Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

Tipologia textual

Descargar para leer sin conexión

Presentació amb les diferents tipologies textuals, la seua estructura prototípica i les característiques morfosintàctiques que les caracteritzen

Presentació amb les diferents tipologies textuals, la seua estructura prototípica i les característiques morfosintàctiques que les caracteritzen

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Tipologia textual (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Tipologia textual

  1. 1. LA TIPOLOGIA TEXTUAL XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ
  2. 2. CONCEPTES IMPORTANTS a. Diferència entre tipologia textual i gènere b. Tipus de text: definit per la finalitat c. La tipologia principal i les seqüències textuals d. Estructura textual prototípica e. Elements lingüístics XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ
  3. 3. TEXTOS EXPOSITIUS FINALITAT Explicar un tema de manera objectiva ESTRUCTURA PROTOTÍPICA Introducció Desenvolupament Conclusió GÈNERES TEXTUALS Llibres de text, enciclopèdies, article de revista científica, apunts, exposicions… TRETS LINGÜÍSTICS: -Ús de la 3a persona - Present d’indicatiu atemporal -Nominalitzacions - Adjectivació neutra -Connectors causals, reformuladors i d’ordenació del discurs -Ús de gràfics i elements tipogràfics XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ
  4. 4. TEXTOS ARGUMENTATIUS FINALITAT Donar una opinió o intentar convéncer el receptor utilitzant arguments ESTRUCTURA PROTOTÍPICA Tesi – arguments i contraarguemnts– conclusió Anècdota – reflexió - tesi GÈNERES TEXTUALS Columna periodística, article d’opinió, debat, bloc, ressenya, crítica cinematogràfica TRETS LINGÜÍSTICS: -Aparició de díctics de 1a persona - Verbs que expressen opinió: pense, opine, considere - Ús d’elements modalitzadors: adjectius i substantius valoratius, adverbis quantitatius i de manera, exclamacions, perífrasis - Figures retòriques: ironia, comparació, preguntes retòriques -Exemplificació i arguments d’autoritat, quantitat o qualitat - Incisos i connectors de causa i conseqüència XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ
  5. 5. TEXTOS NARRATIUS FINALITAT Explicar uns fets o esdeveniments ESTRUCTURA PROTOTÍPICA Plantejament – nus – desenllaç Ordre cronològic GÈNERES TEXTUALS Crònica periodística, notícia, conte, novel·la, rondalla, còmics, sèries TV, pel·lícules TRETS LINGÜÍSTICS: -Combina narració, descripció i diàleg -Combinació dels temps de passat perfectiu -Connectors i construccions adverbials de temps i de lloc - Abundància de verbs d’acció -Pronominalització de 3a persona XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ
  6. 6. TEXTOS DESCRIPTIUS FINALITAT Explicació de com és una cosa o una persona ESTRUCTURA PROTOTÍPICA general-concret, esquerra-dreta, dalt-baix GÈNERES TEXTUALS Normalment, inclosos en un text més gran: descripció de personatges, guia de viatges, diccionaris, inventaris... TRETS LINGÜÍSTICS: -Verbs copulatius i de percepció sensorial -Abundància de noms i adjectius -Pretèrit imperfet -Comparacions -Lèxic valoratiu -Enumeracions XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ
  7. 7. TEXTOS RETÒRICS FINALITAT Modificar la llengua per tal d’influir en l’estat d’ànim i les accions del receptor ESTRUCTURA PROTOTÍPICA Molta varietat: selecció d’idees, ampliació i recopilació; estrofes GÈNERES TEXTUALS Poemes, embarbussaments, sermons, anuncis publicitaris, cançons TRETS LINGÜÍSTICS: -Rima (consonant/ assonant; masculina/femenina; art major/art menor) -Versificació (recompte sil·làbic) -Figures retòriques: metàfores, símbols, hipèrbatons, hipèrbole... -Exclamacions i interrogacions -Repeticions -Jocs lèxics XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ
  8. 8. TEXTOS CONVERSACIONALS FINALITAT Intercanvi d’informació o sentiments entre dues persones o més (que s’alternen en els papers d’emissors i receptors) ESTRUCTURA PROTOTÍPICA Salutació – cos de la conversa – comiat Introducció – qüestionari - comiat GÈNERES TEXTUALS Entrevista periodística, diàlegs, obres de teatre, còmics TRETS LINGÜÍSTICS: -Díctics de 1a i 2a persona -Llenguatge més col·loquial i concret (no abstracte) -Períodes breus i frases inacabades -Coordinació de diferents proposicions -Ús de guions, cometes o altres recursos tipogràfics per representar els torns de parla -Introducció de verbs de dicció (dir, contestar, respondre, exclamar) -Modalitat oracional interrogativa i exclamativa -Díctics espacials XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ
  9. 9. TEXTOS INSTRUCTIUS FINALITAT Donar ordres o consells ESTRUCTURA PROTOTÍPICA Preàmbul – Instruccions – annexos Part textual – part gràfica GÈNERES TEXTUALS Fullet d’instruccions, llei, receptes de cuina, notificacions, prospectes de medicaments TRETS LINGÜÍSTICS: -Verbs en imperatiu o perífrasis verbals d’obligació -Enumeració amb recursos tipogràfics -Díctics de 2a persona -Oracions simples -Verbs d’acció: fer, obrir, espentar... -Connectors d’ordre XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ
  10. 10. TEXTOS PREDICTIUS FINALITAT Avançar idees o fets futurs ESTRUCTURA PROTOTÍPICA Ordenació per temes, per dies... GÈNERES TEXTUALS Previsió meteorològica, míting polític, horòscops, profecies TRETS LINGÜÍSTICS: -Ús de les formes verbals de futur -Perífrasis de probabilitat -Condicionals -Adverbis temporals i de dubte XIMO BELTRAN - LA VALL D'UIXÓ

×