTICIPAR LES FAMÍLIES? ACTIVITATS RELEVANTS A L'AULA PER AL CENTRE RECOLZAMENT AL MESTRE APORTANT CONEIXEMENTS FIGURA DE REFERÈNCIA EL VOLUNTARI ADQUIREIX RESPOSABILITATS Hort, Jornades d'expressió, Dissabtes de convivència Grups Interactius, Tertúlies literàries, tallers, suport en alguna àrea
 6. 6. EL VOLUNTARI Qui pot ser voluntari? DIVERSITAT Mares i pares Germans i cosins Adult del poble o barri Adults de les associacions del poble Ex-alumnes Estudiants de secundària Mestres jubilats Estudiants en pràctiques...
 7. 7. PPeerrffiill ddeell vvoolluunnttaarrii:: Té altes expectatives Creu i té il·lusió I IMPLICACIÓ en el projecte Aporta la seua experiència i coneixement La seua col·laboració és en benefici del projecte i no per interés personal Serietat/Responsabilitat/Compromis No és una substitució de la funció del professorat, sinó que la millora i enriqueix. Ha de respectar els alumnes, el professorat i l'escola.
 8. 8. CCoommpprroommííss ii sseerriieettaatt:: Contrate del Voluntari/a
 9. 9. QQuuee aappoorrttaa eell vvoolluunnttaarrii:: Intel·ligència cultural (pràctica i comunicativa) Dona diversitat als sabers dels alumnes. Conèixer altre diàleg diferent a l'acadèmic (Augmenta l'atenció dels alumnes). Dona connexió als conceptes acadèmics i els de la vida quotidiana. Fa augmentar i diversificar les intel·ligències adultes a les aules. Millora l’aprenentatge dels xiquets i xiquetes.
 10. 10. COM PARTICIPA EL VOLUNTARIAT EN LES AEE? ACTUACIONS EDUCATIVES D'ÈXIT Són aquelles actuacions que la Comunitat Científica Internacional ha demostrat que contribueixen a millorar l'aprenentatge de l'alumnat i la millora de la convivència en el centre educatiu.
 11. 11. GRUPS INTERACTIUS  Organització d’aula amb grups heterogenis formats per 7 o 8 xiquets/etes.  Realitzen 4 propostes diferents dins d’una mateixa sessió.  A cada proposta hi ha un adult/voluntari de la comunitat .  El voluntari s’encarrega de gestionar, acompanyar i conduir al grup per tal d’assolir amb la col·laboració de tothom (entre alumnes i l’adult) el màxim rendiment i excel·lència acadèmica.
 12. 12. Què aconseguim amb els Grups Interactius?  Atenció individualitzada (1 adult per cada 7-8 xiquets/es) dins de l’aula.  Acceleració d’aprenentatges (treball de 4 apartats de cada àrea  instrumental en 1h 20 minuts).  Alta motivació per la diversitat de propostes en un temps relativament curt i pel ventall de materials emprats.  Focalitzen més l’atenció per tal de resoldre conjuntament la proposta.  Participació de TOTS els xiquets i xiquetes.  Aprenentatges significatius i propers a les seves realitats.  Millora del clima de l’aula.  Treball col·laboratiu (l’ajuda com a estratègia d’aprenentatge).  Bona autoestima de cada xiquet/a perquè són capaços de resoldre amb èxit les propostes. GRUPS INTERACTIUS
 13. 13. GRUPS INTERACTIUS 1. MIRAR L'HORARI DELS GRUPS 2. ANOTAR-SE EN LA FRANJA HORARIA QUE ES TÉ DISPONIBILITAT 3. ANOTAR EL GRUP ON EL VOLUNTARI VOL ANAR. 4. ES RESPECTA LA PREFERÈNCIA DEL VOLUNTARI PERÒ ESTÀ DISPONIBLE EN EIXA FRANJA HORARIA PER A ALTRE GRUP INTERACTIU. 5. REUNIÓ AMB EL TUTOR/A.
 14. 14. HORARIS GRUPS INTERACTIUS 2014-15 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 9-10.30h 2nA 2nB 4tA (mate) 4tB(mate) 1rB 3rA (medi) 3rB (medi) 1rA 10.30-11h PATI PATI PATI PATI PATI 11-12.30 3 anys B 3 anys A 12:30- 15h DINAR DINAR DINAR DINAR DINAR 15-16:30h 5é A 6é A 5 anys B 5é C 6éB 4 anys A 4 anys B 5anys A 5é B Els grups interactius d'Infantil i Primer cicle seran de llengua i matemàtiques. 5é farà grups interactius de ciències, matemàtiques i llengua. 6é faran grups cada 15 dies de tècniques d’estudi. VOLUNTARIS DE GI S'encarreguen de facilitar les interaccions entre l'alumnat en grup xicotet per a que entre ells s'ajuden a resoldre positivament la tasca. El voluntari fomenta el diàleg igualitari de tots els alumnes i la solidaritat entre ells. No ha de donar la solució.
 15. 15. Funcions del tutor o tutora Dinamitza la sessió: coordina temps, resol dubtes... S’ ocupa de la coordinació de les altres persones adultes És responsable del que passa en l’aula Dissenya activitats. Prepara instruments Per a l’avaluació Tutor /a
 16. 16. Funcions del voluntariat Promoure les interaccions Presenta i exposa l'activitat Passa informació al professor/a Augmenta la solidaritat i il·lusió en el centre Genera riquesa en la interacció Mantenen la discreció de cara al exterior Millora las relacions de la comunitat Aporta varietat en els estils d’ensenyança VOLUNTARI
 17. 17. Paper del alumnat Realitzar les activitats Respectar les opinions dels altres Parlar baixet per a no molestar a altres grups Cuidar el llenguatge corporal Tenir iniciativa Dialogar per fer acords Ajudar als companys i companyes ALUMNE/A Deixar-se ajudar
 18. 18. Avaluació És tasca del tutor/a, prèviament haurà escoltat a tots els participants en l’aula. Se recullen dades sobre l’alumnat, els materials i estratègies utilitzades. S’avalua tant els aprenentatges instrumentals com els aprenentatges socials.
 19. 19. QUADERN DE REGISTRE VOLUNTARIAT
 20. 20. QUADERN DE REGISTRE PROFESSORAT
 21. 21. Proporcionar ajuda als que tenen dificultats per realitzar l'activitat Anem a donar-li a Anna una pista per a què ho puga entendre Pregunta-li a Carles a veure com ho ha entés. No ho entenc. Algú m’ho vol explicar?
 22. 22. Facilitar la participació, la ajuda entre iguals i l’argumentació Per què ho has fet així? Crec que ho has fet bé. Per què no li ho expliques a un company? Quina és la millor manera de resoldre aquesta activitat? Algú ho ha fet d’altra manera?
 23. 23. Ajudar els que participen menys o estan en silenci. Ens ajudes? Què us sembla si parlem per torns i ens escoltem ? Com ho faries tu?
 24. 24. Afavorir la reflexió i l’argumentació Esteu d’acord? Per què ho has fet així? Ho heu entés bé? Pots explicar-ho?
 25. 25. Valorar els interessos de l’alumnat Quina aportació més bona! Vosaltres com ho feu? Ho podem pensar entre tots i totes!
 26. 26. Donar pistes per a la millora Anem a corregir entre tots! Compara el teu exercici amb el de la teua companya Revisem tots junts la tasca
 27. 27. Animar a acabar l’activitat Vinga! A veure si acabem abans de canviar de grup. Anem acabant? Què ens falta per acabar?
 28. 28. Altres estratègies Fer torns Acordar el sistema de treball Preguntar a altres Demanar el torn de paraula Proposar idees Donar pistes …. ….
 29. 29. EEssttrraattèèggiieess qquuee nnoo ddeeuueenn uuttiilliittzzaarr eellss vvoolluunnttaarriiss Descuidar la participació Comunicació unidireccional voluntari – grup Preguntes tancades Dirigir molt l'activitat Tindre pressa per acabar
 30. 30. EEssttrraattèèggiieess qquuee nnoo ddeeuueenn uuttiilliittzzaarr eellss aalluummnneess Insultar, molestar, ridiculitzar… No respectar les aportacions dels altres Protagonitzar Tenir pressa per acabar el primer Desvalorar les opinions dels altres Voler guanyar a altre grup
 31. 31. TERTÚLIES LITERÀRIES DIALÒGIQUES Es tracta de la construcció col·lectiva de significat i coneixement basant-se en el diàleg amb tot l'alumnat participant en la tertúlia. El funcionament de les tertúlies dialògiques es basa en els 7 principis de l'Aprenentatge Dialògic i es desenvolupen basant-se en les millors creacions de la humanitat en diferents camps: des de la literatura fins l'art o la música. PERFIL DEL VOLUNTARI Normalment solen ser alguns familiars dels alumnes. El voluntari és u més en la tertúlia. Ha de llegir-se el capítol acordat. Demana torn de paraula al moderador. Ha de respectar el 7 principis de l'aprenentatge dialògic. Recordant el compromís de confidencialitat d'allò que es parla a la tertúlia.
 32. 32. BIBLIOTECA TUTORITZADA Es tracta d'ampliar el temps d'aprenentatge al finalitzar les classes, on es realitzen les tasques escolars, es poden resoldre dubtes, i millorar el seu aprenentatge en alguna àrea concreta. D'aquesta manera s'acceleren els aprenentatges donant oportunitat a tot l'alumnat que té dificultats per a obtenir millors resultats. Amb aquesta extensió es contribueix a superar la segregació d'alumnes que porten més retràs.
 33. 33. BIBLIOTECA TUTORITZADA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 16.45h -17.45h BIBLIOTECA BIBLIOTECA Espai de lectura Reforç escolar: “deures” Una mestra i voluntariat FUNCIÓ DEL VOLUNTARI Dilluns i dimecres Horari: 1 hora vesprada El voluntari ha de fomentar i incrementar el número d’ interaccions, això afavoreix en l'aprenentatge de l'alumne favorablement. Dialoga i comenta els dubtes, parla amb els alumnes sobre algun tema, estudien, poden llegir algun llibre, text.

×