O proxecto técnicoO proxecto técnico
OS PROXETOS TÉCNICOS.OS PROXETOS TÉCNICOS.
o procesoo proceso
 Un Proxecto Técnico é o conxunto de actividades que realiz...
O informe, nosO informe, nos
PROXETOS TÉCNICOSPROXETOS TÉCNICOS
A memoria técnica:A memoria técnica: describedescribe
todo...
O informe:O informe: tamén constará do Proceso de fabricación, o caltamén constará do Proceso de fabricación, o cal
inclui...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

PROXECTO XEODOME: Fases e compoñentes dun proxecto

341 visualizaciones

Publicado el

PROXECTO XEODOME: Fases e compoñentes dun proxecto

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

PROXECTO XEODOME: Fases e compoñentes dun proxecto

  1. 1. O proxecto técnicoO proxecto técnico
  2. 2. OS PROXETOS TÉCNICOS.OS PROXETOS TÉCNICOS. o procesoo proceso  Un Proxecto Técnico é o conxunto de actividades que realizamosUn Proxecto Técnico é o conxunto de actividades que realizamos desde que se expón un problema técnico que debemos resolverdesde que se expón un problema técnico que debemos resolver ata que conseguimos resolvelo cun produto ou un servizo.ata que conseguimos resolvelo cun produto ou un servizo. PENSAR Y ACTUARPENSAR Y ACTUAR Probar eProbar e avaliar oavaliar o produtoproduto XuntanzaXuntanza nacional denacional de madeira emadeira e moblemoble ACTUARACTUAR Construir oConstruir o produtoproduto MontaxeMontaxe dada cúpulacúpula Planificar aPlanificar a construcciónconstrucción Fases,Fases, organigramorganigram a dea de proxectoproxecto PENSARPENSAR Deseñar oDeseñar o productoproducto Deño daDeño da cúpula, nodos.cúpula, nodos. PENSARPENSAR BuscarBuscar informacióninformación ¿Qué¿Qué xeometría?,xeometría?, material?material? PENSARPENSAR Definir oDefinir o problemaproblema Almacenar oAlmacenar o maior volumemaior volume PENSARPENSAR
  3. 3. O informe, nosO informe, nos PROXETOS TÉCNICOSPROXETOS TÉCNICOS A memoria técnica:A memoria técnica: describedescribe todo o proxecto e consta de: proposta,todo o proxecto e consta de: proposta, solucións posibles, proceso de traballo,solucións posibles, proceso de traballo, funcionamento, uso, materiais, ...funcionamento, uso, materiais, ... O orzamento:O orzamento: recolle detalladosrecolle detallados todos os custos que se calcula vai supor otodos os custos que se calcula vai supor o proxecto.proxecto. Os planos:Os planos: son os debuxos precisos parason os debuxos precisos para deseñar e construír o proxecto.deseñar e construír o proxecto. Ao finalizar o proceso preséntase un informe que constará, como mínimo de:
  4. 4. O informe:O informe: tamén constará do Proceso de fabricación, o caltamén constará do Proceso de fabricación, o cal incluirá:incluirá: A orde das operacións: • A folla de procesos: Describe todas as operacións necesarias para realizar unha tarefa ou fabricar un obxecto. • A folla de operacións: Describe o modo en que debe realizarse cada operación ou parte da tarefa. • A Avaliación, a cal incluirá: •A avaliación do traballo de cada compoñente e do traballo do grupo no seu conxunto. •O funcionamento do produto ou servizo realizado en comparación coa proposta de traballo. •As posibles melloras a engadir

×