Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Analgèsi apenjar

224 visualizaciones

Publicado el

Quin fàrmac podem donar per una lumbàlgia? quin és millor per una cefalea? i si té insuficiència cardíaca que li don? per tal de resoldre aquestes i altres qüestions tenim la següent presentació.

Publicado en: Atención sanitaria
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Analgèsi apenjar

 1. 1. F R A N C I S C A P O U B A R C E L Ó R 1 M F I C . C S C O L L D E N R A B A S S A ANALGÈSIA
 2. 2. URGÈNCIES  Dolor: sensació desagradable i subjectiva associada a un component emocional .  És un síntoma  Esbrinar l'etiologia.  Molt freqüent: 42 %  visites a urgències. 40% traumatisme 16% agudització dolor crònic 27.7 % dolor greu
 3. 3. DOLOR  SOMÀTIC  dany tissular . Agut, punxant, localitzat.  VISCERAL  inflamació, compressió o destrucció dels receptors de les visceres. Imprecís, referit.  NEUROPÀTIC  dany a les fibres nervioses. Intens.  Crònic/ agut/disruptiu  Poden coexistir.  Identificació millora el tractament.
 4. 4. ESCALA ANALGÈSIA OMS
 5. 5. ANALGÈSICS NO OPIOIDES: LLEU  No dependència.  Sostre analgèsic.  Es poden mesclar.  PARACETAMOL: no afecta a la funció plaquetària. Antitèrmic  Sobredosis: (10-15g, 4 g si enolisme) necrosis hepàtica.  METAMIZOL: antiespasmolític.  Eadv: agranulocitosis. Risc hipotensió si iv. No com a tractament crònic.
 6. 6. AINES  Inhibeixen la COX.  COX1: teixits, mucosa gàstrica i plaquetes. inhibiciótoxicitat GI.  COX2: endoteli vascular i articulacions. Genera PGI2 cardioprotectora  inhibició  cardiotòxics  Més del 40% d’automedicació.  Els que més: naproxeno e ibuprofeno.  Inhibidors selectius COX2: -coxib.  Interaccions: antihipertensiu, ISRS, corticoides, AAS.
 7. 7. AINES: risc  Risc GI: lleu com dispèpsia,pirosis… fins a greu com sagnat , úlceres.  HDA: més descrit. Dosis dependent. IBP: >60 anys, hª úlcera gàstrica, ACO o corticoides, elevades dosis AINES, AAS i clopidogrel, MRGE.  Gastrolesius: Naproxeno >Diclofenaco > Ibuprofeno  Hepatotòxic, sobretot si ús crònic,.  Toxicitat renal sobretot si IR e IC.
 8. 8. AINES: risc cardiovascular  IAM, ictus, IC i la seva descompensació i FA  També en tractaments curts.  Naproxeno el més segur, seguit ibuprofeno.  Tots eleven la TA. Etoricoxib CI.  COXIBAterotrombòtics.  MCV o FRCV  NO  COXIB  IC intentar evitar-los tots.  Risc-benefici.
 9. 9. OPIOIDES MENORS: moderat  Si no aconseguim adequat control.  CI absolutes per AINES.  Formulacions d’alliberació retardada , no s’han d'emprar pel dolor agut.  Efectes secundaris dosis-dependent: nàusees, vòmits, estrenyiment, retenció urinària i somnolència.  Si fem bon us rarament dependència i tolerància.  Tramadol: Disminueix llindar convulsiu  Codeina: +/-paracetamol
 10. 10. OPIOIDES MAJORS: greu  No sostre analgèsic, tolerància i dependència.  E Adv: estrenyiment, nàusees, vòmits, depressió respiratòria, hipotensió.  Buprenorfina  Meperidina: convulsiu i hepatotòxic si ttm crònic.  Metadona  Morfina  Oxicodona/ Hidromorfona  DOLOR INSOPORTABLE: Fentanil
 11. 11. COADJUVANTS  Corticoides: dexametasona, prednisona. En plexopaties i postQx. Component inflamatori (tumors).  Antidepressius tricíclics (Amitriptilina): dolor neuropàtic o insomni - depressió asociat.  Antiepilèptics (gabapentina, pregabalina): dolor neuropàtic, dolor postQx.  Ketamina: en trauma agut.  Neurolépticos: Haloperidol, clorpromazina  Componente ansiós : BZD
 12. 12. EL QUE VEIEM
 13. 13. CEFALEA  Rarament opiacis de primera línea.  Descartar causes greus de cefalea aguda  MIGRANYA  no respon AINEs  triptans.  Cefalea en racimos  oxígen.  Neuràlgia trigèmin  Antiepilèptics.
 14. 14. CÒLIC RENAL  No hem de retrasar el tractament per les proves molt mal!!  Metamizol, AINEs tramadol .  Espasmolític no millora el control.  Expulsiu: tamsulosina
 15. 15. DOLOR ABDOMINAL  Causa molt comú de consulta: 5-10%.  Ús opioides en l’avaluació inicial redueix de forma significativa el dolor sense afectar l'exactitud del diagnòstic ni augmentar el risc d’error en la presa de decisions.  +/- Antiemètics
 16. 16. LUMBÀLGIA -Molt freqüent -Primer tractar greu?  estudis imatge. - AINES, paracetamol opioides - No repòs perllongat
 17. 17. RESUM
 18. 18. CONCLUSIONS -Determinar la causa -El tractament insuficient del dolor es molt habitual. -Revaluar el pacient. -Intervenció psicològica i emocional - AINE: selecció adequada depèn del perfil de seguretat i dels FR. Risc CV: ibuprofeno o naproxeno Risc GI: ibuprofeno + IBP Dosis mínima, menor temps possible. -Opiacis majors: antiemètic i laxants si ttm llargs.
 19. 19. BIBLIOGRAFIA  AMF 2016; uso racional del medicamento.  Fisterra: dolor agudo.  Guia de tratamiento farmacológico del dolo agudo en el servicio de urgencias; 2013. Gálvez Pineda, Mora Castillo, García Casallas.  Analgesia in patients with acute abdominal pain (review): Cochrane Library.  Consideraciones de seguridad de los AINE: boletín de informaciçon farmacoterapeutica navarra 2016 vol 24
 20. 20. GRÀCIES DUBTES?

×