Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

תבנית למשחק מי רוצה להיות מליונר

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Role of vit b12
Role of vit b12
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 22 Anuncio

תבנית למשחק מי רוצה להיות מליונר

Descargar para leer sin conexión

תבנית למשחק מי רוצה להיות מליונר בעברית
ניתן להוריד את הקובץ ולשנות את השאלות.
נא להשאיר את קרדיט הפיתוח לצוות:
אסנת טבצ'ניק, נטע לב ויעל חקשוריאן
מידע נוסף באתר:
http://gamesstudies.co.il/2015/01/06/משחק-כחזרה-על-החומר

תבנית למשחק מי רוצה להיות מליונר בעברית
ניתן להוריד את הקובץ ולשנות את השאלות.
נא להשאיר את קרדיט הפיתוח לצוות:
אסנת טבצ'ניק, נטע לב ויעל חקשוריאן
מידע נוסף באתר:
http://gamesstudies.co.il/2015/01/06/משחק-כחזרה-על-החומר

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Yael Hakshurian (14)

Más reciente (20)

Anuncio

תבנית למשחק מי רוצה להיות מליונר

 1. 1. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫מיליונר‬ ‫להיות‬ ‫רוצה‬ ‫מי‬? 50:5050:50
 2. 2. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫המשחק‬ ‫חוקי‬ 50:5050:50 ‫פסילות‬ ‫מתווך‬ ‫ללא‬ ‫לקבוצה‬ ‫הנציג‬ ‫בין‬ ‫ישירה‬ ‫פנייה‬ ‫כל‬=‫פסילה‬ ‫ע‬ ‫שתישמע‬ ‫תשובה‬ ‫כל‬"‫הקבוצות‬ ‫מחברי‬ ‫אחד‬ ‫י‬=‫שלו‬ ‫לקבוצה‬ ‫פסילה‬ ‫מידע‬ ‫העברת‬ ‫כל‬,‫א‬ ‫האותיות‬ ‫למעט‬,‫ב‬,‫ג‬,‫לנציג‬ ‫המתווך‬ ‫בין‬ ‫ד‬=‫פסילה‬ ‫שצברה‬ ‫קבוצה‬3‫פסילות‬–‫השאלות‬ ‫בסבב‬ ‫תור‬ ‫מאבדת‬(‫שתי‬ ‫תקבל‬ ‫השנייה‬ ‫הקבוצה‬ ‫כלומר‬ ‫רצופות‬ ‫שאלות‬.) ‫עזרה‬ 50:50–‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫בעזרה‬ ‫להשתמש‬ ‫אפשרות‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫יש‬ ‫נציג‬ ‫לכל‬. ‫הוחלף‬ ‫הנציג‬ ‫אם‬,‫מסוג‬ ‫אחת‬ ‫עזרה‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫מקבל‬ ‫החדש‬ ‫הנציג‬50:50 ‫קהל‬–‫שאלה‬ ‫להפנות‬ ‫ניתן‬‫להצבעה‬ ‫לקהל‬
 3. 3. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫מדינה‬ ‫איזו‬‫אינה‬‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫ליד‬ ‫שוכנת‬? ‫ג‬.‫אוסטרליה‬ ‫ב‬.‫צרפת‬‫ד‬.‫אלבניה‬ ‫שאלה‬1 ‫א‬.‫מצרים‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet
 4. 4. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫את‬ ‫מקיפות‬ ‫יבשות‬ ‫אלו‬? ‫ג‬.‫אפריקה‬,‫אסיה‬,‫אמריקה‬ ‫ד‬.‫אמריקה‬,‫אסיה‬,‫אירופה‬ ‫שאלה‬2 ‫א‬.‫אירופה‬,‫אפריקה‬,‫אמריקה‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet
 5. 5. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫בחלק‬ ‫רק‬ ‫מים‬ ‫בו‬ ‫שזורמים‬ ‫נחל‬‫מימות‬ ‫נקרא‬ ‫השנה‬: ‫ג‬.‫שוצף‬ ‫ד‬.‫נהר‬ ‫שאלה‬3 ‫א‬.‫איתן‬ 50:50 ‫ב‬.‫אכזב‬ b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet
 6. 6. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫אדמה‬ ‫מרעידת‬ ‫נוצר‬ ‫נוסף‬ ‫טבע‬ ‫אסון‬ ‫איזה‬? ‫ב‬.‫הוריקן‬‫ד‬.‫שריפה‬ ‫שאלה‬4 ‫א‬.‫גלים‬ ‫בריכת‬ 50:50 ‫ג‬.‫צונאמי‬ b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet
 7. 7. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫געש‬ ‫הר‬ ‫התפרצות‬ ‫בזמן‬ ‫מתפרץ‬ ‫חומר‬ ‫איזה‬? ‫ב‬.‫אדמה‬ ‫ג‬.‫בזלת‬ ‫שאלה‬5 ‫א‬.‫מים‬ 50:50 ‫ד‬.‫לבה‬ b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet
 8. 8. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫הרבה‬ ‫יש‬ ‫הצפוניים‬ ‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫בחופי‬: ‫ב‬.‫חופים‬ ‫ג‬.‫חול‬ ‫שאלה‬6 ‫א‬.‫צדפים‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ד‬.‫מפרצים‬
 9. 9. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫שהם‬ ‫בכך‬ ‫מאופיינים‬ ‫הדרומיים‬ ‫הים‬ ‫חופי‬: ‫ג‬.‫סלעיים‬ ‫ד‬.‫מיוחדים‬ ‫מאפיינים‬ ‫אין‬ ‫שאלה‬7 ‫א‬.‫מפורצים‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ב‬.‫חוליים‬
 10. 10. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫היא‬ ‫סואץ‬ ‫תעלת‬: ‫ב‬.‫ביוב‬ ‫תעלת‬‫ד‬.‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫בחופי‬ ‫נמצאת‬ ‫אינה‬ ‫שאלה‬8 ‫א‬.‫אדם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫חפורה‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ג‬.‫טבעי‬ ‫מיצר‬
 11. 11. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫ש‬ ‫בכך‬ ‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫של‬ ‫חשיבותו‬: ‫ב‬.‫נמצא‬ ‫הוא‬‫באיזור‬‫מלחמות‬ ‫מרובה‬‫ד‬.‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫קטן‬ ‫יחסית‬ ‫הוא‬ ‫כלום‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫שאלה‬9 ‫א‬.‫התיכון‬ ‫במזרח‬ ‫נמצא‬ ‫הוא‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ג‬.‫שלוש‬ ‫בין‬ ‫מחבר‬ ‫הוא‬‫יבשות‬ ‫ומשמש‬‫ימי‬ ‫תחבורה‬ ‫נתיב‬
 12. 12. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫המדברי‬ ‫האקלים‬ ‫של‬ ‫הנוסף‬ ‫שמו‬ ‫מהו‬? ‫ג‬.‫תיכוני‬ ‫ים‬ ‫ד‬.‫דרומי‬ ‫שאלה‬10 ‫א‬.‫ערבתי‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ב‬.‫צחיח‬
 13. 13. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫משקעים‬ ‫מהם‬? ‫ב‬.‫עננים‬,‫וגשם‬ ‫ברד‬‫ד‬.‫חמסין‬,‫ושלג‬ ‫רוח‬ ‫שאלה‬11 ‫א‬.‫רוח‬,‫וחמסין‬ ‫עננים‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ג‬.‫גשם‬,‫וברד‬ ‫שלג‬
 14. 14. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫מהו‬‫קלימוגרף‬? ‫ג‬.‫קילומטרים‬ ‫מדד‬ ‫ד‬.‫הרוחות‬ ‫עוצמת‬ ‫את‬ ‫המציג‬ ‫גרף‬ ‫שאלה‬12 ‫א‬.‫נוף‬ ‫תמונת‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ב‬.‫כמות‬ ‫של‬ ‫גרפי‬ ‫תרשים‬ ‫טמפרטורות‬ ‫וממוצע‬ ‫משקעים‬
 15. 15. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫המילה‬ ‫פירוש‬ ‫מה‬"‫בצורת‬"? ‫ב‬.‫בגשמים‬ ‫מרובה‬ ‫עונה‬ ‫ג‬.‫קשים‬ ‫חמסינים‬ ‫עם‬ ‫עונה‬ ‫שאלה‬13 ‫א‬.‫הענבים‬ ‫את‬ ‫בוצרים‬ ‫בו‬ ‫הזמן‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ד‬.‫קטנה‬ ‫גשמים‬ ‫כמות‬ ‫עם‬ ‫עונה‬
 16. 16. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫היורדת‬ ‫הממוצעת‬ ‫המשקעים‬ ‫כמות‬ ‫מהי‬ ‫תיכוני‬ ‫הים‬ ‫באקלים‬ ‫בחורף‬? ‫ב‬.30‫מ‬"‫ל‬ ‫ג‬.1000‫מ‬"‫ל‬ ‫שאלה‬14 ‫א‬.100‫מ‬"‫ל‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ד‬.500‫מ‬"‫ל‬
 17. 17. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫הוא‬ ‫התיכון‬ ‫הים‬: ‫ג‬.‫אוקיאנוס‬ ‫ד‬.‫אגם‬ ‫שאלה‬15 ‫א‬.‫פתוח‬ ‫ים‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ב‬.‫סגור‬ ‫ים‬
 18. 18. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫ימית‬ ‫תעלה‬ ‫מהי‬? ‫ב‬.‫געש‬ ‫הר‬ ‫מהתפרצות‬ ‫שנוצרה‬ ‫תעלה‬ ‫ג‬.‫הים‬ ‫בקרקעית‬ ‫שנחפרה‬ ‫תעלה‬ ‫שאלה‬16 ‫א‬.‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫שנוצרה‬ ‫תעלה‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ד‬.‫אדם‬ ‫בידי‬ ‫שנחפה‬ ‫תעלה‬
 19. 19. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫מיצרי‬‫הבוספורוס‬‫ב‬ ‫נמצאים‬: ‫ב‬.‫אביב‬ ‫תל‬,‫ישראל‬‫ד‬.‫יורק‬ ‫ניו‬,‫הברית‬ ‫ארצות‬ ‫שאלה‬17 ‫א‬.‫קהיר‬,‫מצרים‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ג‬.‫איסטנבול‬,‫תורכיה‬
 20. 20. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫ה‬ ‫בחלקו‬ ‫מלוחי‬ ‫מים‬ ‫נמצא‬_______ ‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫של‬ ‫ב‬.‫צפוני‬‫ד‬.‫מערבי‬ ‫שאלה‬18 ‫א‬.‫מזרחי‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ג‬.‫דרומי‬
 21. 21. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫החוף‬ ‫ברצועת‬ ‫גלים‬ ‫שוברי‬ ‫בונים‬ ‫מה‬ ‫לשם‬? ‫ב‬.‫לילדים‬ ‫משחק‬ ‫מקום‬ ‫ג‬.‫העצים‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫לשם‬ ‫שאלה‬19 ‫א‬.‫הנוסעים‬ ‫על‬ ‫להקל‬ ‫כדי‬ ‫מהסיפון‬ ‫לרדת‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ד‬.‫השיט‬ ‫כלי‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לשם‬
 22. 22. ‫יעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פותח‬ ‫המשחק‬‫חקשוריאן‬,‫אסנת‬‫טבנצ‬'‫יק‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ ‫במרכז‬ ‫חברתיות‬ ‫ורשתות‬ ‫רשת‬ ‫משחקי‬ ‫קורס‬ ‫במסגרת‬ ‫לב‬ ‫ונטע‬,2015 ‫גם‬ ‫נקרא‬ ‫המדברי‬ ‫האקלים‬: ‫ג‬.‫שרבי‬ ‫אקלים‬ ‫ד‬.‫צפוני‬ ‫אקלים‬ ‫שאלה‬20 ‫א‬.‫חורפי‬ ‫אקלים‬ 50:50 b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet b.socrative.com/login/student ‫החדר‬ ‫שם‬:orinet ‫ב‬.‫צחיח‬ ‫אקלים‬

×