Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Lankide agurgarriok: 
Irailaren 28an Eibarren izandako bileran aurkeztu genizkizuen eta ondoren 
posta elektronikoz ikaste...
Javier Aguirre 
Filosofia Fakultatea 
Tolosa Hiribidea, 70 
20018 Donostia 
José Angel Ayucar 
Hezkuntza Ikuskaritza 
Andí...
Estimadas compañeras: 
Estimados compañeros: 
Queremos agradecer sinceramente la acogida prestada a las propuestas 
que os...
Os saludamos atentamente, los coordinadores: 
Donostia, a 6 de noviembre de 2009. 
Javier Aguirre 
Facultad de Filosofía 
...
FILOSOFIAREN HISTORIA GAITEGIAREN EPIGRAFEAK 
(Bikote bakoitzeko egile nagusiaren kasuan epigrafe guztiak irakatsiko 
dira...
ERDI AROKO FILOSOFIA. 3 eta 4 GAIAK. 
AGUSTIN HIPONAKOA. 
- Datu biografikoak eta testuinguru historikoa. 
- Fedea eta arr...
FILOSOFIA MODERNOA. 5, 6 eta 7 GAIAK 
BERPIZKUNDEA ETA ZIENTZIA-IRAULTZA. 
Ezaugarri orokorrak: gizartearen eraldaketa, an...
XIX eta XX. MENDEETAKO FILOSOFIA. 9. eta 10. GAIAK 
MARXen FILOSOFIA 
- Datu biografikoak eta testuinguru historikoa. 
- X...
XIX eta XX. MENDEETAKO FILOSOFIA. 11. eta 12. GAIAK 
LOGIKA ETA LENGOAIAREN FILOSOFIA: WITTGENSTEIN 
- Datu biografikoak e...
EPÍGRAFES PARA EL TEMARIO DE FILOSOFÍA 
(Del autor principal de cada pareja se darían todos los epígrafes; del 
autor secu...
FILOSOFIA MEDIEVAL. TEMAS 3 Y 4. 
AGUSTÍN DE HIPONA. Datos biográficos y contexto histórico. 
Fe y razón: creer para enten...
FILOSOFIA MODERNA. TEMAS 5, 6 y 7 
EL RENACIMIENTO Y LA REVOLUCION CIENTIFICA. 
Características generales: la transformaci...
FILOSOFÍA DE LOS SIGLOS XIX Y XX. TEMAS 9, 10, 11 y 12. 
LA FILOSOFÍA MARXISTA: MARX. Datos biográficos y contexto históri...
FILOSOFÍA DE LOS SIGLOS XIX Y XX. TEMAS 11 y 12. 
LOGICA Y FILOSOFÍA DEL LENGUAJE: WITTGENSTEIN. Datos biográficos y 
cont...
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (1/2) 
BLOQUE 1. DESCRIPTORES CALIFIC. 
MÁXIMA 
1.1. El alumno no alcanza el siguiente nivel 0 
...
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2/2) 
BLOQUE 2. DESCRIPTORES 
CALIFIC. 
MÁXIMA 
2.1. El alumno no alcanza el siguiente nivel 0 ...
OPCIÓN A 
“Te has vuelto a olvidar, querido amigo –dije- de que a la ley no le interesa nada 
que haya en la ciudad una cl...
OPCIÓN B 
“Todos los hombres por naturaleza desean saber. Señal de ello es el amor a las 
sensaciones. Éstas, en efecto, s...
A AUKERA 
“Nik esan nion: adiskide, berriro ahantzi zaizu legez ezin zaiola bestelako 
biziera opa ezein hiritar motari, a...
B AUKERA 
“Gizaki guztiek berez dute jakiteko guraria. Horren adierazle da sentimenei 
diegun estimua, horiek berez baitit...
OPCIÓN A 
“Madre, has conquistado el castillo mismo de la filosofía. Te han faltado Las 
palabras para expresarte como Cic...
OPCIÓN B 
“Lo que el maestro infunde en el alma del discípulo es la ciencia del doctor, a no 
ser que se engañe con engaño...
A AUKERA 
“Ama, filosofiaren gazteluaz beraz jabetu zara. Hitzak besterik ez zaizkizu falta 
izan Hortensius izeneko libur...
B AUKERA 
“Maixuak ikasleari irakasten diona doktorearen zientzia da, engainatzen ez ba 
dio, eta hori Jainkoaz esatea ez ...
A AUKERA 
“Honen ostean, ni zer naizen aztertu nuen arretaz, eta ikusi nuen irudika 
nezakeela ez neukala inolako gorputzi...
B AUKERA 
“Ilustrazioa, gizakiaren irteera da bere erruzko adingabetasunetik. 
Adingabetasuna, besteren gidaritzarik gabe ...
OPCIÓN A 
“Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no 
tenía cuerpo alguno y que no había...
OPCIÓN B 
“La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La 
incapacidad significa la imposibilid...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Filosofia. epigrafeak

3.301 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Filosofia. epigrafeak

 1. 1. Lankide agurgarriok: Irailaren 28an Eibarren izandako bileran aurkeztu genizkizuen eta ondoren posta elektronikoz ikastetxe guztiei igorritako proposamenak izan duten harrera zinez eskertzen dizuegu. Jakin badakigu aldaketek kontrako jarrerak eragiten dituztela eta are gehiago inposatuak datozkigunean, hala ere, aipagarria da zuen erantzunen profesionaltasuna eta batez ere zuen ekarpenetan, baita kontrakoak izanik ere gureganako erakutsi duzuen ulermen eta adeitasuna. Zuen ekarpenen kantitatea eta kalitatea goraipatu nahi dugu. Guzti horietan oinarritu gara 2009-2010 ikasturterako behin-betiko proposamena egiteko, zein praktika jartzen dugunean ebaluatuko dugun hurrengo ikasturterako hobetzeko asmoz. Proposamenaren aukeraketa mugatzen duten baldintzak gogorarazi nahi dizkizuegu: a) 2009ko otsaileko Dekretuan jasotako gaitegi osoa irakastea ahalbideratu behar du. b) Erreklamazio kopuru haundia ekiditeko eta zuzenketa errazteko asmoz, azterketa objetiboago baterantz eraman behar gaitu. c) Zuzenketa irizpide zehatz, publiko eta objetiboak izan behar dira. d) Oraingo aldaketen aurretik zeuden 10 irakurketa testuak mantendu behar dira. Guzti hau kontuan harturik eta zuen lankidetza eta elkar ulertzea berriro eskertuz, jarraian hurrengo dokumentuak aurkezten dizkizuegu: 1. Gradu ikasketetarako sarbide probetarako gutxienezko edukien zehaztapenak: epigrafeak. Hots: Bikote bakoitzean “egile nagusia”ri aplikatzeko edukiak eta “bigarren egile”ari aplikatzekoak bereizten dira. 2. Azterketa ereduak. Guztiz orientagarria den luzapenari dagokionez aurreko proposamenarekiko aldaketak egin dira. 3. Zuzenketa irizpideak. Adeitasunez, koordinatzileok: Donostian, 2009ko otsailaren 11n
 2. 2. Javier Aguirre Filosofia Fakultatea Tolosa Hiribidea, 70 20018 Donostia José Angel Ayucar Hezkuntza Ikuskaritza Andía, 13-3º 20004 Donostia
 3. 3. Estimadas compañeras: Estimados compañeros: Queremos agradecer sinceramente la acogida prestada a las propuestas que os presentamos en la reunión que celebramos en Eibar el pasado 28 de septiembre y que posteriormente difundimos a todos los centros mediante correo electrónico. Sabemos que los cambios siempre provocan reacciones en contra y más cuando nos vienen impuestos, sin embargo, es de destacar la profesionalidad con que habéis reaccionado y, sobre todo, el tono comprensivo y cordial hacia nosotros que habéis empleado en todas vuestras aportaciones, incluso en aquéllas que venían a declarar una franca y argumentada oposición a la propuesta. Queremos destacar tanto la cantidad como la calidad general de vuestras aportaciones. En ellas nos hemos basado para confeccionar la propuesta definitiva para el curso 2009-2010, que evaluaremos cuando la pongamos en práctica e intentaremos mejorar en cursos posteriores. Queremos recordaros los condicionantes que delimitan la elección de la propuesta: a) Debe posibilitar que se imparta la totalidad del temario incluido en el Decreto de Febrero de 2009. b) Debe conducir a un modelo de examen más objetivo y de corrección sencilla con objeto de evitar un elevado número de reclamaciones. c) Deben existir criterios expresos, públicos y objetivos de corrección. d) Deben mantenerse los 10 textos de lectura anteriores a las modificaciones actuales. Teniendo en cuenta todo ello, y agradeciendo una vez más vuestra colaboración y comprensión, a continuación os presentamos los siguientes documentos: 1. Concreción de contenidos mínimos para la prueba de acceso a los estudios de grado: epígrafes. Obsérvese que se diferencian los contenidos aplicables al “autor principal” de cada pareja, respecto de los que se utilizarán para el “autor secundario”. 2. Modelos de examen. Se han introducido algunos cambios respecto de la anterior propuesta en cuanto a la longitud (meramente orientativa) de algunas respuestas. 3. Criterios de corrección.
 4. 4. Os saludamos atentamente, los coordinadores: Donostia, a 6 de noviembre de 2009. Javier Aguirre Facultad de Filosofía Av. Tolosa, 70 20018 Donostia José Angel Ayucar Inspección de Educación c/ Andía, 13-3º 20004 Donostia
 5. 5. FILOSOFIAREN HISTORIA GAITEGIAREN EPIGRAFEAK (Bikote bakoitzeko egile nagusiaren kasuan epigrafe guztiak irakatsiko dira; bigarren egilearen kasuan negritaz adierazitakoak). AINTZINAKO FILOSOFIA- 1 eta 2 GAIAK SOFISTAK - Eszeptizismo epistemologikoa, erlatibismo morala eta legeen konbentzionaltasuna. SOCRATES. Antierlatibismo morala, definizio unibertsalak, maieutika, eta intelektualismo morala. PLATON. Datu biografikoak eta testuinguru historikoa. Ideien teoria. Ezagueraren teoria: zientzia eta iritzia. Dialektika. Ongiaren kontzeptua. Dualismo antropologikoa: gorputza eta arima. Arimaren teoria. Bertuteak eta hiri ideala. ARISTOTELES. Datu biografikoak eta testuinguru historikoa. - Kausen doktrina. Mugimendu eta aldaera: potentzia eta egintza. Platonen ideien teoriaren kritika: hilemorfismoa. Arimaren teoria. Etika eta zoriontasuna. Teoria politikoa: gizatartasuna eta errejimen politikoak. 2.1 eta 2.2 galderak programan azaltzen diren epigrafeen araberakoak izango dira (adib.: azaldu Platonen arimaren teoria, Aristotelesen kausen doktrina azal ezazu). 3.3 galdera bigarren egilearen epigrafetara mugatuko da (adib.: adierazi Aristotelesek Platonen ideien teoriari egindako kritika, Platonen eta Aristotelesen teoria politikoak alderatu) edota sofisten teoriekiko alderaketara (erlazionatu Platonen teoria politikoa eta sofisten erlatibismo eta konbentzionaltasuna, etab.).
 6. 6. ERDI AROKO FILOSOFIA. 3 eta 4 GAIAK. AGUSTIN HIPONAKOA. - Datu biografikoak eta testuinguru historikoa. - Fedea eta arrazoimena: ezagutzeko sinetsi. Zoriontasuna eta Jainkoa edukitzea. Jainkoaren existentzia eta ideia eredugarriak. Askatasuna eta gaitzaren arazoa. Historiaren Filosofia: lurreko hiria eta Jainkoaren hiria. Platonen filosofiaren eragina Agustinengan (Erlazionatzeko galdera Agustinen testua landu duten ikasleentzat) TOMAS AKINOKOA. - Datu biografikoak eta testuinguru historikoa. Fedea eta arrazoimena. Jainkoaren existentzia: bost ibilbideak. Jainkoaren izaera. Etika eta politika: lege naturala. Aristotelesen eragina Akinoko Tomasen pentsamoldean (Erlazionatzeko galdera Akinoko Tomasen testua landu duten ikasleentzat) 2.1 eta 2.2 galderak programan azaltzen diren epigrafeen araberakoak izango dira. 2.3 galdera bigarren egilearen epigrafetara mugatuko da (adib.: arrazoimena eta fedea Agustin eta Tomasengan, Agustin- eta Tomasen Jainkoaren frogapenak aldera itzazu) edo erlazionatzeko galdera bat jarriko da: Platonen filosofiaren eragina Agustinengan egile hau landu duten ikasleentzat, edo Aristotelesen eragina Tomas Akinokoaren pentsamoldean gainontzekoentzat.
 7. 7. FILOSOFIA MODERNOA. 5, 6 eta 7 GAIAK BERPIZKUNDEA ETA ZIENTZIA-IRAULTZA. Ezaugarri orokorrak: gizartearen eraldaketa, antropozentrismoa eta zientzia-iraultza. DESCARTESEN RAZIONALISMOA - Datu biografikoak eta testuinguru historikoa. Razionalismoaren ezaugarri orokorrak. Metodoa Descartesengan. Intuizioa eta dedukzioa. Analisi eta sintesia. Duda metodikoa eta lehen ziurtasuna: cogito-a. Ideia-motak: adbentiziak, faktiziak eta jatorrizkoak. Jainkoa- eta munduaren esistentzia. Pasioak eta askatasuna. ENPIRISMOA LOCKE-rengandik HUME-renganaino. Enpirismoren ezaugarri nagusiak. KANT-en IDEALISMO TRANSZENDENTALA - Datu biografikoak eta testuinguru historikoa. Ilustrazioaren ezaugarri nagusiak. Kant eta Ilustrazioa: sapere aude. Kant eta Ilustrazioa: arrazoimenaren erabilera publikoa eta erabilera pribatua. Kant eta Ilustrazioa: autonomia morala. Caesar non est supra gramaticos. Razionalismo eta enpirismoa Kant-engan. Kant-en kritizismoa: Zer ezagut dezaket? Zer egin behar dut? Zer itxaron dezaket? (Planteiamendu orokorra). 2.1 eta 2.2 galderak programan azaltzen diren epigrafeen araberakoak izango dira. 2.3 galdera honako gaietaz izan ahal izango da: razionalismoren ezaugarri orokorretaz, enpiriesmoren ezaugarri orokorretaz, ilustrazioaren ezaugarri orokorretaz.
 8. 8. XIX eta XX. MENDEETAKO FILOSOFIA. 9. eta 10. GAIAK MARXen FILOSOFIA - Datu biografikoak eta testuinguru historikoa. - XX. mendeko pentsamoldearen oinarriak: Marx, Nietzsche, Freud, Darwin. - Hurbilketa orokorra XX. mendeko filosofiei. - Erlijio-alienazioa. - Ekonomia-alienazioa. - Materialismo historikoa: egitura ekonomikoa eta superegitura. - Materialismo historikoa: iraultza. - Gizarte komunista. - Marxismoren eragina ondorengo munduan. NIETZSCHE ETA ARRAZOIMENAREN KRISIA - Datu biografikoak eta testuinguru historikoa. - XX. mendeko pentsamoldearen oinarriak: Marx, Nietzsche, Freud, Darwin. - Hurbilketa orokorra XX. mendeko filosofiei. - Kritika mendebaldeko zibilizazioari. Bitalismoa. - Apolineoa eta dionisiakoa. - Nihilismoa eta baloreen transmutazioa. - Kritika kristautasunari, Jainkoaren heriotza eta Supergizakia. - Botere-nahimena eta betiereko itzulera. 2.1 eta 2.2 galderak programan azaltzen diren epigrafeen araberakoak izango dira. 2.3 galdera honako gaietaz izan ahal izango da: XX. mendeko pentsamoldearen oinarrietaz: Marx, Nietzsche, Freud, Darwin; XX. mendeko filosofien ezaugarri nagusietaz edo Marx- eta Nietzsche-k erlijoari eta ezarritako baloreei egindako kritikaz.
 9. 9. XIX eta XX. MENDEETAKO FILOSOFIA. 11. eta 12. GAIAK LOGIKA ETA LENGOAIAREN FILOSOFIA: WITTGENSTEIN - Datu biografikoak eta testuinguru historikoa. - XX. mendeko pentsamoldearen oinarriak: Marx, Nietzsche, Freud, Darwin. - Hurbilketa orokorra XX. mendeko filosofiei. - Testuinguru filosofikoa: filosofia analitikoa. - Tractatus-a: mundua, pentsamendua eta lengoaia. - Tractatus-a: proposizio egitazkoak, proposizio zentzudunak eta pseudoproposizioak. - Ikerketa filosofikoak: erabilera eta lengoai-jokoak. - Filosofiaren funtzioa Tractatus- eta Ikerketa filosofikoak-en. - Etika Wittgenstein-en pentsamenduan. ORTEGA ETA BIZI-ARAZOIMENA - Datu biografikoak eta testuinguru historikoa. - XX. mendeko pentsamoldearen oinarriak: Marx, Nietzsche, Freud, Darwin. - Hurbilketa orokorra XX. mendeko filosofiei. - Objetibismoa eta gizarte-ardura. Masak eta elitea. - Perspektibismoa eta raziobitalismoa. - Gure garaiko gaia: razionalismoa gainditzea. - Bizi-arrazoimena eta historia-arrazoimena. Bizitza eta historia. - Ideiak eta sinisteak. 2.1 eta 2.2 galderak programan azaltzen diren epigrafeen araberakoak izango dira. 2.3 galdera honako gaietaz izan ahal izango da: XX. mendeko pentsamoldearen oinarrietaz: Marx, Nietzsche, Freud, Darwin; XX. mendeko filosofien ezaugarri nagusietaz edo eta bigarren egilean azpimarratu diren gaietaz.
 10. 10. EPÍGRAFES PARA EL TEMARIO DE FILOSOFÍA (Del autor principal de cada pareja se darían todos los epígrafes; del autor secundario sólo los señalados en negrita). FILOSOFÍA ANTIGUA. TEMAS 1 y 2. LOS SOFISTAS. - Escepticismo epistemológico, relativismo moral y convencionalismo de las leyes. SOCRATES. Antirrelativismo moral, las definiciones universales, la mayéutica y el intelectualismo moral. PLATON. Datos biográficos y contexto histórico. La teoría de las ideas. Teoría del conocimiento: ciencia y opinión. La dialéctica. La noción de Bien. Dualismo antropológico: cuerpo y alma. Teoría del alma. Las virtudes y la ciudad ideal. ARISTOTELES. Datos biográficos y contexto histórico. La doctrina de las causas. El movimiento y el cambio: potencia y acto. Crítica a la teoría de las ideas de Platón: el hilemorfismo. Teoría del alma. Ética y felicidad. Teoría política: sociabilidad y regímenes políticos. Las preguntas 2.1 y 2.2 del examen se ceñirían a los epígrafes que aparecen en el programa (ejs.: explica la teoría del alma en Platón, explica la doctrina aristotélica de las causas). La pregunta 3.3 estará limitada a los epígrafes del autor secundario (ejs.: expón la crítica aristotélica a la teoría platónica de las ideas, compara las teorías políticas de Platón y Aristóteles) o a la comparación con las teorías de los sofistas (relaciona la teoría política de Platón con el relativismo y el convencionalismo de los sofistas, etc.).
 11. 11. FILOSOFIA MEDIEVAL. TEMAS 3 Y 4. AGUSTÍN DE HIPONA. Datos biográficos y contexto histórico. Fe y razón: creer para entender. Felicidad y posesión de Dios. La existencia de Dios y las ideas ejemplares. La libertad y el problema del mal. Filosofía de la Historia: ciudad terrena y ciudad de Dios. La influencia de la filosofía platónica en el pensamiento de Agustín (pregunta relacional para el alumno que trabaje el texto de Agustín). TOMÁS DE AQUINO. Datos biográficos y contexto histórico. Razón y fe. La existencia de Dios: las cinco vías. La esencia de Dios. Ética y política: la ley natural. La influencia de Aristóteles en el pensamiento de Tomás de Aquino (pregunta relacional para el alumno que trabaje el texto de Tomás de Aquino). Las preguntas 2.1 y 2.2 del examen se ceñirían a los epígrafes que aparecen en el programa. La pregunta 2.3 versará sobre los epígrafes del autor secundario (ejs.: razón y fe en Agustín y Tomás; compara la demostración de Dios de Agustín con la de Tomás, etc.), o bien, se planteará una pregunta relacional: sobre la influencia de la filosofía platónica en Agustín para los que hayan trabajado este autor, o sobre la influencia de Aristóteles en el pensamiento de Tomás de Aquino, para el resto.
 12. 12. FILOSOFIA MODERNA. TEMAS 5, 6 y 7 EL RENACIMIENTO Y LA REVOLUCION CIENTIFICA. Características generales: la transformación de la sociedad, el antropocentrismo y la Revolución científica. EL RACIONALISMO DE DESCARTES. Datos biográficos y contexto histórico. Características generales del racionalismo. El método en Descartes. Intuición y deducción. Análisis y síntesis. La duda metódica y la primera certeza: el cogito. Clases de ideas: adventicias, facticias e innatas. La existencia de Dios y el mundo. Las pasiones y la libertad. EL EMPIRISMO DE LOCKE A HUME. Características generales del empirismo. EL IDEALISMO TRASCENDENTAL DE KANT. Datos biográficos Características generales de la ilustración. Kant y la Ilustración: sapere aude. Kant y la Ilustración: uso público y uso privado de la razón. Kant, la Ilustración: la autonomía moral. Caesar non est supra gramaticos. Racionalismo y empirismo en Kant. El criticismo de Kant: ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? (Planteamiento general). Las preguntas 2.1 y 2.2 versarían sobre los epígrafes de los autores. La pregunta 2.3 podrá versar sobre las características generales del renacimiento, las características generales del racionalismo, las características generales del empirismo, las características generales de la Ilustración.
 13. 13. FILOSOFÍA DE LOS SIGLOS XIX Y XX. TEMAS 9, 10, 11 y 12. LA FILOSOFÍA MARXISTA: MARX. Datos biográficos y contexto histórico. Las bases del pensamiento del S. XX: Marx, Nietzsche, Freud, Darwin. Aproximación general a las corrientes filosóficas del S. XX. La alienación religiosa. La alienación económica. El materialismo histórico: estructura económica y superestructura. El materialismo histórico: la revolución. La sociedad comunista. Influencia del marxismo en el mundo posterior. NIETZSCHE Y LA CRISIS DE LA RAZÓN. Datos biográficos y contexto histórico. Las bases del pensamiento del S. XX: Marx, Nietzsche, Freud, Darwin. Aproximación general a las corrientes filosóficas del S. XX. La crítica a la civilización occidental. El vitalismo. Lo apolíneo y lo dionisíaco. El nihilismo y la transmutación de los valores. Crítica al cristianismo, la muerte de Dios y el superhombre. La voluntad de poder y el eterno retorno. Las preguntas 2.1 y 2.2 versarán sobre los epígrafes de los autores. La pregunta 2.3 podrá versar sobre las bases del pensamiento del S. XX (Marx, Nietzsche, Freud y Darwin), sobre la caracterización general de las corrientes filosóficas del S. XX, o sobre la crítica de Marx y Nietzsche a la religión y los valores establecidos).
 14. 14. FILOSOFÍA DE LOS SIGLOS XIX Y XX. TEMAS 11 y 12. LOGICA Y FILOSOFÍA DEL LENGUAJE: WITTGENSTEIN. Datos biográficos y contexto histórico. Las bases del pensamiento del S. XX: Marx, Nietzsche, Freud, Darwin. Aproximación general a las corrientes filosóficas del S. XX. El contexto filosófico: la filosofía analítica. El Tractatus: mundo, pensamiento y lenguaje. El tractatus: proposiciones verdaderas, proposiciones con sentido y pseudoproposiciones. Las Investigaciones Filosóficas: uso y juegos del lenguaje. La función de la filosofía en el Tractatus y en las Investigaciones filosóficas. La ética en el pensamiento de Wittgenstein. ORTEGA Y LA RAZÓN VITAL. Datos biográficos y contexto histórico Las bases del pensamiento del S. XX: Marx, Nietzsche, Freud, Darwin. Aproximación general a las corrientes filosóficas del S. XX. Objetivismo y preocupación social. Las masas y la elite. Perspectivismo y raciovitalismo. El tema de nuestro tiempo: la superación del racionalismo. Razón vital y razón histórica. La vida y la historia. Ideas y creencias. Las preguntas 2.1 y 2.2 versarán sobre los epígrafes de los autores. La pregunta 2.3 podrá versar sobre las bases del pensamiento del S. XX (Marx, Nietzsche, Freud y Darwin) , sobre la caracterización general de las corrientes filosóficas del S. XX o sobre los aspectos subrayados en el pensamiento del autor secundario.
 15. 15. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (1/2) BLOQUE 1. DESCRIPTORES CALIFIC. MÁXIMA 1.1. El alumno no alcanza el siguiente nivel 0 El alumno ha expresado básicamente la idea central del texto. El uso del lenguaje no es apropiado para la filosofía 0,5 El alumno presenta las ideas de una manera organizada y la respuesta puede seguirse fácilmente. El uso del lenguaje es apropiado para la filosofía. 1 1.2.1 . El alumno describe adecuadamente el concepto subrayado 0,5 1.2.2 . El alumno describe adecuadamente el concepto subrayado 0,5 1.3. El alumno no alcanza el siguiente nivel 0 El alumno desarrolla algunas ideas, pero el desarrollo es simple o se presenta sin apoyo o referencias. No hay muestras de respuesta personal pertinente. 1 El alumno muestra comprensión de la cuestión filosófica que plantea el texto y explora dos enfoques filosóficos diferentes para desarrollar ideas y argumentos. Los ejemplos son en general apropiados y apoyan en cierto grado la respuesta. Hay alguna muestra de una respuesta personal pertinente. 2 El alumno muestra comprensión eficaz de la cuestión filosófica que plantea el texto y explora dos enfoques filosóficos diferentes respecto de la cuestión realizando una discusión crítica. Los ejemplos son apropiados. Hay buenas muestras de respuesta personal pertinente. 3
 16. 16. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (2/2) BLOQUE 2. DESCRIPTORES CALIFIC. MÁXIMA 2.1. El alumno no alcanza el siguiente nivel 0 El alumno demuestra un conocimiento superficial de las cuestiones filosóficas que se le han planteado. Su comprensión y utilización de conceptos filosóficos son básicas. 0,5 El alumno demuestra cierto conocimiento de las cuestiones filosóficas que se le han planteado. Su comprensión y utilización de conceptos filosóficos son limitadas. 1 El alumno demuestra un buen conocimiento de las cuestiones filosóficas que se le han planteado y lo utiliza eficazmente para apoyar su respuesta. Comprende los argumentos y los conceptos filosóficos y los utiliza eficazmente. 1,5 2.2. El alumno no alcanza el siguiente nivel 0 El alumno demuestra un conocimiento superficial de las cuestiones filosóficas que se le han planteado. Su comprensión y utilización de conceptos filosóficos son básicas. 0,5 El alumno demuestra cierto conocimiento de las cuestiones filosóficas que se le han planteado. Su comprensión y utilización de conceptos filosóficos son limitadas. 1 El alumno demuestra un buen conocimiento de las cuestiones filosóficas que se le han planteado y lo utiliza eficazmente para apoyar su respuesta. Comprende los argumentos y los conceptos filosóficos y los utiliza eficazmente. 1,5 2.3. El alumno no alcanza el siguiente nivel 0 El alumno demuestra un conocimiento superficial de las cuestiones filosóficas que se le han planteado. Su comprensión y utilización de conceptos filosóficos son básicas. 0,5 El alumno demuestra cierto conocimiento de las cuestiones filosóficas que se le han planteado. Su comprensión y utilización de conceptos filosóficos son limitadas. 1 El alumno demuestra un buen conocimiento de las cuestiones filosóficas que se le han planteado y lo utiliza eficazmente para apoyar su respuesta. Comprende los argumentos y los conceptos filosóficos y los utiliza. 1,5 El alumno demuestra un conocimiento amplio y profundo de las cuestiones filosóficas que se le han planteado y lo utiliza de manera perspicaz para apoyar su respuesta. Comprende bien los argumentos y los conceptos filosóficos y los utiliza eficazmente. 2
 17. 17. OPCIÓN A “Te has vuelto a olvidar, querido amigo –dije- de que a la ley no le interesa nada que haya en la ciudad una clase que goce de particular felicidad, sino que se esfuerza por que ello le suceda a la ciudad entera, y por eso introduce la armonía entre los ciudadanos por medio de la persuasión o la fuerza, hace que unos hagan a otros partícipes de los beneficios con que cada cual pueda ser útil a la comunidad, y ella misma forma en la ciudad hombres de esta clase, pero no para dejarles que cada uno se vuelva hacia donde quiera, sino para usar ella misma de ellos con miras a la unificación del Estado”. Platón: República VII, 5 CUESTIONES BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DEL TEXTO 1.1 Resume el texto respetando las ideas contenidas en el mismo y la relación entre ellas. (1 punto). 1.2 Explica los términos subrayados. (1 punto) (50-75 palabras c/u). 1.3 A juicio de Platón, el Estado justo es aquel en que cada una de las clases sociales cumple con el cometido que le corresponde. Expón al menos un argumento a favor de esta tesis platónica y al menos una objeción a la misma; expón finalmente tu reflexión personal al respecto. (3 puntos) (200-300 palabras). BLOQUE 2. CONTENIDOS Y CONTEXTUALIZACIÓN 2.1 Explica brevemente lo que para Platón significa la dialéctica. (1.5 puntos). (Máximo: 150 palabras). 2.2 Describe brevemente la teoría platónica del alma y sus virtudes. (1.5 puntos). (Máximo: 150 palabras). 2.3 Expón la crítica aristotélica a la doctrina platónica de las Ideas (2 puntos). (Máximo: 250 palabras).
 18. 18. OPCIÓN B “Todos los hombres por naturaleza desean saber. Señal de ello es el amor a las sensaciones. Éstas, en efecto, son son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad, y más que todas las demás, las sensaciones visuales. Y es que no sólo en orden a la acción, sino cuando no vamos a actuar, preferimos la visión a todas las demás. La razón estriba en que en que ésta es, de las sensaciones, la que más nos hace conocer y muestra múltiples diferencias”. Aristóteles: Metafísica I, 1 CUESTIONES BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DEL TEXTO 1.1 Resume el texto respetando las ideas contenidas en el mismo y la relación entre ellas. (1 punto). 1.2 Explica los términos subrayados. (1 punto) (50-75 palabras c/u). 1.3 A juicio de Aristóteles, las sensaciones constituyen una fuente fundamental en la constitución del conocimiento. Expón al menos un argumento a favor de esta tesis aristotélica y al menos una objeción a la misma; expón finalmente tu reflexión personal al respecto. (3 puntos) (200-300 palabras). BLOQUE 2. CONTENIDOS Y CONTEXTUALIZACIÓN 2.1 Expón brevemente la doctrina aristotélica de las cuatro causas (1.5 puntos). (Máximo: 150 palabras). 2.2 Describe brevemente la doctrina ética de Aristóteles (1.5 puntos). (Máximo: 150 palabras). 2.3 Expón la crítica aristotélica a la doctrina platónica de las Ideas (2 puntos). (Máximo: 250 palabras).
 19. 19. A AUKERA “Nik esan nion: adiskide, berriro ahantzi zaizu legez ezin zaiola bestelako biziera opa ezein hiritar motari, aitzitik, hiri osoan nahi du ongia hedatu, hiritarrak batuz edo komentzituta edo behartuta, bakoitzak taldearentzat ekar lezakeen laguntza elkarrekiko zabalduz eta horrelako gizonak hirian egin baditza ez da, noski, bakoitzak gogo duenera jardutera itzul dadin, herriaren batasunerako eurok zuzentzeko baizik ”. Platon: Errepublica VII, 5 GALDERAK BLOKE 1. TESTUAREN ULERMENA 1.1 Laburtu pasartea haren ideiak eta ideien arteko loturak errespetatuz. (puntu 1). 1.2 Azaldu azpimarraturiko terminoak. (puntu 1) (50-75 hitz termino bakoitzarako). 1.3 Platonen iritziz, Estatu zuzena lortzen da Estatuko klase bakoitzak berez dagokiona betetzen duenean. Garatu ezazu disertazio labur bat gutxienez Platonen tesi horren aldeko argudio bat eta haren kontrako beste argudio bar emanez. Ondoren, eman ezazu zure tesiaren inguruko hausnarketa. (3 puntu) (200-300 hitz). BLOQUE 2. CONTENIDOS Y CONTEXTUALIZACIÓN 2.1 Azal ezazu laburki Platonentzat dialektika zer den (1.5 puntu). (Gehienez: 150 hitz). 2.2 Deskriba ezazu laburki arimaren eta haren bertuteen doktrina platoniarra. (1.5 puntu). (Gehienez: 150 hitz). 2.3 Azal ezazu Aristotelesen kritika Platonen Ideien doktrinari (2 puntos). (Gehienez: 250 hitz).
 20. 20. B AUKERA “Gizaki guztiek berez dute jakiteko guraria. Horren adierazle da sentimenei diegun estimua, horiek berez baititugu estimatzen, beren baliagarritasuna alde batera utzita, eta beste edozein baino gehiago, ikusmena. Eta ez bakarrik ekintzari begira, zeren, ezer egin behar ez badugu ere, esan baitezakegu nahiago izaten dugula ikusmena, gainerako sentimenak baino. Eta arrazoiz hau da: sentimenetan berak laguntzen digula gehien gauzak ezagutzen eta horien alderdi ezberdin asko erakusten dizkigula”. Aristoteles: Metafisika, I 1. GALDERAK BLOKE 1. TESTUAREN ULERMENA 1.1 Laburtu pasartea haren ideiak eta ideien arteko loturak errespetatuz. (puntu 1). 1.2 Azaldu azpimarraturiko terminoak. (puntu 1) (50-75 hitz termino bakoitzarako). 1.3 Aristotelesen iritziz, jakintzaren prozesuan sentimenek oinarrizko iturri bat osatzen dute. Garatu ezazu disertazio labur bat gutxienez Aristotelesen tesi horren aldeko argudio bat eta haren kontrako beste argudio bar emanez. Ondoren, eman ezazu zure tesiaren inguruko hausnarketa. (3 puntu) (200-300 hitz). BLOKE 2. EDUKIAK ETA TESTUINGURUKETA 2.1 Adieraz ezazu laburki Aristotelesen lau kausen doktrina (1.5 puntu). (Gehienez: 150 hitz). 2.2 Deskriba ezazu laburki Aristotelesen doktrina etikoa (1.5 puntu). (Gehienez: 150 hitz). 2.3 Azal ezazu Aristotelesen kritika Platonen Ideien doktrinari. (2 puntu). (Gehienez: 250 hitz).
 21. 21. OPCIÓN A “Madre, has conquistado el castillo mismo de la filosofía. Te han faltado Las palabras para expresarte como Cicerón en el libro titulado Hortensius, compuesto para defensa y panegírico de la filosofía: He aquí que todos, no filósofos precisamente, pero sí dispuestos para discutir, dicen que son felices los que viven como quieren. ¡Profundo error! Porque desear lo que no conviene es el colmo de la desventura. No lo es tanto no conseguir lo que deseas como conseguir lo que no te conviene. Porque mayores males acarrea la perversidad de la voluntad que los bienes de la fortuna”. Agustín de Hipona: De la vida feliz CUESTIONES BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DEL TEXTO 1.1 Resume el texto respetando las ideas contenidas en el mismo y la relación entre ellas. (1 punto). 1.2 Explica los términos subrayados. (1 punto) (Máximo: 50-75 palabras c/u). 1.3 Desarrolla una breve disertación a partir de la tesis contenida en el fragmento (la estrecha relación existente entre deseo y felicidad): expón al menos una idea a favor de la tesis y al menos una objeción a la misma. Finalmente, expón tu reflexión personal ante la cuestión. (3 puntos) (200-300 palabras). BLOQUE 2. CONTENIDOS Y CONTEXTUALIZACIÓN 2.1 Explica brevemente lo que para Agustín de Hipona significa el mal. (1.5 puntos). (Máximo: 150 palabras). 2.2 La filosofía de la historia en Agustín: la ciudad de Dios. (1.5 puntos). (Máximo: 150 palabras). 2.3 Conocimiento: razón y fe en San Agustín y Santo Tomás (2 puntos). (Máximo: 250 palabras).
 22. 22. OPCIÓN B “Lo que el maestro infunde en el alma del discípulo es la ciencia del doctor, a no ser que se engañe con engaño, lo cual no es lícito afirmar de Dios. El conocimiento natural de los primeros principios ha sido infundido por Dios en nosotros, ya que Él es autor de nuestra naturaleza. La sabiduría divina contiene, por tanto, esos primeros principios. Luego todo lo que esté contra ellos está también contra la sabiduría divina. Esto no es posible de Dios. En consecuencia, las verdades que poseemos por revelación divina no pueden ser contrarias al conocimiento natural”. Tomás de Aquino: Suma contra gentiles CUESTIONES BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DEL TEXTO 1.1 Resume el texto respetando las ideas contenidas en el mismo y la relación entre ellas. (1 punto). 1.2 Explica los términos subrayados. (1 punto) (Máximo: 50-75 palabras c/u). 1.3 Desarrolla una breve disertación a partir de la tesis “El conocimiento natural de los primeros principios ha sido infundido por Dios en nosotros, ya que Él es autor de nuestra naturaleza”. Expón al menos una idea a favor de la tesis y al menos una objeción a la misma. Finalmente, expón tu reflexión personal ante la cuestión. (3 puntos) (200-300 palabras). BLOQUE 2. CONTENIDOS Y CONTEXTUALIZACIÓN 2.1 Describe la demostración tomista de la existencia de Dios a partir del movimiento. (1.5 puntos). (Máximo: 150 palabras). 2.2 La ley natural en la obra de Tomás de Aquino. (Máximo: 150 palabras). 2.3 La existencia de Dios en Agustín y en Tomás. (2 puntos). (Máximo: 250 palabras).
 23. 23. A AUKERA “Ama, filosofiaren gazteluaz beraz jabetu zara. Hitzak besterik ez zaizkizu falta izan Hortensius izeneko liburuan, filosofiaren alde eta gorespenerako liburu hartan, Tullius-ek bezala aditzera emateko: Hara nola guztiek, ez filosofoek hain zuzen, baina bai eztabaidarako prest daudenek, nahi bezala bizi direnak zoriontsu direla diote. Oker handia! Komeni ez dena nahi izatea zoritxar ezin handiagoa baita. Nahi dena ez lortzea ez da komeni ez dena lortzea bezain txarra. Gaitz handiago dakartza borondatearen txarkeriak, zorteak ondasun baino ”. Agustin Hiponakoa: Bizitza Zoriontsuaz GALDERAK BLOKE 1. TESTUAREN ULERMENA 1.1 Laburtu pasartea haren ideiak eta ideien arteko loturak errespetatuz. (puntu 1). 1.2 Azaldu azpimarraturiko terminoak. (puntu 1) (50-75 hitz termino bakoitzarako). 1.3 Testuaren tesia kontuan hartuta (desioaren eta zoriontasunaren arteko lotura estua dela, hain zuzen), garatu ezazu disertazio labur bat gutxienez tesiaren aldeko argudio bat eta haren kontrako beste argudio bar emanez. Ondoren, eman ezazu zure tesiaren inguruko hausnarketa. (3 puntu) (200-300 hitz). BLOKE 2. EDUKIAK ETA TESTUINGURUKETA 2.1 Azal ezazu larburki Agustin Hiponakoarentzat gaitza zer den (1.5 puntu). (Gehienez: 150 hitz). 2.2 Agustinen historiaren filosofia: Jainkoaren Hiria (1.5 puntu). (Gehienez: 150 hitz). 2.3 Ezagutza: arrazoimena eta fedea Agustinen eta Tomasen obran (2 puntu). (Gehienez: 250 hitz).
 24. 24. B AUKERA “Maixuak ikasleari irakasten diona doktorearen zientzia da, engainatzen ez ba dio, eta hori Jainkoaz esatea ez da zilegi. Jainkoak ezarri ditu gure baitan lehen printzipioen ezagutza, bera izan baita gure izaeraren egilea. Lehen printzipio horiek, beraz, jainkozko jakinduriaren barnean daude. Ondorioz, horien aurka dagoen guztia Jainkozko jakinduriaren aurka dago. Hori ez da Jainkoaren bidea. Eta hortik, goi-agerkunde bidez ditugun egiek ezin dute ezagutza naturalaren aurkakoak izan”. Tomas Akinokoa: Summa contra gentes GALDERAK BLOKE 1. TESTUAREN ULERMENA 1.1 Laburtu pasartea haren ideiak eta ideien arteko loturak errespetatuz. (puntu 1). 1.2 Azaldu azpimarraturiko terminoak. (puntu 1) (50-75 hitz termino bakoitzarako). 1.3 “Jainkoak ezarri ditu gure baitan lehen printzipioen ezagutza, bera izan baita gure izaeraren egilea” tesia kontuan hartuta, garatu ezazu disertazio labur bat gutxienez tesiaren aldeko argudio bat eta haren kontrako beste argudio bat emanez. Ondoren, eman ezazu zure tesiaren inguruko hausnarketa. (3 puntu) (200-300 hitz). BLOKE 2. EDUKIAK ETA TESTUINGURUKETA 2.1 Deskriba ezazu mugimenduan oinarrituriko Jainkoaren existentziaren Tomas Akinokoaren froga. (1.5 puntu). (Gehienez: 150 hitz). 2.2 Lege Naturala Tomas Akinokoaren pentsamenduan. (1.5 puntu). (Gehienez: 150 hitz). 2.3 Jainkoaren existentzia Agustinen eta Tomasen pentsamenduan. (2 puntu). (Gehienez: 250 hitz).
 25. 25. A AUKERA “Honen ostean, ni zer naizen aztertu nuen arretaz, eta ikusi nuen irudika nezakeela ez neukala inolako gorputzik eta ez zegoela ni nengoen inolako mundurik, ez eta lekurik, baina ez nezakeela honegatik irudikatu ni ez nintzela; eta ikusi nuen, halaber, ni ez beste gauzen egiaz zalantza egin behar nuela pentsatze hutsetik ondorioztatzen zela, ebidenteki eta ziurtasunez ni zerbait nintzela, eta, ostera, bakarrik pentsatzeari utzita ez nuela izango batere arrazoirik ni banintzela uste izateko”. Descartes: Metodoaren diskurtsoa GALDERAK BLOKE 1. TESTUAREN ULERMENA 1.1 Laburtu pasartea haren ideiak eta ideien arteko loturak errespetatuz. (puntu 1). 1.2 Azaldu azpimarraturiko terminoak. (puntu 1) (50-75 hitz termino bakoitzarako). 1.3. Descartesen pentsamenduan, zalantza metodikoa garatu ondoren, arrazoimenak “ni”-a ezartzen du, eta handik hasten da ezagutzaren bidea. Garatu ezazu disertazio labur bat gutxienez tesiaren aldeko argudio bat eta haren kontrako beste argudio bat emanez. Ondoren, eman ezazu zure tesiaren inguruko hausnarketa. (3 puntu) (200-300 hitz). BLOKE 2. EDUKIAK ETA TESTUINGURUKETA 2.1 Azal ezazu laburki Descartes-en zalantza metodikoaren pausoak. (1.5 puntu). (Gehienez: 150 hitz). 2.2 Azal ezazu laburki Jainkoaren frogapena Descartes-en Metodoaren Diskurtsoan. (1.5 puntu). (Gehienez: 150 hitz). 2.3 Berpizkundearen ezaugarri orokorrak. (2 puntu). (Gehienez: 250 hitz).
 26. 26. B AUKERA “Ilustrazioa, gizakiaren irteera da bere erruzko adingabetasunetik. Adingabetasuna, besteren gidaritzarik gabe nor bere adimenaz baliatzeko ezintasuna. Norberaren erruzkoa, adingabetasunaren zergatia ez datzanean adimenik ezean, nor bere buruaz besteren gidaritzarik gabe erabakitzeko gaitasun eta kuraiarik ezean baizik. Sapere aude! Auzart zaitez, zure adimenaz baliatzen! Hona hemen ilustrazioaren esana”. Kant: “Zer da Ilustrazioa?” Galderari erantzuna GALDERAK GALDERAK BLOKE 1. TESTUAREN ULERMENA 1.1 Laburtu pasartea haren ideiak eta ideien arteko loturak errespetatuz. (puntu 1). 1.2 Azaldu azpimarraturiko terminoak. (puntu 1) (50-75 hitz termino bakoitzarako). 1.3. Kant-en iritziz, gizakiak, bere kontzientzia morala eraikitzerakoan, bere arrazoimenaz balaitu behar du. Ikasi dituzun filosofo guztiek ez dute tesi hori onartzen. Garatu ezazu disertazio labur bat gutxienez Kant-en tesiaren aldeko argudio bat eta haren kontrako beste argudio bat emanez. Ondoren, eman ezazu zure tesiaren inguruko hausnarketa. (3 puntu) (200-300 hitz). BLOKE 2. EDUKIAK ETA TESTUINGURUKETA 2.1 Azal ezazu Kant-en testuan arrazoimenaren erabilera publikoa eta erabilera pribatua zer diren. (1.5 puntu). (Gehienez: 150 hitz). 2.2 Deskriba ezazu laburki arrazionalismo- eta enpirismoaren eragina Kanten filosofia kritikoan. (1.5 puntu). (Gehienez: 150 hitz). 2.3 Ilustrazioaren ezaugarri orokorrak. (2 puntu). (Gehienez: 250 hitz).
 27. 27. OPCIÓN A “Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que no fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era”. Descartes: Discurso del método CUESTIONES BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DEL TEXTO 1.1 Resume el texto respetando las ideas contenidas en el mismo y la relación entre ellas. (1 punto). 1.2 Explica los términos subrayados. (1 punto) (50-75 palabras c/u). 1.3 A juicio de Descartes, el conocimiento se inicia con el establecimiento de la existencia del yo tras un proceso de duda metódica. Expón al menos un argumento a favor de esta tesis cartesiana y al menos una objeción a la misma; expón finalmente tu reflexión personal al respecto. (3 puntos) (200-300 palabras). BLOQUE 2. CONTENIDOS Y CONTEXTUALIZACIÓN 2.1 Explica brevemente los pasos de la duda metódica en Descartes (1.5 puntos). (Máximo: 150 palabras). 2.2 Explica brevemente la demostración cartesiana de Dios (1.5 puntos). (Máximo: 150 palabras). 2.3 Características generales del Renacimiento (2 puntos). (Máximo: 250 palabras).
 28. 28. OPCIÓN B “La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! Ten el valor de servirte de tu propia razón: he aquí el lema de la ilustración”. Kant: Respuesta a la pregunta ¿Qué es la ilustración? CUESTIONES BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DEL TEXTO 1.1 Resume el texto respetando las ideas contenidas en el mismo y la relación entre ellas. (1 punto). 1.2 Explica los términos subrayados. (1 punto) (50-75 palabras c/u). 1.3 A juicio de Kant, el hombre debe valerse de su propia razón a la hora de construir su conciencia moral. Esta tesis no ha sido compartida por todos los filósofos que has estudiado. Expón al menos un argumento a favor de esta tesis kantiana y al menos una objeción a la misma; expón finalmente tu reflexión personal al respecto. (3 puntos) (200-300 palabras). BLOQUE 2. CONTENIDOS Y CONTEXTUALIZACIÓN 2.1 Explica en qué consiste el uso público y el uso privado de la razón en Kant (1.5 puntos). (Máximo: 150 palabras). 2.2 Describe brevemente la influencia del racionalismo y del empirismo en la filosofía crítica kantiana (1.5 puntos). (Máximo: 150 palabras). 2.3 Características generales de la Ilustración (1.5 puntos). (Máximo: 250 palabras).

×