Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
ıq ıxm ı nxırux. mx ıı ı

mm» ına. n... .x hxHxmk HIHIHH ım ı .xwnxıw .nı mumu.

ı. 1......, .~ .......ı.›..›.. ı....... x...
ı ...... ......

......u ı.k..... . ........... ı.

 

.............u.k., ........ı. ......... k..ı..........
. ...... k.....
..... *
x......... ... .......ı.. .x

 ı ı.................. ... .......................

/ ......... ......... .........
ırmıauı uaşıuu BIENNKAL! .. . z. « . ı ı .s x . ıı. x gxıaısıııoııı rıııoıLcıuıısrııuNomlkA ıvızoııcr MANAGLI: ııısrıruızu...
......... ......

ı............. . .. ..... ......ı. '..ı.

0..... ............ ı... ... 0...... ....ı ..............
.......
/

 

SXV 'E

.v .ge :ı

~lll'_' ß / O

 
 
   
 
 
   
  
  
  
  
   
  
 
 
  
   
 
  
 
 
 ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Gastronomika #ModernMutfağıHacklemek Fasikül (Türkçe/English)

3.247 visualizaciones

Publicado el

Gastronomika, #ModernMutfağıHacklemek isimli kapsamlı tasarım önerisinin kurutma ünitesiyle 1 Kasım-14 Aralık 2014 tarihleri arasında 2. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında Galata Rum Okulu'nda. Proje Yürütücüsü: Yaratıcı Fikirler Enstitüsü Ürün Tasarımı, Uygulama ve Mimari Yerleşim: -trak Proje Danışmanları: Maksut Aşkar, Nilhan Aras Proje Ekibi: Ağacan Bahadır, Bihter Çelik, Caner Yaman, Cem Aydoğdu, Engin Önder, Ezgi Tüzün, Funda Karaçil, Fulya Yıldırım, Levon Bağış, Semi Hakim, Sercan Karabulut, Tuğçe Salihoğlu, Tümer Keser. Proje detayları için: http://2tb.iksv.org/proje.asp?id=18

Publicado en: Diseño
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Gastronomika #ModernMutfağıHacklemek Fasikül (Türkçe/English)

 1. 1. ıq ıxm ı nxırux. mx ıı ı mm» ına. n... .x hxHxmk HIHIHH ım ı .xwnxıw .nı mumu. ı. 1......, .~ .......ı.›..›.. ı....... x... ı................. ~ıı r ı<......ı.. mm! .......ı... »namı mum› ..ıqızuwxuıu I*RıvıH`RK1(ı'K vxıwıvınxıızınuwırrx( i.l'n|›H( m.. .um ıı xmxxuxgıı IH'1Il›ıkl(H'› .um »nu mum m.. n KUUM ıı ı lımrnllHnüll .ı xınıuxnı nux.ııxıızmıwvnzınrıum. ...ı GRĞTRONOMİKA FASİKÜL -.ı......ı... .,.........m... ı... .. n......ı........ v .......... ›«.....ı...............›. ............ı.. . r _ x? ` v c . y p” l .. , , ~ . ..Mü ` ı › .' "Ö ', .' i x I İ' x. r ;ı ı ' ı MODERN MUTFAGIHACICLEMEK Günümüz kentinin hızı ve kırılmaları öylesine etkili ki temel ıylemlerimizden olan beslenme ve üretimi artık :ürdürmek değil xürüklemek kıınümündayız. Vnrdığımız ı... noktada b.. snpmma yapmak kuşkusuz faydalı. s.. snpmmmya d. ürclimdcn başlayarak faaliyete soktuğu dag.. eylemler üzerinden karşılık bulmak isabetli olacaktır. .....,;......... ....;.... ı ....... . . ... ............ .... ......... ................ .....ı. ........ı._.......ı...... ı...........ı.............N... »..ı. ıvhııl. v... .ı...~........ ı...ı.... .....ı. ..... .. ....... ........ .. ...... ..ı........ . ımnuH ... ....ı.......... ı..............ı.unu...........ı.........ı.......... ...,....... m...” ......... ............ı. g..ı.... .<. ........ .................ı... L........ . . W...” .ıırıL . .......... ..ım .s 1..... . ., mlmmn ı..ı.,...ı....ı. .....ı....... ...kum ı..ı................ nınlıırulnırxııvı .ı........g........ ........... ........ ....ı.............._...ı. mı... ›....... ..;........... ıs........ı. m... ..ıa.......ı ....a.._.. m... ı.......ı... .. ........ı...... a., ....< ... ........ ........ ....ı......... a.. ......... .....ı. mısın.................... m. .. . ı.. .. .................. .....ı. m... mm... .ı........ .....ı. m... .....›.....ı.. ......_.....ı.› mu... ,...ı. ....›..... 4..... .....ı. .x .......... ...L ...m ............... hıxıLışınıu İxulıılıguxııılı ..........ı..ı.. › nün... ı..ı.... «hmm ........ıı... .. k... . ışlrıuşııu m...” »AyK.nıİJrdı1unılıqınvıı1ııııkı mı..." ı......- LuuhL mm.. (Ürmkrduı ın,... ...mm 2...... ıı....ı..... .......a.. .............. ... 4 . ,»...,..ı........ ı......... ka... .......... ......... .ı.............. ı.....;................... .._.....ı..L ...ı........ı.._... H,... ............. .........ı. .ı...... ........v.. ........... ..........L........ı....... ._........ ...ı..._.....ı . .ı. ....... .... .kem . Vxllul ..u....ı.......ı.... .....ı. k... . .........ı.... ~m ...ı....... ... ......... .............. . mg. ........ Lu,... .........ı.›. ................L. ..... .... .....ı. ......... .....ı. ı......ı....ı...ıe,.ı. .. ı. ...ı....ı.... .. ...,.....ı.... ı..ı........ ......... .....ı. p... ..ı....... .....ı....... mmlıh .ı. ..............ı..................1.. x... mm... ....ı............ . .. mıuk .......ıı.... ...ı.........›. ....L.................ı.........ı...ı ı.......ı.... ı balın 0...... ..ı .....ı. ..ı...... k..........ı..... ....u..ı.;............. 0..... .......... .. ...... ...... ...m ..g.ı...ı...g.... gor ...W ........ a..." .ıuımı ......... geucklrşlırılını ........... .. ı...... .......ı ..ı.ı..ı...... .~.ı.»........ ..ı..... m... .. s.....~›........ı.›.. Iuıu ı... am.. uıınnıLıı ..,....... ..,...... k-lh a. ›.....ı.... mm... vıwnuk. ı... L........ vışımım .............. ............›L mum... ..ı...... ı..a.ı.~ı.›.... mı... ....ı......... ............ ;..ı. dum-Hum ... 4.. uyku! Lırpnı ........ ............ am...” H...” ...,ı....m.ı... ............. .............ı....ı... .....,.ı.... ..ı....k .ı..›......ı...ı.-.. .......ı..... ..›..u.ı...». ... ..ı...........ı...ı.....L . .ı .....›..ı.. .....ı.... ....ı ı...ı... ı.. ....................L. ..,.›......... .........›...ı...... ı.ı......... 9..... ..,.›.... .ı. ı.....ı..........ı m... .........ı...... n,... .....ı. ...m ı... ı..." ......Lı.,............. İKhHruvrI. .. v... m. .....ı. ...u......ı...... ›.........ı.»..~... ........... ....›...... ,........... .........ı... .ı...... ...m v... ............. .. ...m m.. ........ıı nı..., ım... ...ıı........ı ı.......ı.......ıı...... .......... .....ı...... ıvLmık .....ı..ı....<......L .. lulııuL ı.......ı. .......... ı........... ..... .... ....... ı........... .. ......Lı...... W.. .....ı.....ı... n... _.........ı x. .....ı. m..." ......ı m... .ı....... b... ...m Nslcıııııc ..~ ........L x..ı...... ..ı.›.....ı.›.. bıılıııxııl. .................. ...ı m. ..› urcum .....-.....› a... ....ı..... ......ı....›.. .-..ş....ı.-..... .... .... L... ırı w... b.. ......ı.›.... ı..ı.....L... ...a......ı...... x...........ı... ....›....ı... :Lukhgıııı .ı.,...... ...........ı.. .. mk!. .ı...,.........ı... ı....ı......... .ı.›......... .ı.........› ........... Mk...” ....k.......ı.. hulıxnL ....ı................... .ı ................. ııwmmı ..z xuxxı r xxmıwıı mx «mx ı... ı.. n... ı .. /...~...ım. ........ ı,... ..ı ı....s........
 2. 2. ı ...... ...... ......u ı.k..... . ........... ı. .............u.k., ........ı. ......... k..ı.......... . ...... k......k......ı......-k ...... .. .............-... k........... ....kw ....k .. ...... ......... SAIİI' Hçıııgjıırk ..ı....ı.g......›k.......... ... programı 9...... .k........... mullıgının .............-.. ......kım .. .kı......ı vrnlcrı g... ......... ......... hanrlanzıı .......ı.. ........ı. .......'.k. ......m ......... .........-nun rcçcrdcrı .......ı.. ı.....ı..... ..k...k....... ıçcrcıı ......... ......... ...........ı.~.. ...... k......u.. ......k ......... vr ......... ......ı ......u ..... . ....ı ...,... ı ............k.. ......... ...,... K.....›.....ı.. ı... .. ........ı. ka... .ı b.. k.....k ..ı.........ı....... u..............k.. ......... ı-ı............ ... .ı.. m.. ...... ...... ....n .....n ... .ımşııırııı ı.........ı ......... ıs. .ı. ... >...›ı...~k Anıl m... ::... 0.1..' ........ı. ......... , ......... ......... HÄCKZ NEs X x* .ac OYUNCAKLAR i: ,... _ x .- _ ” “î c. ` ` An . ...... . .........ı.. ......... ...... ......... ......... ...L .. ... ......... .... .... ....ı.. ı. ...k......... ......... .................... .. g. .. k........... ......... ...... ...... ........... 4..... ...... ...... ......k . ......... ...................k ...k ...;..ı. n. ı.. ......... . ... .........ı... ..... ......... ............... ...&...; .... ......... ı.................... .. .. ....ı....... k.........ı.. .....ı.- ......, . .. k...........ı.. ...-......... ......... y... ......... ...ı........ ......W ....ı.. .......ı.k. ......... .k............... ......... .. ............ ... ............. ......... . ....... ............,.k.._ .. .....ı. ......ı ... ............= ......ı ıgıııııı ı... ...._....... 3...... .ı.. .......k....... ı.....k..... ............... ......k......... ......k...k.. ..ı...›...ı.›.. ırgoıınıııık .ı ...k.k.... . ....................kı..... ...,... ......... ı...ı........ı...ı........ .. .....ı. ........ı. ....... ....kı.k ......u . ....ı ...k ....k....... ı.. ...... .........ı... ı... ...... k..................ı. ........ **uı..... k. , ı....... ... ......... ...... A... .......ı.....ı. ..............-..-k ..ı. .ı ...... ııı.. ..ı.. .......ı..... ...... ..... ......... ... ,..........ı......k k... u... ....ı.....k ......... ...... ...›......k ......... ...›......k.ı..... ...... w..ı........ K..., ......ı k. ßüftkk. m... W... ...... ...k ... ı k.. ......k .....ı. ...... ......ım . ›......... ...... .-.. uııı .......ı.. ...“... k..ı......... ..... k...ı........ ....k ....ı.. aı..k...ı.k.......... ... .....›.ı........ ....ı.. .. ...k... ................ ... .Lv ...... ......u hmm .. ...,... ........ı. ..............k ......... k... .............. ......... ..ı..... mk. .. p ı ı.›...... ..›ık. .......ı.. ......... ......... .-.......ı... ıııuıfıL-ğı ... ı -'.-....›k .......ı.. ,... 2. ~~ı'._..›..›kı.›.. ......ı ...... ......... .............ı.... ......ı 3. r kı. ..ı..-kı. «. ......... .....ı. ....m ......ı....ı....... .. ......... g!. .................. 1....' ........ı. IL'KY«'gkI.Ö7 ....ı........- .-. g. ....s ......... ..... ı... ....... ......k ......... .....ı. ...ı gclııvıı .....ı. .......ı.......... gq . _... ......... .......ı.. ......m ....k..ı..._.....ı... grlwklcşııııl. a... ı... ........ı. ......... ......... ......... .. ......... ...... .....ı.-k..... .......ı..... ......w ı... ... ..ı........._... ... ...n .kı.› ›.. ı... .......ı.. ......... ...... .....kı .k_ .. ........ .ı..ı.....ı.. ...... ' ..k....k.... .ağuıhıga m.. ......k .. ......k ......... ... ......kw .ı.. ......p ... ....k ......k ......... ......... ...'... ......... .. hı. .............. ......... ......ı......... ......ım mnfındzn ...... ..'....-.-.ı.ı... ......... k.ı............ ...... ... ...... oluşu ........ı. ......... hı. .. ............... .....kw ak... .... .ı.ı ....ı.. .. ...... .... ........ ......... k.. .......... ...ı....... . ... ....ı..........ı.......k. .. ...... .ç ......ı.......... 'if- -k............ 1 ......... ......... ... .... .. ...... .... ...... . w. Ik............... . kı».ı..kl.ıı.!ığ.ıı.. ı... ..........k ......... .. ı... .........-... kvşıhgı ......... vc ......... kum... ... ..k......ı.k ......mk .....ı. ...(.ı..... .......ı.. ...............ı. ı...........k ıınrıınu ...k...........k........... .. ....ı ........ı. ......... m... ......... .......ı.. .:.............› ............. k................. ......... ...ı_........... m... ...ı.ı....... ........._.... k...ş....ı... ... ......... ..... .. ...-k k.ı.....ı......ı... -.....›k". ......u ......... k..ıı....ı.... k..ıı....ı.... ........ı...u..k..... k.. İrırlu.. ............ ......... ..ı. ......... ......... ıîıık ...... ....ı.. î '/ . /xZr . rw” . , ......... _. var.' . ı « ...... ı ' `........ ,AWL, `/A_ ` . . * . ' ., *t:::::'::;~'. ,g t:::...._ ~ Y 'J ` / ....ı .ı.. ......uykunun ....ı.. .... .....r .........-ı ..... .. ......... ......... ...... .. ....kı .... . ....ı ......... ... .... ...... u... ........... ..ı. ıı-ııîıwı Avı/.... .....k .ı .. .......ı.. ..ı..... ... ......n .........›'... ... .. ...... .› .›........ ... ........ ....ı.....k..... ........ı. ......ı ıgııı .. ........ı.....k .............-...... ...... k ....ı.. ...............ı.. .. hıluık ... .........- ...... ......... ...... ....... ...... .ı.. ............ .....ı.ı.›......ı.k..ı..............ı.. ......... ....... k...........k ..... ..... .... ............ ...........k .............. ..ı....k............kk .ı.........,..ı.- ... ...ı..ı.........ı.k..... .......ı.. ,... ......... ..... k..... k... .......ı.. ...... ..... ................. ........kı.›..... ......... ............ı... .......... ..... ,..................ı. kıl... .k ı ..ı. ...... ...... ...k ..... ...... ....ı.. ... ....... ........ ... ........ı.-... ...,... ...k ....k ...-..ı. ı.. k.. ....k ... .. ............... ...... ..ı. z 0...... k............... ... ......ı ı. ... ........ı. .ı ......... ...... ......... ......-k ı...ı..›..... ...-u...... ......k k... ......... .........., .........k. 'H...k' ... . F. ... ......... .ı..... ......... ......... .......ı.. h... ... ..... k...... ... .................› ı... ......... ...p ... Lıııdıı ....-. .. .-....... .... v....... ............k ... ......... 0...... W... ..ı. .. ..› ......... ......... ....ı.. ı. k .......ı.. va.. k. ... ›.ınİıp ..... ...k ..k............... ... ı.... ......... ......... ... ......... yııı, ......ş .... ........ ..... .....ı. ........ı.- ........... .....ı..... ......u k.. ı....ı........ .........ı...... ı... ...... ......k..ı.... ......k ......... a.. ... ..........ı....... ... ........ .....mk ......k .....ı. ..ı. .. ..ı..ı..ı.. k..... ı-.-..ı.-ı........ k...... . ........ı......g... ........ı.-... ı.... ......... ...... ................. ......... ...ı ... ... .... ......... ......... ..................... ok... ...... n... .....ß ............k. ......ı . .. . ....ı.. k...... ... k.......... ....ı......... ......mm . ' 2.( .k-ı..... .......ı.. ~;ı ... ı... 445 ıT............_ ........ı. ..ı. ııcdugıncıhkıııcnııg: k.. ..u.........g.......,...ı........g..............................x..... ...... ......... . > ..k.. *›ı kı.k.ı .....ı. ....... .ı ..ı.. . .. ..ı.....ı.... .ı.......ı........ k... .......... .k ........... .I ...... ............ ............ı... ..- ......... .ı.......k.. ... ......ı ...............-ı.. ......... kı..............;........ı ...... `ı'ıı..ı.kl.-..ı. .k....~ ...,... .......ı.. .. ............ı...ı.......... ....ı......ı.... ........k.... ..k....... ı.ı.›.......k....... ..ı k .. ......... ı....kı.-ı...k.... ...k.......... g. ..k...........k. n... ..... .. k ..g ...., ......... ...k. .. p... ....k ı. .. ..k . ......ı ... ...... ......... ,... ..."... k....ı.... ......o ......mn ........ı. ..ı. .ı....ı..ı... ......k . k.. ......... ............. ı....... ......... ....›.k.. ......... ....-. ........ı. ....›. ... ..................ı..... ı... ...g......›...... ...... ..k.... ı...g.ı...... ......... .... ...›.......k ...... ...ı. .....-.. ...... ., ...,... ...... _ ı... .... ... .... .... ı..ı.... k. ... k.........ı.. .... ...- k..ı........... .....ı.....g. ....ı.. ı... ......u y.. ... -.......ı. .k....ı ......... ......... . .. ......... .. ...... ......... ...... ....ı....... .... ...-.ı........ ı... k....ı. ı... ......... ... ...... ı..-.k. ....ı.. N. .........p.... ... k.›...ı.... ......... ..............k ...... ...... .ı...... ..ı...........v.......ı.. ....ı.›H..ı.k.k..l. .. ......... ....... ıı............. .......ı... ...... ...... ... k....... .......ı.. ....>ı..ı.ıgı.ıı.. ı... ....k ... k..ı..........,......... ......... ......... .....ı........,. ı.....k.... ......... ..... ......... ...........ı.. ...... ı... . k.ı..... ......... k ... ......... ........ .ı.. v,... ..... ı. . ..... ..k. .ı....-....;. k .. (1.... ......k .... ......... ............ .. ......... ı. pl) .............. ..k...... .ı.,.....ı.kı.... . ......... ..... . ı...›. .. v.. ...ı .. .ı.. ...ı.›..›k..› ... ........ı. ...... ............... .. ı... ........ ....ı....g. ı. ......u ......... ......k.....k ..... ı.............. ........ı. k........... ......ı ... .ı.................~ ...ı .ıçnıış ......... ................ı.,.....ı... ...,... cııgcUunck m.. ....ı.. ............ ....ı.. cğıılrrı .....ı. k...............ı............k.........k ....ı.- -.. ....... ............ k. ...ı........ ...... g.›....›...ı...›k..›.. ..ı.- ı.....ı... .......ı.. ıı....... ........ı. ....km ...... ı... ............... .............ı.. ..kı.......ı. ......up ......... ......... ..› .......ı.. ...g......... ......... ...... t... ...... ......uk ...-... _..ş....g.....ı ....ı ... rak.. ......... ... ..ııguıırıhırıın ı..- .-.ı... .. .....u ..................ı.. ... ........ı. ......... ......... .ı...k......k ..............-. ........ı........v. ........ı. mm n -....k' k......... .........ı.›.. .›.k.ı....... ..~ k...ı..... ......k k....k.ı...k ııııııkı: . ...... ... ...... ....L ...... u....u.......k.. k.,............. .k.......ı...... ...kı.. ......... ......k .. ... . ... .......ı.. .......ı.g...... ......ı.... ... .k............... ... ...... k. ...kı. ..k...... .. ..... ................ ......... ı... k.... ..............ı. .....ı ......ı .......,...... ...... ...... . VI .. n( ............... hpll ...“... , .ı..... lîugıınl ....ı..-... ...ı.-,......-...ı..ı........ ......... .ı.. . h.. ...........k ... k........... ....ı.. . ......... ı. ......k....k ..... ....k. .......ı.... ...ı..,......... -ııı ıvı. Hcyhnılıı a., .....ı. ...,hem ı; ....ı.. ğ Adıııı02 ı .k................... .......»........... ...-m...ı k... Adım 0J 2 .ldanlııı LırLHLuı A... k... .HH N oıııı ııı. ......... .....ı. k... ......... ...... ........ ... ...ı.... ...... m... os ı _... ›.............. ...... k ..ı ..... Âdıııı06 2 .k.......... k............. 4,: k... ..... m... 07_ .k.... k... .ı .kı. ......k ..... .... k......ı. s ..k. ....-....... W. ..- ..... k.......... m... ua_ ......n k.. .......ı.. ......k ., 4 ..k............ grr. .r .....k ...... M... w_ ıç.. ...... ... .....k uşhvı .............. _... .... _ı...kı......k.... ...,... .....k...ı.k................ A.......;_.k........u...........k..k............ı.. ııvp . ..ı K.....p....k.....ı... ı. ı n. k..........ı...ı..ı.....-,....ı.ı... x................ı.›.........ı.-.. ............. ...... .k ...... k...” ........ı. p .ı...-....... .....ı. ...... ......... k..,........ ı... ........k.......... .ı..k......... .«...............k. k.......... ......kım .........- ......... ......... ı... .. ......... uımlırılnuş k.. ......... .k...... ......... ... .....ı.._..›...› ..ı................ k....... ...;... ......... k.ı ..-k.............. .......›.ı.›.. ı... ......k .....ı.....g. ı.k.......... ...-......... ...-....k ... ı ......... .....................ı.4...... u... .-...ı... .ı.. ... ...- ,.......-. ......-ı....ı... ...... ,.k.ı... ......g ......... ı... ......... ,........ı... ......... ...«... ...... ......... 0...- k.. 0......" ...... ......a ......-n k... kıışû.. g....ı.g......› ......... 5..... .......ı.. ...-.ı........ ......ı cdıvnı Vıııır. .ı.....ı... n... ,..ı.....k..ı ......... ... ...k...... _..........ı.. .. ........k ...ı.,........ ....k ......- ..ı...-.. ı... ......... ..› .ı.›ı........ ........ı. ......y , ..ı.......... ....›........-k...ı.. ......u ...... ı.. ...... ....kı.......... ... .. ... ..... ,.. ı...k......k...p................. ı ...k..ı ... ....ı... ... .. ......... ......... a... ..... ....ı.. .....kı. ... k... .k şıkıı... k.. ...-......... ..... k....... ..... W... n... kııı. .k... Adım ın ........ı. ı'...rk.. s .k.....-.....ı.~...,.."ı ......... ` î ........ı. ...........k.ı.. ~ ..ı. ......- .ı.,. k ını... ı. »... .....ı. k. ............... ...... ..k.k. k... ...... ......... ı.. ... ......... ...:.ı.. ıs ıı..ı....... ..k....................... ......... .ı .. . . .. .... .... ..... ... ..k....ı....... ğ Adını ıs ... k....k..k.....ı.k. ....›............... ... ...... .... ı............ ...... ......... ......... .,. .ı.. ...... ..... M... .u ..ı. W... ,............... ......... . ......... ...............ı....... ......... .... ......... ...k...k ...k. © ....k........ ...,..ı. C t am... ıs_ .ı.........~. ......... ......... ..... .... k..ıı.......k ....ım .......ı.. ..... ı..........ı........ ......... n...,..ı.k......k.........g.......................m.....kg............ı..... s.u........................ ....k..ı.. ......k............k......›k.... s....kk.............ı......ı..ı....k.........k.........................ı..... 7. ................k............ı.,............g.......kı...
 3. 3. ..... * x......... ... .......ı.. .x ı ı.................. ... ....................... / ......... ......... ...... ........ .............. ..-.............. .............. ............... . .. .-.... .. .... .. ......... ......... ......u .. L... ......... .. Kurutm a; Dair ` ................... ...-..... ...... ............ ......u ......... ...... ......... IFHI.» .........ı. u... .. ......... ...ı. ......... ......... ......ı. .............. .›....ı.......... ......... g... ......... .........ı..... ......... ......... . ........ .... ...”... ......p ., ......... ... ...... .ı ......... _na n... ı............ ...... .ı.. ......... s. .. ::mm ını/ayrım rı-ı...-../....... ......... ........... . ............ı .......ı.. ......... ..-...... ....› ....ı.. .....m ... ı............ı.. &ın .......ı.. ı....ı....... ......ı....... n... ......... .............. , ......... .......ı.. ......... .....a 3 `“' ......gag ı. ...... mk... ı...............,. SIXV 'E .ı ...... ....... ... ......... . ... ......... ...“... ...... . ......... m.. x.......... ...... ......... ... .ı.. .... ı... .........- ...›. ı... ............. ...... ............... ..›...~.ı.-.....-...ı.. ı... ........................ ......ı .......... ... ......... ..-........... ......m .. ........›..... ..ı'............ ...........u ...›...ı........ ..-....L..-..... g.ı.......... ...... lIg11..l..H.İ3.1 ......... .............. . ..... ... ..... .............. ......... .......ı.. ............g.. .........ı..... .ı.. ..........ı.... ı... ......L ......ıı. ......x ...... ....... ......... ......... .........,..,.. .............. ........... .......ı.ı..........ı.................. ......... .............. .........ı. n... ...«... ... IL...!gıbıww..y!!ıvvühıüluı.ıuıukhp .ı........... ........›.......ı..ı.. ......... ......... ...... ....ı.. ... ........... .........›....... ,.......`........... ......... ...... ...... ... ............ a... .. ......... .. ı.......... ............................ ... ..... ........ı. .. ı. ..ı. .ı............ p...- .......ı.......... ........ ........ı..-....-....ı .ı........L.. .....Lu ......L ......-.. ı.........................ı.ı..... ...p ... .... ......... ....ı.. ......... ...u ......... .ı.. ı ......... ... ı ı.................. ..... .. MI). 1.... ...... ......ı..... ı.. ......ı. .ı. ...........ı.......ıı........,...ı ......... ...... .. .. ..ı. . . .............ı.. ... ..,.. .. ......... K... ......... ....... x ... L... ... ...... ......ı .ı.. ...... .-....... .........ı. ......... ........................... ...ı. m.. ........ı. .. ı ........ ................. ................. ...........ı...... ..............ı............ . .ı................. ......ı ........›.......... ............. ......... ...... .. ....... ..... ...ı....ı..... ............. ........-........... ..... ...... ı... ...... ......ı. .... ........ı..... .........ı. ı........... ............. ...... ......... ................. ... ......... ........ .... ......... ..... .. ...... a... ..... ...... .. .........ı. ... ......... HH( ı. .... ......................ı... ......ım ... ............ .. ...... ...... ......... ...............ı. ...ı. ......... ı.-.ı...,-......... ı. ..... ,.....ı....ı. .....ı......... ...... ...... ............. ........................................... ........n.......ı......ı......... .... . .ı.. ......... ........ı. .. ...-L..ı ...... .. .. ..... ...,... ......... ...... ...... .....ı. ......... a... ......... ......ı .....ı.................... ..... .... ...... ...ı.....ı...,......... ...... ......... ................ 1........................... ......... .ı.......... ..................,.......... ......... .un wp... .........ı. ......... ............ ıı.. ......... . ı... ...... ...ı...ı.... ...... ...........ı....u...............u ...... ......... ......... x........,... ......... gÜıı ..-..... ........ı. ... .. .........ı. ......... ...... ............ ... ......... ........ı. ......... mı n/ıımkığırvrmı ı. ...........ı.... x..........ı...................k. <.................... .. ı....ı....... ......... ........ı. ... .ı.. ......... ...ı.... ......ı........ı.....,........ ıı...........,. ıı.... ... ......u ......... ...... .ı. ..._... ....ı.. ;.ı.. ...... ....ı....... ......... W ...... ... ...... ......... ı.............. '....... ..... ...... ...... ... ... ı............. ......... ......... s,.....................ı ......... .ı.... .............. . ...,...ı. ...... ......... ......... ı ..-...... ....,._.. ........ı. ............. ......... ........ı. ......... .ı..ı... »... ..................ı uıımm K r İİuz/r/.zuış/ ı›.........-.. ......... ......... ......... K... ...;...ı. ...... ......... ıs.. ,... ......... .... g ...... ı... ......n ...g.......... ...“... .............. ...... .........ı. .. .......ı.. U. gun .ııılı .ılımk .ı..k.....,. rı............ ........ı. ......... ı... ` ıı.......... . *›...........ı..... .ı..«lı.ıgı.rv. ı... .ı ..ı. .. xnıdnkıı ...... .. ......... .. ................ ...... .. ...... m... .. ......u ......ı.- ....... ......... ........~.....~ ...;.ı.. ... .....ı. ....ı.. ...›.............. ..... ......... ......... ............., ...ı ı... ......... ... ... ,... ı ...... ı... .../......... .........- .............. ......um .. ...ı. w.. nwn.....-...ı........ı.. ...a «...ı. 1...... A ...... , ......... ......... ......... s... ı... ..............,<,.........,›................... .........g....z.›c....ıı.k... ......En ı.........k.... ...... ...........ı ......ı:.ı......,.u... .....n › ...... ......... ....../.4......ı.s. ...... ...... ...ı ......ı...... ...... İvllp ...... ...ı .........r..ı... K.,...ı. ...;.....................ı. ... ... ......... ...-... .L ............... ......... . ..ı. ...... ,............ ....ı..........u..........ı ...... H; ......... ı .... .s.,..ı....... ............. ............ .......ı.. .ı.....-..m. ... .. .. ......... ......... ......... .... .ı........ı.›... ......... ...«... ı............... ........-..ı.......... .../.........ı. . .... ......... .. ......-... ...... ...-......p ..... ...... ... ............... ...... .. ..... .ı ...... ...,... ,. . ......... .....ın ......ı ..........ı.... .....ı. v ......ı ......ı ı... .........ı. ......... ..›.......... ......... ......ı .........ı. ......... ......... ..........ı..... ...... ................ı..,.... ......... ............ı. ı.. .......................... ...... .............. ...ı......ı............ı....ı...ı.. ı. .... ..... .... ...... m.. ......... ...,. nlüıı. .......›..V... ...ı.............. ......... ......... ›.....›..›......ı .ı.. n.. . ......... ......... ...... ..... .............ı........- ................,......... .... ...........ı......... ...-......... .. ................ı.. ... . ...... ..........ı.ı.....ı... .............ı................ ......... ......... .........ı. ı........... ......u ...... ... .... .. ................ ...................... ... ......... ....... ......ı........ ................ .. .. .. . ....ı.......... ......... ... .....ı.ı..,....... .............. «....................... ....... ... n... .....ı......... ......L ..... ...........ı.. ......... ...... L ...... ...... u A... ......u ......... ......... mn namı' 'ımıuırım İLAN/......” .M ..u/ru x.......... ................ .ı............. .......,........... ......ıı. ....ı.. ....L..............L...ı...ı.. ... .ın ....ı... ...... ..›..... ....ı.. .........ı. .UZ.l1.A`r.lH4LF ......... ı...........ı..ı..... ......ı. ... .ı ...... ............... ......... ......... ......... gm; ı................ ............... ......... .... .... .....ı.......L......... ..................... ......... ...... .ı. ........... ......... ......u .......ı.. ...... ...... ....ı.. ...,... u. ............ı.. .. ..... ......... ...... ...........ı...... ......... ......... ... ı... ........ ›............ ......... ......... s. .ı vışmt vr :muz KUIILT/VIA r İİuc/r/unl). K.....................L nm,... .......ı.. ................... y.. ...... ......... . ...... ...... ...,... . ......... ..ıı. H................k...... , 0...... ,... .ı,... <,................... r ›.'........... ......... ......... y............ ...... ı........k...2ıı...ı.. k ... .ı.........,.......... kmlkltl. .cnnklcıılc k..ı...........ı. ...... ' r ıı.... ...... . .........,...L...ı....k. . ............. ......... .. .............;....› .. knnırkrıı ı.k.~........~.....~ ...ı o... ......... ......... . ...,... ......... ......n ...... ph ........ı. ...... ......... ,... . ......... ......... ......... ......... ı...............k... ...... .. ı*.....ı.› ......... um İ ~ a-..ı-.şûv › r ... ..ı.................ı........ı.........-n ...... ......... ......ı...... .... ......... ......... ... ..... ..... .. .......ı.. ..... ı. .........ı... ......... r› ... .......ı........ ı....... . .............................. ...... ........ ....ı........ı... .... ... ...... ......... .... ......... w.....,........ .... .........ı. ...... ......... ...... ...... . ..ı. ...... ...... ...... . ..ı. .........ı. .. ..ı.......... ......Aw .....ı..... ......... ......... ... ıı.. ......u ..ı.›.. .... .. ......ı .ı............. ı....... ............ı.. ...... ... ...... ..ı. ......ı.........ı. ..ı. ............ı.. ...... .......ı.. ... ... ...... ................ ...... ... ı............ı.....,« . ....ı ...... ......... ......,................... ................. ......... ......................................ı............ ......... ... ......... ...... ......u ......... ...........ı ......... ...ı................... .......ı...... ......... ................. ......... . ......... .. .........ı.....ı... ................. ııg. .... ......... .. ................. ......m ...........-..... .......ı......ı. .... ........... ....... .........ı. h... ı......... .. .. ......... ............ ...... ......... ..............“...T.............,.. .ı.......-..Lı.-..... ı............................ ......... ............... k... A. #K5 (IZUM KURUTMA ı...........,.. ....... .............. ......... .. .. ..............ı... ......... ....................... .................... ı.....ı....... ........... .............. .. ...... pm ...ı... .....L ........ ......... ...... ........ı- ........................ ........ ...... ....... ..........<~. . -.............,..ı.. .ı.......g............ı....... ...... n.. ......... ıı..... ...... ...ı. . ....ı.. ......... .... ........... .ı..... ...... ...... .ı......... ........ ......... ...... .....,.....ı...... ... ......u ...n....ı..,................ .....-... ... ...... ........ ......... ..."...-... .... .. .........ı. .L ..........›. ...”... ......... . ......... ............ ......... ............ ....ı............. ..ı..ı....... ......... .......ı.. u............... .ı............... . ......... ı. ..........ı... .-.............. .. ... np...! ...“... ı... ...ı. ...... ......... ......u n .. ...... ... ..... ....,........ .................. lvıuıhvılvvılAuqımhıı ........... s .........ı. ... Kı. .... ...........›... ..........ı.......... .............. ......... 2 ...... ı ı............ ...,.......... ..- . .ı.. ....... ......ı. ..›.....-.ı..... ~..ı›.............-.... rıııgm. «... ... ......... ...... ......ı ı...... ı............ ......... ......... ... ı ı . ... <......ı._......... ı... ...... .... ...ı. ...... ...... ......... v ......... ...ı........ - ......... ........... ..,.......... ......›...ı.......... ......-.. Kan... .. ................ m.. ......... .şlımı ...... v... ...... . ı k., ......... ... ...... r. ...“... x.................. ......... ;muş ......... ......n.........ı.................ı...ı.. ıç............. .... .. .. ......... ...... ... u............. ...... ......... ... ...:... ..........4.g. .,................ı. .. .›........... Mum ......... .....ı. ..... ..k...ı...ı.~.. ..ı. ı.. .. ......<...ı.... gclırıhr ......... ......›.. ......... ..... .. ......... ............ .......ı.. .k ı............. 4.. ...... .›.......... ............... ...... ... .......ı.. ............. ... ......n ı ... 4. ......ı. ................ ......... ...... ... ............. MYKHIHAJ ...........ı..k. ...... ........ «.ı.. ... ......n ........ı..... ııvcııurz/ıaurm Âîırıı/ıı/nııı ........ı. ılmmu.. ......... ..... m. ......... .....ı ......... ...... ... ......... ........ı. .................... . ...... .. ... kıhr ...... duşu. ......... .....ı....... ....ı.. Mum ...... .. ......u ...ı ......ım ......... ......ç ...... ... .....u ıusrııeıvıı KURUTMA ıı.. ......... ......... ................ı......ı.. . ..ı. ......... .Md .................. .. ......ı. ...... ......... ......... ....ı.. ......... ...ı... ....ı.. ......... ......... ......nam ..... .... ............ı..... ı........ı.. ......... ı... .................. .............›.......ı... .. . .. ....ı.. .. ı... ...... ı› ~. ......... ......... ............ ... ...... ......... . ... ......... ...... . ...... ............. ...,....ı..... ...... ..... .. ......... ......... .... ...... ....ı.....ı... ... ..ı.. ...,... ..ı.. :L .. ..... ı. ......... ....ı.. .... ... .. ......-... .........ı. ..................... ............... n... ......... ...... g................ s s. ............... .......ı.....ı. ... .s ...... ... ...... . ....... ... .ı.......ı...ı.. ... ........ ......... ./... ...... ........... mıKıa/ıcuım ıı............. k............................ .................. ...L 1...... ... ............“..................... ıç..ı... ... .................... .......g........ ......... ......... .. n...........L .......ı.. ......u ......... .........ı.... kı.. ......... ı. ......ıı. ...... ......... ......... .......ı.. ıı.... ................u...... .. ......ı..... ......ı....... .....ı..ı.. ı... .............. m... ......ı........... ...... .......ı.. ........u..... ...... ......... ..."......................L.. ...;... .... ....ı.. ... ................. ı... ... .................. W. .... ......... ... .................... ......W .. ...k ... ............. ......... ...... A... ...... ........ı. .ı.. ......... .......ı......., L.......... .. ....ı.. ... ......... ............. ıdıhuuıuhdı. ...,... 443. ...,... .. ...... ( ..,........... ..dır . 44,& n...<................ı... .. ...... ...... x. .......ıı...g....-.. .....in .....amı .ı ........ ......-nm......... ..... .........
 4. 4. ırmıauı uaşıuu BIENNKAL! .. . z. « . ı ı .s x . ıı. x gxıaısıııoııı rıııoıLcıuıısrııuNomlkA ıvızoııcr MANAGLI: ııısrıruızurcııurıvs MXNDM rııouucî uuıuıı mu msııısruurıon ...ı. ı cuıısummış. MAKMJİAŞKAR, ıııııım Mus ımıoıı amı. ...:acan zammı., akıncı çuııç cms.. yaşamı, cavı AYDOĞDU, mısın omuz... amı-mum, ruum uııııçıı. :um vımımı, LEvoN Bııûış. sam ıımwı, ::ucan ıouııuıuıuı rucçc sauııocıu. TÜMER KESER. GASTRONOMİKA K FASCICLE* K ~1ı...ı.....ı... ......mı........r.:..............n. ..ı~.........ıı...ı.. ...... mİvrl ı. ..ımııı.......u........ı HA CIGN G MODERN KI TCHEN 77x speed :md t/ießaerurex afcarıremparary day are :0 e cierıt, .ra we are in the pasition ofdragging our main aetiam-nutrition ım praduetinn, not in maintaining them. Ir is surcly useful ro make a dcrerminadon a: (his point and would be very weIl-direcred to End an answer to that from the production and the other acrions i( srarts. ... m... .......ı.. ....ı m ıı ı-....ı......... ... ..-. ......... .........ı. .ı....,.. ... «... n..., ı..;..±... ...... .ı.. chnng: a.p....ı...5 .... ..."... ......... ...a uuı Iifcırylrx, .ı.. ...,...ı. ..ı ......... .ı.. ......... ..r.ı.. ...,...ı., .ı.. .........ı. ..ı ......pa........., .ı.. ......... ..I............a.. a. ......... ....ı .ı.. ıııhu ......... .ı...... .ı............. ..r ........ı. ... .ı.. ruhu ılcıııeııu .ıIİeıIed ı., .ı.. ..ıı......... ..ı .ı.. man... ıı.. ...ı..... ..r ...........p....... .....ı. .. .....wa ...... a........,.a....... af ......y ı ...a .ı.. pınguııınıcszbunı .......ı.. .. ......... .ı.. ıı... ga. .....m ı.. gıvzn ... . ......... ı.. .ı.. um& .....ı. Ilıesrcmed pıugnmmzı up.. ... :xıınrr ..... ...ı. .ı.. ....... ......ad ı.. [vmduninıı b... a... ......... ...a ıırawuyıhqwm. ıı.,... ırımfoımı ...a ......ı. .....ı......p......... .. rııııııııon pluıelıeauı: ..ı......› upıimıl ııoim. Anaılyıııvg .ıı ...... .ı.. ......... ıııcİııLzvzıı .....ı. pıııılııuıvc. ıı... wı... ::ın ....ı.. whm ......ı. m ı... .ı.. r... .ı.. ahanda& ....a dnrmys .ı....p......... ......ı. .....La ... ...... ....ını ıfrhry ......Ana .....ım ı..ı...a› w. n... (o mtnıınn m... .ı.. ......... w. ... uspondingııı Ihlsrcxl ......ı. hzvr ..ima ... ıkıermmarıııru ...a .ı.a.......... :bmn mm... .ı..r.. ............. .....ı....ı. ...a ...»... ı...- Ihmugh .ı.. running w. .....ı. ....ı .ı.. ......... ..r.ı..a......w. ... .ı....... .ı.. ı.......ı.... kırdım AIıı-ıdy ..ı.... .ı.. .....ım .ı.r............. ..r ..x .m......,.ı....aı..ı...r...... m... ' 'nnımııleıc xrvuhınun ..r pmdumun a› .ı.. ......... ..r uananamııax ra... ... . Iaıyrxalr. u.............ıı.. ......... ... ......... :ulmıws ....ı ıı..: ...ı. ıı.; .....da ..ı ....ı......... .ı.. .....e.....ı. ..r ............. ....a ......ı......... ı. purpose ... ...:u .........ı. ;yılanı ... ...;... ıunsumplınn ..,.,.......ı .....ı. ,..a.ı......... ... .ı...ı..,. ...... .........ı. 4...,... ....ı ... ...p a... .ı.. ......mm ın..., ..... ı.. pm ....g ...... ... ,..a..ı.,ı...w.... .. ......ı. .ı.. ûııxıiuııalııy aHnııg ...... bcnlfiuznd m... an s. ...... .ı.. ......... Aaamauıı., .. nıggcxıxpıuduumn ....ı ... ı.. ....ı..ı.ı...ı ... .ı.. MM.. ı. .. ım... ... mı. ... ı ......ı. ......ı. ... :lı İwßrrapßıahzıng .ı.. ............. ıı.... 4.... ....ı ..ı...ı..y ..... ....ı ... AnııuLıı whm Iıvıng Iogeıhcr Lııgtly .......ı.. a. wmeıhing ...ı. ııihıs. ...... ...,... ......... ...... (nlu m ıkvıanı .............ı.... aa› H... a... .ı.. ......... hnmmt ı....›........ ı...~ due ......ım ....ı ,.....ı....ı.... ı......... ...ı.w....ı› ıı... .....ı. .ı...... ...ı.........m...,.........., ama... .ı.. ,............ ..ı .ı.. ......ı. fncadrııİ .ı.. ...... lıuıldirıg. ......unu .. ...ıı. .ı.. ......ı. ..aga parameters, dtıumıııing .ı.. food ......ı. anma .ı.. ......... of .ı.. .....a on ...»..ı. ...ı. ....ı mum... .ı.. ........ı..~.. ud:) m.. ,.....ı...›...... ııııhm gufinoıl... ı=....ı......... .........ı. ı.. .ı.. ...ıguı....n.....ı.... m. ...,.,.......ıı..5.ı.. ......ı....ı.... ...;gam ı... ......ı. ..ı....ır.y..... .ı.. 5..... ...a ......... ...... . . ı›.......,. .....ı. ... .ı.. .....ıaı. ..ı .ı.. pruıluuııııı ....a ....ı.. m. ......... ...........a ı.... ..... duggrd ıııduİıLııııınslınıııglhlsunrufuuı ı.... .... (anıl ...a k...ı.......ı..... ıvg m. ...... »...ı. .ına Gıiuonomikı n: .ı.. ı... ana..., ..ı......g....ı pmıluılmıı. ......... uılıuııng ... ..."... ..ı m. qııulıunıng ... .....ı ......mk ı.. ...... ...a cdlıbnızmr› İmm aıhır .ı.,...ı..... ......a .......ıı .ı.. .ı.....sı.. ..ı>.ı.. ......... ...... .....a newzlreımrıvs êî› [Im/turku .......ı.. ...ım erıııııı ...,dayak, ı. ım... Fâıvîîımn Kcııı` Ünzd Chınnrx lıJdısİndnrır ... c...............ı.. sAıT ama. ......... cum..." Ha..."
 5. 5. ......... ...... ı............. . .. ..... ......ı. '..ı. 0..... ............ ı... ... 0...... ....ı .............. .........1 ... ı.. .. .......ı.. ....... ... ............ ......... ......... ... ......n pmguuıı .......ıı ı.. .ıı Nqughı ....-........ı......... (.......ı.......L. ..ı...›. ...- u..ı.... .ı.. ... ......... .... ............ ......... ... ........ı......... ... .ı.. ............ ... .............. ...... .ı.. .ı......... .ı.... .ı.. ......... .ı.›.ı. ...ı. .... .....ı. ... .›.. ,....g.........ı. ...... .ı.. ...ı.. ..ı ıı.. ....ıı.......ı. ..ıı........ .ı.`.,... ..........,... .......ı... 4........... .............. n.. ......... .ı.......-. ......... ....ı...ı..... ....ı.. ......... n... hu mh . .................ı.. .ı...... - ..ı...... .... K..ııııl.ı.. .ı... n n... ı. ... ..... .. .. ,...ı.ı.. .. ... .....u ...... ıı... ıı.... ..... .....m ......›..ı.... ................. .. ...... ... ›............ ...w.......-....,.. ...... ...... .ı.. ......... ..... ..n ..ı .... ı...ı ı..........ı Ikugıı ı«..›........ rulvlhl' n..- ı....... ı. N... xvı... ı. ...... ı.. I›",ıhnıı ,.ı...ı. .. .............ı ... dırhnm İhukgnvıııuh ....... ......... ........ı..... ......g .ı..- ... ......... .......ı... ......kw ....ı ,......<....ı..- .....ı .......ı...-n .....ya ı... ........ı.......... ... ı... .............-ı. :Iuuhıl ... ......... ı ı...g....›.ı...ı.-...K... .> ......... .ı.. ı..... .ı........ı .ı.ı..... . .... ...-... .... .ıı. ...... .ı ......u ......gı.......................ı .. .ı... .... ı... ... ... ...ı. ..._... ..... ......... ......›.....ı. ...........›... .................. ..› .ı..- ......... ......... . .ı... n.. ......w ›.... ı..... ...............ı . .›.... .. ..... ....ı. .-.... ......,.ı... ., ...,... .........ı. ı... .... Mıpı ı....... .ı......... ................ .....ı ..... .ı.. ı....... ...... .ı.. ...ı .. . .........ı. ....ı.r.....ı...... .ı.... ........ ...... ..ı .ı.. ..... m... ......... ....› .ı.. .ı......,....- ...ı ...... .........-..... ..,.....ı....... .........ı .... ..ı ......amma ... wı . ..... ... ..›.ı... .ı.. ı... .ı... .ı..- ı......... ......u .....mı .ı.........,.. .............ı. .......ı.. ...... ... 0...... ı ....ı .... ......... ... ...... “... ........... ...........4 ......n ı., ..... ..ı hmm .... ........ ... ı.. .ı.ı....... .... ......... ...... .. .. ..... .. ......ı .....ı . .. ... ..ı ... .ı. .. n.. .ı .... ....ı.ı..ı.. .....ı .ı.. ı›..-.......... ... ...... ...... ..ı.....›..............ı..›... .... m. nn,.........,..›........ .......ı...... ... ....ı ....ı..................................ı...............ı. .. ..........,,u...... .........ı. .............. ....ı... .ı.. ı......ı.ı. g› - ......m .......ı. ......mm .... ......... .ı ı......... ......... ...... ...... ......mı ................., .ı... ......... ........-,.. .....ı. .Mun ...... ...... .......ı........ı...w›................. ww... u. ...-......ıı. ...... ... ....ı... .. .. .ı... ımu..., .ı.. ......... ......... ......... ..... . .....ı. ııgmÜunr? »...-......ı...,.ı............ .ı... .. . . .. .........1.....ı.........ı... .ı...›...............- .... .. ı.......ı ..........ı hrmp: ......... ı... .ı... ıı.........›. .ı... ...ı .ı....›.ı............., ..›..ı.›... ..... ......mm .... ..ı...ı..-.... ......ı.... .......-.ı..... ...v............. n.. ...... .ı ....ı n.. ......... ... n.. ı.. .....ı urılnuhulı n.. ı...L........-.ı.›.ı-... x........ ......... .........,.ı... .ı.. ...... ............... ....ı... ...ı.... ...... ........................ .....-........n.... ....ı.-.ı... ... ...ı.... .....ıı.ı.......ı..›..›..ı. .ı 1.. n... ....ı. wlvuh ... . ... .... _... ı.. ı. ...... ....ı ......... ...... .ı.. ...... ... ..... ......... ..g...-.u....ı.. ......... .............ı.. ....ı.............. ............. ......... ......... .ı.. ......... ......... ..... ......... ı...” ... .......ı... ı..................,. ..ı.....ı...g...› ...........ı.....› ... .... ...... ... .......ı.. ... ............ı mhın ......... .. .ı.. .......ı..ı....... ... .ı.. ......... ....ı....ı....ı. ...“... .....ı. 1..... .........ı. ................ .ı .....ı....ı........ ......... .›.. ...... ... ................ı. .ı.. -........ ...... ......... ....ı.. ... .ı.. ....ı... .ı...,,. ..›..........ı.... ......ı......ı .... ......... ...ı....................ı.. ....ı ...... .. ......ı ... . k... ı.... ..........-..-ı. .... ... ......... ...........,....... ......n ...... »hmm .›... ....ı. .. m. ... ... ............... ......... ......... .ı.. ......ı... .....w......... .... ...ı....... ...ı.... ...........ı.. .›.... .............. ........ı.ı.. .. ı.......› ........ı...ı .ı.....,.. .ı...›....ı.. .......ı...... ..ı .....mı.........My............... ....ı... .›..›......... ........ ............... ......n ..... .... ... ....ı .ı.. ......... ...ı. .....-.............. ...-.......ı... ı............ı....... .ı... .ı....ı.....ı...... ............ ... .......u.....ı... .ı.. ........ı. ... .ı.... ......ı. H.. ......... ......... n.. ......... ......ı.....ı.............ı.-..g.. ... ..... . ı.. ..ı.. .........,..... ...........ı........ı....... wııh ....ı.......... .....›...... ..ı ................ ...... .......ı. ıı.. ... .. . ........ı. ... 7 7 i .v...ı....ı... ....ı........ı..................›...ı........g...g 4:. ›.........ı... ...............ı.... ............. .ı.. ı........ı E . __.ı. ›... ..... .....w............. ................... . ...........ı...ı......ı. .... .. ..ı...ı ......... .... ... ....ı.. .ı ..v y w. A *M* ı. .......›ı........ ıı.... HACKZöNES 0 um m. ı. ı... ı u m. ını› ı. x n s; S* 4 ......ı. ............... m” m, . w( İ› , .ı... ...n .........ı. .. .. ..`.............h...........ı.› / ,f, /. TROJAN: /V N * / * ........................ * ğ k 5; , g . V.' ' X: : ğ ı ' Z/ 7 X . ý/x/x//x//x//x/x//x/ßıý. _ s..., nı_....... .›..- ...... ı... .›..- ......... .›..›ı .............,......›. z ................ .. V_ f. . ...,u ...... . _ ; a ş, M( î. as . ,, Hun,... . ,.~. ......... - ...... ......... g -« -....................... ... .. ... x v. . . . . 1 .›................................ / m / › 20 / E› J -""<'›"^~*<'*"~~ ' hp"j*""^"”""”`“'"”"3 supıı_........ı....................... ..... ......... ......ı ...... ......mm ... ..... ....ı ....ı.. 4 J .._.›......... .ı.....›...ı....ı. g , .mı ^ ......... 1 _ l l r . ;çşgşgç ..*.":.:...., V t..? _J İİ?... l . ım. ı.... ............ , s” M ım k ` g. A....›....... ._, 'î ` ` r ı› _ ı› ı» ww v * î" ` , . ` K ı ....ı. ,v `_ .N s..,,ı3_...ı.ı..gı................ı......- ` m. 4 ......... v ,_ « d_ı,m___. ` nun-v. , ......... ......... ...ı..›........ı .......ı... _ w.ıı... Iîmiu. 'Huıe byymıravmmaıııl ................. ....ı.ı.›......... n.. ..... ı......... ... ` ıı.......ı.,.....ı................uıxı.........ı.ı... v.........ı.......................›..... .......ı... ...... .... .urnhwngımrwvnu unınmılvıhııhhhtn ......... n... mim› Ann-..ı... Üurhnıvıhnn(nıvwnmzxhculcühıırı . ... ......Mı .................›....ı.....g.....ı›.........g.. .....ı..›....› ......a ıı...k..ı.... ..........q.....rı....«.....› ..ı.ı................_..............ı.....mg,... xıuhmwu....ı...ı..ı...ı.............ı. ..ı...... ......... ıallmb<ıw«ıı0uıkoıııwılls.whdon( shsgrıuİ ......... ....ı...-... . ım... .....ı ............ı.......o....ıı.. ......1 ......... ......... uvmmcunıııııurıpıılıınul ı....ım..... ... ...-... ............,.....›«......... hwbmıdûıJnuhrggın ....ı..........ı.,.... h.....y...........ı.....ı........... .... ...........ı.... ....ı...........›..........ı...ı..........ı............ .........ı..... ıhrprupıırHowubhıuııwnıh( 1.1.0.0... s...,u_.......ı.ı...ı......ı................ı.. ............ .ı........ .....ı. mı( ......... ı..... .........ı. ......... ofıhruıganıısıu dchvılmırıhmııu n.. ....ı ..... ...... x..." ....ı... ...... ıııp( ......ı...ı............ku .xvırvluıd ...ıı. ...... .ı... ......... ....ı. x........›.›.. (ıııııhkıunvtuııhwı .ıı/au ı......ı. Sunllheı. ......... ..ı .....n .... ...... ... .........ı. ......ı. ...... ...›.......... .m A. ...ı. pmvıl ...-u ı.. ... ...... ...:u ....ı.. HumdnuckıvıwıHlhnUW' rrlhmııvmwlvn .ı..›............ <....ıı.ı...,... .g_......ı.......ı....ı..-....ı.....› .....ı...p....g...........ı...., ıı........,...........r.... ıvılıvmzıulılıeıurııııu .x....ı.............. .................ı....ı.ı...p0...... . ......nm w.......›..m..ı.›.....a............... ....ı......m.......ı..u.. ....ı. ......ı........ ınvrıurııcıghhıvıhrmds un ....................ı.«......ı.....ı.......ı...ı.. llmıııgivıııııIlkıwrWhnıllvcııvmııvıııuırxw ı 9..........gm›......ı.....,...mı.,....ı......ım ....›...:................. n. ..........g....›........›ı.y ... ......z..ı........ı... (hamuru.ılvuııhamnılvıuıe g........,.................. n... .ı... .ı you ım... ...... :ı'mnfmrhandCvcrybasıtapplmıızc:wırhmıhc ..ıı.....ıı..`.`..›.k.`.ı..ı..ı......ı..........ı.ı...........,n:: .fmmngnmfa:...:..........ım......«Ana Sl ß N h h b k A ......... 'İelthesmklwınIhcıvımlıllçııvıluııılvı» ......y .. u......................~............. n... ....ı... .............,....ı......ı........... :p ... .› .. ... ......... rrpmı ... ..,.....ı..ı........ı...›...ı..›.....›...... ...ıı..n.......ıv....n.......u......g....ı.............. .›.›....ı....ı.....Fı..........ı........ı....... 5...... u. .s ı» ......... ...«...ı...........›....a..r.ı..m........ı.......uk .ı..»........x..ı....'.......................ı.. ......m ı... ..........m...ı..ş..v...u....... .........›.....ı...... ..w !Ümluchıuıiıvgcr hmahoım. ........v....›..a.ı....ı........,......s. MW...ı...ı....k..sıı.............›...........ı; ....ı............ ww...-.ı....ı.......,...........ı n....-............. .ı...................... ......www .›...................drum.......u.s....h.... ...... ................g.›.......ıı...ı......›......,.. ......u ....u ..ı..ı..ı...ı...ııı.. ...«....ı....ı........... ...ıı.......ın...”.ı........ı............ ......... g ......... ı..........«ı.................«N.........ama xarksdmııgıımkrıhrshıdculmurzıırıaıı ı... 1›.....ı.......ı.ı........ı....ı.............n....ı...... : mg... ......h Iaıgrrnnvs ...... ...... mor: apıplıancvs .........ı. .ı.. mk. (mm ...... ........ı. ....ı ...c .... ....ı... ...... .. v... nulvcıl Ihmııgh ımcrcuhurıl " . V ..........ı.....ı..g...ı gun-he ....ı..............;.... ....ıı......... ...ımm ......u 1ı..“ı. .ı............ıı....g.ı......ı........ ................,..,.. .......ı... ...... ..............................ı...-........ &aynıını.!ım-ııwıvgvuwmumun..! . Tu...- ......ı...... ... ......w n... .ı..-..›... ı...... ... ....ı.. ... ı.......e .xı..k.›..ı........... ......... ....ı... ..m...-....ı....ı..-. «m * -w .......ı... 11..›..,..................... .ı..›..ı..«..... ..,.....ı.......ı............›........ı. .ı..... 11.... ı...ı.. .........›............. ...,.......›...... rmnlvNaim"rhwnwr~vrvvnw ..........ı....ı.........nv........›..k...ı.. .....ı .........-.......ı.k ı....ı.......... .ıllııwnılınıııosnıvwvnth(Äırrsıııımfımlhtınoır ` me»Pmrh<h«r|›nvud«Klm-w ................ ...-.....w .....ı..ı.... n... .ı g.. v ............›. ...............ı~.ı..›....k. ...... .........,............ ......ı....,..............ı. .....ı.-en .....ı..ı.......... ....ı.................. .............r ıı... m.. ........ı.-...ı. ....ı ...p .....ım ..ı......ı...ı›. ....ı ....ı. ......... ......... n... Vwrvnhuvgııul ..ı ..w...........ı...ng.n..............±.ı..›.......... u.....ı.......ı..........›:....ı...ı.1..c.......ıı. ......... .....................u.. .MM ....ı...ı.ı...gm......ı.u.ı. Sl › . . . › .. ... ......... ... ......-.. .. › - 'P"~>`*“^'*"' `“*"“F*""'^'“^'“ .'.'İİ..İ`İİ.İİİ.`İ.İİÜİLİİİİÜI;ÜICİÜÇİİÜml... .ı..`...î`.C-.Ğ.........'ı. İ..lı..l`.ı..... İÜ." ""1'.İİ`.'Ç".'."İİÜİİTİŞÜİİİİÄÂİLİİ"ETİ.: ....s - "W k ' > - ' V * > *° F H İ* ^ .ı... ,....... .›..........-..ı...www........ı.g............... .........ı.........,.ı..........ı. guınıkıuvpwrırlv .›..ı..........ı..ı.......ı...ı......ı.....-.g..ı....›......... x ~ ......... ...Im .........ı. 6...... .......ı........î.ı ......... W....ı..ı.......,...,,..................... ağ_ ... ...... .........- .. '... ,... ...~.......~.... .ı....ı..........ı..ı... ...ı......r.g..mı s.. o._,.,....,,.,.g.,w.,,..........mm. mm.....r.ı..ı.ı..ı....z ...“... w..ı......ı........-.........ı.. ...... ...›..- ...ıı.......,......ı.....ı.......ı.....ı..,.,............ P (M... m * Ö xıırı................m.ı.......ı.........p›.......ı ...“.ı...”.......›......... ınphnryrcnhıııv› uıvırrıuıuımryuııuunvpluııvİuluh k :Kum...“.......::...ı.nu..ı........ı...n........... c...............;.. Ldrşııvg ı..,....,......m...ı......,....ı....›..ı...... An... s..1,ıı_:..›....lı........l.ı. .,..<,............... .. ...n ıııcsııggnıııvıı ...ı. .......ı.. '... ...........w......... ...... wınıııglnıvwwınvmdcuıumugmnlİvudı' ı .........g. .› ..›... .. . ......... ..›............ ...............m.... w Ö› V- ı..›...........›...............« ..r......ı....... ...ı.....ı. l1ıvııı4ıwı ...... ıı.... ...... wı......-....-.ı..........ıı..w...p.ı..›....ı..ı ı:...........›.....ı «ırlvclkîspLııİuvnloiİııır' .......ı... ..ı.ı................ vm ..w.ı....g... ...ı.......... ...ı..ı..........ı..”.ı....ı.....,..........q .......ı.......ı.......ı............ı......,.....ı..........v .........-.ı..............›.......... .› vurun ..................ı..- .......- N........ı.... v...... .......ı...ı............›u...ı...... .›..-.. .........ı. .›..›......:.ı..ı......~ [lıııımh: ... ..ı.......... ”.ı... .........ı. ....ı.........ı.....ı -v- . .........ı.......ı.ı..ı.........ı................. Wulıılırnglııhırııııııır ...ı..,....................ı. .......ı.....ı.....g.....ı......ı.............. 5,: n, (]1K`ı^laKl`N M ,,_,hh_,_,.m_` › ıpıın.v9vnıınıparınımııbıuhlıııg; .ı..........ı.ı..ı.........p... ... ..r ....ı....... [Inn(uokuıgıhvııglh:ıııulruvltıxcxn)nmnıhı P H” ""“"""' wııwwı......ıı.........ıı..............ı....~ v.................. ......... ......ı.........ı. .- ............,.ı......ı.......ı.......ı.ıı nagez kinchcıı ...ı n. mom ... amı ulwır InııÂ .. ...-......ı ...... ......... 2. -› ıı....” ... ......... .....u 1...... ::.../... ım-naııup.. ......ı.....ı.-....ı.. k...›.....ı...........›.ı.......›....vz.ı ...... ...ı. ....ı.ı..... .........ı. n... .....ı_.ı...........ı. ..............ıı... ...... ......ım .......ı... ....ı..._...g..................... ................. Ind ı r ..... ......... ı... .........-...... Icrlmık» ....ı........... 3..ı........ı......<:............ ...m ~ıı..u . ......... .ı..ı. ......ım ............ ı .....ı.ı... ...... ... Msısı.....ıs........... un.....-....ı.............ıı. ...gu...,...........................w.....ı......... vı........ı.......ı....................... .........›............ı.....gı...g. ı....ıı....ı... s. s....-ı..... .....ı.......g.- ,M,.;......›......u...... ı..ıı.›......k. ... ...»...-... ............. .........ı. ..........ı.«...ı 7..1..........ı....ı.... .....ıı............... ......... _ı ı .. ....ı.. .....nm '›.......› .›...ı..ı...ı...« ....ı ..... ›... ı... .ı....... ı... ... ..ı. .... ...... .ı .ı... ›..~
 6. 6. / SXV 'E .v .ge :ı ~lll'_' ß / O V vv..v~.vvv vvvvvvvv vv..vvvv,v. vv.vvv “vvvvk :vv. İ: vv.,... v. vv..-.vv. ... v..- n..- vvv... ....v..v.-... ı ..vvvv.v.... .v... ..v .v ...v..v. ...... ...ı..v ... ı..,v.v.ı ..vv.....vv.. vv.-vv.; .vv.- v..v.vvv..v .v.›...v;v«v...v ..v vvvv v...v›.v.vvv v..vvv.. .v. ...v.vv..vv.v.v..vv “nm m drmulm" uk_ h, _ı “Jvmquc v..v. v..v.. v . vv v.. v.vv.v v v.vv.v.v. vvııp .vv.-v....v ....ı ..u .v..- .v..›vvı...-..› rvııvvı .....v..v. v vvvv .v.vv.v .. v..vvv... v..v.. v ırıvvvvıqııuvıvvvvuvvgvhcm ı>....v..v.v..~...vv.....v ...v v .. vv ..vv. .vv . v. vv v.v.v v .....v ı..vv.vv..v..v.v.. ....v.. uvvvıımv vv........vv... ı~»ıvv,vHv'vı ...v.v.. v ...v..ı. .-vv...v.vv..›...v vv... .....-...v. ...vvv....v..~ v... ........ı. ı...v. .v.-..v..,...v ... ......n ......vv.. vhvııvdvvıvv ... v..v.... ..vv.. v.. ....v.. n› v... ....vvv... ..v vv... xvvvıııvvu .ı... ..... vv. ....ı.. vv.,... vv. ,vv.....vvv vvvu v.. ..vv.....v..v .. vv.. vvvvv. ..v ......vv..v...v. .v.....- ...v. .......v.. ,...v. ..vv...v.....v.v...v ,.....v.........v. .v~ lrvvıv ....v.. ....ı ...ıv.v.v. vv.. v..v,.........v ......v ıv... v~ .v v..v. .v...v.v.ıv.. v...v vvv.v....vvvv ... vv.. ...... ...vu ..v..v. .v.vvv.;......... v.....v..v ..vvv ....v v... v.v..v.. v....v ...v.v.....v.v. ..v.....vv.... .v...v.v ..v....v.v.... .v.,....vvvvF ..vv .v.. ........ı. ıvvı..vv.,_v. vvv... .ı...v..v. v.. .v..v. vvv. ...... ...ı. ...v .ı. 1.... .v..vvv. dvvvug ...vvvv...v... v.. v... ..,..vvv..v uıvvlnı vvvInrvvıwuhlqvvıgvvı›ıv .... np ..v v...v .. .v.v...vv. ..v..v. .v.. ...v.v .v.vvvv..-..vv...vv.v..v, vıv./.v..... rv ı....-...vv.,.v.›. .v ..v..v. ....vv ıvv. vvv.-.vv...v ..vv..v vu..., .Ânvvıg .....- ..v ›.v.. . ı..-.v.v..v .ıv..v..v. .ı.....vv.,..v...v....v....v. .vv. .svvuvvvvvuı ........ı. ..v v..v.. .vv.v ...v..v. mı. vv.. ...... v.›.v.vv........v.v v.. ....v Iıvrvlnvvuluı( ....ı ...ı. v..v. vvv vv.. ...v.v ......vv.. v.v.vv..v v.. .. ıı.vvvvı .v v.vvv,..v.v... v.v vv....vvv.v ,-..v.v..vv..v.. ... vv.. .v.v.vv... ...... ..v vv.. ......v..v. ......mı ....v vv.. .....vvv ..v v...v..vv.v v...v.v.. .......v.. v.v vvv. ...... vxıı. ..vvv v...vvv .vı..... vvv. ......v. .vv. .. ...vvv ...v. .......v.. vI vvruıı .,v..vv..ı vvv .vvv. v..v.vvv.,.v. .....vv.. ... ...vv. v.. v.v...ı ....ı ......v..v. v..v. .v.. ... ı vvv...v. vvL....... ..v......vv... .. `_ ...vv.v.v.vvv ....ı. ....ı. ......v. .v..v. ..v v..vvv. ..v ....v.. v.. .ı.. vv..v.. ....v ... ,.....v.v.. .......v. m; ım: ııııvı› vv.v.v...v. v ...v. vv..... ......v ......v 4vvv .....v ... ,...ı.ıv. v....v.vv vv.... ...v vv.. vı..v. ....v ..v.ıvv.. .vv...vv vv.v.v......v. ....vvv ....ı..vv. ......v. ....v..v. ..v..v. .vv vv. ...vv vv ... vıpnvv .v .v..v. ıv mvvu ..vv.. ~ılv vvv. .....v..v. v.. v.... vv. vv... vvv. v..v. ....vv .....v v.. ....v. vv ... v.. .v vv v.....vv ... ..,v.ıv. .vvv.vv, v..v. ..vv.. vvvxııvıh ..v.. .....v..v. ... v..v.. v v .....vv.. vv ....vvv n.. mv(nl(İvıxyvvnvwvuvvıvvvv v... .v .vv. ....v .vv. /....vvvv.v ....vv. vv.. v.vv.....,;...v.v.. .v....... .....v . vv..v ......ı. v.... ...v..v. .vvv..vvv.vv.. ....v. vr. ...v v..v... vw. ....ı IM: luks' zmn/vr. ı. m m» vv....v.vvv ..v.. v.v.vv.vı...v...v...v...v...vv. ....vvv “v-ıvv vuvvvwvvvvvvvv «HM vv- wvvv-vwvvvv-v vvvvwvvvv... v ı›..vv. .....v v.. v.. v. ..vv..v ,...v..v “vvvvvvvvv vv- vvvvvvlv 'J vvv “v” * M** 'v .v...v..ı...vv.v..v .. v.v...v.. u u vv. .ımvv «v ..v..vv vvv. ......v. vv..... u... v v.vvv.v...v... v›.........v..v ıvmvvvuvvv-ı› ..vı..v.vv.. .vvv....v.v..ıv. .v. .v...... _v vıv.... vv,v.....v...ı ııııHvv ,M vw. nm. . ,W vv. v..vvv.v vvv.ı .. .ıvv v... ...... .v.. v... .... ...... /Vv/«vvıvıvvvvv vv.....vı...... vv.. ...v.... ... .v.. v... ..v ... .. ,., .. vv .....vvv .vv.v.v lvv~v .vvv.v.v .vv. vvvv .v..v. v.v.v v t.``um.utı,_t.l_` muwh.” vvv. .ıvvv...vv..v .......ı... .v..v. ......w ...v .v.v..v .. ... v......v .vv...v ...... vv. v....vv.. .v...v. ıı.... ..v.. .v...ı vv..... ...vv. .....v ›.....v. vv... ... vv.. vv..v.v.. v...vv. vvv. ......... ....v .vvv›...vvv v....v. vvv... .v. vv.. ......v..v. v.. ..vv.. ..v vv..v hvvvızvv ww.” .vvv ....v vv.,v,..v.v..vvv.. ...... ..vvv.ıv vv. ...ı ....vv.v m”, ,m vA.. .›v..... v .ı... v..vv v... vıvvv~ ı... v..v. ,hhhuu, v.....v..ı ....,......v.v,. .v..... .v....v.v. vvv. v.....v...v...vv....,.... ......... v..... vv v....v.vvv...ı. v..v.v. .ı Vvvv.. ıı... v. ..v..v. ...,.v. ... ıv...v.v...v .......v. ... Did/IM.' mem v-..,v,...vvv...v. .......v.. vv... ı...vv .v.. vv.. .ı.. v hvvy vv. v..vvv...... ...,...v. vv..... ....v ..ı. vv..... ....v v...v. vv.. ... ..._... vvv.v....v.v. vv..... ......... vı .. v... ~ .vv.. .....v vv.. vvvv ....ı. ıvıvH. ....ı v. ......v lıvınlvıvxıılvvıvvuvvıv Uvıvıyvıvıvlııvlvvlhrlıu ....v v.. vv.ıv. ...v v..v... ı.vvı.. ` , vı.v.v.v...v uıvyııvaırııı.: vv.,... ..... .. v...v .....ı v .v.. «Irvvvvg ...v .....v v.. v. .ı. vv.. ....v.. .vv.. ..v.v.v......v ......v. ....v ..v..v. vv..... vv..... vvv.......v. ...v vv..... vv.,..v ;.v.. ,vv.... ... ..v..v. .vv.ı vvv vv.... vvv v.. .ı..vv. vv... vv'v~vvvıvr4 vvv. ....v.. v... .v...vvv ..vv vvvvv..vv.. ..v ....v vv. ... .v......vv..v vv .v..v .......v..v›..v...v....v.v.vv ... vv... x... v..v.v...v.. v .v.v....v...v... v....... .....ı. ıvvvv v.. .vvv..v ...,.v.. vv.. x..., .v..v. vv..... ... v.... vv..... ıv›.nıv~ ....v ....vv. vv..... vvvvı vvv... .v .v.....v.v v. nnyııvvr. nıouı v›....v....v..., vvvvvv .vv...v .,.,.v..v....v...vv.v. .v..v. .vvv... v..v.... ...v. v..vvv. ....v ....v ...v. ...vv.. .ı... vv.. ıvuvhn .. v. ..vv ....v..vvv....... .vv..v ıv v.v vıkıvvkıvvvvv .vvv..v ....v.. v. vıv.. .v.. .....v ..v..v v... .v..v. ılvvvv v....vv.v .... ....v .v vv.. ...vv.. ...... vvrvvıpvvııvıv ....v v...vv.v......v....vv .v.. vvv vv.vv...... v...v vv.. ..vv.. .ı...v...vv.vv..v..v....vvv .v..v......v.....v...........v..v.v.. .vvvvvı vv.v..v. vv vv.. ...,.v.. .v.. ....v.. ....ı... v.v.....vn .vv.. .v.. vv..vv..v...v n.. ...v....vv›v....... ı›.v.vv.v..vv.. v..v... v..vvv. vv...ı.v...v vı vv.v..v..v plana: ı. ...... vıv.... .v...v ılnvııg. v.v....vv... .. Auu.n.y....,...vvv...v..vv..v..v..v.xv....ı v.vv..v..v.ı.... ro... :dün hıvıı//ı v...ı...v..vw .ım huy v.' v.v.v...... vvv....vv.< ıp//ııvıvıırv ...v..vv....v.v...vv «İıvvp vı....v..... ..v..v. ...vv...v....v vv... .....v...n...v. ım...- ..v ......v uvvıuvvvvvn .v .......v. .v ...ı. vvvvv. ...vv ... v.. . ....v.. ...v. ..v.. ... v nM«vnvvvııvıdvvıvqvıvnııı ,....v...v..~.v..vv. ..ıı. ... ...... va. v ...... v.v.vv.......vıı..... ....ı. v..v. ııvııpuvııııı v. .v..v. ......g ..v .a .v. ..v ....v v... vv..v....v.v, ıvv. ıvvvuılvvlvvvnı .......v. ..v. v.. .v...v...v ..v..v. .v..vvv. M,... vvv. v,vv...... vıpyın ......v .vvv .vv. v..v.... v.v.v ....v .......v. .......ı.. vvv... vv..v.......-. ..v..v. .vv. v..v.v. v.v... vv.....vvv. Ovn› .. .ı... F Äıywhcvı v. ....v vv.v....v..v v v.. ılıvcınlvvıgnvı .vv. v.v... ... h.ı vv.. ... ...v. Ivuvvı v›vvv...~.vı .v.. m; .....v..v. 1. ıvv ı.. ..ı....,...v...v. ,.,.v...vv...v.....v..vvv. ....v v..v ......... .....v..v. vv. vvıvvpnl vv.. v..ı...vv. vv..... v....v....v.v v.. ....v drum; y... ...vv. vv.. n... vv.-v... ..v vv.. .v.. ı. v~ v. ...v vv... .v. .......vvv... ...... ... .......v. ......... .... .v....ı ıgyhıvh vv. .v......› vı... .......ı... .v.v..vv ıhvvvıııvvı; v... ıhıvıvgh v..v.. .v .........v. v... v..v.... ı..v...v.... ..v vvv. .v...vvv vv.ı..v...v.v.,. ... v..v.vv...v v..v.... .ı.. v..vvvvv.,vv.. .v ı v...v...v.v. .v. ......mı ..... .v..v. vv ...“... ......v..v. _... ....v..vvv. Lv. ... .v.vv.. .vv.. .....vv.. ....v. .vv. v..vvv...vv ..v uıvhıvv; v.. vv... vvv. .v.. v. - ›..vvv.v.vv... .ı.vv.v v....v.v..v,.v ... .......v.. ....v ......... vv.... .v.. ı.. .vv.......v ılvx; ...vuvvv v.. .....v..v. ..v. vv.... 9› x v? 'x vıv.,... v... ›..v..v .... ,.. ..... v.....ı.v .....ı .v.. .v....v ..ı. ....v ...... .W vvv.. .v...v.v. ı... ..v vv ..vv vv vv..ı.vvv v. . v..v. v.`. ...vvv...v.vvv..vv..ıv....v vv.... ..ı. ıv v.. ....v ..v.v . .v..v...v ... v.. ı«v..L m... vıxovvxıvvvıvnvvvvvvvvv .vvv... ...v.v.vv ... ...vv. vıvvw .v.... v.. ,,ı.v.v... ıv.v.v. ....v ııızrııvı.' ııımırı vv., vv ıvv... v.v.v ..vm .vv. v.. ....vv. ..v..v. ıvuııv~ ....v v.... v.. .....vv.. v...v. ....v v.....vvv ...v ..ıv ....ı v .ı. v... v...ı .. ııvvvıvvxıl vv.......v...vv vvv.vvv v v.vvı vvı vvv. ....vvv .vvv... ı...v ...v ...v. v..v. .. n.. v.. vv..v v..v. .v..vvv. v... .vv. .v.. ....vv...... .. ..v.. ..v vv.. v...vv.v. v. v.v..v.- .........v. vvv... ...v...v.v.vv..v. .vvv..ı ....v..v.... ....v vv.... v..vvvv....v .. ... ..v. vıv.... .ı.. v. .ı.. .v..v. ...vvv ..vv.vv,_.. vvvvv. ......... v..v.... .vv..v.. vhv ~vvvv vv. vıv. .ı.. v. ,v..vvv. .vv.. v..v... .vv. ......v ...... ....v .. .....v.v vı vv..... . ....ı vıv.... vıv. .vv...v.- ......... .. ılnvvv* ..v. v..v.. v.. ...ı. .ı..vv. .v. ..v ... .vv. vıv. .v.v.. . .....vv.. .v..vv ..v.. ..v.. .v.. ...vv..v.... Hvn v. ı.. .. .vv...ı .vv .....vvv ....vv. vıv...., ......... v v.v. ...... vvv.v.v. ııvv..v v..v.v.v....v..v.vvv ... .....vvv.,....v ...... ..v. .. ....v vv.›. .vvv... ıvv... ... ..v....... vlııv .... .... v.. vv.. ....v..v.v... ....v..v. viıuvvg vv..v.v wvh .v.ı,.v..vv .vvv .vvv..ı ....v ......v vvıvılvvıvvvrvıJvvnllnıvııvvıx v. . v............vv ......vvv ...v. v ..v .v.. .........v. .vv..v...v.v...v. vv..... . vvvvvv. vv..v mıyım; smvıı ı'm ızıurs AND Monru n r *ııı varır İ'vv ...v v. vv. v.. ...v.vv.v...ıv.v.v..v. vv ,....v.›v..v..v. vv...v.vvv.....v 1.... vv...v......vv.v .. v...vv...v ..,.ıvv. v..vvv.,... mvııvv .. vv .. ....v.v....v .........v. .......v.. .....ı. ........v....v. v ... .. v..v ... ..v..v. ...v.ıvvv...v v v..v.v vhv ....v »Avvîv ..v....ı.v..v...vvv...vv...v.v ıı....v.v..v.. uızvıım A ı 'BERGINFS lımLvvmıhMvv v.. vv.. ....v v.... ...v .v. ......vv. ıhvııv v ...... .vvv .........v. v...v .v..vvv .........v. .....v v... ..vvvıv. ıvvvvvu ..... .ı... vv..... ... . ıvıv v... .... .. v.... . ..ı. ..........ı...vv ...v...vv.... ,... v. ..v .ı..vv. ... lvıımv ç ....v.. .vvvv.._. v... .v.vv.v... v..v. vv.v.....v ..v .....v.v.v.v. ıv..v..vv..v.v.vv .v ..... v..- .v.,v .ı..vv. vv. ... .....v ..vv. v vv. .vv vv.. .vvv.v ....v .vv. .........v. vv..... 'v ' ..v...v.vz....v.. vvvvvvv. ,........+v.vv.vv....vv vv.. v..v.... (ıı/uvılıpLıvvvrvııvvııvııkıvuuıJvlvıpLMııv 1. ......v.ı....v...v..v...v..,v ıı.... ......vr ....ı v.vv...v.v..v. v*v..v.v.v. hıvvvvvvıvvvıvvluıvvı urvvm. vHıuv ız. .....v vhıvvb v... (HıuLvvvıvvv v: vıv.... ..v. v... v...,. v.›_.,.v......,..... v....v ......vv....v.ı. .... v.v.. ...v4.4 ...... ....v v.. .v. ... ...v. ...... ı v...vvv..v.v..v ıv....v...vvvv.....,.v.vvvv.......v ...v v.. ..v .. .v....v ....v ....m ,vv ,.... ...v. .ı ...... .......v. - v.. ...,v v. .v... .v.. .v....vvvv.vv... v.......vvv <vv«İ.vıı«İ .........v. m .v....v ... vvıvLn ..v.vv..v . ..v..v. vvv. v.v...vv.... ..,v.v,.vv......«v v..v... v.. .vv.. ..-.›v.vv..v.. .vvvv...v.v .v....ı ... ....ı... v. ......v ı..-.ı..vv... ....v .vv. vv..... .vv.. ıvnıvvg ı. v. ....vw um' ..v .v.. hımm! vv..vv...v..vv. ..v ...... ....ı.. ......v. vv..- ..v .v..-ç vııvvvvıqvın .vvv v.. ..v.......v vvv .v.. .vn,.vv...v.......vv ...v... vvvgıulvııvvuvvdv .. v.v..v.vv.v v....ı..v .....ı.v.....v..vvv....-v...v..v.. Hvnvıg v..v.vv...v..-. v...v .........v. ...v. vvv .v.. vvrvuvvıuıuvv .....ı ......v..v.,.vv.v.v ...ıv.... ..v .v..v..vv.. vv... ...v.v... .. ....v ....v ....vv v.. .v.. ......n ...... ..v ..v.v.v. .........v. v..v. .v.. .v. vv.. ......va ...,...vv....v.. ... ....v ....ı ....vv.. .....v..v. v..vv.vv... ,...,.....v ... n... ......... vv. vv.. ı v...vv..vv. .v..v .......v.. ...v. ..v .vvv..v ....v ... .v..v. v..v. .v. ...v. ...v .......v. ... ......... vvv... v..vvv. v.. ..v.vv.v..v. ....v .ı... v~ .v....v . .. vvv. ....v ..v .. .. .vvv..v .ı.. .v .........v. .ı.. ..v .....v ...v.v ......... Ikgıvılvıu ..v gn' ..vv.....v. .ıvvv .v v ıvavmvl ....v ..v vv.. vvv.v..vvv.. ...vv.. vı ....v ......wmv ....v ıvıhvıvı ....v ..v v3» .v.. V... vıv. ..v vvv. ı.... .. .vv. ;.ı.. ..v vvv. v... ....v.v..v.....vv.......v.......v. ..v ıvv....vv. v..v. v..v. vvuılvvvvvıvp vlvvvnv.' v..v..vv..v... ....v yvxvvvvıvvıı ......ı ı... uvvvvvv ....v v..v.. vv. ..v.v.v ... ... ....vv ...v wvıvvvv .v..ı ....v .v .. .v. vIıı ...v.v .v vlıı ....v ...vv.v...v A. MB ıııımvr; ıurıı» /vv/ ....v..v. vv.... .v. v. ...v.v.v...v.. v... vlnvvvv; .ı. ...... .vv.v.vvvv, ....v .vvv vvv, vvv. ,v.,.. .v..v v..., .v..vvv..v .vv.v.ı.v..v ...vv.,..v..ı... .ı.. v.vvv..vv. .vvv..v, ı.. .vvv... ....v .ı... v.. ........v v... .v.. .v..v.v.... ....v ..v. . ... ...v..v. ....v ....ı. ...v ıvı v..v.ıv... ....v v... .. vv v. .v ı... .vv. v.v.v...v. .ı.. ıınıvvııvv. ....ı. v vv..... vv.. v..v... vvv....v...v.ıv... .v..v v... ...vv.. v..v. . ... v .ı. ...... v..v.... ....v ....v v. .v. ... vv. ....v .. .ı.. v..v. ..v vv.. .v.. ......ı.v,...... ...vv. ...v.... ....v vv... v... vv. ...v......v..v ..vvv vv... .›....v~ v....v... ..vvv..v.. ... ....v vv...v.v..ıv vı..v..v.vvvı.ı.. . .......v.. vvv....vvv. ..v.v.v...v .vvv....v.vvv..v. .v. ....vv. ....vvv, vv. ...... ....v v..v... .ı.. ....v..v. v... ......... ....vv......... v.. vı....ı.ıv. .v......vv.v..vv. v.........›.v......vv......v.v..v...v.v. .v..v.›.......-ı.. ı.. v›..v.....vvı.. .v..... .v .ı... ......v. ....v .vvv v .......v.. vv.. uııv vv .... .v..vvv v..v. .vvv .. vılv ...v. ...v ... ..vv.. ..v.. ..v ..v. ....ı..vv. ......vv.. v .v .v .v... .vv.ıv.....v..v.vv...v ı . ...u .v .vvv ıvı ....ı ...... ...... ı..vv..v vv....v.. ....v.. ..v..v.vv....›. ..ı .v.. .vııı ....ı. . v..vv. ....v .ı.. .v....vvv ..v..v....v... . v .v Hvıvvpvıvvvv ..vv.. ..vv.. vv ......vv.. .......v.. ıvvvlvvvn v. ı›. .v. ...... vvv v.. vvv.. uvhvvvuıv ....v ...v.vvv.vv. vv. .vv. vv....., gıvvı~ı ...ı. .vv...v vv..... m... vı....v..v ......vv..v.. .ı.. .vv..... ....v. . ,vv. v..v,...v .v.v.. .. v...v. vv.......vvv. ....vv....v.., ..v......v. ı›...,.v......v...vı..ı v..v.. ...,- .v..vv..vv..v....ıv.v... v..,.vvv.vv. ...v. v .v vvv. .ı..vv. ......u weyıvvmıııı ı1. ıv.v.vvv.v...v.. .. vvvl ..p v..v...., ........ı. . ... v.. v. ..v ... . ........ ..,v..v.. vv. .v....ı.. ı .......v.vvv..- vv.. v., .ı.v..v ....v vv.. vv...v.v ..vv.. ....v. ... ......... v..v.... ...v. .........v. ..v v..v.. ....ı vv... ..v v. ......v. .v..v. .vv..-v vv..... ..v .vv. ......... .vv.. v.. vvv... ,vvv..v..v ....v. .ı... v.. ..v..v. v..v.. v... . v. .v..v...... v.. v..v.. ı... ıÂvvvvı. ı... .....v ... .v..v. vvv. .......v. vv.... .vvv... vv..vvv Ivu1vv~ ....v..v. v...vv.. nıv[vvllvnvlvvvhvııvdnv .v.. .v.v.v..yvv ..v.v..v...v...... :.ı... ....v..v,..v.... .ı...... ...v.v..v..v..v.ı..v..v..vv.. .v.,....v....... v. v.. ..ı. ..vvv vv.. ....v.. vv..v.. vv.. .......v. ...v vvv.. v _... ..... .....vv.. ...,.vv .......v. ....ıv.vvv .v. ......v..v- .ıv... ........vvvvv.v.. v...ı.. .v..v.. ı.. .v ... ...v..v .......v.. v.. m... vv ..v..v. .v..vv.ı.._....v ıv .ı... v..- ... .. vvv. ......v. .....v ..... ...v. ...v .v..v. vvı ...... ......... vv.... v... .v.. vvvvv........v.v.v.v.. vv v. v..ıv.ı...............v..v ..vv.. ..vvvv .vvv..ı.v..v ..vv. v. ı›....ı v..v.. ~..vı uızrııvz. ım› vvv.v.v. ›...vv..v.v....vv..vv .......vv .. vv... 4...,... - ....vv..v xv....vv..v.. v~ .. .v.. ... v... .. ...vvv v.. .v. vuvuvvhn v. rw› vlvn v... ....v un ...... vvv... v..v.. ...v..v. ..v..v. ....v.. vv..... .vv...v. x-vvı .vv. ,...v. v.. v.vv ... v.,.. ...vv.. vvv .İvuvı ....v.. vv.. .v.. ...... vvv.. .ı... vv... ....ı .ı.. vv... «.vv ıvvıhvvvv-vvııv ...v n-v ......... v.... ı.. .v.......... 9 4% .ms “v..v. ~ .vvvvvvv ..› v..v. .vvv... ».vvv... ~..v .v .vılvvvvvı vvılvvıv mm... ..ı. ... . v... .v. ..vvvvv, ......... ...v. .....v4 .....v .vvv... ..ı. vv..... vv.. ..v .v.. vvv... ....ı. . ...... ....v ..v.v....ı............v. vv.....v.... .v. ....v ..vv.. yııv.. ı,..vv....vvv. ...vv.,....v ı..vv. ıv .v vv ... vv. ......v. v.ı. vv... ıvv.. .v. lvı~v v..vvv.-.v..... .vıv vv.... ı,vvvv vv... v..vvv. vv. v... v. vık. vv.. .v. .v ....vv. v... v. v..v ..v ....v vv..... .. .ı.. ,...v...v ...... ......m v.. .v.........ı. v.. .›..... ...v v.ı. .›... ... v~v.. .v. ...... u... .v.. .. ....v ..v..v. .ı.. ıv M ...v.v ..ı. ... .v.. .......vv .vvv v... vv... v. .ı... .....v ... v. uuhul xı. .v . ıvv v.. v. v.v...v ...,.v.. .........v. ..vv.. M.. v..vvv. .. .. v..v.. ıvvv uııhıvv, .v...vvvv... vıv... .v .......v.. .........v. .. ı.vvv....v v..›.......... v....v.ı .....v ....vvv... v..v.... .v...vv.v v..v..v...v... v...v.v.v .....ı ..v..v. vhvı ıvı .. ...v..v. ıvvvlvİ~vv~vvvvıvv vvv. ..vv vıvvvvv, (ıvvıv ...v..ıv...v ...v .ı.. .vv. .v .ı.. vvv. .. ıvv .v..v ....v ....vw .v .....v.v ..ı. .v....v .....vv. ›........v.....v. ....v...v.v.. ..ı..........v.v..ı. .v....v v..v.... ....v. xvvv ,v ...?ş . v.. v..., ........ı. vv..... .. vv... vv...v .v.v.v...v ,.v...... ....v. v..v. .v. ...... ıv ›vvvlvvvv;« .v.. .ı..v.v...vv..v ...v....vv..v..vv,.,..vv.. vwvvıv 1vuvvv»›ı.›.v. v..v. vıvu v v.. vv..... v.. .. ....v .v.. vv..... vv. v .vv..v......v ıvv.v v..., ..v ......... ......... v..v......vv..........ı........ .v.. vv....., v. . ... ..ı. ...v vv.. ....v.. ....v.. .... ....ı ..ı. ...v .ı.. ....v.. v. .›..... ....v ...v. ... ...v ....v .v.. Khıvvv v. vv... v.vv......v. v.... v.... ... wıhvvnvvııı vv..... .ı... ...v v.... v. .v..v. .v.. ...v. ....vv ...v....... ..... .v....v. .ı.. ..ı vv....›....v......v......... vvıvp ....v ....vv.. v. ... .... .ı... v... `, v... v... v... ... ...... 1.5. v. .v. .. ... .....vvv...v v............ ..v.v vv.. v... ....ı..vv. vıv. v..v. .v. ....vv..- ....v ..vı vıv. vv.vv.v..vvvv ..v vvv. ..ıv.v ...... .ı... ..v...vv..v..vv....ı. I. 4% L... HııvvılvvııvLKıvxlvnlvvvııvvvıvvLıııuıvılvııvvv nvvı vvvv vv v v... ı..v.v.vv «v..v. v.. vvv;_ı vvvvvvvvıvwlırı .v....v v vv..... ı.vıv. .vv..v ....v v.. ....v ... ......v. ıı...., .v..

×